Dr. Tímár György

Dr. Tímár György

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
5710

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FKGPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Európai ü.Tag1996.12.03.
Adó-bankkonsz.Tag1995.06.17.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú

Életrajz


Timár György (FKGP) - Országos lista

   1937. április 26-án született Budapesten, szülei egyetlen
gyermekeként. Édesapja, Timár József (1893-1961) tizenegy
gyermekes szegény család szülötte, aki saját erejébõl
lett világhírû élelmiszervegyész. Sok találmánya kapott
élelmiszer-világkiállításokon aranydíjat, leghíresebb és
azóta is világszerte közkedvelt találmánya a
nyalókacukorka. Szabadalmai külföldi licencdíjából
jelentõs magánvagyonra tett szert, melyet az
államosításkor elveszített: állami tulajdonba került a
jelentõs exportot lebonyolító Timár Cukorka- és
Csokoládégyár, s megfosztották ötven budapesti bérházától
is. Édesanyja családja 1702-ig visszamenõen
jogászdinasztia. Nagyapja, Neuberger Márk a gyilkossági
bûnügyek és az egyházi házassági bontóperek Monarchia-
szerte elismert, keresett ügyvédje volt. Édesanyja,
Neuberger Izabella (1902-1986) 1925-ben szintén elvégezte
a jogtudományi kart, de az akkori idõkben a nõknek nem
volt lehetõségük ilyen hivatás gyakorlására; a háztartást
vezette. Rokonsága a második világháború idején csaknem
teljes egészében a holocaust áldozatává vált,
Auschwitzban és Dachauban vesztették életüket. Nõtlen.
   Általános iskolai tanulmányait Budapesten, a Dob utcai
iskolában, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, majd a
Rottenbiller utcai iskolában végezte. 1955-ben a Madách
Imre Gimnáziumban érettségizett. Apja nyomdokain haladva
élelmiszervegyész kívánt lenni, de az orosz nyelvvizsgája
kivételével kitûnõ minõsítésû bizonyítványa ellenére
"osztályidegen" származása miatt nem vették fel a
Budapesti Mûszaki Egyetem élelmiszervegyész szakára.
1956-ban újra próbálkozott, ezúttal az anyai családi
hagyományt követve az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karára jelentkezett, ide
felvették, 1960-ban szerzett diplomát. 1961 és 1963
között a Budapesti 2. sz. Ügyvédi Munkaközösségben
ügyvédjelölt, 1963-ban miniszteri kitüntetéssel tette le
ügyvédi és jogtanácsosi szakvizsgáját. 1963-1965 között a
Budapesti 13. sz. Ügyvédi Munkaközösségben dolgozott.
   Sikeresnek indult ügyvédi karrierjét 1965-ben egy
politikai koncepciós per törte ketté.
Az ügy lényege az volt, hogy miután Ónodi Lajos és Herceg
István perében védõi szerepével felhívta magára a
hatóságok figyelmét (ráadásul családját külföldön is
ismerték), megfelelõ alanynak minõsítették egy "szerep"
eljátszására; eszerint egy nemzetközi sajtótájékoztatón
rágalmaznia kellett volna az USA bécsi nagykövetségét,
miszerint radikálisan beavatkozik a magyar
igazságszolgáltatás menetébe. Nem vállalkozott a hamis
kijelentések megtételére, emiatt büntetõeljárás alá
vonták, elõször kémkedés bûntette miatt, majd ez alól a
vád alól bûncselekmény hiányában felmentve, izgatás
kísérletének a vádjával öt év szigorított börtönben
letöltendõ szabadságvesztésre, teljes vagyonelkobzásra,
foglalkozástól és politikai jogoktól történõ eltiltásra
ítélték. A belsõ biztonsági szolgálat a börtönbüntetés
letöltése után is folyamatosan megnehezítette életét,
munkavállalását, pénzkeresetét. 1969- 1970-ban
segédmunkás az Észak-pesti Vendéglátó-ipari Vállalatnál,
majd 1971 és 1972 között a Ganz Mávagnál. 1973 és 1988
között az Alagi Állami Tangazdaság technikusa. 1989-ben a
Legfelsõbb Bíróság bûncselekmény hiányában minden vád
alól felmentette és rehabilitálta. Mivel nem kapott
kártérítést, 1993-ban a strassbourgi emberi jogi
bírósághoz fordult. 1990-tõl újra a Budapesti 13. sz.
Ügyvédi Munkaközösség tagja. Több mint ötszáz jogi,
társadalompolitikai, illetve politikai tárgyú cikke,
tanulmánya jelent meg.
   1970 óta számos találmánya volt az élelmiszer-vegyészet
és a gépjármû-biztonsági berendezések területén. Többek
között nevéhez fûzõdik a timókaszörp és a fertõtlenítõ
hatású szénsavpatron feltalálása. Hobbija a sakk és a
bridzs, illetve Astor kutyájának a sétáltatása.
   1990-tõl politizál. Ebben az évben részt vett a
Kisemmizettek Egyesületének a megalapításában. Több ezer
személyi szabadságában jogtalanul korlátozott, valamint
az államosítások során tulajdonától megfosztott ember
ingyenes jogi képviseletét látta el. 1991 és 1994 között
mint a Független Kisgazdapárt delegáltja az Országos
Választási Bizottság tagja. Részt vesz több közérdekû
alapítvány, így a Timár-Neuberger (1990) és a Talmud Tóra
(1990) tevékenységében, a Torgyán Alapítvány (1992)
megalapítója. Szintén alapító tagja 1990-ben a
Szovjetunióba elhurcolt magyar mûkincsek visszaszerzésére
alakult Mûkincsvédõ Alapítványnak. 1991-1993 között a
Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökségének vezetõ
elöljárója, 1991-1995 között a Holocaust Áldozatai
Magyarországi Szövetségének az elnöke.
   Az 1994. évi országgyûlési választásokon az FKGP országos
listájának kilencedikjeként került be a parlamentbe. A
privatizációs folyamatok és az állami vagyonkezelés
hatékonyságát és jogszerûségét veszélyeztetõ
fogyatékosságok és visszaélések felderítését, a korrupció
elleni fellépést elõsegítõ ideiglenes bizottság és az
adós- és bankkonszolidáció körülményeit tisztázó
ideiglenes vizsgálóbizottság tagja. Részt vesz a
médiatörvény megalkotásáról szóló politikai megállapodás
értelmében megalakított, a törvény végrehajtását segítõ
hat-, illetve hétpárti média-albizottság tevékenységében
is. 1995 tavasza óta az FKGP frakcióvezetõ-helyettese. Az
IPU magyar csoportja magyar-izraeli, magyar-német,
magyar-Srí Lanka-i és magyar-USA baráti tagozatának a
munkájában vesz részt. Az Európa Tanács Parlamenti
Közgyûlésében teljes jogú tagsággal dolgozó magyar
delegáció helyettes tagja, a közgyûlés kulturális és
oktatási bizottságának szintén helyettes tagja. 1996.
április 19-én az FKGP külügyekért felelõs alelnökévé
választották, és megbízták a külpolitikai, valamint a
hosszútávú gazdasági program kidolgozásával. 1996.
december 3-tól bekapcsolódott az Országgyûlés európai
integrációs ügyek állandó bizottságának a munkájába.
   Fogadóórája: hétfõként 9 órától a Képviselõi Irodaházban.
   Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 665. szoba.

Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap