A Parlament képe

Az Országgyűlés által választott tisztségviselők választásának szabályai Magyarország Alaptörvénye, más törvények és az egyes házszabályi rendelkezések alapján

Tisztségviselő

A jelölés

A választás

Eskü

A megbízatás

időtartama

szavazás módja

szükséges szavazati arány

speciális szabályok

Köztársasági elnök

Az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlására.

Minden képviselő csak egy jelöltet ajánlhat.

 

[Alaptv. 11. cikk (2)]

titkos

 

[Alaptv. 11. cikk (1)]

Az első szavazás során az összes képviselő 2/3-a,a második szavazás során a legtöbb érvényes szavazat dönt.

[Alaptv. 11. cikk (3)-(4)]

A szavazást az Országgyűlés elnöke a korábbi köztársasági elnök megbízatása lejárta előtt legalább 30, legfeljebb 60 nappal korábbra tűzi ki. A második szavazás során az első szavazásban két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni. Ha a második szavazás is eredménytelen, új jelölést és új választást kell tartani. [Alaptv. 11. cikk (4)]

A szavazási eljárást két napon belül be kell fejezni. [Alaptv. 11. cikk (5)]

Hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz.

(Alaptv. 11. cikk (6),

2008. évi XXVII. tv.)

5 év

[Alaptv. 10. cikk (1)]

 

egyszer újraválasztható

[Alaptv. 10. cikk (3)]

 

Házelnök, országgyűlési alelnökök ésjegyzők

Az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai vezetőinek indítványára, a korelnök javaslata alapján. Ha nincs közös indítvány, vagy van, de nem kap többséget, a legnagyobb frakció tesz javaslatot a házelnök személyére. Alelnökökre, jegyzőkre a frakciók közösen tesznek javaslatot, vagy ennek hiányában a házelnök

[Ogy. tv. 6. § (1)-(2)]

titkos

 

[Ogy.tv. 6. § (1)]

A jelen lévőképviselők

többsége.

Az Országgyűlés alakuló ülésén. Ha valamelyik tisztségviselő megválasztásánál nincs meg a szükséges többség, megismételt szavazást kell tartani. Ha ez is eredménytelen, új jelölést és választást kell tartani.

[Ogy. tv. 6. § (6)-(7)]

Az Országgyűlés tisztségviselője a megválasztása napján az Országgyűlés előtt esküt tesz.

[Ogy. tv. 9.§]

Az Országgyűlésmegbízatásának megszűnéséig

 

[Alaptv. 4. cikk(3) a)]

Országgyűlési bizottság elnöke, alelnöke és tagjai

Megválasztásukra a házelnök teszjavaslatot azOrszággyűlésnek.

[Ogy.tv. 18. § (1)]

nyílt

 

A jelen lévő képviselők többsége.

A benyújtott határozati javaslatról vita nélkül határoz az Országgyűlés.

[Ogy. tv. 18. § (4)]

 

A házelnök a frakcióvezetőnek a független képviselők véleményét is mérlegelő indítványa szerint teszi megjavaslatát. [Ogy. tv. 18. § (1)-(2)]

nincs

[2008. évi XXVII. tv.

1. § (1)]

Az Országgyűlésmegbízatásának megszűnéséig

 

[Ogytv. 19. § (1) c), Alaptv. 4. cikk(3) a)]

 

Háznagy

A házelnök javaslata alapján

[Ogy. tv. 7. §]

titkos

 

[Ogy. tv. 7. §]

A jelen lévő képviselők többsége.

Az Országgyűlés alakuló ülésén.

[Ogy. tv. 7. §]

Az Országgyűlés tisztségviselője a megválasztása napján az Országgyűlés előtt esküt tesz.

[Ogy.t v. 9.§]

Az Országgyűlésmegbízatásának megszűnéséig

 

[Alaptv. 4. cikk(3) a)]

Miniszterelnök

A köztársasági elnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén tett javaslata alapján.

[Alaptv. 16. cikk (3)]

nyílt

[Ogy. tv.

44. § (1) ]

Az országgyűlési képviselők több mint fele.

[Alaptv. 16. cikk (4)]

-

A kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.

[Alaptv. 16. cikk (9)

2008. éviXXVII. tv. 1. § (1)]

A megbízatás megszűnik az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával. [Alaptv.20. cikk (2) a)]

Az Alkotmánybíróság elnöke

A megválasztott alkotmánybírák közül választja meg az Országgyűlés.[Alaptv. 24.cikk (8)]

titkos

 

[Ogy. tv.44. § (1)]

Az összes képviselő 2/3-a.

 

[Alaptv. 24. cikk (8)]

A javasolt személyeket az Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottsága meghallgatja.

[Abtv. 7. § (2)]

Ha az Országgyűlés a jelölteket nem választja meg, a jelölő bizottság még azon az ülésszakon, de legkésőbb 15 napon belül új javaslatot tesz.

[2011. évi CLI. tv. 8.§ (2)]

 

Alkotmánybírói hivatali ideje lejártáig

[Alaptv. 24. cikk (8)]

Az Alkotmánybíróság tagjai

Az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai által jelölt legalább kilenc és legfeljebb tizenöt képviselőből álló jelölő bizottság tesz javaslatot. [2011. évi CLI. tv. 7. § (1)]

titkos

 

[Ogy. tv.

44. § (1)]

Az összes képviselő 2/3-a.

 

[Alaptv. 24. cikk (8)]

A javasolt személyeket az Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottsága meghallgatja.

[2011. évi CLI. tv. 7. § (2)]

Ha az Országgyűlés a jelölteket nem választja meg, a jelölő bizottság még azon az ülésszakon, de legkésőbb 15 napon belül új javaslatot tesz.

[2011. évi CLI. tv. 8.§ (2)]

Hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz.

[2011. évi CLI. tv. 9. §]

12 évre,

 

nem választható újra

 

[2011. évi CLI. tv.6. § (3)]

Kúria elnöke

Személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot. [Alaptv. 26. cikk (3)]

titkos

 

[Ogy.

tv. 44. § (1)]

Az összes képviselő 2/3-a.[Alaptv. 26. cikk (3)]

A Kúria elnökét a határozatlan időre kinevezett és legalább 5 éves bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bírák közül választja az Országgyűlés

[Alaptv. 26. cikk (2)-(3),

2011. évi CLXI. tv. 114. § (1)]

Megválasztását követően az Országgyűlés előtt esküt tesz[2008. évi XXVII. tv. 1. § (1)]

9 évre

 

[Alaptv. 26. cikk (3)]

Országos Bírósági Hivatal elnöke

Személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot.

[2011 évi CLXI. tv.67. § (1)]

titkos

 

[Ogy.tv.44. § (1)]

Az összes

képviselő2/3-a.

[Alaptörvény 25. cikk (6)]

 

Az OBH elnökét az Országgyűlés a határozatlan időre kinevezett és legalább 5 éves bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bírák közül választja meg.

[2011 évi CLXI. tv. 66. §]

A jelöltet az Országgyűlés igazságüggyel foglalkozó bizottsága meghallgatja. Azt a jelöltet, akit sikertelen választás után a köztársasági elnök újra jelöl, nem kell ismét meghallgatni. A választást a jelöltállítástól számított 15 napon belül meg kell tartani. Ha a javasolt személyt az Országgyűlés nem választja meg, a köztársasági elnök legkésőbb 30 napon belül új javaslatot tesz.

[2011 évi CLXI. tv. 67. § (3)-(4)]

Megválasztását követően az Országgyűlés előtt esküt tesz[2008. évi XXVII. tv. 1. § (1)]

9 évre

Nem választható újra.

[Alaptörvény 25. cikk (6)]

 

Legfőbb ügyész

Személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot.[Alaptv. 29. cikk (4)]

titkos

 

[Ogy. tv.44. § (1)]

Az összes

képviselő 2/3-a.

