A Parlament képe

Lezárva: 2014. február

Az Országgyűlési Könyvtár

Az Országgyűlési Könyvtár honlapja (www.ogyk.hu)

Az Országgyűlés Könyvtárának ügyrendje (Bp. 1937.)

Az Országgyűlés Könyvtárának ügyrendje (Bp. 1948.)

Az Országgyűlési Könyvtár a jövőben a parlamenthez tartozik (Magyar Nemzet, 1990. november 3.)

Balázsné Veredy Katalin: A közigazgatási dokumentáció és az Országgyűlési Könyvtár (Könyvtáros, 1976. 70-72. oldal)

Balogh Gyula: Kié az Országgyűlési Könyvtár? (Magyar Hírlap, 1992. október 14.)

Bárkay Tamás: Kövér László azt üzente. Több ezer korszerű, külföldi kötet hiányzik, a digitalizációban is nagy a lemaradás (Népszabadság, 2013. január 30.)

Berecz Sándor: Az Országgyűlési Könyvtár (Magyar Törvényhozók Lapja, 1942. október 1.)

Bihari Tamás: Képviselők a Könyvtárban (Népszava, 2000. október 30.)

Bóday Pál Péter: Ahonnan Washington is utolérhető. Interjú Rónai Ivánnal, az Országgyűlési Könyvtár tájékoztatási igazgatójával (Magyar Hírlap, 1993. július 2.)

Csákó Beáta – Koreny Ágnes: Az Országgyűlési Könyvtár szerepe az európai integrációs folyamatban, különös tekintettel a közgyűjteményeire (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1999. 11-12. szám)

Dajkó Pál: A parlamenti iratok (1861-1918) adatbázisa (digitalizálás) (http://itcafe.hu/hir, 2008. 06. 12.)

Felavatták az Országgyűlés Képviselői Kutatószolgálatát (Parlamenti Hírlevél, 2004. 3. szám)

Haraszti Pálné: Az Országgyűlési Könyvtár szolgáltatásai a bizottságok tevékenységéhez (In: A bizottsági munka 2. rész. 323-328. oldal)

Haraszti Pálné: A képviselőtájékoztatás könyvtári eszközrendszere (In: A plenáris ülés 1. rész 105-124. oldal)

Haraszti Pálné: Democratic change and the Hungarian Parliamentary Library (National Conference of State Legislature, San Diego, 1993. július 29.)

Horváth K. József: Kié legyen az Országgyűlési Könyvtár? (Interjú Pintér Katalin megbízott főigazgatóval) (Népszava, 1989. augusztus 28.)

Igazgatóválasztó országgyűlés. Tétre, helyre, befutóra (Az Országgyűlési Könyvtár főigazgatói pályázatáról) (HVG, 1991. március 16.)

Integráció, információ, könyvtár. A Külügyminisztérium közvélemény-felkészítési munkájának közkönyvtári programja 2001-2004. (Országgyűlési Könyvtár, 2003.)

Jónás Károly: A Képviselőház Könyvtárának története 1918-1939. (disszertáció, Országgyűlési Könyvtár, Bp. 1980.)

Jónás Károly: Az Országházi Könyvtár a forradalmak korában (Könyvtáros, 1979. 3. szám)

Jónás Károly: Az Országgyűlési Könyvtár megalapítása és első könyvtárnoka (Könyvtáros, 1982. 1. szám)

Jónás Károly: A Képviselőház könyvtárának története (1918-1939) (Bölcsészdoktori disszertáció, ELTE Bp. 1980.)

Jónás Károly: Az Országgyűlési Könyvtár költözése az Országházba (Könyvtáros, 1982. 10. szám)

Jónás Károly: A képviselőházi könyvtár állományának alakulása a két világháború között (Magyar Könyvszemle, 1984. 1-2. szám)

Jónás Károly: Adalékok az ellenforradalmi rendszer művelődéstörténetéhez: a képviselőházi könyvtár használata és forgalma a két világháború között (Történelmi Szemle, 1984. 4. szám)

Jónás Károly: Az Országgyűlési Könyvtár névváltozásai (Könyvtáros, 1985. 9. szám)

Jónás Károly: A képviselőházi könyvtár katalógus-és raktározási rendszerének fejlődése 1945 előtt (Magyar Könyvszemle 1986. 2-3. szám)

Jónás Károly: Az Országgyűlési Könyvtárról 1-2. rész (Országházi Hírek, 1987. 2. és 3. szám)

Jónás Károly: A képviselők tájékoztatása és az Országgyűlési Könyvtár (Könyvtáros, 1988. 2. szám)

Jónás Károly: A képviselőház könyvtári bizottsága 1867-1918 (Magyar Könyvszemle, 1994. 4. szám)

Jónás Károly-Veredy Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár története 1870-1995 (Országgyűlés, Bp. 1995.)

Jónás Károly: A magyar országgyűlés házelnökei a képviselőház könyvtári bizottságának élén 1887-1950. (Valóság, 1995. 8. szám)

Jónás Károly: 125 éves az Országgyűlési Könyvtár (Könyvtári Figyelő, 1995. 4. szám, http://ki.oszk.hu)

Jónás Károly: Ötven éve nyilvános az Országgyűlési Könyvtár (http://ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkekü212/jonas.html)

Jónás Károly: Negyedszázada nyilvános az Országgyűlési Könyvtár (Könyvtáros, 1997. 7. szám)

Jónás Károly-Tomcsányi Zsuzsanna-Villám Judit: Az Országgyűlési Könyvtár (Országgyűlési Könyvtár, 2003., illetőleg 2006.)

