A Parlament képe

Bibliográfia a személyi döntésekről –
a közjogi tisztségviselők megválasztásáról

Lezárva: 2012. március

 

Tartalom

Közjogi tisztségviselők jelölése és megválasztása

A köztársasági elnök megválasztása

Alkotmányos szabályozás

Viták a köztársasági elnök megválasztásáról (elmaradt elnökválasztás – 1989)
     A köztársasági elnök megválasztása 1990-ben
     A köztársasági elnök megválasztása 1995-ben
     A köztársasági elnök megválasztása 2000-ben
     A köztársasági elnök megválasztása 2005-ben
     A köztársasági elnök megválasztása 2010-ben

A Legfelsőbb Bíróság elnökének választása
     Solt Pál
     Lomnici Zoltán
     Baka András (sikertelen majd sikeres választás)
     Sikertelen választás (Havasiné Orbán Mária)
     A Kúria elnökének (Darák Péter) és az Országos Bírósági Hivatal elnökének (Handó Tünde)
     jelölése, megválasztása

A legfőbb ügyész választása

Az Alkotmánybíróság tagjainak választása

Az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak megválasztása (2011)

Az Állami Számvevőszék elnökének, alelnökeinek választása

Az országgyűlési biztosok választása

Az Országos Választási Bizottság tagjainak választása, megbízatásuk megszűnése

Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztása, megbízatásuk megszűnése


Közjogi tisztségviselők jelölése és megválasztása

Ablonczy Balázs: Személyzeti politika. Vita a Fidesz-kormány kinevezési gyakorlatáról (Heti Válasz, 2010. július 8.)

Gellér Márton: Parlament által választott tisztségviselők az alkotmány alapján (külföldön) (Parlamenti Levelek, 4-5. szám, 1998. február)

Juhász Gábor: Ki nevet a végén? Főtisztviselők nevesítése (HVG, 1993. október 9.)

Kurucsai Balázs: Feljegyzés az Országgyűlés elnökének kinevezései (felkérési) és felmentési jogköréről, valamint az eskütételekről (kézirat, Országgyűlés főtitkára, 2010. november)

Rajos Ildikó: Az Országgyűlés által választott tisztségviselők vezetői juttatásaikhoz való jogosultsága (kézirat, Országgyűlés főtitkára, 2001. március)

Smuk Péter: Az Országgyűlés személyi döntései (1989-2009) (In: A köztársasági alkotmány húsz éve, 453-467. oldal)

Smuk Péter: A politikai zsákmányelv alkotmányos korlátai (Jog, állam, politika, 2010. 4. szám)

Soltész István: Az Országgyűlés ("Az Országgyűlés személyi döntései" című rész, 218-221. oldal)

Szentpéteri Nagy Richárd: A parlamentáris megoldás (In: Köztes demokrácia. szerk.: Márk Zoltán és Szentpéteri Nagy Richárd, Méltányosság Politikai Elemző Központ - L'Harmattan, Bp. 2009. 175-179. oldal

Szigeti Tamás: A közjogi cinizmus rendszere (Népszabadság, 2010. július 20.)

Tarnói Gizella: A parlament degradálja a közjogi méltóságokat. Beszélgetés Török Gáborral, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársával (Élet és Irodalom, 1997. március 21.)

Velancsics Béla: Leszavazások a parlamentben (de JURE, 2009. 5. szám)

A köztársasági elnök megválasztása

Alkotmányos szabályozás

A honatyák választanak köztársasági elnököt? MDF-SZDSZ közös sajtótájékoztató. Megegyezés a jövő érdekében. Elnöki sajtótájékoztató (Népszava, 1990. május 3.)

A. S.: Kifejez, őrködik, tematizál. Köztársasági elnök kerestetik közepes jogkörrel! (De jure, 2005. május)

Babus Endre: Elnök utca. Alkotmánymódosítási vita a parlamentben (HVG, 1990. június 23.)

Bednárik Imre - Kéri J. Tibor: Népszavazás pro és kontra. Eltérő vélemények az államfő megválasztásáról. Rubovszky: Borulna a rendszer. Nagy: Döntsön a nép! (Népszabadság, 1999. április 27.)

Bodnár: Hogyan választunk köztársasági elnököt? Államfőválasztás különböző módjai (Magyar Nemzet, 1995. január 7.)

Bódis András: Népi demokrácia. Felülírja-e a kormányfő a parlamentarizmust? (Heti Válasz, 2004. április 8.)

Buják Attila: Osztóképző. Tölgyessy Péter a köztársaság válságáról (168 Óra, 2004. március 25.)

Csermák Dóra: Beadvány a taláros testületnek. Az államfő korai megválasztásának alkotmányos aggályai (Magyar Nemzet, 2009. november 18.)

Cs. I. - F. A. - Szi. L.: Hogyan választunk köztársasági elnököt? Az MSZP és az SZDSZ még nem döntött (Magyar Hírlap, 1994. augusztus 4.)

Csink Lóránt: Az Alkotmány egy vitatott bekezdése: a 29/B § (4) (In: Publ. Doct. Jur. Szeged, 2005.)

Debreczeni József: Az elnök és választása (Népszabadság, 2005. február 1.)

Farkas János László: Ki állítson elnököt? (Magyar Nemzet, 1990. november 8.)

Horváth István: Az országgyűlési képviselők és a köztársasági elnök megválasztásáról szóló törvényjavaslat (Magyar Jog, 1989. 12. szám)

Kalmár Melinda - Révész Béla (szerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. Hatodik kötet. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások politikai munkabizottságainak jegyzőkönyvei (I. fejezet I/1. számú munkabizottság: Az alkotmánymódosítás időszerű tételei, a köztársasági elnöki intézmény és az Alkotmánybíróság kérdései - Új Mandátum Könyvkiadó, Bp. 2002. 19-170. oldal)

Kéri J. Tibor - Lencsés Károly: Nem lesz közvetlen elnökválasztás. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a parlament szavaz majd Göncz Árpád utódjáról (Népszabadság, 1999. július 7.)

Kis János: Elnökválasztás és parlamentarizmus (Dátum, 1989. december 5.)

Kovács Virág: Az államfőválasztás, avagy milyen szerepe lehet a nép közvetlen hatalomgyakorlásának a köztársasági elnök-választásban? (In: Fiatal oktatók tanulmányai 1. kötet, Győri Egyetemi Kiadványok, Rejtjel Kiadó, Bp. 2003. 101-116. oldal)

Körösényi András: Elnökválasztás és pártviszály. Közvetlen választás esetén Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László talán sohasem válik államfővé (Heti Válasz, 2005. július 7.)

Lengyel Tibor: Jogilag mehetne az "államfő-spájzolás". Elképzelhető, hogy Sólyom alkotmányértelmezést kér a köztársasági elnök választásáról. - F Á. - H. B. B.: Eltérő vélemények a felvetésről (Népszava, 2009. november 17.)

MSZP-indítvány az elnökválasztás módjáról (Népszabadság, 2000. január 26.)

Oláh János: Döntsön a nép! Báb helyett erőskezű államfőt! (Barikád, 2010. március 4.)

Pálffy Katalin: Változatos elképzelések az elnökválasztás módjáról (Népszava, 1995. június 16.)

Petrétei József: On the Regulation in Force of the Election of the President of the Republic (In: "Adamente notare". Essays in honour of professor Antal Ádám on the ocassion of his 75th birthday, ed. Nóra Chronowski Studia Jurdica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, Pécs, 2005. 144-165. oldal)

Petrétei József: A köztársasági elnök választásának hatályos szabályozásáról (kézirat

Philippovich Tamás: Erős demokrácia - erős kormányzat (Magyar Hírlap, 1994. szeptember 10.)

Schmidt Péter: Közvetlenül válasszunk-e a köztársasági elnököt? (Magyar Nemzet, 1989. 255. szám, szeptember)

Simon Zoltán: Sok kis lépést igényel a rendszer változtatása. Nem a kormányfő közjogi javaslataiban bukkant fel először a köztársasági elnök közvetlen megválasztásának gondolata (Népszava, 2004. március 22.)

Stépán Balázs: Nem a választás módjától függ az elnöki jogkör. Kilényi Géza: Isten óvjon az ötletszerű alkotmánymódosítástól (Magyar Hírlap, 1995. április 3.)

Szalay Péter: Rendszerváltás és alkotmánymódosítás 1990 (In: Magyarország politikai évkönyve 1991. 177-179. oldal)

Szalay Péter: Az alkotmány változásai az elmúlt évszázad utolsó évtizedében (In: Schmidt Péter ünnepi kötet, 303-350. oldal)

Tordai Csaba: A harmadik köztársaság alkotmányának születése (In: A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. VII. kötet. Alkotmányos forradalom. Tanulmányok. szerk.: Bozóki András, Új Mandátum Könyvkiadó, Bp. 2000. 481-502. oldal)

Vastagh Pál: Közvetve vagy közvetlenül? (Népszabadság, 1999. március 25.)

Tóth Károly: A köztársasági elnök közvetlen választásáról (egy alkotmánybírósági döntés margójára) (In: Tanulmányok Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára, Szegedi Tudományegyetem ÁJK Tudományos Bizottság, Szeged, 2000. 495-507. oldal)

Tóth Mihály: Hogyan válasszunk államfőt? Az államelnök-választás lehetséges formái (Magyar Nemzet, 1995. február 27.)

Törvényjavaslat a köztársasági elnök közvetlen választásáról (Népszabadság, 1989. június 5.)

Törvénytervezet az országgyűlési képviselők, a köztársasági elnök és a tanácstagok választásáról (Magyar Hírlap, 1989. június 5.)

Vita az államfő megválasztásáról. A szocialisták a MIÉP-pel, az SZDSZ a Fidesszel került egy platformra (Népszabadság, 1999. január 23.)

Viták a köztársasági elnök megválasztásáról (elmaradt elnökválasztás - 1989)

Almási B. Csaba: Elnökjelöltek. Diplomata. Interjú Szűrös Mátyással, a Köztársaság ideiglenes elnökével (Magyarország, 1989. december 15.)

Babus Endre: Taktikai fault (HVG, 1989. augusztus 26.)

Bihari Mihály: Még mindig a köztársasági elnök választásáról (Mai Nap, 1989. szeptember 20.)

Bozóki András: A köztársasági elnök esete a néppel (Világ, 1990. június 21.)

Csík Ibolya: Csongrádiak dobták fel: legyen jelölt Kulcsár Kálmán (Reform, 1989. november 10.)

Dalia László: Megkezdődött a köztársasági elnök-választási kampány - de hányan lesznek végül? (Pozsgay Imre) (Reform, 1989. október 27.)

é. l.: Köztársaságielnök-jelöltet állít és programot fogad el az MDF-gyűlés (Magyar Nemzet, 1989. október 21.)

Habsburg Ottó nem jelölteti magát magyar köztársasági elnöknek (Magyar Hírlap, 1989. október 4.)

Füzessy Tibor: Az átmenethez: köztársasági elnököt! (Magyar Nemzet, 1989. augusztus 22.)

Halász Miklós: Hogyan válasszunk köztársasági elnököt? Interjú Tóth Károly alkotmányjogásszal (Magyar Nemzet, 1989. szeptember 15.)

Horváth Zoltán: Kell egy elnök (HVG, 1995. május 27.)

Kulcsár Kálmán: Két világ között. Rendszerváltás Magyarországon 1988-1990 (a "Köztársaságielnök-jelölt és a "négyigenes" népszavazás" c. rész, Akadémiai Kiadó, Bp. 1994. 160-185. oldal)

Linder Bálint - Horváth Zoltán: Portré: Rácz Sándor, a Magyar Október Párt köztársaságielnök-jelöltje (HVG, 1989. október 28.)

Lovas Zoltán: Ellenzéki elemzés az MSZMP-ről. Orbán Viktor szerint Pozsgay mondjon le a köztársasági elnökjelöltségről (Magyar Hírlap, 1989. szeptember 6.)

Merényi Miklós: Elnökjelöltek. Önfeláldozó. Interjú Rácz Sándorral az 1956-os Nagybudapesti Munkástanács volt elnökével, a Magyar Október Párt köztársasági elnök-jelöltjével (Magyarország, 1989. november 24.)

Merényi Miklós: Elnökjelöltek. Oltalmazó. Interjú Für Lajossal a Magyar Demokrata Fórum köztársaságielnök-jelöltjével (Magyarország, 1989. december 8.)

Merényi Miklós: Elnökjelöltek. Főtisztviselő. Interjú Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszterrel, a HNF köztársaságielnök-jelöltjével (Magyarország, 1989. november 17.)

Merényi Miklós: Köztársasági elnökjelöltek (In: Magyarország politikai évkönyve 1990. 399-402. oldal)

Orosz József: Parlamenti pókerjátszma. Elnökjelöltek és önjelöltek. Megválthatta volna Pozsgayt (Interjú Kéri Lászlóval) (168 Óra, 1990. május 8.)

Pető Iván: Két párt képviselői a köztársasági elnök választásáról (Mai Nap, 1989. szeptember 20.)

Pozsgay Imre elnöki kampányának rajtja (Népszabadság, 1989. október 23.)

Rockenbauer Zoltán: Köztársasági elnökök kora (Magyar Narancs, 1989. november 8.)

Sajó Péter: Arccal az elnök felé. Az MSZP alkotmányos diktatúrát akar? (A Világ, 1989. augusztus 24.)

S. B.: Az elnökválasztást bízzuk az új parlamentre. A Független Jogász Fórum véleménye (Magyar Hírlap, 1989. október 18.)

Schmidt Péter: Közvetlenül válasszuk-e a köztársasági elnököt? Alkotmányos világhelyzet (Magyar Nemzet, 1989. október 30., ill. uő. A politikai átalakulás sodrában. Századvég Kiadó, Bp. 2008. 400-404. oldal)

Seress Eszter: Für Lajos professzor az MDF köztársaságielnök-jelöltje. "Kapálok, kaszálok, ások, minden paraszti dologhoz értek." (Reform, 1989. november 17.)

Sólyom László - Pető Iván: Két párt képviselői a köztársasági elnök választásáról (Mai Nap, 1989. szeptember 20.)

Szabó Lajos Mátyás: Erős köztársasági elnököt. Elkerülendő a politikai libanonizálás (Magyar Nemzet, 1989. augusztus 11.)

Szűcs Zoltán Gábor: "Históriai jogi alapra helyezkedhetünk." Diszkurzív politológiai esettanulmány az 1989-es köztársasági elnöki vitáról (kézirat, 2006.)

Tamás Gáspár Miklós. Az ellenzék hibái és a Pozsgay-kérdés (A Világ, 1989. augusztus 17.)

Ügyrendi vita a köztársaságielnök-választás körül. Király Zoltán tisztességtelennek minősítette az SZDSZ-t. Interjú Király Zoltánnal, Tölgyessy Péterrel, Nyers Rezsővel, Timkó Ivánnal és Fodor Gáborral (Magyar Hírlap, 1989. október 18.)

Vállalom az elnöki pluszt (Kulcsár Kálmán) (Népszabadság, 1989. október 31.)

Wágner Dezső - Petőfi László: Grósz méltatlannak bizonyult. Interjú Szűrös Mátyással, a köztársasági elnöki jelölésről (Dátum, 1989. december 9.)

A köztársasági elnök megválasztása 1990-ben

Göncz Árpád köztársasági elnök (Népszabadság, 1990. augusztus 4.)

Hatalmas többséggel köztársasági elnökké választották Göncz Árpádot. Beszélgetés az ország első polgárával (Magyar Nemzet, 1990. augusztus 4.)

Kis János: Majdnem száz nap után (Beszélő, 1990. 31. augusztus 11.)

Köztársaságunk elnöke: Göncz Árpád (Népszava, 1990. augusztus 4.)

László Ágnes: III. Árpád honfoglalása. Interjú Göncz Árpáddal köztársasági elnökké választásakor (Reggeli Kurír 1990. augusztus 4.)

Orosz József: Parlamenti pókerjátszma. Interjú Kéri László politológussal, (168 Óra, 1990. május 8.)

A köztársasági elnök megválasztása 1995-ben

A parlament ismét Göncz Árpádot választotta meg köztársasági elnöknek. - Az ellenzék szerint a papírforma érvényesült (Népszabadság, 1995. június 20.)

"A választás nem parlamenti számtan." Interjú Mádl Ferenccel, az MDF-KDNP-FIDESZ közös köztársaságielnök-jelöltjével (Tallózó, 1995. június 15.)

Aki elnök akar lenni, annak nem lehet titka. Debreceni közéleti esték a parlamenti pártok részvételével (Új Magyarország, 1995. május 22.)

Az ellenzék elvetette a kormánypárti elnökjelöltet (Népszava, 1995. május 10.)

Az ellenzéki összefogás korszakának nyitánya (Új Magyarország, 1995. június 20.)

Apáti Miklós: Az ellenzék jelöltje. Mádl Ferenc jelölése a köztársasági elnöki posztra, (Új Magyarország, 1995. június 8.)

Az MSZP jelöltje Göncz Árpád (Új Magyarország, 1995. április 24.)

Az SZDSZ közvetett választást akar. Pető Iván, az SZDSZ elnöke a köztársasági elnök jogköréről (Népszabadság, 1995. január 16.)

B. B. Gy. - A. Zs. - Sz. Sz.: Szűrös Mátyás megfontolná a jelölést. Az ellenzék több variációban gondolkodik (Magyar Hírlap, 1995. május 9.)

B. B. Gy.: Küszöbön az elnökválasztás. Szabályozni kell a technikai részleteket (Magyar Hírlap, 1995. május 26.)

Babus Endre: Igencirkusz. Elnökválasztási előkampány (HVG, 1995. január 28.)

Babus Endre: A plebejus nemes (Mádl Ferenc). A nemes plebejus (Göncz Árpád) (HVG, 1995. június 17.)

Babus Endre: Újra Göncz Árpád az államfő. Szimpla duplázás (HVG, 1995. június 24.)

Bednárik Imre: Ellenzéki csúcstalálkozó a közös köztársaságielnök-jelöltről (Népszabadság, 1995. május 17.)

Bencsik András: Az SZDSZ-fuvola hangja. A köztársasági elnök-választás politikai hátterének elemzése (Új Demokrata, 1995. június 29. )

Bodnár: Változatok az államfőválasztásra. Köztársasági elnök választásának parlamenti előkészítése (Magyar Nemzet, 1995. június 2.)

Bojtár B. Endre - Bandula István: "Nem a mi döntésünk volt." Interjú Kuncze Gáborral, az SZDSZ elnökével (Magyar Narancs, 2005. június 16.)

Buják Attila: Kossuth téri emberünk. Köztársasági elnök választása (168 Óra, 1995. június 27.)

Csarnai: Kivonulnak a kisgazdák. Torgyán József., az FKGP elnöke a kaposvári próbavoks eredményéről és a köztársasági elnök választásáról (Új Magyarország, 1995. május 12.)

Császár Attila: Korai még. Interjú Áder Jánossal, a FIDESZ alelnökével a köztársasági elnök választásáról (Ez a Hét, 1995. január 27.)

Dippold Pál: Kétféle elnök van. Köztársaságielnök-választás (Új Magyarország, 1995. június 19.)

Elnök titkos szavazással. Köztársaságielnök-választás (Új Magyarország, 1995. június 17.)

Ellenzéki elnökjelölt a huszonnegyedik órában - Javaslat az államfőjelölt átvilágítására - Szűrös Mátyás: igazából a sajtó dobta be a nevemet (Népszabadság, 1995. május 22.)

Eörsi Mátyás: Mádl professzor jelölt volt (Magyar Hírlap, 1995. június 20.)

Galotti - Simó: 259 szavazat (Magyar Narancs, 1995. június 22.)

Göncz Árpád ismételt elnökké választásának értékelése (HVG, 1995. június 17.)

Halász Lajos: Elnök, választás. Mádl Ferenc ellenzéki köztársaságielnök-jelölt pályája (Magyarország, 1995. június 16.)

Horváth Zoltán: Kell egy elnök (HVG, 1995. május 27.)

K. J. T. - Sereg András: Hatvan százalék Gönczre szavazna - Mádl Ferenc meghirdette programját - A köztársasági elnök megválasztásának menetrendje (Népszabadság, 1995. június 16.)

K. J. T. - Zs. A.: A kormánypártok szerint nem indokolt, hogy az ellenzék adja az államfőt (Népszabadság, 1995. január 17.)

K. J. T. - Zs. A.: Mádl Ferenc az ellenzék jelöltje (Népszabadság, 1995. június 8.)

Kéri Tamás: Választás. Mádl Ferenc ellenzéki köztársasági elnökjelölt (Esti Hírlap, 1995. június 19.)

Ki legyen a köztársasági elnök? Pártvélemények a miniszterelnök kijelentéséről (Magyar Nemzet, 1994. december 20.)

Kiss Emil Zoltán: Választás Magyarországon. Elnökválasztási színjáték, demokratikus diktatúra (Nemzeti Újság, 1995. 11. szám)

Kóczián Péter: "Korábban kellett volna ezt elkezdeni." Mádl Ferenc köztársaságielnök-jelölt (Magyar Narancs, 1995. június 15.)

Köztársasági elnök választása. Mádl Ferenc 76 szavazatot kapott, az FKGP kivonulása (Magyar Nemzet, 1995. június 20.)

Ma államfőt választ az Országgyűlés. Göncz Árpád, a koalíció jelöltje, Mádl Ferenc, az ellenzék jelöltje (Népszava, 1995. június 19.)

Mádl Göncz ellen. Három párt közös államfőjelöltje (Népszava, 1995. június 8.)

Mádl ellenzéki államfőjelölt. A Fidesz, a KDNP és az MDF megegyezett (Magyar Hírlap, 1995. június 8.)

Mádl Ferenc pártatlanságot ígér (Magyar Hírlap, 1995. június 16.)

Lehetett választani. Giczy György (KDNP) a köztársasági elnök-választásról (Új Demokrata, 1995. július 6.)

Megyeri Dávid: A KDNP Mádl mellett (Új Magyarország, 1995. június 10.)

Moldoványi Tibor: Nyílt lehet a verseny. Interjú Mádl Ferenccel (Magyar Nemzet, 1995. június 10.)

Papp János: Mádl Ferenc kijelölte a járható utat (Magyar Nemzet, 1995. június 16.)

Pálfy G. István: Találjuk ki édesanyánkat. Köztársaságielnök-választás (Ez a Hét, 1995. május 19.)

Pálfy G. István: Tisztelet Mádl Ferencnek. Köztársaságielnök-választás (Ez a Hét, 1995. június 16.)

Pártállami választás. Lányi Zsolt (FKGP) az ellenzéki pártok elnökjelöltjéről (Új Demokrata, 1995. június 1. 25. oldal)

Pálffy Katalin: Újra Göncz Árpádot választotta köztársasági elnöknek az Országgyűlés (Népszava, 1995. június 20.)

Révész Sándor: 5+5 (Beszélő, 1995. június 22.)

Somos András: A népszuverenitás kisgazdái. Az aláírásgyűjtés utóélete (Magyar Narancs, 1995. április 27.)

Szűrös vállalja, ha... Interjú Szűrös Mátyás MSZP-s képviselővel (Új Magyarország, 1995. május 10.)

Vultur Csaba: Az esélytelenek nyugalma. Elnökválasztás Magyarországon (Magyar Narancs, 1995. június 15.)

Weyer Béla: Egy dudás a csárdában. Köztársaságielnök-választás (HVG, 1995. június 17.)

Újra Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke (Magyar Hírlap, 1995. június 20.)

Zádori Zsolt: Új hold, új király! (az augusztusi köztársaságielnök-választásról) (Beszélő, 1995. január 26.)

A köztársasági elnök megválasztása 2000-ben

A pártok államfőjelölteket keresnek (Népszabadság, 1999. március 22.)

A pártok nem akarnak egyeztetni az államfőről (Népszabadság, 2000. január 27.)

A köztársaság elnöke a mi jelöltünk lesz. Interjú Bánk Attilával az FKGP frakcióvezetőjével (Magyar Hírlap, 1999. november 18.)

Áder János: A tanár úr. Aki mindig kiállt az emberi méltóság és a szabadság eszméje mellett (Magyar Nemzet, 2000. június 7.)

Államfőválasztási számháború (Népszava, 2000. június 9.)

Államfőválasztás: vihar előtti csend. Mádl Ferenc a konszenzusos jelölésről (Világgazdaság, 2000. február 25.)

Babus Endre: Torgyán a kapuk előtt? Államfő-jelölési előcsatározások (HVG, 1999. december 25.)

Babus Endre: Elnökcsinálók. Mádl Ferenc államfői jelölése. - Kocsis Györgyi: "Talán nem fog mindenki megsértődni. Interjú Mádl Ferenccel. - Irány a politika (HVG, 2000. május 13.)

B. I.: Példátlan önzetlenség. Az FKgP országos nagygyűlése (Magyar Narancs, 2000. május 4.)

Bandula István: Vigaszágon a célba. Államfőválasztás (Magyar Narancs, 2000. június 18.)

Bauer Tamás: Elnökválasztás előtt (Népszava, 2000. január 17.)

Bauer Tamás: A koronázások kora (Magyar Narancs, 2000. május 11.)

Bayer Zsolt: A rózsaszín kép árnyalása. Egy elnökválasztás margójára (Magyar Nemzet, 2000. június 10.)

Bednárik Imre: Dilemmák Göncz Árpád utódjáról (Népszabadság, 1999. június 7.)

Bednárik Imre - Csuhaj Ildikó - Kéri J. Tibor - Lencsés Károly: Az FKGP: Torgyánt jelölik államfőnek. Az MDF elutasító, a Fidesz várakozó állásponton. - Németh János esélyes? - Júniusban államfőválasztás. Torgyán nem remélhet teljes koalíciós támogatást. - Torgyán József lebegteti döntését. Németh János lehet a kompromisszumos államfőjelölt. - Az FKGP több jelöltet is állíthat. Bizonytalanságok a köztársasági elnök utódjának kiválasztásában. - Koalíciós alku: ki lesz az államfőjelölt. Ma dönt az országos nagygyűlésen az FKGP. - Torgyán nem lesz államfőjelölt. - Mádl Ferencet jelölték államfőnek. Államfőválasztás: alkuk, jelöltek, remények. - Mádl tárgyal az ellenzékkel. - Mádl az egyedüli államfőjelölt. Várhatóan az MSZP és az SZDSZ is támogatja megválasztását. - Százhúszmillió az elnökválasztásra. A parlament június 5-én szavaz Mádl Ferenc államfővé választásáról. - Az MSZP elnöksége támogatja Mádl államfővé választását. - Vita az elnökválasztásról. A kormányfő az ellenzéket hibáztatja. - Mádl Ferenc a köztársaság új elnöke. A megválasztott államfő törekvése, hogy béke és együttműködés alakuljon ki az országban (Népszabadság, 2000. február 28., április 2., 22., 26., 29., május 2., 4., 5., 6., 8., 10., június 7., 10.)

Mádl Ferencet jelölték köztársasági elnökké (Népszabadság, 2000. május 4.)

Bocskay Zsolt: Pókerjátszma. Varga István a "pajkos" szavazásról (168 Óra, 2000. március 16.)

bojtár, bundula, varró: Vissza az ablakon. Mádl Ferenc az elnökjelölt (Magyar Narancs, 2000. május 11.)

Buják Attila - Sághy V. Erika: Robotméltóság. Ki lesz az államelnök? (168 Óra, 2000. április 13.)

Buják Attila: A jövő elnöke (168 Óra, 2000. május 11.)

Buják Attila: Egy alku mozaikjai (168 Óra, 2000. május 18.)

Csuhaj Ildikó: Torgyán József a legalkalmasabb államfőnek - állítja Horváth Béla, az FKGP frakcióvezető-helyettese (Népszabadság, 1999. december 13.)

Csuhaj Ildikó: Koalíciós alku: ki lesz az államfőjelölt? Ma dönt az országos nagygyűlésén a Független Kisgazdapárt (Népszabadság, 2000. április 29.)

Cs. I. - I. B.: Mádl Ferencet jelölték államfőnek. Orbán: "Elkötelezett, egyúttal mérhetetlenül szelíd is." - Fidesz-FKgP egyezség hosszútávon. Államfőválasztás: alkuk, jelöltek, remények (Népszabadság, 2000. május 4.)

Dobszay János: Tömjén által homályosan. FKgP-nagygyűlés: Torgyán halasztott (HVG, 2000. május 6.)

Egyeztet az FKgP és a Fidesz. Államfőválasztás: még minden lehetséges (Világgazdaság, 2000. május 2.)

Elsőre nem kapott kétharmados többséget Mádl Ferenc államfőjelölt. Ma újra választ a T. Ház, kormánypárt és ellenzék egymást vádolja a történtekért (Népszava, 2000. június 6.)

Eörsi Mátyás: Ki lesz a köztársaságielnök-jelölt? (Népszabadság, 1999. november 19.)

G. A. - T. E: Orbán kivár - Torgyán titkolódzik. Egyeztetési kísérlet a kiskabinetben az államfőjelölésről (Világgazdaság, 2000. április 10.)

Galgóczy Zoltán: Miért döntött bölcsen Torgyán? Néhány megjegyzés az államfőjelölésről (Magyar Nemzet, 2000. május 16.)

Hét igen szavazat hiányzott. Ma második fordulóban a parlament ismét dönt Mádl Ferenc köztársasági elnök-jelöltről (Magyar Hírlap, 2000. június 6.)

Jávor Béla: A tizedik emelet. Ki legyen a köztársaság elnöke? (Magyar Nemzet, 2000. február 25.)

K. F. - B. L.: Megosztottak a szocialisták. Áder: ma tematikai és politikai képtelenséget állít az MSZP (Magyar Nemzet, 2000. június 9.)

Kéri J. Tibor: Vita az SZDSZ-ben Mádl Ferenc támogatásáról (Népszabadság, 2000. május 11.)

Kéri László: Köztársaságelnök-jelölés után (Magyar Hírlap, 2000. május 13.)

Kis - Blázsovics - Pásztor: Németh János esélyes lehet - Torgyán lebegteti döntését - Egyeztetés az államfőválasztásról - Államfőjelölés: megegyezés előtt. Visszautasították az MSZP tárgyalási ajánlatát - Torgyán nem lesz államfő. A pártelnök holnap egyeztet a miniszterelnökkel - Mádl Ferenc az államfőjelölt - Mádl Ferencnek nem lesz riválisa - Az SZDSZ is támogatja Mádlt - Államfőválasztás ellenzéki vita - Mádlt Demszky is támogatja - SZDSZ: testületi döntés Mádl mellett - Vita az államfőjelölésről az ellenzéki pártokban. Az MSZP-frakció többsége Mádlt támogatja - Egyöntetű koalíciós támogatás. Mádl Ferenc a kormánypárti frakcióknál (Magyar Nemzet, 2000. április 21., 26., 27., május 2. 3., 4., 5., 6., 8., 11. 12., 15., 16., 23.)

Kis - Blázsovics - Pásztor: Eredménytelen első forduló. - Mádl Ferencet államfővé választották. - Elnöki program a béke és az együttműködés jegyében (Magyar Nemzet, 2000. július 6. és 7.)

Konszenzust akarnak a szocialisták az államfő választás ügyében. Lehet, hogy mégsem vállalja a jelölést a kisgazdapárt elnöke (Népszava, 2000. március 22.)

Kovács Zoltán: Államfőválasztás (Élet és Irodalom, 2000. június 9.)

Kozák Márton: Mádl, az ellenzék, a támogatás ára (Népszava, 2000. május 21.)

Kóczián Péter: Rejtett tartalék (Élet és Irodalom, 2000. június 2.)

Köztársasági elnök választása (www. magyarorszag.hu - valasztasok)

L. L. K. - V. P.: Az elnökjelöltről pártközi alku dönt. Az AB határozata után Torgyánnak és Orbánnak kell megegyeznie (Népszabadság, 1999. július 8. )

Magyar Bálint: Mádl, az SZDSZ és a közös nevező (Magyar Hírlap, 2000. május 15.)

Mádl Ferenc növelné az államfő szerepét - Mádl Ferenc az államfőjelölt. A jövendő köztársasági elnök személyének kiválasztása nem eredményezett szakítópróbát a koalíciónak (Népszava, 2000. május 4. és 8.)

Mádl Ferencet jelölik államfőnek. Az MSZP és az SZDSZ sem zárja ki a támogatást - Hosszútávon állapodott meg a Fidesz és a Kisgazdapárt (Magyar Hírlap, 2000. május 4.)

Mádl tárgyal az ellenzékkel - Mádl az egyedüli államfőjelölt. Várhatóan az MSZP és az SZDSZ is támogatja a megválasztását (Népszabadság, 2000. május 4. és 6.)

Mádl Ferenc a köztársasági elnök. A harmadik fordulóban sikerült csak a voksolás - közéleti békét hirdet az új államfő (Magyar Hírlap, 2000. június 7.)

Mádl Ferenc beszéde köztársasági elnökké választása után a parlamentben. Hitet ad, hogy többségben vagyunk, akik az együttműködést akarják (Magyar Nemzet, 2000. június 9.)

Mádl Ferenc a köztársasági elnök. Két eredménytelen szavazás után harmadikra, egyszerű többséggel választott államfőt a parlament (Népszava, 2000. június 7.)

Megbékélést vár Mádl Ferenc. Augusztusban lép hivatalba az új államfő (Világgazdaság, 2000. június 7.)

Meszley László: Mi az egységet akarjuk erősíteni. Mádl Ferenc a polgári együttműködésről, az elnökválasztásról és a politikai mozgásokról (Magyar Nemzet, 2000. február 3.)

Nem támogatja egyöntetűen az ellenzék Mádlt (Népszava, 2000. május 11.)

Nehéz szívvel hozott döntés. Torgyán Józsefnek a köztársasági elnök-jelöléssel kapcsolatos beszéde az országos nagygyűlésen (Kis Újság, 2000. május 12.)

Nyusztay Máté - Velancsis Béla: Jogszabályban nem bővítik az államfő jogkörét (Népszava, 2000. május 9.)

Pártvélemények az államfő jelöléséről (2000. május 4. - www.dunaujvaros.com/tallozo/hirek/000504_part.htm)

Rádi Antónia: Előválasztás. Kisgazda nagygyűlés előtt (HVG, 2000. április 29.)

Réti Pál: 1 jelölt, 2 nap, 3 menet. Szavazás a köztársasági elnökről (HVG, 2000. június 10.)

Sikertelen elnökválasztás. Egymásra mutogató pártok az első forduló kudarca után (Világgazdaság, 2000. június 6.)

Spirk József: Halogatják a "házon belüli" döntést a kisgazdák (Népszava, 2000. április 22.)

Spirk József - Zsoldos Attila: Június végéig választják meg az új államfőt. Orbán Viktor négyszemközt tárgyal Torgyán Józseffel (Népszava, 2000. április 26.)

Spirk József - Zsoldos Attila: Alku tárgya maradt az államfő jelölése. Torgyán József visszalépett, de változatlanul kisgazda. - Fidesz belügynek tartja, ki lesz a köztársasági elnök (Népszava, 2000. május 2.)

Termék Csanád: Meri vagy nem, meri. Elnökjelölő kisgazdák (Magyar Narancs, 2000. április 27.)

Tordai Csaba: A stabilizáló paktum (Népszava, 2000. május 3.)

Torgyán Józsefet a többség nem fogadná el államfőnek (Népszava, 2000. április 25.)

Torgyán József lebegteti a döntést. Németh János lehet a kompromisszumos államfőjelölt (Népszabadság, 2000. április 22.)

Torgyán nem lesz államfőjelölt. A pártelnök holnap egyeztet a miniszterelnökkel (Népszabadság, 2000. május 2.)

V. G. - N. Sz. - G. Zs.: Hatpárti egyeztetést kezdene az MSZP. Ki alkalmas államfőnek? - A szocialisták együttműködnének a kisgazdákkal és a demokrata fórummal (Magyar Hírlap, 2000. január 26.)

Varga Gergely - Vigh György: Megosztott az ellenzék Mádl támogatásában (Magyar Hírlap, 2000. május 11.)

Vasvári G. Pál: Mádl számíthat a kétharmadra. Jelöltek a kormánypártok, támogatja az ellenzék, nem voksol rá a MIÉP (Vasárnapi Hírek, 2000. május 7.)

Velancsics Béla: Nem állít Mádl ellen jelöltet az MSZP. Kovács László tegnap találkozott az államfői poszt esélyesével (Népszava, 2000. május 5.)

Venczel Tímea: Jelöltmustra (HVG, 2000. április 29.)

Wayer Béla: Egy dudás a csárdában. Köztársaságielnök-választás (HVG, 2000. június 24. szám)

A köztársasági elnök megválasztása 2005-ben

A harmadik forduló csapdájában. Az SZDSZ akár megakadályozhatja az államfőválasztást (Népszabadság, 2005. május 21.)

A Házbizottság a "félnyilvános" voksolástól tart (Népszabadság, 2005. június 3.)

A kereszténydemokraták támogatnák Szilit (Interjú Deák Andrással, az MKDSZ alelnökével) (Heti Válasz, 2005. április 14.)

A megkérdezettek többsége új államfőt jelölne. Ki legyen a Sándor-palota új lakója? (Magyar Hírlap, 2005. január 27.)

A Sándor-palota felé tart Szili Katalin? (Magyar Nemzet, 2004. október 9.)

A végállomás előtt eggyel (Magyar Narancs, 2005. június 2.)

A Szil-ügy (Magyar Narancs, 2005. május 26.)

Az alkotó ember (Sólyom László) (Magyar Narancs, 2005. június 2.)

Alázattal kívánja szolgálni a magyar társadalmat. Szili Katalin: "Nem szeretnék a politikában percemberke lenni, hosszú távon képzelem el politikai jövőmet" (Népszava, 2005. június 4.)

Az Eötvös Károly Intézet közleménye a köztársasági elnök megválasztásáról (http://ekint.ovg/allasfoglalasok/2005. május.elnökvalasztas.html)

Andor László: A természetes jelölt (Magyar Hírlap, 2005. április 26.)

Andor László: Szili a vérzivatarban (Népszabadság, 2005. április 7.)

A. J: Szili lát esélyt arra, hogy államfő legyen. Az MSZP kongresszusa áprilisban dönt, de már több jelölt neve is felmerült az elnöki posztra (Népszava, 2005. március 12.)

Arató Judit: Megállapodhatnak a pártok a köztársasági elnökről. A rendszerváltás óta mindig viták és ellentétek kísérik az államfő megválasztását (Népszava, 2005. január 31.)

Arató Judit: Pártközi egyeztetések után jelölnek köztársasági elnököt. Az MSZP egyelőre nem lát okot rá, hogy ne Szili Katalint javasolja államfőnek (Népszava, 2005. április 4.)

Arató Judit - Losonci Gergely: Előbb egyeztetnek, aztán nevesítenek. Az SZDSZ elnöke szerint Pető Iván személyes álláspontja, hogy pártja nem szavaz Szilire (Népszava, 2005. április 1.)

Arató Judit - Losonci Gergely - Pungor András: Konszenzusteremtést ígért Szili Katalin államfőjelölt. Megoszlik a szocialisták véleménye, kell-e még egyeztetni a parlamenti választás előtt (Népszava, 2005. április 16.)

Arató Judit - Losonci Gergely - Pungor András: Államfőjelölő bizonytalanság. Politikai alkuk és érdekek határozhatják meg az esélyeket (Népszava, 2005. április 25.)

Arató Judit - Csík Rita - Losonci Gergely - Pungor András - Simon Zoltán: Államfőválasztás: még csak a bizonytalanság biztos. Cserbenhagyta jelöltjét a Fidesz (Népszava, 2005. június 7.)

Arató Judit - Simon Zoltán: Parlamenti és azon kívüli trükkök Fidesz módra. Kormányzati időszakuk óta sosem válogatnak a politikai eszközökben (Népszava, 2005. június 10.)

Arató Judit - Csík Rita - Losonci Gergely - Pungor András - Simon Zoltán: Horváth Balázs elismerte, majd cáfolta a vakondokságot. A pártok a hét végéig folyamatosan értékelik az államfőválasztás tanulságait (Népszava, 2005. június 9.)

Arató Judit - Markotay Csaba - Pungor András - Simon Zoltán: Sólyom Lászlót, a jobboldal jelöltjét választotta meg az Országgyűlés a köztársaság új elnökének (Népszava, 2005. június 2.)

Avar János: Koalíciós kötélhúzás (Budapesti lap, 2005. április)

Avar János: Hisz "nyíltan" dönt? (Vasárnapi Hírek, 2005. június 12.)

Ádám Zoltán: A betli párosa (Beszélő, 2005. 6-7. szám)

Ádám Zoltán: Szili és a liberálisok (HVG, 2005. április 23.)

Ágoston Balázs: A mi jelöltünk (Magyar Demokrata, 2005. április 28.)

Államfőjelölt kerestetik. Az MSZP Szili Katalint, az SZDSZ Gombár Csabát, a Fidesz Sólyom Lászlót ajánlaná (Magyar Nemzet, 2005. március 25.)

Államfőjelölés: eredménytelen kezdés. Egyelőre nem közeledett a szocialisták és a szabad demokraták álláspontja (Népszava, 2005. április 8.)

Államfőjelölés kérdőjelekkel. Az SZDSZ-ből többen Szilire szavaznának, a Fidesz Mádlban bízik (Népszava, 2005. április 20.)

Államfőválasztás: újabb forgatókönyvek. Feszültség minden szinten (Magyar Nemzet, 2005. április 2.)

B. D. S.: Fejvadászat (UFi, 2005. január)

Bauer Tamás: Új Gönc vagy új Mádl? (Népszabadság, 2005. január 19.)

Bauer Tamás: Szereptévesztésben a szocialisták (Magyar Hírlap, 2005. április 2.)

Bauer Tamás: Arrogancia vagy együttműködés (Népszabadság, 20005. április 29.)

Bauer Tamás: Az elnökválasztás próbatétele (Magyar Hírlap, 2005. június 3.)

Bauer Tamás: Választás után, választás előtt (Magyar Hírlap, 2005. június 9.)

Bauer Tamás: Csodálkozva (Népszava, 2005. június 15.)

Bayer József: Elnökválasztási licit (Népszabadság, 2005. április 9.)

Bárándy jó az SZDSZ-nek? (Népszabadság, 2005. április 5.)

Bencsik András: Hogy ki lenne jó elnök (Magyar Demokrata, 2005. június 2.)

