Szabó György

Szabó György

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
335

Választások

Választási körzet-tól-ig
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11. vk.1994.06.28.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területi lista1990.05.02.1991.01.15.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.
MSZPtag1990.05.02.1991.01.15.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
ÖnkormányzatiAlelnök1996.12.15.
ÖnkormányzatiTag1994.06.28.1995.05.29.
ÖnkormányzatiTag1990.05.03.1991.01.15.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

Szabó György (MSZP)
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11. sz., Szerencs központú
választókerület

1947. augusztus 12-én született Miskolcon. Édesapja,
Szabó Sándor (1921) kohászati szakmunkás volt a Lenin
Kohászati Mûvekben. 1948-ig a Szociáldemokrata Pártban
politizált, a párt megszûnése után pártonkívüli maradt,
csak az 1960-as években lépett be a Magyar Szocialista
Munkáspártba. Édesanyja, Róna Erzsébet (1922)
háztartásbeli. Öccse, Sándor (1956) liftszerelõ. 1971-ben
nõsült, felesége Békefi Julianna közgazdász-szociológus,
egyetemi oktató. Két gyermekük van, Viktor (1972) és
Ervin (1975) egyetemi hallgató.
Az általános és a középiskolát Miskolcon végezte, 1965-
ben a Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett. 1972-ben
a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem ipargazdasági
szakán közgazdászoklevelet szerzett. 1987-ben a Politikai
Fõiskolán elvégezte a politikai szociológia szakot. Élete
során eddig mindig a közigazgatásban dolgozott. 1972-tõl
Szolnokon, a megyei tanács tervosztályán fõelõadó,
területfejlesztéssel és lakásgazdálkodással foglalkozott.
1976-ban Miskolcra került, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Tanácson szintén a tervosztály fõelõadójaként
alkalmazták. Még ebben az évben csoportvezetõvé nevezték
ki, majd 1979-ben, miután belépett az MSZMP-be,
osztályvezetõ-helyettes lett. 1986-ban a megyei tanács
pártbizottságának a tagjává választották. Az 1988. májusi
pártértekezletet - reformközgazdászként is  -
fordulatként élte meg. Júliusban öt jelölt közül,
közvetlen szavazással a megyei tanács intézményei
pártbizottságának függetlenített titkárává választották.
Ösztönzésére jelent meg 1988-ban a megyei tanács lapja
Megyeháza címmel. 1989-ben alapszervezetével elsõként
csatlakoztak a megyében megalakult reformkörhöz. 1989.
július 13-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács
elnökévé választották. A reformszövetség javaslatára
1989-ben küldött volt a Magyar Szocialista Párt alakuló
kongresszusán, 1989. október 6-án beválasztották az
országos elnökségbe. 1990. május 17-ig volt az elnökség
tagja, a párt önkormányzati ügyvivõjeként dolgozott.
Egyik kidolgozója volt a szocialista párt önkormányzati
koncepciójának.
Az 1990. évi országgyûlési választásokon pártja Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei területi listáján képviselõ lett.
1990. május 3-tól az önkormányzati, közigazgatási,
belbiztonsági és rendõrségi állandó bizottság tagja volt.
Az 1990. évi önkormányzati választások után, 1990.
december 18-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés
elnökévé választotta, ezért 1991. január 14-én lemondott
mandátumáról. Szervezõje volt a Megyei Önkormányzatok
Szövetségének, amelyben az egyik társelnöki funkciót is
betöltötte. A megyei vezetés tudatos politikát folytatott
a borsodi iparvidék válságának a kezelésére, a térség
hátrányainak csökkentésére. Az országban elsõként hoztak
létre vidéki központú bankot. Alapítványokkal segítették
a vállalkozásokat, a munkaerõ-átképzést. 1993-ban a
térségben kezdte el kísérleti mûködését az elsõ
regionális fejlesztési tanács és a tanács
területfejlesztést szervezõ megyei ügynöksége. Közgyûlési
elnökként határozottan szemben állt a központosító
politikát képviselõ, címzetes államtitkári rangú
köztársasági megbízottal.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 11. sz., Szerencs központú
választókerületében a második fordulóban a függetlenként
induló volt képviselõt, Kupa Mihály expénzügyminisztert
is megelõzve, 47,73 százalékot elérve az elsõ helyen
végzett. Az MSZP országos listáján harmincötödik volt. A
választásokat követõ koalíciós tárgyalásokon az
önkormányzati albizottságban tagja volt a szocialisták
delegációjának. 1994. augusztus 30-tól 1995. február 20-
ig az Országgyûlés önkormányzati és rendészeti állandó
bizottságának az alelnöke, azután a bizottság tagja. Az
1994. évi önkormányzati választások után újra a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés elnöke lett.
1995. április 3-i hatállyal, Kovács Pál lemondása után
megbízták a népjóléti tárca vezetésével. Kinevezését az
orvosszakma fenntartásokkal fogadta, mert személyében
hosszú idõ után az elsõ nem orvosi képzettségû vezetõ
került a minisztérium élére. Kinevezése után mind
országgyûlési bizottsági tagságáról, mind a megyei
közgyûlés elnöki tisztérõl lemondott. A szociális és az
egészségügyi ellátó rendszerek átalakítása, valamint a
forráselvonások miatt különlegesen nehéz feladatot
kellett megoldania. A tárca alapvetõ gondját, az
alulfinanszírozottságot nem sikerült megszüntetnie. 1996.
november .... bejelentette lemondását, tisztébõl november
27-én mentették fel. 1996. december 15-tõl újra az
önkormányzati és rendészeti állandó bizottság alelnöke.
Fogadóórája: minden hét csütörtökén 14 órától Szerencsen,
az MSZP-irodában.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház.


Eleje Honlap