Parlament képe

Lezárva: 2011. szeptember

A választás, illetőleg kinevezés előtti nemzetbiztonsági ellenőrzés

kit

jogszabályi hely

mikor

kezdeményező

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó bizottság tagjának jelölt képviselő

17. § (2) bek.
68. § (4) bek. c) pontja

jelölés előtt

Országgyűlés elnöke

Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó bizottság tagjának jelölt képviselő

19. § (1) bek.
68. § (4) bek. c) pontja

jelölés előtt

Országgyűlés elnöke

A honvédelemmel és a nemzetbiztonsággal foglalkozó bizottság szakértőjének jelölt
személy

68. § (4) bek. c) pontja

megbízatás előtt

Honvédelemmel és a nemzetbiztonsággal foglalkozó bizottság elnöke

Független Rendészeti Panasztestület tagjának jelölt személy

68. § (4) bek. f) pontja

megválasztás előtt

Országgyűlés elnöke

Országgyűlés Hivatala vezető beosztású munkatársa

70. § (1) bek.

kinevezés előtt

Országgyűlés elnöke

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Médiatanács elnöke és tagja

70. § (1) bek.
2. számú melléklet
4. pont

jelölés előtt
(az Országgyűlés választja meg)

Miniszterelnök

Országgyűlési vizsgáló- és eseti bizottság tagjának jelölt képviselő (feladata ellátásához "Bizalmas" vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot
szükséges felhasználnia)

68. § (4) bek. d) pontja

A vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményező országgyűlési határozati javaslatban foglaltak szerint.

Országgyűlés elnöke

Vizsgáló- és eseti bizottság szakértőjének jelölt személy (feladata ellátásához "Bizalmas" vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges
felhasználnia)

68. § (4) bek. d) pontja

A vizsgálóbizottságot létrehozó országgyűlési határozatban foglaltak szerint.

Országgyűlés elnöke

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója,
főigazgató-helyettese

68. § (4) bek. d)

kinevezés előtt

Országgyűlés elnöke