Besenyei Zsolt: Helyre, tétre, befutóra. Szili vagy nem Szili - ez itt a kérdés (Hetek, 2005. április 1.)

Besenyei Zsolt: Legyőzték önmagukat. Köztársaságielnök-választás (Magyar Narancs, 2005. június 9.)

Bevitte a szimpátiaszavazást a Fidesz a parlamenti folyosóra. Egyeztetés várható államfő ügyben (Népszava, 2005. április 26.)

Bita Dániel: Gubanc? Ki lesz a köztársaság elnöke? (168 Óra, 2005. május 12.)

Bitó László: Túl a számolgatáson (Népszabadság, 2005. május 14.)

Bíznak Szili győzelmében a szocialisták. Sólyom László szerint a köztársasági elnököt nem a jelöltek kvalitásai alapján választják meg (Népszava, 2005. június 2.)

Bódis András: Palotajátékok (Heti Válasz, 2005. június 2.)

Bódis András: Pártja és kormánya (Heti Válasz, 2005. június 16.)

Bojtár B. Endre - Bandula István: "Nem a mi döntésünk volt." Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke (Magyar Narancs, 2005. június 16.)

Bolgár György: Ha én Sziligyurcsányorbán volnék (Népszava, 2005. április 15.)

Borhidi Attila: Szili-szimpátia Pécsett (Magyar Nemzet, 2005. május 28.)

Bugyinszki György: Na, ki van a zsákocskámban? Köztársaságielnök-jelölések előtt (Magyar Narancs, 2005. február 10.)

Buják Attila: Gubanc. Ki lesz a köztársaság elnöke? (168 Óra, 2005. április 7.)

Buják Attila: A liberálisok jelöltje. Gombár Csaba a közös Magyarországról (168 Óra, 2005. április 28.)

Buják Attila: Valakinek törnie kell. Tölgyessy Péter az elnökválasztási kötélhúzásról (168 Óra, 2005. május 5.)

Buják Attila: Bármikor bejöhet (Sólyom László) (168 Óra, 2005. május 26.)

Buják Attila: Vakondfogó. Csapody Miklós a politikai alávalóságról (168 Óra, 2005. június 16.)

Czirják Imre: Kétséges államfőválasztás. Nincs egyetértés az érvénytelen szavazatok minősítésében (Magyar Nemzet, 2005. május 19.)

Czirják Imre: Egyezség a voksolásról. Csak az SZDSZ nem ért egyet az államfőválasztás menetével (Magyar Nemzet, 2005. május 26.)

Czirják Imre: Sólyom László is ringbe száll. A Fidesz elnöke szerint a volt alkotmánybíró pártok felett álló államfőjelölt (Magyar Nemzet, 2005. május 28.)

Czirják - Kis - Török: Az MSZP biztos Szili győzelmében (Magyar Nemzet, 2005. június 2.)

Czirják - Tábori -Török: Ma eldőlhet ki lesz a köztársasági elnök. Az államfőválasztás első fordulója érvényes volt de eredménytelen. A Fidesz nem vett részt a voksoláson (Magyar Nemzet, 2005. június 7.)

Csapody Miklós: A mélypont ünnepélye (Vasárnapi Hírek, 2005. június 19.)

Cseke Hajnalka: Bizonytalan állítás. Államfőjelölés (Figyelő, 2005. május 26. - június 1.)

Cseke Hajnalka: Csavarok. Az elnökválasztás kulisszatitkai (Figyelő, 2005. június 9-15.)

Cseke Hajnalka: Pártfoglalás. MSZP-államfőválasztás után (Figyelő, 2005. június 16-22.)

Cserepaktumot kötött a koalíció? Ha Magyar Bálint maradhat, Szili Katalin lehet az államfő (Magyar Nemzet, 2005. május 20.)

Cs. R.: Öt jelöltre is lehet voksolni a Fidesznél (Népszava, 2005. április 16.)

Csite András: Az önjelölt pártpolitikus. Az esélyegyenlőségi téveszme hívei és az államfői stallum (Magyar Nemzet, 2005. február 16.)

Csite András: A kormánykoalíció elnökválasztási cirkusza. Az államfőválasztás nem egyenlő a pártközpontok kamarillapolitikájában bevett fúrási, faragási és konspirációs gyakorlatokkal (Magyar Nemzet, 2005. április 7.)

Csontos János: Nem a dinasztikus köztársaságra. Egy stílusos Magyarországnak nem lehet Göncz Kinga az államfője (Magyar Nemzet, 2005. január 5.)

Csontos János: Politikai kutyakomédia. Államfőjelölés: az SZDSZ valódi terepe mindig a zsaroló pozíció kiaknázása volt (Magyar Nemzet, 2005. április 19.)

Csuhaj Ildikó - Haszán Zoltán: A "rendszerváltókkal" jelölne az MDF. Elképzelhető, hogy Szili Katalinnal szemben Sólyom Lászlót állítja az ellenzék (Népszabadság, 2005. április 23.)

Csuhaj Ildikó: Sólyom László jelölésére van esély (Népszabadság, 2005. május 3.)

Csuhaj Ildikó: A Fidesz szavazásán Mádl győzött (Népszabadság, 2005. május 23.)

Cs. I. - N. Sz.: Szili Katalin: Mindhárom fordulóban indulok (Népszabadság, 2005. június 4.)

Csuhaj Ildikó: Fidesz- lista: Mádl, Sólyom, Szili, Glatz, Gombár (Népszabadság, 2005. április 16.)

Csuhaj Ildikó: Orbán Mádlt akarná, Mádl visszavonulna. Mádl megerősítette elutasító nyilatkozatát, de a Fidesz még bizakodik (Népszabadság, 2005. április 19.)

Cs. I. - L. K.: Értelmezésre szorul az államfőválasztás (Népszabadság, 2005. április 29.)

Csuhaj Ildikó - Nagy Szilvia: Gyurcsány Szili megválasztásáról: Megoldjuk! (Népszabadság, 2005. május 25.)

Csuhaj Ildikó: Két nagy, kontra SZDSZ. Nem számolható az érvénytelen voks az államfőválasztáson (Népszabadság, 2005. május 26.)

Csuhaj Ildikó: Államfőjelölt: Sólyom és Szili. A Fidesz az Alkotmánybíróság volt elnökét javasolja köztársasági elnöknek (Népszabadság, 2005. május 28.)

Csuhaj Ildikó - Haszán Zoltán - Nagy Szilvia: Kényszerpálya-módosítások. A köztársaságielnök-választás kulisszatitkai (Népszabadság, 2005. június 11.)

Csuhaj Ildikó: Nemzeti fórumos "vakondokok" (Népszabadság, 2005. június 9.)

Csuhaj Ildikó: Tölgyessy változást jósol, földindulást nem (Népszabadság, 2005. június 8.)

Csuhaj Ildikó: Távolról tisztább? (Népszabadság, 2005. június 7.)

Csuhaj Ildikó - Nagy Szilvia: Szili vagy Sólyom lesz az államfő? Ma szavaznak róla, de csak holnap választják meg a köztársaság következő elnökét (Népszabadság, 2005. június 6.)

Dessewffy Tibor: A fölérendelt cél (Népszabadság, 2005. június 10.)

Dési János: Amatőrök a rabbinál (Népszava, 2005. április 15.)

Dési János: Koalíció mínusz SZDSZ= vereség (Népszava, 2005. június 8.)

Dobszay János: Sándor-palota-forradalom. Államfő jelölés koalíciós szakítópróba? A végzet asszonya? Az asszony végzete? (HVG, 2005. június 4.)

Dobszay János: A látható elnök. Ellenzéki győzelem az államfőválasztáson. Félgyőzelem (HVG, 2005. június 11. szám)

Dobszay János: Mindenki a magáét. Államfő-jelölési huzavona (HVG, 2005. május 28.)

Durvul a vita az új államfőről. Felháborodott szocialista politikusok támadják a Szili Katalint elutasító SZDSZ-t (Magyar Nemzet, 2005. április 12.)

Egérút (Magyar Narancs, 2005. április 28.)

Egy gyönyörű barátság kezdete (Magyar Narancs, 2005. április 2.)

Egy következmények nélküli bukás? Államfőválasztás: mindkét oldal az átszavazásokat keresi. Az MSZP elnöke nem tart a pártkongresszustól (Magyar Nemzet, 2005. június 9.)

Egyelőre nem csitul a parlamenti vita a házszabály-módosításról (Népszava, 2005. június 27.)

Elbizonytalanodtak a koalíció hívei (a Szonda Ipsos közvéleménykutatása a köztársaságielnök-választás után (Népszabadság, 2005. június 27.)

Eörsi István: Tapsikol a Kádár (Magyar Hírlap, 2005. június 2.)

Erdei Tamás (szerk.): Az államfőválasztás miatt még a politikusok feje fő (Magyar Hírlap, 2005. március 25.)

Erdei Tamás - Köves Pál (szerk.): Glatz Ferenc és Bárándy Péter - a koalíciós jelöltpáros (Magyar Hírlap, 2005. április 14.)

Erdei Tamás (szerk.): Süketek párbeszéde - egyeztetés a köztársaságielnök-jelölésről. A pártok már az államfőválasztás szabályaiban sem értenek egyet (Magyar Hírlap, 2005. május 25.)

Erdei Tamás - Köves Pál (szerk.): Sólyom László lett az államfő három szavazat különbséggel. Fordulatok fordulóról fordulóra: az ellenzék jelöltje futott be. Szili Katalin pártelnök még lehet (Magyar Hírlap, 2005. június 8.)

Győzött Sólyom, vesztett az MSZP (Magyar Hírlap, 2005. június 8.)

Erdei Tamás: Párhuzamos pártkongresszusok, ellentétes hangulatban (Magyar Hírlap, 2005. június 13.)

Eredménytelen volt az első forduló. A Fidesz-teszt bebizonyította: MDF-es vagy volt MDF-es képviselők voksait is megszerezték a szocialisták (Magyar Nemzet, 2005. június 27.)

Élő Anita: Visszavonulóban. Interjú Béki Gabriellával (Heti Válasz, 2005. június 23.)

Fahidi Gergely: Jogra át. Vita az államfőválasztási szabályokról (HVG, 2005. május 7.)

Farkas Péter: Osztogatás és szavazatvásárlás (Magyar Nemzet, 2005. április 19.)

Fencsik Flóra: A borzalmas tagság (Magyar Hírlap, 2005. április 19.)

G. M. - MTI: Cáfolják a koalíciós alkut. Szili vagy Sólyom? Hétfőn kezdődik az elnökválasztás (Vasárnapi Hírek, 2005. június 5.)

Galló Béla: Liberális vakfoltok (Népszava, 2005. április 14.)

Galló Béla: Szakaszgyőzelem (Vasárnapi Hírek, 2005. április 17.)

Gavra Gábor: Válság vagy vereség. Az Államfőjelölés és a koalíciós pártok (Magyar Narancs, 2005. március 31.)

Gavra Gábor: Forrponton. Államfőjelölés és koalíciós feszültség (Magyar Narancs, 2005. április 14.)

Gavra Gábor: Teljes gáz. Az MSZP államfőjelölő kongresszusa (Magyar Narancs, 2005. április 21.)

Giró-Szász András: Megbízott szocialisták. - Török Gábor: Kijózanító vereség (Heti Válasz, 2005. június 16.)

Göllner András: Milyen legyen az elnökünk? (Népszabadság, 2005. március 21.)

Gréczy Zsolt: Vihar közben csend, avagy üres lesz-e a Sándor-palota? (Népszabadság, 2005. május 17.)

Gréczy Zsolt: Találkozhatnak még új és jó jelöltet. Kis János a köztársaságielnök-választásról (Népszabadság, 2005. május 19.)

Gréczy Zsolt - Haszán Zoltán: Az SZDSZ nem választ államfőt. Voksvadászat jövő hétig - Megtisztelő a második helyezés is? (Népszabadság, 2005. május 31.)

Gréczy Zsolt: Bármi történik, menni kell tovább. Kuncze Gábor szerint az elnökválasztáson nem a koalíció jövője a tét (Népszabadság, 2005. június 6.)

Gréczy Zsolt: Vázlat az új államfő portréjához (Népszabadság, 2005. június 9.)

Gréczy Zsolt - Nagy Szilvia: Mi van az elnökválasztási viták mögött? Szili Katalin: a liberális mezsgyénél szélesebb teret kell nyitnunk (Népszabadság, 2005. június 25.)

Gyurcsány Ferenc: tiétek a köztársaság (Népszabadság, 2005. június 15.)

Gyurcsány döntés előtt. Szili Katalin bukása magával ránthatja Hiller pártelnököt is (Magyar Nemzet, 2005. június3.)

Gyurcsány és az SZDSZ paktuma? Az MSZP hétfőn felhagy Szili Katalin támogatásával. Voksokért "kupeckednek a szocialisták" (Magyar Nemzet, 2005. június 4.)

Gyurcsány: Fiaskó. Személyi kérdések is szóba kerülnek a kongresszuson (Magyar Nemzet, 2005. június 10.)

Ha majd a nyúl viszi a puskát (Magyar Narancs, 2005. április 7.)

Hack Péter: Politikusokat a politikába (Népszabadság, 2005. április 19.)

Hack Péter: Elnökválasztási kudarcok (Népszabadság, 2005. június 9.).

Halász Csilla: A legnagyobb kitüntetés. Interjú Sólyom Lászlóval (Heti Válasz, 2005. március 10.)

Halmai Gábor: Jó ízlésen túl, jogszerűségen belül (Magyar Hírlap, 2005. június 15.)

Haraszti Csilla: Sólyom Lászlót javasolják államelnöknek (Magyar Nemzet, 2005. február 24.)

Harminc ellenzéki Szili mellett. Államfőjelölés: Szili vagy Bárándy lehet a befutó (Népszava, 2005. április 15.)

Hazafi Zsolt - Hajdú Sándor: Győzzön a bal! Köztársaságelnök-jelölés: egymásnak feszülő koalíciós pártok (Hetek, 2005. április 15.)

Házelnök a várólistán. Szonda Ipsos: Az SZDSZ szavazói is Szili-pártiak (Hetek, 2005. április 29.)

Hegyi Gyula: Különvélemény elnökügyben (Magyar Hírlap, 2005. június 16.)

Hétfőn még nem várható eredmény. A szocialisták szerint Szilit már az első fordulóban is államfővé választhatja a parlament (Népszava, 2005. június 4.)

Hisz-e az MSZP és az SZDSZ távlati szövetségében? Pro és kontra. Andor László: nem Vágvölgyi B. András: igen (Magyar Hírlap, 2005. június 11.)

Horkay Hörcher Ferenc: Parlamenti dráma (Heti Válasz, 2005. június 9.)

Haszán Zoltán - Nagy Szilvia: Párváltozatok az államfőjelöltre (Népszabadság, 2005. április 12.)

Haszán Zoltán - Nagy Szilvia: "Nekünk Szili Katalin kell." A köztársaságielnök-jelölés története októbertől áprilisig (Népszabadság, 2005. április 23.)

Haszán Zoltán: Most Szili Katalin a legnépszerűbb. Szonda Ipsos: Közvetlen államfőválasztás esetén a házelnök nyerne (Népszabadság, 2005. április 27.)

Haszán Zoltán - Nagy Szilvia: Mindenki számol, és esélyeket latolgat (Népszabadság, 2005. április 18.)

Haszán Zoltán: Ügy-rendet követel az SZDSZ. Az MSZP átszavazókat csábít (Népszabadság, 2005. május 27.)

Haszán Zoltán - Nagy Szilvia: Első forduló: 183-13 Szili javára. Államfői számháború: ma győztest hirdethetnek (Népszabadság, 2005. június 7.)

Jakus Ibolya: A vizsgálat lezárult. Párthétvége az államfőválasztás után (HVG, 2005. június 18.)

Jelöltkeresés Sólyomtól Gönczölig (Népszabadság, 2005. február 25.)

Joó Hajnalka - Kósa András: Szili Katalint szeretné a szocialisták többsége államfőnek (Magyar Hírlap, 2005. március 22.)

Joó Hajnalka - Kósa András: Gyurcsány később jelöltetne. A miniszterelnök nem akart "borítékolt" köztársaságielnök-aspiránst (Magyar Hírlap, 2005. április 1.)

Joó Hajnalka: Az SZDSZ vár, de nem enged. Az államfő választásának ügyében az MSZP nem tart koalíciós szakítópróbától (Magyar Hírlap, 2005. április 2.)

Joó Hajnalka: Elhalasztott államfőjelölés. Bejött Gyurcsány forgatókönyve, előrehozott tárgyalások az SZDSZ-szel (Magyar Hírlap, 2005. április 4.)

Joó Hajnalka: Államfőjelölés helyben járás (Magyar Hírlap, 2005. április 7.)

Joó Hajnalka: Süketek párbeszéde a koalícióban. Az ellenzékkel is tárgyalt az államfőről Hiller, az SZDSZ-szel nincs megállapodás (Magyar Hírlap, 2005. április 8.)

Joó Hajnalka: "Ha Glatz nyer, oszlassuk fel a köztársaságot." Interjú Vay Mártonnal, az ökogerillák szóvivőjével (Magyar Hírlap, 2005. április 15.)

Joó Hajnalka - Kósa András: Jelöltet keresnek Szili ellenében. Az államfőválasztás: az MDF három, az SZDSZ négypárti egyeztetést javasol (Magyar Hírlap, 2005. április 23.)

Joó Hajnalka: Államfőjelölés: a Házban is kampányoltak (Magyar Hírlap, 2005. április 26.)

Joó Hajnalka - Kósa András: Négypárti, érdemi ajánlat nélkül. Államfőjelölés a Fidesz Mádl Ferencet javasolhatja, Szili Katalin hivatalosan is aspiráns (Magyar Hírlap, 2005. május 24.)

Joó Hajnalka: Sólyom malmára hajtják a vizet. A szocialistákat meglepte a fideszes pálfordulás az Ügyrendi bizottságban (Magyar Hírlap, 2005. május 26.)

Joó Hajnalka: Az ellenzéknek is van jelöltje (Magyar Hírlap, 2005. május 28.)

Joó Hajnalka - Kósa András: Pokorni: "Sólyom jobb elnök lenne" Hiller: "Szili jó elnök lesz" (Magyar Hírlap, 2005. június 4.)

Joó Hajnalka - Kósa András: A szocialistáknál még késik a belső lázadás (Magyar Hírlap, 2005. június 8.)

Joó Hajnalka: "Elengedtük Sólyom László kezét." Schiffer András, a Védegylet alapítója az államfőválasztásról, a civilek politikai érdekérvényesítéséről (Magyar Hírlap, 2005. június 25.)

Karácsony Ágnes: Tíz kicsi címlap. Egy zaklatott hét naplója (168 Óra, 2005. június 9.)

Karácsony Ágnes: Győzött a józanész. Taps és fütty az arénában (168 Óra, 2005. június 16.)

Karácsony Gergely: A feledés homálya (HVG, 2005. június 18.)

Kertész Ákos: Óvjanak minket az asszonyok (Magyar Hírlap, 2005. március 31.)

Kertész Ákos: Asszonyt a köztársasági elnöki székbe! (Budapesti lap, 2005. március)

Kezdődik: Szili vagy Sólyom. Köztársasági elnököt választ az Országgyűlés - Két nap, három forduló (Népszava, 2005. június 6.)

Kéri László: A köztársasági elnökjelölés után (Magyar Hírlap, 2000. május 13.)

Két bukás között (Magyar Narancs, 2005. április 14.)

Ki legyen a köztársasági elnök? Medián politikai (közvélemény)kutatások (http://www.median.hu/kutatások/szili2005-05.html)

Ki lesz a köztársaság elnöke? www.168ora.hu (168 Óra, 2005. április 14.)

Kis Tibor: Harakiri előtt? (Népszabadság, 2005. április 7.)

Kiss Ferenc - Villányi Károly: Nagy bajtól óvtuk meg a köztársaságot. Áder János: Teljességgel elfogadhatatlan, hogy az MSZP a legfőbb közjogi méltóság megválasztását tette először alku, majd kupeckedés tárgyává (Magyar Nemzet, 2005. június 11.)

Kiszely Zoltán: (Minden)kinek az államfője? (Heti Válasz, 2005. április 14.)

Kitta Gergely: A miniszterelnök első komoly veresége. Az MSZP belső viszonyaiból fokozódó bizonytalansága biztosítja az SZDSZ számára saját taktikai és stratégiai céljainak elmélyítését (Magyar Nemzet, 2005. június 11.)

Kolláth György: Szimpatikus, empatikus... (Népszava, 2005. április 18.)

Kolláth György: Alkotmánysértő politikai thriller (Magyar Hírlap, 2005. június 17.)

Kolláth György: Alkotmányos gubancok (Népszava, 2005. június 25.)

Koalíciós államfőjelölt-rosta. Kampány Szili Katalin mellett és ellen (Magyar Nemzet, 2005. április 14.)

Kockázatos koalíciós idegjáték. Újabb SZDSZ-nem Szili Katalinra. - A házelnök kitart államfői ambíciói mellett (Népszabadság, 2005. április 13.)

Kocsi Ilona: Koalíciós erőfitogtatás a köztársasági elnök jelölésénél (Népszava, 2005. április 13.)

Kocsi Ilona: Abszurd csodavárás a koalícióban (Népszava, 2005. június 1.)

Kocsi Ilona: Kétszer kettő csak a mesében öt (Népszava, 2005. június 15.)

Koncert férfiakra és 4 Audi-kulcsra (Magyar Narancs, 2005. június 16.)

Krémer István: Öt százalékkal nem választunk államelnököt. Szili Katalin a nomenklatúra-burzsoázia ostorozásával magyarázta saját pártelitje haragját (Népszava, 2005. április 21.)

Kósa Túllépne a sokkon az MSZP (Magyar Hírlap, 2005. június 10.)

Kósa András - Újvári Miklós: "Göncztől és Mádltól lehet tanulni." Hatszemközt Gombár Csaba szociológussal (Magyar Hírlap, 2005. március 26.)

Kósa András: Meglepő jelöltek meglepett pártok. Mécs Imre: 56-os elnök kell - Horn Gyula: Sokan puhatolóztak nálam (Magyar Hírlap, 2005. március 29.)

Kósa András: "Őrködni a demokrácia felett." Mécs Imre: jó lenne, ha a pártok a köztársasági elnök kérdésében fölülemelkednének saját érdekeiken (Magyar Hírlap, 2005. március 31.)

Kósa András: "A rutin sokat számít." Horn Gyula az államfőjelölésről és önjelölésről, a tapasztalatokról és az igényekről (Magyar Hírlap, 2005. április 1.)

Kósa András: Apró közeledés a jelölésben. A koalíciós pártok elbizonytalanodtak a Szili Katalinról kialakított álláspontjukban (Magyar Hírlap, 2005. április 13.)

Kósa András: Kongresszusból nem elég egy? MH-körkérdés elnököknek: Szili még vezet, de Glatz feljövőben (Magyar Hírlap, 2005. április 15.)

Köves Pál (szerk.): Szili az MSZP elnökjelöltje - az ügyből kabinetkérdés lehet. Nagy tét nem biztos befutó (Magyar Hírlap, 2005. április 16.)

Kósa András: Az aktivisták Sólyom mellett agitálnak a Fidesz államfői szimpátiaszavazásán (Magyar Hírlap, 2005. április 30.)

Kósa András: Mehet Hiller, jöhet Szili? Az MSZP-elnököt tartják felelősnek az államfői választási bonyodalmakért (Magyar Hírlap, 2005. május 20.)

Kósa András: Sólyom esélyét növelik. A szabad demokrata frakció nem vesz részt a köztársaságielnök-választáson (Magyar Hírlap, 2005. május 31.)

Kósa András - Solt Péter: Elnökválasztás-aggodalmak nélkül (Magyar Hírlap, 2005. május 31.)

Kósa András: Lebegtetik Szili visszaléptetését (Magyar Hírlap, 2005. június 1.)

Kósa András: Megyei lobbizás Szili elnökségéért (Magyar Hírlap, 2005. június 3.)

Kósa András - Varga Gergely: "Aki most nagyot ígér, az hazudik." Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke az államfőválasztásról, a koalíciós viszonyokról és a politika állapotáról (Magyar Hírlap, 2005. június 12.)

Kovács László: Szocialista vakfoltok (Népszabadság, 2005. április 19.)

Kovács Zoltán: A liberális nem szavaz (Élet és Irodalom, 2005. június 3.)

Köves Pál (szerk.): Szili az MSZP elnökjelöltje - az ügyből kabinetkérdés lehet. Nagy tét nem biztos befutó (Magyar Hírlap, 2005. április 16.)

Köves Pál (szerk.): Elnökválasztás: Szili és Sólyom mai párharca még nem a döntő (Magyar Hírlap, 2005. június 6.)

Köves Pál (szerk.): Elnökválasztás, első kör: nyulak, vakondok, egyéb állatfajok. Matematika, megoldókulcs nélkül (Magyar Hírlap, 2005. június 7.)

Kozák Márton: Elvtársak, más a teendő (Magyar Hírlap, 2005. április 28.)

Kumin Ferenc: Necces (Magyar Hírlap, 2005. június 7.)

L. G. - P. A.: Jelölt még nincs, csak vita van. Gyurcsány szerint balliberális mentalitással keresik az államfőt (Népszava, 2005. április 13.)

Lakner Zoltán: Jelölttelenül (Magyar Hírlap, 2005. március 24.)

Lakner Zoltán: Gyenge kezdés (Népszava, 2005. április 8.)

Lakner Zoltán: Biztos kezek (Magyar Hírlap, 2005. április 19.)

Lakner Zoltán: Neki a falnak (Magyar Hírlap, 2005. június 8.)

Lakner Zoltán: A vereség kézikönyve. Az elnökválasztási küzdelem kommunikációs baklövései (168 Óra, 2005. június 16.)

Lambert Gábor: Taktikák és indulatok. Az államfőválasztás pártpolitikai következményei (Figyelő, 2005. június 9-15.)

Lencsés Károly: Egyetlen képviselő is dönthet? Bizarr jogi variációk az államfőválasztásra (Népszabadság, április 30.)

Liberálisok: szokatlan lépés. Parlamenti demokráciában nem elegáns távol maradni a voksoktól. Nem tartanak rendkívüli kongresszust (Népszava, 2005. június 3.)

Lipovecz Iván: Keresd a nőt! (HVG, 2005. március 19.)

Losonczi Gergely - Simon Zoltán: Sólyom László lépéselőnyben? A parlament elnökére és az alkotmánybíróság volt elnökére szavazhatnak a képviselők (Népszava, 2005. május 28-29.)

Losonczi Gergely - Pungor András - Simon Zoltán: Sólyom László az esélyesebb, de az MSZP még bizakodik. Koalíciós egyeztetés után az SZDSZ úgy döntött, nem szavaz a köztársasági elnökről (Népszava, 2005. május 31.)

Losonczi Gergely - Séber György: Nyugodt az SZDSZ, de érzi a koalíciós partner indulatait (Interjú Kuncze Gáborral, az SZDSZ elnökével) (Népszava, 2005. június 4.)

Ma jelöl az MSZP kongresszusa (Népszabadság, 2005. április 15.)

Mádl Ferenc: Nem jelölteti újra magát. Szimpátiaszavazást indított a Fidesz. Az SZDSZ elzárkózik Szili államfővé választásáról (Népszava, 2005. április 19.)

Mádl a legnépszerűbb. A Fidesz kihirdette a szimpátiaszavazás eredményét (Magyar Nemzet, 2005. május 23.)

Mátyás Győző: Zolee for president (Népszabadság, 2005. április 28.)

Mészáros Tamás: Koalíciós jószolgálat (168 Óra, 2005. június 9.)

Mészáros Tamás: Mi történt? (Népszava, 2005. június 11.)

Sólyom, Szili és a közvélemény (Népszabadság, 2005. június 11.)

Megkezdődhet a négypárti konzultáció. Nem várnak sikert a pártok az államfő-jelölési egyeztetéstől - Az MDF Sólyom László mellett (Népszava, 2005. május 23.)

Megyeri Dávid: A civil szféra sikerének küszöbén állunk. Sólyom László: Az, ha az elnök nem enged esetleges pártérdekeknek, vagy más befolyásnak nem egy elnöki rendszer fenyegetése (Magyar Nemzet, 2005. június 4.)

