Elemi költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

2007. évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

 

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előrányzata és teljesítése

 

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előrányzata és teljesítése

 

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése

 

Kiadások tevékenységenként

 

Bevételek tevékenységenként

 

Központi költségvetési jelentés