Dr. Hasznos Miklós

Dr. Hasznos Miklós

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
638

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Pest megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
KDNPtag1994.06.28.1997.07.15.
KDNPtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Környezetvéd-iAlelnök1994.06.28.1997.07.15.
Környezetvéd-iElnök1994.02.18.1994.06.27.
Környezetvéd-iTag1994.02.15.1994.02.17.
ÖnkormányzatiTag1993.12.14.1994.02.17.
SzociálisTag1991.09.03.1993.08.31.
ÖnkormányzatiTag1990.06.12.1991.09.03.
MentelmiTag1990.05.03.1994.02.14.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz


Hasznos Miklós (KDNP) - Országos lista

1931. május 27-én született Pécsett. Egyik õse "hasznos
szolgálatot" tett IV. László királynak, innen ered
családi neve, apai ágon az 1264-ben kelt adománylevélig
tudja származását visszavezetni. Édesapja, Hasznos Ignác
(1899-1964) egy ötgyermekes mozdonyvezetõ fiából lett ügyvéd.
Mivel egy keretlegények elleni 1945. évi perben védõként
szerepelt, 1949-ben - bár napi politikával soha nem
foglalkozott - kizárták az Ügyvédi Kamarából, irodáját
államosították, õt magát pedig internálták, majd
népbírósági ítélettel börtönbe zárták. Szabadulása után
1957-ig segédmunkásként dolgozott. Édesanyja, Osváth
Mária (1908-1984) egy a Ruhr-vidéken vendégmunkásként
dolgozó kazánfûtõ leszármazottja; a háztartást vezette.
Mária (1936) húga háztartásbeli, Endre (1944-1972) öccse
gépészmérnök volt. 1966-ban nõsült, felesége, Galik
Blanka biológia-földrajz szakos középiskolai tanár.
Szülei vallásos nevelésben részesítették. Az elemit és a
középiskolát Pécsett, utóbbit a Jézustársasági Pécsi Pius
Fõgimnáziumban végezte el. Diákként cserkész és Mária-
kongreganista volt. Az 1947. évi országgyûlési
választásokon a Demokrata Néppárt ifjúsági szervezetének
aktivistája. 1948-ban tüntetéseket szervezett az iskolák
államosítása ellen, majd egyik szervezõje és résztvevõje
volt a Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek
melletti nagy diáktüntetésnek. Ezt követõen, közvetlenül
az érettségi elõtt az ország összes középiskolájából
kizárták, így csak 1964-ben érettségizhetett a budapesti
II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban. A kizárás után mint
munkakerülõt internálták, a komlói szénbányákhoz került -
csillés volt -, majd a Komlói Bányavidéki Építési Nemzeti
Vállalatnál lett elõbb bérelszámoló, majd osztályvezetõ-
helyettes. Elbocsátása után erdõirtó az árpádtetõi
erdõgazdaságban, illetve krumplizsákoló a pécsi
Mezõkernél. 1951-1954 között katonai behívóval
munkaszolgálatra vitték, ekkor dunántúli repülõtereket
betonozott. Mivel társaival együtt fölszólalt a tisztek
brutalitása ellen, valamint zsoldot és nyílt sajtót
követelt, többedmagával az alakulat külön
büntetõrészlegéhez, az uzsabányi kõbányába került.
Leszerelése után a Téglaipari Egyesülés Vállalat
alkalmazottja lett. 1955-tõl adminisztratív vezetõ volt a
Cementipari Vállalat komlói üzemében, 1956. októberben
beválasztották az üzem munkástanácsába, amiért késõbb
több esetben biztonsági õrizet alá helyezték. 1959-ben
Budapestre költözött, és mivel nem volt állandó
bejelentett lakása, a pécsibõl pedig kijelentkezett, a
hatóságok azt hihették, hogy emigrált, ezért további
õrizetbevételére nem került sor. Három éven át a
budapesti 13. sz. Tefu gépkocsivezetõje, majd 1968-ig a
Távközlési Kutatóintézet diszpécsere. 1968-ban, az új
gazdasági mechanizmus beindulásakor termelõszövetkezeti
közös vállalatot szervezett: 1970-ig egy-egy éven át a
Dózsa Általános Építõipari Közös Vállalat igazgatója,
illetve a Talajkutató Vállalat jogi osztályvezetõje.
Közben 1969-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karának esti tagozatán jogi oklevelet