MSZP nominates Katalin Szili for president (The Budapest Sun, 2005. április 21-27.)

MSZP: Sólyom kudarc a köztársasági elnökválasztáson (Századvég Politikai Elemzések Központja, 2005. június 7. - www. szazadveg.hu)

Nagy József: Mégis Szili (168 Óra, 2005. április 21.)

Nagy N. Péter: Az elnökválasztás veszélyei (Népszabadság, 2005. március 31.)

Nagy N. Péter: Csak Sólyom győzött (Népszabadság, 2005. június 8.)

Nagy N. Péter: Európa elrablása (Népszabadság, 2005. június 11.)

Nagy Szilvia - Haszán Zoltán: Kinek a támogatására számíthat Szili? (Népszabadság, 2005. március 19.)

Nagy Szilvia: Horn beszállt a jelölőversenybe. A volt miniszterelnök államfői ambíciói meglepték a szocialistákat is (Népszabadság, 2005. március 29.)

Nagy Szilvia: Toller László: Ez egy elrontott ügy! (Népszabadság, 2005. április 6.)

Nagy Szilvia: Szili Katalin a szocialisták államfőjelöltje. Száz lépés és változás (Népszabadság, 2005. április 16.)

Nagy Szilvia: Vádak, beismerések, indulatok. Forrong a politika a parlamenti szavazások után - Gyurcsány kezébe vette az MSZP-t (Népszabadság, 2005. június 9.)

Nagy Szilvia: Az MSZP átáll a kampány üzemmódra. Gyurcsány és Hiller higgadt mérlegelést kér (Népszabadság, 2005. június 10.)

Nagy Szilvia: Füttyös, kibeszélős szocialista kongresszus. Gyurcsány és Hiller vállalta a felelősséget, Szili "ellenszélről" beszélt (Népszabadság, 2005. június 13.)

Németh Péter: Alkotmányos válság felé? (Népszava, 2005. április 16.

Németh Péter: Büszkeség és tehetetlenség (Népszava, 2005. június 6.

Németh Péter: Menekülés a győzelembe (Népszava, 2005. június 13.)

Nyusztay Máté: Nyitott a szocialista mandátum. Államfőjelölés: szabad a gazda? (Népszabadság, 2005. április 11.)

O. L.: Nem vagy egyedül (Magyar Demokrata, 2005. április 14.)

Orbán: Folytathatná Mádl Ferenc is (Népszabadság, 2005. április 18.)

Örkény Antal: Az elnök emberei (Népszabadság, 2005. június 2.)

Para-Kovács Imre: Hogy volt! (Magyar Hírlap, 2005. június 9.)

Pál Gábor - Török László: Variációk államfőjelöltre. Kútba eshet Szili elnöksége (Magyar Nemzet, 2005. április 1.)

Pál - Tábori - Török: Mádl Ferenc nem ismételne. Az MSZP azt kutatja, hogyan szerezhet többséget az államfőnek jelölt Szili Katalin (Magyar Nemzet, 2005. április 19.)

Prieger Zsolt: A politizálás becsülete (Magyar Hírlap, 2005. március 31.)

P. A. - L. G.: Felgyorsul az államfőjelölés. Sokan Szilit akarják, de az egyeztetés csak most kezdődött el (Népszava, 2005. március 23.)

Pungor András: Közel a határidő, de nincs egyezség az államfőjelöltről. Egyelőre Szili Katalin támogatottsága a legerősebb a szocialista pártban (Népszava, 2005. március 25.)

Pungor András: Az államfőre nem kizárólag szimbolikus szerep hárul. Súlyos döntések: javaslat a legfőbb ügyész személyéről, kormányfői megbízás (Népszava, 2005. április 6.)

P. A. - L. G.: Meg akarnak egyezni, csak nem tudják, hogy kiben. Az MSZP-sek Szili alkalmasságáról győzködik az SZDSZ-t (Népszava, 2005. április 7.)

P. A.: MSZP: Vitányi neve is felmerült államfőjelöltként. Szűkül az SZDSZ mozgástere (Népszava, 2005. április 12.)

Pungor András: Szilit nem nevezték meg. Államfőjelölés: időt nyert az MSZP elnöksége (Népszava, 2005. április 11.)

Pungor András - Losonci Gergely - Simon Zoltán: Sokismeretlenes egyenlet az államfőjelölés. Az MSZP kongresszusa ma dönti el, ki legyen a köztársaságielnök-aspiráns (Népszava, 2005. április 15.)

Pungor András - Losonci Gergely - Szalay Lajos: Jelölés után az MSZP kiutat keres az SZDSZ-nek. Másfél hónap az államfőválasztásig: mostantól felpörögnek az események - A Fidesz bírál és saját politikai játszmájába kezdett (Népszava, 2005. április 18.)

Pungor András - Sebes György: Szili Katalin nem foglalkozik a találgatásokkal. "Én egy párt jelöltje vagyok, nem önjelölt" (Népszava, 2005. május 7-8.)

Pungor András - Rónay Tamás - Simon Zoltán: Köztársaságielnök-választáshoz koalíciós egyetértés kell (Népszava, 2005. május 12.)

P. A.: Körtánc a visszalépés körül. Sólyom erősödő esélyei miatt élénk kiútkeresés kezdődött az MSZP-ben (Népszava, 2005. június 1.)

Pungor András: Önkritikus értékelés, arccal a választási felkészülés felé. Gyurcsány: hajtsd végre, és gyere vissza két nap múlva, hogy készen vagy (Népszava, 2005. június 13.)

Rádi Antónia: Hely, tét, befutó. A köztársaságielnök-választási előkészületek (HVG, 2005. április 2.)

Révész Sándor: Elvcserék (Beszélő, 2005. 5. szám)

Révész Sándor: Bűnök és pofonok (Népszabadság, 2005. június 10.)

Rózsa Péter: Egy egészen indulatos írásról (Népszava, 2005. április 25.)

Révész Sándor: A múlt köde. 2005. május, 2005. június (Népszabadság, 2009. május 30., június 6.)

Sághy Erna: Civilek a pályán. Védegylet a pártok között (Figyelő, 2005. június 16-22.)

Sándor Csilla: Menekülés a jövőbe. A baloldal számára létkérdés a saját köztársasági elnök (Magyar Demokrata, 2005. április 21.)

Sándor Klára: Államfők és honanyák (168 Óra, 2004. november 18.)

Sándor Tivadar: Lólábjegyzetek egy választáshoz. Kizeccölték Glatzot (Magyar Narancs, 2005. április 21.)

Schiffer András: Sólyom Lászlót elnöknek! (Népszabadság, 2005. március 11.)

Schiffer András: Vegyék komolyan a köztársaságot (Élet és Irodalom, 2005. május 26.)

Sebes György: Döntések (Népszava, 2005. május 31.)

Sebes György: Három bátor vakondok (Népszava, 2005. június 9.)

Sereg András: Államfőválasztás némi alkotmánysértéssel. Jogtörténeti kalandozás a titkos szavazás körül (De jure, 2005. június)

Simon Zoltán: Öncélúan és feleslegesen nem nyilvánulna meg. Sólyom László: "Nem veszítek semmit, ha nem választanak meg, az egy ráadás, egy jutalomjáték" (Népszava, 2005. június 3.)

Simon Zoltán: Alapvetően pozitív a leköszönő államfő mérlege. Mádl Ferenc személyében olyan ember távozik a Sándor-palotából, aki minden körülmények között méltó volt posztjára (Népszava, 2005. július 1.)

Solymosi Frigyes: Ki legyen a köztársasági elnök? (Népszabadság, 2004. február 12.)

Sólyom lesz az államfő augusztustól. Szili: nemes küzdelem volt (Népszabadság, 2005. június 8.)

Sólyom Lászlót választotta meg az Országgyűlés hazánk új államfőjévé. Méltatják Sólyom Lászlót. Koalíciós válságjelek mutatkoznak (Magyar Nemzet, 2005. június 8.)

Stumpf András: Álomfő (Heti Válasz, 2005. január 12.)

Stumpf András: Elnöképítés (Heti Válasz, 2005. május 5.)

Suchman Tamás: Egy egészen egyszerű ügy (Népszava, 2005. április 11.)

Sükösd Miklós - Schiffer András: Sólyom és a kormánypártok (Magyar Hírlap, 2005. június 4.)

Szabados Krisztián: Állatfarm. A Political Capital elemzése az államfőválasztásról és utóhatásairól (Népszabadság, 2005. június 20.)

Szabados Krisztián: Szili vagy nem Szili? A Political Capital elemzése a pártok kommunikációjáról (Népszabadság, 2005. április 21.)

Szabó S. András: Az államfővé jelölés kritériumai Glatz Ferenc és Sólyom László nemzetben gondolkodó, integráló személyiségek (Magyar Nemzet, 2005. április 12.)

Szalay Kornél Géza: Ki legyen a köztársasági elnök? (Új Ember, 2006. július 25.)

Szerető Szabolcs: Nekünk Szili kell? (Magyar Nemzet, 2005. április 2.)

Szerető Szabolcs: Szavazási útmutató (Magyar Nemzet, 2005. június 3.)

Szerető Szabolcs: Győzelem! (Magyar Nemzet, 2005. június 8.)

Széky János: A munkásság bűvöletében (Élet és Irodalom, 2005. június 10.)

Szigorú jogász a Sándor-palotában. Szemelvények a nemzetközi sajtóból (Népszabadság, 2005. június 9.)

Szili körül forog a koalíció. A pártok megoldást keresnek az államfőjelölésre, de aligha közösen (Népszava, 2005. május 20.)

Szili jelölése növeli Sólyom esélyeit (Heti Válasz, 2005. április 21.)

Szili, Sólyom vagy valaki más? Alkudozás és taktikázás légkörében kezdődik a parlamentben az államfőválasztás (Magyar Nemzet, 2005. június 6.)

Szilit szeretnék elnöknek. Századvég-kutatás (Heti Válasz, 2005. március 24.)

Szomszéd Orsolya: Konszenzuskérdések az államfőválasztás előtt (Magyar Nemzet, 2005. március 18.)

Szőnyi Szilárd: Két szék között. Interjú Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével (Heti Válasz, 2005. február 17.)

Sztankóczy András: Kampányeszközök (Magyar Hírlap, 2005. március 22.)

Sztankóczy András: Az utolsó kísérlet (Magyar Hírlap, 2005. március 31.)

Sztankóczy András: Az erkölcsi győztes (Magyar Hírlap, 2005. június 13.)

Tábori Gabriella: Szimpátiaszavazást indít a Fidesz (Magyar Nemzet, 2005. április 14.)

Tábori Gabriella: Egy listán Mádl, Sólyom, Szili, Glatz és Gombár (Magyar Nemzet, 2005. április 16.)

Tábori - Török: Újra Mádl Ferencet jelölné a Fidesz? A házelnök szerint Kuncze Gábor azt teszi, ami az ő szíve joga (Magyar Nemzet, 2005. április 18.)

Tábori Gabriella: Megcáfolt alkotmányos kifogások. A Fidesz és az MSZP nem osztja a kis pártok aggályait az államfőválasztás ügyében (Magyar Nemzet, 2005. április 30.)

Tábori Gabriella: Államfőválasztás: alkotmányos zavar (Magyar Nemzet, 2005. április 19.)

Tábori Gabriella - Pál Gábor: Államfőjelölés: patthelyzet. Nem hozott eredményt a tegnapi négypárti egyeztetés (Magyar Nemzet, 2005. május 25.)

Tábori - Czirják: SZDSZ: Mi nem választunk államfőt (Magyar Nemzet, 2005. május 31.)

Tábori Gabriella: Közös úton a Fidesz és a Nemzeti Fórum. Együttműködési megállapodást írt alá Orbán Viktor és Lezsák Sándor. Katona Kálmán titkos záradékot emleget (Magyar Nemzet, 2005. június 10.)

Tamás Ervin: Só a sebben (Népszabadság, 2005. június 9.)

Tamás Ervin: Jelöltek (Népszabadság, 2005. május 28.)

Tamás Pál: A Szili-csörte (Népszabadság, 2005. május 21.)

Tanács István: Mentelmi jog, vagy törvényen kívüliség? (Népszabadság, 2005. április 8.)

Tóth Ákos: Ez nagy vizsga számomra is. Sólyom László a bábuszerepről, s arról, hogy eltűnőben az alkotmányíróság tisztelete (Népszabadság, 2005. június 1.)

Tóth Ákos: Ma holnap (Népszabadság, 2005. június 6.)

Tóth Ákos: Az MSZP Szili javára toboroz (Népszabadság, 2005. május 30.)

Török Gábor: Az elnökjelölés csapdájában (Heti Válasz, 2005. április 7.)

Török Gábor: Önsorsrontó koalíció (Heti Válasz, 2005. április 21.)

Török László: Napról napra nőnek Szili Katalin esélyei (Magyar Nemzet, 2005. március 23.)

Török - Kiss: Koalíciós feszültség Szili Katalin miatt (Heti Válasz, 2005. április 7.)

Török László: Gyurcsány Ferenc taktikázik. Államfőjelölés és az MSZP elnöke szembemegy a párt akaratával? (Magyar Nemzet, 2005. április 4.)

Török László: Államfőjelölés: egyelőre patt. Az SZDSZ és az MSZP valószínűleg megegyezik, de nem tudni milyen áron (Magyar Nemzet, 2005. április 4.)

Török László: Megosztott az MSZP vezetése. Úgy tudjuk, Gyurcsány megmondta Szilinek, hogy nem lesz belőle államfő (Magyar Nemzet, 2005. április 11.)

Török László: Gyurcsány háborog és szervez. Szili Katalin eltökélt (Magyar Nemzet, 2005. április 13.)

Török László: Patthelyzet a koalícióban. Éleződik az ellentét a kormányfő és az MSZP között (Magyar Nemzet, 2005. április 8.)

Török László: Kit választ az MSZP? A szocialisták ma eldöntik ki lesz a párt államfőjelöltje (Magyar Nemzet, 2005. április 15.)

Török László - Pál Gábor: Szili Katalin legyőzte Glatz Ferencet. Kuncze: Sok sikert! (Magyar Nemzet, 2005. április 16.)

Török László: Harapófogóban az SZDSZ (Magyar Nemzet, 2005. május 30.)

Unger Anna: De mi szól Szili mellett? (Magyar Hírlap, 2005. április 26.)

Ungváry Rudolf: Nyerő helyzet-bátraknak (Népszabadság, 2005. április 19.)

Uj Péter: Az Ideális Baloldali Jelölt (Népszabadság, 2005. április 27.)

F. P.: Termékeny tartózkodás. Az SZDSZ visszavonulása győzelemre segítheti a Fideszt (Magyar Demokrata, 2005. június 2.)

Varga Gergely - Joó Hajnalka: "Nem vagyok mumus." Sólyom László államfőjelöltségéről, terveiről és az őt ért kritikákról (Magyar Hírlap, 2005. június 4.)

Variációk egy államfőválasztásra. Sólyom László "zöld" szerepből hivatalos jelölt lettem (Magyar Hírlap, 2005. június 2.)

Vasvári: Versenyfutás az államfői posztért. Szili és Sólyom szinte egyenlő esélyei (Vasárnapi Hírek, 2005. június 5.)

Vágvölgyi András: Levél az elnöknek/ről (Magyar Hírlap, 2005. május 7.)

Várkonyi Tibor: Pártgőg (Magyar Hírlap, 2005. április 28.)

Veres András: Rémálom (Népszabadság, 2005. június 6.)

Vitézy Zsófia: Alku tárgya a legfőbb köztársasági tisztség. Interjú Giró-Szász Andrással, a Századvég Alapítvány ügyvezető igazgatójával (Reform, 2005. április)

Zakó (Magyar Narancs, 2005. június 9.)

Zárug Péter Farkas: A rendszerváltás deficitje az államfőválasztásban. Az SZDSZ paktumpolitikájának diktátuma árnyékolja be a közéletet (Magyar Nemzet, 2005. április 14.)

Zárug Péter Farkas: Az államfőválasztás érettségije. Az ezúttal látványosan hiányzó bizalom jövőbeni forrása majd Sólyom László lehet (Magyar Nemzet, 2005. június 9.)

Závecz Tibor: A köztársaság élén (168 Óra, 2005. május 26.)

A köztársasági elnök megválasztása 2010-ben

Áder, Pálinkás, Vizi - az esélytelenek nyugalma. Pénteken nevezi meg hivatalosan a Fidesz-frakció a párt köztársaságielnök-jelöltjét (Népszava, 2010. június 23.)

Babus Endre: Leviatán árnyéka. Államfőválasztás előtt (HVG, 2010. június 26.)

barikád: Az elnök embere az új elnök. Schmittre kell szavazni! (Barikád, 2010. július 15.)

Bodacz Balázs: Államfőválasztás jövő kedden. "Az emberek embere." Meghallgatták Schmitt Pált. Az esélyes jelölt nem akar távolságtartó elnök lenni. - Schmitt Pált választották államfőnek. A szocialisták jelöltje lúzereket emlegetett, a megválasztott államfő a szeretet és az elfogadás fontosságát hangsúlyozta (Magyar Nemzet, 2010. június 25., 30.)

Bozóki András: Önkorlátozó forradalom? A Fidesz repülőrajtjáról és az elnökválasztás céljairól (Figyelő, 2010. június 24-30.)

Buják Attila: Ki, ha ő nem? Schmitt Pál elnöksége (168 Óra, 2010. június 24.)

Cseke Hajnalka: Elnökbújócska. Államfőt választ a kétharmad (Figyelő, 2010. június 24-30.)

Csuhaj Ildikó: Nem aláírások döntenek az államfőről. Lázár János egy héttel a jelölés előtt gyűjti össze a képviselők véleményét - Fidesz: Balogh alkalmas - Schmitt Pál Orbán Viktor államfőjelöltje. Nem indokolták, hogy miért nem kapott bizalmat egy újabb ciklusra Sólyom László - "Az emberek embere akarok lenni." Schmitt Pál: Csinálni, bírni fogom, a feleségemmel, a first ladyvel együtt. Meghallgatták Orbán Viktor államfőjelöltjét. - Orbán: A legalkalmasabb jelöltem. Schmitt Pál kínos meghallgatása az MSZP frakciója előtt - "A pártsemlegesség pedig egy idő után bekövetkezik." - Schmitt Pál az új államfő. "Új bor új tömlőbe való." - Le kell zárni a rendszerváltás utáni kort (Népszabadság, 2010. június 2., 23., 24., 25., 29., 30.)

Csuhaj Ildikó: Schmitt for President! Orbán Viktor egyszemélyes mozgalma (Népszabadság, 2010. június 26.)

Debreczeni József: Elnökválasztás (Népszava, 2010. június 12.)

Dobszay János: Fekvő támasz. Schmitt Pál az államfő (HVG, 2010. július 3.)

F. A. - L. T. - G. M.: Öt év után újra civilek álltak Sólyom László mellé. Tölgyessy: nem a legtökéletesebb elnök, de mostani helyzetben valószínűleg ő volna a legjobb választás (Népszava, 2010. május 4.)

Fazekas Ágnes - Horváth B. Barnabás: Meglepődött a felkérésen Balogh András - Schmitt Orbánnál is többet ígért. Négyharmad államfője lenne, közölte a jelölt, miközben önmérsékletre intette képviselőtársait - Már az első közben államfővé választották Schmitt Pált. Ezeréves alapokon nyugvó alkotmányt ígért az új köztársasági elnök (Népszava, 2010. június 10., 25., 30.)

Hazafi Zsolt: Miért éppen Schmitt? Taktikai csere (Hetek, 2010. június 25.)

Köztársasági elnökké emelheti a Fidesz Schmitt Pált. "Másképpen állok a dologhoz, mint az igazi politikusok, ezért valószínűleg nem is érezném jól köztük magamat." (Népszava, 2010. június 22.)

Makki, Marie-Rose: Államfő vagy pártkatona?(Hetek, 2010. június 18.)

Mikola nyomában. Schmitt Pál jelölése a Fideszt is megosztotta (Vasárnapi Hírek, 2010. július 4.)

Nagy B. György - Hazafi Zsolt: Az emberek embere (Hetek, 2010. július 2.)

Orbán Viktor vazallusa lesz a köztársasági elnök (Népszava, 2010. június 29.)

Pindroch Tamás: Schmitt Pál, a kiegyensúlyozó jelölt. Hivatalosan is államfőjelölt - Schmitt Pál az új államfő. Önbizalommal teli Magyarországot és új alkotmányt szeretne Schmitt Pál (Magyar Hírlap, 2010. június 25., 30.)

Pungor András: A magyar maharadzsa. Balogh András útja a kenutól a jelölésig (168 Óra, 2010. június 17.)

Salve Incitatus! (Magyar Narancs, 2010. július 1.)

Schmitt Pállal állt elő Orbán. A köztársasági elnöki poszt összeegyeztethetetlen minden egyéb tisztséggel (Népszava, 2010. június 24.)

Solymosi Frigyes: Ki legyen az elnök? (Népszabadság, 2010. június 23.)

Sólyom nem kell a Fidesznek? 168 óra online (168 Óra, 2010. május 6.)

Szalay Tamás Lajos: Balogh András lehet a szocialista párt államfőjelöltje (Népszabadság, 2010. június 4.)

Szalay Tamás: "Schmitt egyelőre csak az aggodalmakat erősítette." A Jobbik üres szavazólapokkal voksol majd. Az MSZP távolságtartást vár a Fidesz jelöltjétől - "Az államfői poszthoz kvalitások kellenek." Vasali Zoltán és Kiszelly Zoltán politikai elemzők nyilatkozata - Az LMP alkalmasnak találta Balogh Andrást, de Sólyomot jelölte (Népszabadság, 2010. június 26.)

Szilágyi Richárd: Schmitt Pál a Fidesz államfőjelöltje. A jelenlegi házelnök a kormánypártok után az MSZP-t is tájékoztatja terveiről (Magyar Nemzet, 2010. június 24.)

Tamás Gáspár Miklós: A köztársaság jelképe (Magyar Narancs, 2010. július 8.)

Tihanyi Örs: Álságos szocialista aggodalmak. Az MSZP története során egytől egyig pártpolitikust jelölt köztársasági elnöknek (Magyar Nemzet, 2010. július 5.)

Tóth Ákos: Elnöki keringő. Szinte bizonyos, hogy Schmitt Pál követi Sólyom Lászlót az államfői székben. Kövér László lesz a házelnök. - Jakab József: Schmitt Pál, a végsőkig lojális (Népszabadság, 2010. június 12.)

Túljátszott elnökválasztás (Heti Válasz, 2010. július 1.)

Zárug Péter Farkas: Az államfőjelölés margójára. Az egykori olimpikonból a magyar nemzet mezében minden magyar köztársasági elnöke válhat (Magyar Nemzet, 2010. június 28.)

Zárug Péter Farkas: Tömeggyári tájfun és államfőválasztás (Magyar Demokrata, 2010. június 30.)

Zsebők Csaba: "Erős, nyitott baloldal kell!" Barikád helyett hidakat építene Balogh András (Magyar Hírlap, 2010. június 26.)

A Legfelsőbb Bíróság elnökének választása

Az elnök lekezeli a pártokat? Az LB kollégiumvezetője, Kónya István is esélyes lehet a főbírói posztra (Népszava, 2008. február 23-24.)

Babus Endre: Obsitosból rekruta. Ki lesz Lomnici főbíró utóda? (HVG, 2008. február 29.)

Babus Endre: Hat szerep és szerző. Főbíróválasztás: államfő kontra parlament (HVG, 2009. június 27.)

Cseke Hajnalka: Politikai ítélkezés. Elhúzódó főbíróválasztás (Figyelő, 2009. január 1-7.)

Fahidi Gergely: Ki, kinek fütyül? Belharc a bírói egyesületben (HVG, 2008. március 29.)

Fahidi Gergely: Fejetlenség. Válság a Legfelsőbb Bíróságon (HVG, 2009. március 28.)

Fleck Zoltán: A felelőtlenség függetlensége (Népszabadság, 2008. május 20.)

Fleck Zoltán: Bírók és káderek (Népszabadság, 2009. június 3.)

Főbírójelöltek: szűk keresztmetszet. Továbbra is kérdéses, hogyan tölti be a LB megüresedő elnökhelyettesi posztját (Népszava, 2009. március 11.)

Hack Péter: Közjogi hazardírozás. A sikertelen főbíróválasztás tanulságai (Hetek, 2008. december 12.)

Horváth B. Barnabás: Személyi vagy elvi döntést hozott Sólyom László? Április 1-jétől se elnöke, se elnökhelyettese nincs a Legfelsőbb Bíróságnak (Népszava, 2009. március 20.)

M. László Ferenc: "Védekező kar. A főbírójelölés háttere (Magyar Narancs, 2008. november 27.)

Lencsés Károly: Se főbíró, se helyettes. Az államfő nem nevezte ki a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesének jelölt személyt (Népszabadság, 2009. március 20.)

Szentpéteri Nagy Richárd: A parlamentáris megoldás (In: Köztes demokrácia szerk.: Novák Zoltán és Szentpéteri Nagy Richárd. Méltányosság Politika - Elemző Központ - L' Harmattan, Bp. 2009. 175-179. oldal)

Szlazsánszky Ferenc - Hazafi Zsolt: Hatalmi harc a főbírói székért. Ki kerüljön az igazságszolgáltatás élére (Hetek, 2008. május 23.

Solt Pál

Babus Endre: Halmazat? Főbíróválasztás (HVG, 1996. április 27.)

Babus Endre: Hat év az államügyésznek. Parlamenti szavazás a főügyészről, főbíróról (HVG, 1996. június 8.)

Lindner András - Horváth Zoltán: Portré: Solt Pál a Legfelsőbb Bíróság elnöke (HVG, 1996. május 4.)

Lomnici Zoltán

Babus Endre: Obsitosból rekruta. Ki lesz Lomnici főbíró utóda? (HVG, 2008. február 29.)

Lindner András - Horváth Zoltán: Portré: Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság főtitkára (HVG, 2001. október 13.)

Miklósi Gábor: Védőkar. A főbíró és a nyilvánosság (Lomnici Zoltán) (Magyar Narancs, 2006. szeptember 21.)

Baka András (sikertelen majd sikeres választás)

A negyedik kudarc. Megint nem sikerült főbírót választani. - Sólyom: Súlyos csapás a jogállamiságra (Népszabadság, 2009. június 16.)

A Legfelsőbb Bíróság (Figyelő, 2009. június 18-24.)

Baka: van esély a sikerre. Ismét szavaz az Országgyűlés az államfő régi-új főbírójelöltjéről (Népszava, 2009. június 15.)

Baka András az államfő jelöltje a Legfelsőbb Bíróság élére (Népszabadság, 2008. május 2.)

Baka András. Sajtóválogatás (In: Magyarország politikai évkönyve 2009-ről, DVD)

Baranya Róbert: A főbírójelöltet kiszavazták, oda az igazság. Újabb szocialista trükk. Répássy Róbert: Felháborító és példátlan, ahogy az MSZP Sólyom Lászlót támadja (Magyar Hírlap, 2009. június 16.)

Baranya Róbert: A jelen korhoz kell igazítanunk a honi bíróságok tevékenységét. Interjú Baka Andrással (Magyar Hírlap, 2009. június 6.)

Baranya Róbert: Lomnici Zoltán zűrös ügyei. A hírek szerint utódját, Baka Andrást próbálta befeketíteni a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke (Magyar Hírlap, 2009. június 25.)

Beszámoltatnák Lomnicit, mit tett a főbíróválasztás kapcsán (Magyar Nemzet, 2009. június 25.)

Bodacz Balázs - Pál Gábor: Nem sikerült főbírót választani. Sólyom László: Lassan, de biztosan megyünk előre (Magyar Nemzet, 2008. május 27.)

Csepe Erika - Fazekas Ágnes - Markotay Csaba - Nagy Áron: Új elnök a Legfelsőbb bíróság élén. Speciális filctoll vagy politikai blöff? B- és C-tervvel is készültek a szocialisták (Népszava, 2009. június 23.)

"Csodákat ígérni nyilván nem lehet." Interjú Baka Andrással, a köztársasági elnök főbírójelöltével (HVG, 2008. május 17.)

Fahidi Gergely: Egy, csak egy. Szavazás a Sólyom-jelöltekről (HVG, 2008. május 21.)