Jónás Károly-Tomcsányi Zsuzsanna-Villám Judit: The Library of the Hungarian Parliament (Országgyűlési Könyvtár, 2003., illetőleg 2006.)

Jurcsik Erszébet: Az országgyűlési képviselő tájékoztatásáról (Könyvtári Figyelő, 1990. 3-4. szám)

Kardos Krisztina: Az Országgyűlési Könyvtár intézményi helyzete 1985 és 1995 között. Esettanulmány. (kézirat, Bp. 1995.)

Karácsony: Könyvtár az Országgyűlésért (Interjú Pintér Katalin megbízott főigazgatóval) (Mai Nap, 1990. december 16.)

Kádár Mária: A T. Ház könyvtára (Ifjúsági Magazin, 1973. 5. szám)

Kardos Krisztina: Az Országgyűlési Könyvtár intézményi helyzete 1985 és1995 között. Esettanulmány (Kézirat, Bp. 1995.)

Készül a törvényhozási tudástár (www.itbusiness.hu.fooldal/hetilap/Focus, 2010. 02. 23.)

Kokas Károly – Blaskóné Majkó Katalin – Gyurgyák János: Az Országgyűlési Könyvtári Bizottság jelentése (2012. december 17.)

Könyvet a képviselőknek. Nem bővült az Országgyűlési Könyvtár (Népszabadság, 1993. november 6.)

Kulcsár László: Digitalizált Törvényhozási Tudástár – az internetre költözik az Országgyűlés (http://infovilag.hu/hir-17278)

Kulturális Örökség Napjai az Országgyűlési Könyvtárban (Parlamenti Hírlevél, 2005. 3. szám)

László Miklós: Könyvtár az Országházban (Szabad Föld, 1977. szeptember 11.)

Melegh Attila: Még mindig kérdés, kié az Országgyűlési Könyvtár? (Magyar Hírlap, 1992. november 11.)

Nagy Csaba: Az Országgyűlési Könyvtár jogi információs tevékenysége (Könyvtári Figyelő, 1980. 1-2. szám)

Nagy Csaba: Az Országgyűlési Könyvtár szolgáltatásai a törvényalkotáshoz (In: A törvényalkotó Országgyűlés, 212-222. oldal)

Nádor Tamás: Az értelem műhelyei. Amíg az olcsólámpák világítanak. Beszélgetés Balázs Sándorné főigazgatóval (Budapest, 1987. 11. szám)

Olvasópróba. Megrostált Országgyűlési Könyvtár (HVG, 2013. június 29.)

Országgyűlési Könyvtár (In: Britannica Hungarica Világenciklopédia 14. kötet, főszerkesztő: Széky János, Magyar Világ Kiadó, Bp. é. n. 229. oldal)

Országgyűlési Könyvtár (In: Budapest Lexikon, Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 238-239. oldal)

Rábel Nagy Ágens: A tudást őrző szakkönyvtárak (Közszolgálat, 2013. 1. szám)

(Redl Károly): Könyv és könyvtár - az Országgyűlési Könyvtár elmúlt négy éve (Parlamenti Hírlevél, 2006. (különszám)

Rónai Iván: A gépesített információs rendszer továbbfejlesztése az Országgyűlési Könyvtár információs szolgálatában (Könyvtári Figyelő, 1984. 3. szám)

Rónai Iván: Számítógépesítés az Országgyűlési Könyvtárban (Könyvtári Figyelő, 1989. 5-6. szám)

Rónai Iván: Az Országgyűlési Könyvtár szerepe a parlamenti információs rendszerben (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1992. 9. szám)

Rónai Iván: Könyvtári adatbázis szolgáltatás telefonon - az Országgyűlési Könyvtár új kezdeményezése (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1993. 9-10. szám)

Sebők: Országgyűlési Könyvtár (Magyar Narancs, 1995. április 27.)

Számítógépes könyvtárosok az Országgyűlésben (Magyar Hírlap, 1993. július 7.)

Terítéken a privatizáció. Az Országgyűlési Könyvtár Parlamenthez tartozásáról (Pesti Hírlap, 1990. augusztus 25.)

Tizedik születésnapját ünnepli az Európai Unió Letéti Gyűjteménye (Parlamenti Hírlevél, 2009. 3. szám)

Vathy Zsuzsa: Kenyerünk, kenyerünk. (Az Országgyűlési Könyvtár kutatószobáiról) (Magyar Nemzet, 1993. augusztus 7.)

Vathy Zsuzsa: A könyvtár, avagy Mikszáth Kálmán szelleme (Az Országgyűlési Könyvtár helyzetéről) (Magyar Nemzet, 1993. október 30.)

Vályi Gábor: The job of the parliamentary librarian (The New Hungarian Quarterly, 75. szám, 1979.)

Vályi Gábor: The history and function of the Library of the Hungarian Parliament (In: Parlament und Bibliothek-Internationale. Festshrift für Wolfgang Dietra zum 65. Geburtstag. Hrsg. Gerhard Hahn und Hildebert Kirchen, München etc., Saur, 1986. S. 233-237. oldal)

Vértesy Miklós: Az Országgyűlési Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése (Interjú Vályi Gábor igazgatóval) (Könyvtáros, 1974. 5. szám)

Vértessy Miklós: Százéves az Országgyűlési Könyvtár (Könyvtáros, 1968. 2. szám)

Villám Judit-Reidl Károly: A magyar parlamenti gyűjtemény (In: Plenáris ülés 2. rész, 333-345. oldal)Vissza a honlapra