Elemi költségvetés

  2007. évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS
  Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
  Működési bevételek előrányzata és teljesítése
  Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
  Kiadások tevékenységenként
  Bevételek tevékenységenként
  Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
  Feladatmutatók állománya
  Központi költségvetési jelentés