szerzett. 1974-ig az Állatifehérje Takarmányokat
Elõállító Vállalat, majd az Agrober jogi osztályvezetõje;
ez utóbbi helyen a közigazgatási osztály vezetését is
rábízták. Ezután 1989-ig az Állami Biztosító szakértõje
és a Fõvárosi Állat- és Növénykert jogtanácsosa volt.
A Demokrata Néppárt 1956-os újjáalakulásakor újból
párttag lett; csatlakozott ahhoz a memorandumhoz, amely a
börtönbõl szabadult Matheovits Ferencet kérte fel a párt
fõtitkárának. Hosszú szünet után, a Magyar Demokrata
Fórum megalakulásakor lépett ismét a politika színterére.
Szorgalmazta a szervezet párttá alakulását, az MDF budai
szervezetének alapító, egyben elnökségi tagja lett.
Bekapcsolódott az Ellenzéki Kerekasztal elõkészítõ
munkájába. 1989 tavaszán részt vett a Kereszténydemokrata
Néppárt újraindításában, a párt színre lépését bejelentõ
1989. június 23-i nagygyûlés megszervezõje volt. 1989.
szeptember 30-tól 1990. május 26-ig a KDNP Országos
Intézõbizottságának és Országos Szervezõbizottságának a
tagja, a párt fõügyésze volt. 1990. május 26-tól a párt
elnökségének a tagja, az 1991. évi nagyválasztmány óta
alelnök.
1987 óta tagja a Jezsuita Intézmények Diákjai
Egyesületének, 1990 óta a Páneurópai Unió Magyarországi
Szervezetének. 1990-ben a Munkaszolgálatosok Szövetsége
(Musz 1951-1956) elnökévé választották. Az Emberi Jogok
Nemzetközi Társasága Magyar Tagozatának az elnöke, a
Szabad Magyar Újságírók Szövetségének, valamint az
Igazolt Szabadságharcosok Világszövetségének a tagja.
Az 1990. évi országgyûlési választási kampány alatt
pártja választási irodáját vezette. A parlamentbe a KDNP
Pest megyei területi listájának a vezetõjeként került be.
Az 1990-1994-es ciklusban a mentelmi és
összeférhetetlenségi különbizottságban (1992. október 13.
után az átalakított mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló különbizottságban), 1990. június 12-tõl
1991. szeptember 3-ig az önkormányzati, közigazgatási,
rendõrségi és belbiztonsági állandó bizottságban, ezt
követõen a szociális, egészségügyi és családvédelmi
állandó bizottságban dolgozott. 1994. januártól a ciklus
végéig a környezetvédelmi állandó bizottság elnöke volt.
Számos esetben képviselte a KDNP véleményét az egyes
törvényjavaslatok vitájában, ezek közül is kiemelhetõ a
munkanélküliek ellátásáról, a fõvárosi és kerületi
önkormányzatokról, az egyes állami vagyontárgyak
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatok
kapcsán elhangzott beszéde. 1991. júniusban - sikertelen
- országgyûlési határozattervezetet nyújtott be a
munkanélküli-segély helyett köszhasznú munka
bevezetésére, valamint annak megakadályozására, hogy az
iskolából kikerült fiatalok munkanélküliként kezdjék el
pályafutásukat.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon pártja országos
listájának tizedik helyérõl jutott be ismét a
parlamentbe. A környezetvédelmi állandó bizottság
alelnöke, a turisztikai és idegenforgalmi, illetve az
európai csatlakozási és nemzetközi ügyek albizottságok
tagja, továbbá a Balaton helyzetével foglalkozó
ideiglenes albizottság elnöke, a közigazgatás
korszerûsítésével foglalkozó ideiglenes albizottság
tagja. A KDNP-frakcióban a jogi és önkormányzati
munkacsoport tevékenységében vesz részt. Az IPU magyar
csoportja magyar-svájci baráti tagozatának a tagja, a
magyar-albán és a magyar-svéd tagozat alelnöke. 1995.
júniusban a nemzeti politikai erõk összefogása érdekében
megalakított Nemzeti Szövetség alapító, egyben elnökségi
tagja, 1995. november 1-jétõl a szövetség soros elnöke.
Fogadóórája: elõzetes egyeztetés szerint.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 410. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap