A Parlament képe

Az Országgyűlés által meghatározott időre
választott tisztségviselők

Lezárva: 2013. szeptember

A tisztség és az azt betöltő személy
(A megválasztást közzétevő ogyh.)

A megbízatás időtartama

A megbízatás kezdetének és végének időpontja i

Megjegyzés

Köztársasági elnök

Dr. Áder János

(38/2012. (V.2.) OGY hat.)

5 év

 

2012.05.10.-2017.05.10.

 

Alkotmánybíróság elnöke

dr. Paczolay Péter

(57/2011. (VII. 7.) OGY hat.)

 

alkotmánybírói hivatali ideje lejártáig ii

 

2011. 09. 01. - 2015.02.24

 

Alkotmánybírák

9 év

Születési idő:

   

dr. Bragyova András

dr. Kovács Péter

(77/2005. (IX.28.) OGY hat.)

 

 

2005. 09.26.-2014.09.26.

2005. 09.26.-2014.09.26.

dr. Balogh Elemér

(83/2005. (XI.18.) OGY hat.)

 

 

2005.11.14.-2014.11.14.

 

 

dr. Kiss László

(8/2007. (II. 21.) OGY hat.).

 

 

2007.03.11.-2016.03.11.

 

 

dr. Lenkovics Barnabás

dr. Lévay Miklós

(22/2007. (III. 20.) OGY hat.).

 

 

2007.04.21.-2016.04.21.

2007.04.21.-2016.04.21.

 

dr. Stumpf István

(61/2010. (VII.27.) OGY hat.)

 

2010.07.22.-2019.07.22.

 

 

dr. Balsai István

dr. Dienes-Oehm Egon

dr. Pokol Béla

dr. Szalay Péter

dr. Szívós Mária

(43/2011. (VI.29.) OGY hat.)

dr. Salamon László

(93/2012. (XII. 18.) OGY hat.)

Dr. Juhász Imre

(17/2013. (III. 28.) OGY hat.)

12 év

Születési idő:

1947.04.05.

1945.01.02.

1950.05.07.

1949.12.08.

1947.12.25.

 

 

2011.09.01.-2017.04.05.3

2011.09.01.-2015.01.02.3

2011.09.01.-2020.05.07.3

2011.09.01.-2023.09.01.

2011.09.01.-2019.12.08.3

 

2013.02.25-2017.12.25. 3

 

2013. 04. 03-2025. 04. 03.

 
       

Kúria elnöke

9 év

   

dr. Darák Péter

(91/2011. (XII.14.) OGY hat.)

 

2012.01.01.-2021.01.01

 

Országos Bírósági Hivatal

dr. Handó Tünde

(92/2011. (XII.14.) OGY hat.)

9év

 

2012.01.01.- 2021.01.01

 

Legfőbb ügyész

9 év

   

dr. Polt Péter

(119/2010. (XII.7.) OGY hat.)

 

 

2010.12.14-2019.12.14 iii.

 

Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke

12 év

Születési idő:

   

Domokos László elnök

(46/2010. (VI.29.) OGY hat.)

Warvasovszky Tihamér alelnök

(46/2010. (VI.29.) OGY hat.)

1950.07.19.

2010.07.05.-2022.07.05.

 

2010.07.05.-2020.07.19.3

 

Alapvető jogok biztosa

dr. Székely László

(79/2013. (IX. 19.) OGY hat.)

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes:

dr. Szabó Marcel

(65/2012. (X.9.) OGY hat.)

A nemzetiségi jogokért felelős helyettes biztos:

6 év

 

2013.09.16.- 2019.09.16.

 

 

2012.10.08.-2018. 10.08.

dr. Kállai Ernő a nemzetiségi jogokért felelős helyettes biztos mandátuma 2013.09.24-én lejárt.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

     

(71/2013. (IX. 9.) OGY hat.)

elnök:

dr. Karas Monika Zsuzsanna

(95/2010. (X.15.) OGY hat.)

tagok:

dr. Auer János

dr. Kollarik Tamás

dr. Koltay András

dr. Vass Ágnes

 

 

 

2013.09.09. -2022.09.09.

 

 

2010.10.11.-2019.10.11.

2010.10.11.-2019.10.11.

2010.10.11.-2019.10.11.

2010.10.11.-2019.10.11.

 

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma

     

(96/2010. (X.15.) OGY hat.)

(4/2010. (X.12.) Médiatanács hat.)

elnök:

Balogh László

tagok:

dr. Bencze Izabella

dr. Ilosvai Gábor

Kránitz László

dr. László Miklós

Németh Vladimir

Silhavy Máté Tibor

Varga Szilvia

 

 

 

 

2010.11.03.-2019.11.03.

 

2010.10.11.-2019.10.11.

2010.11.03.-2019.11.03.

2010.10.11.-2019.10.11.

2010.10.11.-2019.10.11.

2010.10.11.-2019.10.11.

2010.10.11.-2019.10.11.

2010.10.11.-2019.10.11.

 

 

Országos Választási Bizottság tagjai és póttagjai

(62/2010. (VII.27.) OGY h.)

Elnök:

dr. Bordás Vilmos

Tagok:

dr. Bozsóki Éva

dr. Hunyadfalvi Ákos

dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

dr. Sasvári Róbert

 

A megbízatás a következő általános választásra létrehozott NVB alakuló üléséig tart.

(2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 352. § (2) bek.)

(1997. évi. C. tv. 26. § (1) bek. hatályát vesztette.)

 

 

Póttag:

     

Nemzeti Választási Bizottság

 

A Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre.

A Nemzeti Választási Bizottság tagjait első alkalommal az e törvény hatálybalépését követő szeptember hónapban kell megválasztani. (megjegyzés: hatályba lépett 2013. 05. 03-án)

(2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 20. § (1) bek. és 352. § (1) bek.)

 

Független Rendészeti Panasztestület

(10/2008. (II.28.) OGY h) és

(63/2010. (VII.27.) OGY h)

elnök:

tagok:

dr. Féja András

Fráterné dr. Ferenczy Nóra

dr. Kádár András Kristóf

dr. Kozma Ákos

6 év

 

 

 

 

 

2008.02.25.-2014.02.25.

2008.02.25.-2014.02.25.

2008.02.25.-2014.02.25.

2010.07.22.-2016.07.22.

(dr. Juhász Imre

2008.02.25.-2013.04.02.

Alkotmánybíróvá történő választása miatt lemondott elnöki tisztségéről)

Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága

(113/2010. (XI.18.) OGY h.)

Elnök:

Járai Zsigmond

Tagok:

dr. Katona Tamás

Madarász László

dr. Róna Péter

dr. Szényei Gábor András

Varga István

 

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az Országgyűlés megbízatásának időtartamára szól, és az Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig tart.

(A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 50. § (8))

Magyar Nemzeti Bank

monetáris tanácsának az Országgyűlés által választott tagjai

Tagok:

11/2011. (III. 9.) OGY h. alapján:

Bártfai-Mager Andrea

dr. Gerhardt Ferenc

22/2011. (III. 22.) OGY h. alapján:

dr. Cinkotai János Béla

dr. Kocziszky György

10/2013. (III.5.) OGY h

alapján:

Pleschinger Gyula

6 év

 

 

 

 

 

2011.03.21-2017.03.21.

2011.03.21-2017.03.21.

 

2011.03.22-2017.03.22.

2011.04.05-2017.04.05.

 

 

2013.03.05-2019. 03.05.

 


i Az első és az utolsó hivatalban töltött nap.

ii Az Alkotmánybíróság tagjává választotta a 2/2006. (II.8.) OGY határozat.

iii A megjelölt időpont a 70. életév betöltését jelzi.

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alkotmánybírói megbízatás megszűnik a 70. életév betöltésével.

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. tv. 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján a legfőbb ügyészi megbízatás megszűnik a 70. életév betöltésével.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontja szerint az alelnöki megbízatás a 70. életév betöltésével megszűnik.