Tisztelt Látogató!

Megtiszteltetés számomra, hogy a Költségvetési Tanács honlapján üdvözölhetem. Honlapunkat a folyamatos fejlesztés mellett, a minél több tartalom minél hamarabbi rendelkezésre bocsátásának szem előtt tartásával indítjuk útnak. Reményeink szerint a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően, idővel egyre gazdagabb információkkal tudunk szolgálni az érdeklődők számára.

Dr. Kovács Árpád        
a Költségvetési Tanács Elnöke

Bemutatkozás

2008-ban a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetés felelősségéről szóló törvény rendelkezett a Költségvetési Tanács felállásáról Magyarországon. Az Országgyűlés a fegyelmezett, átlátható és hosszútávon fenntartható költségvetési politika megteremtése és folytatása, valamint az ország hosszú távú gazdasági versenyképességének költségvetési eszközökkel való szolgálata érdekében, figyelemmel a jelenlegi és a jövő nemzedékek közötti igazságosság igényére, valamint a társadalom általános öregedésével kapcsolatos állami kiadások következő évtizedekben várható növekedésére alkotta meg a törvényt. A 2011. év végén a Magyarország gazdasági stabilitásáról született törvény tovább vitte ezt a gondolkodást és célt. Újabb feladatokat adott a 2009. óta működő Költségvetési Tanácsnak.

Kiemelten fontos, nagy felelősséget jelentő feladat, hogy a Tanács véleményt nyilvánít a központi költségvetésről szóló törvény tervezetéről, de véleményt nyilváníthat a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek felhasználásával, továbbá az államháztartás helyzetével kapcsolatos bármely kérdésről, valamint félévente véleményt nyilvánít a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek felhasználásával kapcsolatos, vagy azzal összefüggő bármely kérdésről.

E feladatok ellátása, e szerepkör betöltése különös felelősség mindazoknak, akik tehetnek Magyarország gazdasági stabilitása erősítéséért.

Személyemet érte az a megtiszteltetés, hogy a Köztársasági Elnök 2012. január 10-i hatállyal kinevezett a KT új elnökévé. A vonatkozó törvény előírásai szerint a Költségvetési Tanács háromtagú: jómagam, mint elnök, Domokos László úr, az Állami Számvevőszék elnöke, valamint Dr. Matolcsy György úr, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Dr. Kovács Árpád        
a Költségvetési Tanács Elnöke