A Parlament képe

Az Országgyűlés Hivatala

Bevezetés
Elérhetőség
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás, valamint az Országgyűlési Őrség e feladatkörével összefüggő tevékenysége részletes szabályairól
Szervezeti felépítés
A felügyelt költségvetési szervek
Az Országgyűlés Hivatala költségvetésének végrehajtásáért felelős személyek
Közbeszerzések adatai, szerződések és támogatások
Kötelező statisztikai adatszolgáltatások
Jelentés az I. Országgyűlés fejezet vagyoni és pénzügyi helyzetéről (2010)
Az Országgyűlés Hivatala kiadásainak alakulása
Az elektronikus információszabadságról szóló törvény végrehajtására kiadott belső szabályzat

Az Országgyűlés elnöke által alapított "Návay Lajos" és "Hajnik Károly" kitüntető díjak átadása

Bibliográfia az Országgyűlés Hivataláról
Bibliográfia az Országgyűlési Könyvtárról
Bibliográfia az Országgyűlés (Hivatalának) költségvetéséről


Gazdasági adatok

Költségvetési beszámolók szöveges indoklása   2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
A költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedések       2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  
Elemi költségvetés – Országgyűlés Hivatala 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006      
Elemi költségvetés – Fejezeti kezelésű előirányzatok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006      
Az Országgyűlés Hivatalánál elszámolt személyi juttatási kiadások, létszámok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006      
 
Elemi beszámoló – Országgyűlés Hivatala
2013/I 2012/I
2012
2011/I
2011
2010/I
2010
2009/I.
2009
2008/I.
2008
2007/I.
2007
2006 2005    
 
Elemi beszámoló – Fejezeti kezelésű előirányzatok
2013/I 2012/I
2012
2011/I
2011
2010/I
2010
2009/I.
2009
2008/I.
2008
2007/I.
2007
2006 2005    


Vissza a honlapra