A Francia és a Belga Számvevőszék vezető munkatársai a Költségvetési Tanács elnökénél

A Francia és a Belga Számvevőszék vezető munkatársait 2014. március 25-én a Parlament hivatali tárgyalójában – kérésükre - fogadta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke.

Kovács Árpád röviden áttekintette a Tanács 2008. évi megalakulásának előzményeit, az akkor létrejött szervezet jellemzőit és az azóta bekövetkezett szabályozási változásokat.

A delegáció kérésére tájékoztatást adott a Költségvetési Tanács és az Állami Számvevőszék együttműködéséről.

Az elnök a vonatkozó szabályok ismertetésén túl hangsúlyozta, hogy a jelenlegi Tanács működésének kereteit a 2011-ben elfogadott Alaptörvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló – sarkalatos – törvény határozza meg. Munkáját az Állami Számvevőszék és az Magyar Nemzeti Bank szakmai apparátusa segíti. A leglényegesebb változások között említette, hogy a tanácsadó szerepe erősítésén túl, az államadósság-szabály betartatása érdekében, a testület előzetes hozzájárulás szükséges a költségvetés zárószavazásához. Az új összetételű testület és az ÁSZ-MNB elemző munkák ismertetésén túl fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Tanács mellett alapvetően szervező funkciójú Titkárság működik, amely szakmai feladatok megoldásában is közreműködik. A Tanács – az elemző, előrejelző képességének erősítése érdekében – mindezeken túl külső szakértők, szakmai kutatóintézetek, tanácsadó testületek munkáját is igénybe veszi.

Kovács Árpád nagyra értékelte az Állami Számvevőszék apparátusának a Költségvetési Tanács munkáját támogató tevékenységét, kiemelte az általuk elkészített szakértői elemzések magas színvonalát, korrekt részvételüket a szakértői egyeztetéseken, amely elősegíti, hogy sokoldalúan alátámasztott, kontrollált előterjesztéseket tárgyalhat a Tanács.