 

[Alaptv. 29. cikk (4)]

A legfőbb ügyészt az ügyészek közül választja az Országgyűlés.

[Alaptv. 29. cikk (4)]

 

Az ügyészi kinevezés feltételeit az ügyészségi törvény III. fejezete tartalmazza.

Megválasztása után az Ország

gyűlés előtt az ügyészségi törvény 16. § (3) bekezdése szerint kiegészített szövegű esküt tesz.

[2011. évi CLXIV. tv.

16. § (1)]

9 évre

 

[Alaptv. 29. cikk (4)]

Alapvető jogok biztosa

Személyére a köztársasági elnök az előző biztos megbízatása megszűnését megelőző 90 nappal, de legkésőbb 45 napon belül tesz javaslatot. [Alaptv. 9. cikk (3) j)]

[2011. évi CXI. tv.

6. § (1)]

titkos

 

[Ogy.tv.44. § (1)]

Az összes képviselő 2/3-a.

 

[Alaptv. 30. cikk (3)]

Ha a javasolt személyt az Országgyűlés nem választja meg, a köztársasági elnök legkésőbb 30 napon belül új javaslatot tesz.

[2011. évi CXI. tv. 6. § (3)]Az alapvető jogok biztosának javasolt személyt az Országgyűlés - az alapvető jogok biztosa feladatkörét érintően - hatáskörrel rendelkező bizottsága meghallgatja.

[2011. évi CXI. tv. 6. § (4)]

Megválasztását követően az Országgyűlés előtt esküt tesz[2008. évi XXVII. tv. 1. § (1)]

 

6 évre

egyszer újraválasztható

[Alaptv. 30. cikk (3)

2011. évi CXI. tv. 6. § (5)]

 

Alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei

Személyükre az alapvető jogok biztosa tesz javaslatot.

[2011. évi CXI. tv.

4. § (1)]

titkos

 

[Ogy. tv.

44. § (1)]

Az összes képviselő 2/3-a.

 

[Alaptv. 30. cikk (3)]

Ha a javasolt személyt az Országgyűlés nem választja meg, a biztos legkésőbb 30 napon belül új javaslatot tesz.

[2011. évi CXI. tv. 7. § (3)]Az alapvető jogok biztosa a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének személyére vonatkozó javaslatának megtétele előtt kikéri az országos nemzetiségi önkormányzatok véleményét.

 

Az alapvető jogok biztosa helyettesének javasolt személyt az Országgyűlésnek a helyettes feladatkörét érintően hatáskörrel rendelkező bizottsága meghallgatja.

[2011. évi CXI. tv. 7. § (4)-(5)]

Megválasztását követően az Országgyűlés előtt esküt tesz[2008. évi XXVII. tv. 1. § (1)]

6 évre

 

egyszer újraválasztható

[Alaptv. 30. cikk (3)

2011. évi CXI. tv.7. § (6)]

Állami Számvevőszék elnöke

A képviselők köréből nyolctagú jelölőbizottság tesz javaslatot azokra a személyekre, akik az ÁSZ elnökévé választhatók[2011. évi LXVI. tv.9. § (1)]

titkos

 

[Ogy. tv.44. § (1)]

Az összes képviselő 2/3-a.

 

[Alaptv. 43. cikk (2)]

Az Állami Számvevőszék elnökének javasolt személyt az Országgyűlés számvevőszéki ügyekért felelősbizottsága meghallgatja.

 

[2011. évi LXVI. tv. 9. § (3)]

Megválasztása után, hivatalba lépése alkalmával az Országgyűlés előtt esküt tesz

[2011. évi LXVI. tv. 9. § (4)]

12 évre,

 

megbízatása lejártával újraválasztható.

 

[Alaptv. 43. cikk (2)]

[2011. évi LXVI. tv. 9. § (5)]

MNB Monetáris Tanácsánaktagjai

[2011. évi CCVIII. tv.

46. § (4) c)]

A tagok választására és felmentésére az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága tesz javaslatot

[2011. évi CCVIII. tv. 46. § (11)]

 

nyílt

A jelen lévő országgyűlési képviselők többsége.

A Monetáris Tanács legalább öt-, legfeljebb kilenctagú testület.

A Monetáris Tanács tagjai:

a) az MNB elnöke, mint a Monetáris Tanács elnöke,

b) az MNB alelnökei és

c) további tagok, akiket hat évre az Országgyűlés választ.

 

[2011. évi CCVIII. tv. 46. § (3)-(4)]

 

A Monetáris Tanács tagjának javasolt személyt az Ország

gyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága meghallgatja.

[2011. évi CCVIII. tv. 46. § (6)]

 

Az Országgyűlés által választott tagok a Hivatalba lépés alkalmával az Országgyűlés előtt esküt tesznek

[2011. évi CCVIII. tv.

46. § (7)]

6 évre

[2011. évi CCVIII. tv. 46. § (4) c)]

MNB felügyelőbizottságának az Országgyűlés által választott elnöke és további három tagja

[2011. évi CCVIII. tv. 50. § (4) a)-b)]

A tagokat az országgyűlési képviselőcsoportok, az elnököt a kormánypárti képviselőcsoportok jelölik

[2011. évi CCVIII. tv.

50. § (5)-(6)]

nyílt

A jelen lévő országgyűlési képviselők többsége.

A felügyelőbizottság elnökét az Országgyűlés kormánypárti képviselőcsoportjai jelölik.

Az országgyűlési képviselőcsoportok további három tagra vonatkozó jelöltjeinek taggá történő megválasztásáról az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz.

[2011. évi CCVIII. tv.

50. § (5)-(6)]

Az Országgyűlés által választott tagok a hivatalba lépésük alkalmával az Országgyűlés előtt esküt tesznek.

[2008. évi

XXVII. tv. 1. § (1)]

Országgyűlés megbízatásának végéig

 

[2011. évi CCVIII. tv 50. § (8) ]

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Média-tanácsának elnöke és négy tagja

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság köztársasági elnök által kinevezett elnöke a kinevezés tényével és időpontjában a Médiatanács elnökjelöltjévé válik.

[2010. CLXXXV. tv. 125. § (1)]

A tagokra az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló mandátumarányos eseti jelölőbizottság egyhangú szavazással tesz javaslatot.

[2010. CLXXXV. tv. 124. § (3)]

egyidejű, listás (nyílt)

ha a megszűnés nem a megbízatási idő lejárta miatt következik be, akkor az Országgyűlés külön szavaz a jelöltről

 

[2010. CLXXXV. tv. 124. § (1)]

 

 

A jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmada.

 

[2010. CLXXXV. tv. 124. § (1)]

Az elnököt és a tagokat egyidejű, listás szavazással választja meg az Országgyűlés, kivéve, ha a megbízatás megszűnése a megbízatási idő lejárta miatt következik be.

[2010. CLXXXV. tv. 124. § (1)]

Sikertelen tagjelölés esetén az új jelöléshez 2/3-os szavazati arányszükséges.

[2010. CLXXXV. tv. 124. § (6)]

 

A Médiatanács elnöke és tagja nem választható újra.

[2010. CLXXXV. tv. 125. § (5)]

 

 

A Médiatanácselnöke és tagja az Országgyűlés előtt az eskütörvény szövege szerinti esküt tesz.[2010. CLXXXV. tv. 128. § (2)]

9 évre

[2010. CLXXXV. tv. 124. § (1)]

 

Az elnök megbízatásának időtartama a Hatóság elnöki megbízatásának időtartamához kötött, kivéve, ha a Hatóság elnökét a meghatározott határidőig nem választja meg az Ogy.

[2010. CLXXXV. tv. 125. § (7), 216. § (8)]

 

KözszolgálatiKözalapítványKuratóriumának6 tagja

A választható tagok felét a kormánypárti, másik felét az ellenzéki képviselőcsoportok jelölik.[2010. CLXXXV. tv. 86. § (2)]

A jelöltekre a javaslatot a választásra irányuló eljárás megkezdését követő nyolc napon belül kell megtenni. A választást a jelöltállítástól számított nyolc napon belül meg kell tartani.

[2010. CLXXXV. tv. 86. § (3)]

nyílt

A jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmada.

 

[2010. CLXXXV. tv. 86. § (1)]

A kuratórium 6 tagját az Országgyűlés egyenként választja meg.

[2010. CLXXXV. tv. 86. § (1)]

(A kuratórium elnökét és egy további tagját a Médiatanács delegálja.)

[2010. CLXXXV. tv. 86. § (6)]

A Kuratórium Országgyűlés által választott tagja az eskütörvény szerintiesküt tesz.

A kuratórium elnöke és delegált tagja az Országgyűlés elnöke előtt tesz esküt.

[2010. CLXXXV. tv. 86. § (7)]

9 évre, a megválasztás napjától számítva.

[2010. CLXXXV. tv.  86. § (10)]

FüggetlenRendészetiPanasztestület öt tagja

Az Országgyűlés . rendészeti és emberi jogi ügyekben feladatkörrel rendelkező bizottságai együttes javaslatára

[1994. évi XXXIV. tv.

6/A §. (2)]

egyidejű, listás (nyílt)

[1994. évi XXXIV. tv.

6/A §. (2).]

A jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3-a.

[1994. évi XXXIV. tv.

6/A §. (2).]

A testület tagjaira az alapvető jogok védelme érdekében tevékenységet folytató szervek és szervezetek a bizottságoknak javaslatot tehetnek.

[1994. évi XXXIV. tv.

6/A §. (2).]

A testület saját tagjai közül elnököt választ.

[1994. évi XXXIV. tv. 6/C § (1)]

Megválasztásukat követően az Országgyűlés előtt esküt tesznek, és aláírják az esküokmányt.

(2008. évi XXVII. tv. 1§ (1))

6 évre, újraválaszthatók

 

[1994. éviXXXIV. tv.

6/A § (5).]

Nemzeti Választási Bizottság 7 tagja és 3 póttagja

Személyükre a köztársasági elnök tesz javaslatot.

[2013. évi XXXVI. tv. 20.§ (1)]

 

 

nyílt

A jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmada

[2013. évi XXXVI. tv. 20.§ (2)

Az Országgyűlés egy szavazással dönt.

 

Ha az első szavazás eredménytelen, második szavazást kell tartani. Ha a második szavazás is eredménytelen, a tagok és póttagok megválasztásához a jelen lévő országgyűlési képviselők több mint felének szavazata szükséges.

[2013. évi XXXVI. tv. 20.§ (3).]

A tagokat és a póttagokat az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja

[2013. évi XXXVI. tv. 20.§ (1)]

 

A választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot. [2013. évi XXXVI. tv. 39.§ (1)]

 

A megválasztását követő öt napon belül az Országgyűlés előtt, az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel [2013. évi XXXVI. tv. 37.§ (1)-(2)]

 

Az Országgyűlés kilenc évre választja őket.

[2013. évi XXXVI. tv. 20.§ (1)]

Hungarikum Bizottság Országgyűlés által delegált 2 tagja

[2012. XXX. 14. § (2) k l)]

-

 

[A Házelnök a mezőgazdasági bizottságot kérte fel javaslattételre]

   

A tagot az őt delegáló személy vagy szervezet a HB-tagságából indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot delegálhat.

[2012. XXX. 14. § (3)]

 

 

Határozatlan időre, de a delegáló szervezet indokolás nélkül bármikor visszahívhatja

[2012. XXX. 14. § (3) ]

2013. szeptember 25.
Vissza a honlapra