Fahidi Gergely: Nyugodt pánik. Főbíró újrajelölése (HVG, 2009. június 13.) - Mit kezdünk a 15-tel? (Magyar Narancs, 2009. június 11.)

Fazekas Ágnes - Markotay Csaba - Nagy Áron: Ismét nem Sólyom jelöltjére. Hiába akart nyílt szavazást az MSZP a főbíróról, a Fidesz elzárkózott (Népszava, 2009. június 16.)

Főbíróválasztás: tart a nyílt szavazástól a Fidesz (Népszava, 2009. június 18.)

Halász Csilla: Műveljük kertjeinket. Interjú Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság új elnökével (Heti Válasz, 2009. június 25.)

Izsák Norbert - Dobszay János: Baka András háromszoros főbírójelölt (HVG, 2009. június 20.)

Kulcsár Anna: Megingott a jogbiztonság. Az lenne a legfontosabb, hogy végre elnökké válasszanak valakit (Magyar Nemzet, 2009. március 11.)

Kulcsár Anna: Régi-új főbírójelölt Sólyom Lászlótól (Magyar Nemzet, 2009. május 8.)

Kulcsár Anna: Ma szavazás a főbírójelöltről. A parlamenti voksolás után kiderülhet, milyen háttéralkuk köttettek (Magyar Nemzet, 2009. június 15.)

Kulcsár Anna: Változást szeretnének a bíróságok. Baka András: Az a kérdés, mit várnak az igazságszolgáltatástól (interjú a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnökével) (Magyar Nemzet, 2010. június 30.)

M. László Ferenc: Habemus Bakam. A főbíróválasztás háttere (Magyar Narancs, 2009. június 25.)

Markotay Csaba: Államfői jelölések: egyenlőre kódolt a szavazási kudarc. (Népszava, 2008. június 16.)

Markotay Csaba: Újra Baka András a jelölt. - Színt vallhat a Fidesz. Semmi akadályt nem látják a jogászok a nyílt szavazásnak (Népszava, 2009. június 17.)

M. Cs.: Bakát ismét meghallgatják (Népszava, 2009. június 3.)

Markotay Csaba: Baka mögé állnak a szocialisták. Nagy esély van arra, hogy a főbíróválasztás a negyedik nekifutásra eredményes lesz (Népszava, 2009. június 8.)

Miklósi Gábor: "A szabályoknak megfelelek." Baka András, a köztársasági elnök főbírójelöltje (interjú) - Messziről jött. A főbírójelölés története (Magyar Narancs, 2008. május 15.)

Németh Szilárd: Valaki hazudik. Rafinált manipulációk a Tisztelt Házban (Szavazás Baka Andrásról) (Hetek, 2009. június 19.)

Öt forduló, egy főbíró. Baka András a főbíró. - Sólyom László: Véget ért a Lomnici-korszak (Népszabadság, 2009. június 23.)

Pindroch Tamás: Közjogi abszurd a nyílt szavazás Baka Andrásról - Ötödszörre kapott elegendő voksot a legfelsőbb bíró. Szigorúan ellenőrzött szavazatok (Magyar Hírlap, 2009. június 20.)

A. S.: Baka András az új főbíró. Az államfő szerint "végérvényesen véget ért a Lomnici-korszak" (de JURE, 2009. 5. szám)

Sólyom László: Valaki nem mondott igazat. Továbbra is vezető nélkül maradt a Legfelsőbb Bíróság. A Fidesz és az MSZP egymásra mutat a szavazás után (Magyar Nemzet, 2009. június 16.)

Szabados Krisztián: Sólyom kudarca (Népszabadság, 2008. május 21.)

Hozzászólás:

Kumin Ferenc: Kinek a kudarca (uo. május 26.)

Torkos Matild: Fej nélküli törvénykezés (A Legfelsőbb Bíróság elnök-jelölési kudarcáról) (Magyar Hírlap, 2008. június 23.)

Török László: Eredményes bíróválasztás színjátékkal. Egy év után újra főbírót választottak (Magyar Nemzet, 2009. június 23.)

Újkéry Csaba: Justitia sarujában (3. rész) A Legfelsőbb Bíróság elnökének megválasztásában a politikai megfelelőség lesz a legfőbb szempont, és ez rossz üzenet - A főbírójelölt "sorstalansága". Justitia sarujában (4. rész) (Magyar Nemzet, 2008. június 9., 2009. május 7.)

Sikertelen választás (Havasiné Orbán Mária)

Baranyai Róbert: MSZP-színjáték részévé válhat a főbírójelölés (Magyar Hírlap, 2009. február 20.)

Elnökjelölés: kódolt szembenállás. Havasiné újra ringbe száll, de kevés az esélye, hogy a Legfelsőbb Bíróság vezetője legyen (Népszava, 2008. december 10.)

Fahidi Gergely: Justitia kérői. Főbírói fegyelmi (HVG, 2008. november 22.)

Fahidi Gergely: Kitáblázva. Szavazás előtt a főbírójelölt (HVG, 2008. november 29.)

Fahidi Gergely: Válság stratégiák. A főbírójelölt leszavazása (HVG, 2008. december 13.)

Fahidi Gergely: Róka fogta csuka. Főbíró-jelölési patt (HVG, 2009. március 7.)

F. Á. - H. D. - M. Cs.: Leszavazták Sólyom főbírójelöltjét. Az államfő idegességében Magyar Szocialista Munkáspártot emlegetett, majd korrigált (Népszava, 2008. december 9.)

Fazekas Ágnes - Herczeg Dóra - Markotay Csaba: Másodszorra sem lett főbíró Havasiné (Népszava, 2009. március 10.)

Fleck Zoltán: A főbírójelölt és a politikus alkalmassága (Népszabadság, 2008. november 26.)

Hajba Ferenc: "A bíró mindenkinek nemet mond." Havasiné Orbán Mária, az LB elnökjelöltje szerint a tudás elavulása jelenti a legfenyegetőbb veszélyt - Cserni: A szakma elfogadná a jelöltet (Népszabadság, 2008. november 22.)

Halász Csilla: Függöny nélkül. Interjú Havasiné Orbán Máriával, a Legfelsőbb Bíróság elnök-jelöltjével (168 Óra, 2009. január 29.)

Hazafi Zsolt - Szobota Zoltán: Taláros kérdések. Az MSZP-n bukhat el a bírói szervezet reformja (Hetek, 2008. december 5.)

Jövő héten sem lesz új főbírójelölt. Havasinéról az OIT-nek újra kell döntenie (Népszabadság, 2009. február 20.)

Izsák Norbert - Dobszay János: Portré. Havasiné Orbán Mária táblabírósági elnök, főbírójelölt (HVG, 2009. február 14.)

Kulcsár Anna: Újra Havasinét jelöli főbírónak az államfő (Magyar Nemzet, 2009. január 20.)

Kulcsár Anna: Ismét meghallgatnák a főbírójelöltet (Magya Nemzet, 2009. február 14.)

M. László Ferenc: Védekező kar. A főbírójelölés háttere (Magyar Narancs, 2008. november 27.)

Lencsés Károly: Az OIT a főbíró mellett - Tóth Ákos: A jelölt (Népszabadság, 2008. december 3.)

Lencsés Károly - Szalay Tamás Lajos: Főbíróválasztás talán februárban. A szocialisták nem szavazzák meg Havasinét (Népszabadság, 2008. december 10.)

Markotay Csaba: Papírforma voksolás várható a Legfelsőbb Bíróság elnökéről - Lomnici: Vezető hiányában felerősödtek a hatalmi harcok (Népszava, 2009. március 9.)

Még mindig nincs főbírónk. Sólyom újra Havasinét jelöli (Tallózó, 2008. december 12.)

Németh Era - Pindroch Tamás: Az MSZP elütödte a főbírójelöltet (Magyar Hírlap, 2008. december 9.)

Németh Era: Működött az MSZP-szavazógép, nem választották meg a főbírót (Magyar Hírlap, 2009. március 10.)

Pál Gábor: Elbukott Sólyom főbírójelöltje. Alkotmányellenes és kártékony az MSZP gondolkodásmódja - mondta az államfő (Magyar Nemzet, 2008. december 9.)

Pál Gábor: Az MSZP újból meggátolta a főbíróválasztást. Fidesz: A szocialisták tudatosan akarnak anarchiát előidézni. Sólyom: A kisebbség a változatlanságra szavazott (Magyar Nemzet, 2009. március 10.)

Szalay Tamás Lajos: Vétóra ítélet - főbíró. Az MSZP nem bízik az államfő jelöltjében, Sólyom elmarasztalta a szocialistákat (Népszabadság, 2008. december 9.)

Szalay Tamás Lajos: Nem győzte meg az MSZP-t a főbírójelölt (Népszabadság, 2009. március 3.)

Szalay Tamás Lajos: Ismét elutasították Havasinét. Sólyom: A kisebbség a változatlanságra szavazott (Népszabadság, 2009. március 10.)

Továbbra sincs főbírónk. Majdnem összejött a kétharmados többség (Tallózó, 2009. március 13.)

Udvarhelyi István: Ahol nő még nem járt. Interjú Havasiné Orbán Máriával, a Legfelsőbb Bíróság elnökjelöltjével (Magyar Demokrata, 2008. december 3.)

Udvarhelyi István: Lelkiismereti szabotázs (ismét Havasiné Orbán Máriát jelöli Sólyom László) (Magyar Demokrata, 2009. január 28.)

A Kúria elnökének (Darák Péter) és az Országos Bírósági Hivatal elnökének (Handó Tünde) jelölése és megválasztása
(A Kúria elnöke)

A Kúria elnöke szerint megfelelő az új szabályozás (MTI, www.mti.hu, 2012. február 19.)

Babus Endre: Országbírók? Szolgabírók? Fejcserék az igazságszolgáltatás élén (HVG, 2011. december 17.)

Baranya Róbert: Darák Péter gyorsabb ítélkezést, Handó Tünde a bírák munkaterheinek kiegyenlítését ígéri (Magyar Hírlap, 2011. december 14.)

Dr. Darák Péter honlapja (www.darak.hu)

Fazekas Ágnes: Teljessé vált a narancsuralom. Handó Tünde (Szájerné) és Darák Péter megválasztásával már minden intézményt elfoglalt a Fidesz. - Középpályás az OBH élén. Ma szavaz az Országgyűlés a Kúria és a bírósági igazgatási szerv elnökjelöltjeiről (Népszava, 2011. december 13., 14.)

Dr. Handó Tünde (http://hu.wikipedia.org/wiki/Handó_Tünde)

Lencsés Károly: Parttalan hatalom. A parlament ma szavaz a főbírókról (Népszabadság, 2011. december 13.)

LMP: világbotrány Handó Tünde kinevezése (www.atv.hu/cikk/20111213_schiffer_andras?source=hirkereso)

Már le is tették az esküt az új főbírók (Népszabadság, 2011. december 13., http://nol.hu/belfold/)

Új bírói vezetők (MTI, www.mti.hu, 2011.12.09.)

A legfőbb ügyész választása

A főügyész is s Fideszé (Népszava, 2010. december 4.)

Az elnök embere (Magyar Narancs, 2006. július 6.)

Arató Judit - Pungor András - Simon Zoltán: Lehet vita Polt utódáról az államfő és a koalíció között (Népszava, 2006. május 18.)

Babus Endre: Hat év az államügyésznek. Parlamenti szavazás főügyészről, főbíróról (HVG, 1996. június 8.)

Babus Endre: A vád aduja. A legfőbb ügyész lemondása. Ügyészek és alkotmányok - Polt biztos. (HVG, 2000. március 11.)

Babus Endre: Vád- és dacszövetség? Főállamügyész-váltás (HVG, 2000. május 6.)

Babus Endre: Kíméletes operáció. Ajánlat a legfőbb ügyésznek (HVG, 2002. december 14.)

Babus Endre: Nyolc evezős. Legfőbb ügyész-jelölés (HVG, 2006. március 31.)

Babus Endre: Ki lesz a kentaur? Interregnum a Legfőbb Ügyészségen (HVG, 2006. május 27.)

Babus Endre: Generális doyen. Kovács Tamás az új főállamügyész-jelölt (HVG, 2006. szeptember 22.)

Begyűri a kormány az ügyészséget is. Ismét Polt Péter vezetheti a vádhatóságot (Népszava, 2010. november 27.)

Bodacz - Szilágyi - Török: Polt Péter a legfőbb ügyész (Magyar Nemzet, 2010. december 7.)

BR.: Polt Pétert főügyésznek választották (Magyar Hírlap, 2010. december 7.)

Cs. I. - N. B. Gy.: A koalíció leszavazta Sólyom László jelöltjét. Szocialista érvek a "nem" mögött (Népszabadság, 2006. július 4.)

Csuhaj Ildikó - Kéri J. Tibor: Györgyi "magánlátogatása" Göncznél. A legfőbb ügyész lebegteti lemondását? Az ellenzék Áder Házelnök távozását követeli. - Györgyi egyelőre a helyén marad. A Fidesz furcsálja, hogy a legfőbb ügyész "lebegteti" lemondását. - Lemondott a legfőbb ügyész. A miniszterelnök szerint Györgyi Kálmán távozása személyes döntés volt. - Egyeztetés a legfőbb ügyész utódjáról. - Áder felfedte Györgyi indokát. - Az MDF-fel még nem tárgyaltak. Az államfő szerdán egyeztet Györgyi Kálmán utódjáról. - Két ajánlat Györgyi helyére. Fidesz, FKGP, MIÉP: Polt - MSZP, SZDSZ, MDF: Heidrich. - Polt Péter a legfőbb ügyész. - Korszerűsítés lesz, tisztogatás nem - nyilatkozta Polt Péter, a legfőbb ügyész. - Polt két új helyettest választ. A távozó legfőbb ügyész átadta hivatalát utódjának (Népszabadság, 2000. március 2., 4., 7., 8., 14., 18., 28., április 4., 23. 27., május 3., 5., 16.)

Csuhaj Ildikó: Polt Péter újrázhat. Második legfőbb ügyészi mandátuma kilenc évre szól (Népszabadság, 2010. december 7.)

Eörsi Mátyás: Az elnök és a konzultáció (Magyar Hírlap, 2006. július 6.)

Erdei Tamás (szerk.): Mától betöltetlen a legfőbb ügyész posztja (Magyar Hírlap, 2006. május 16.)

Fél év legfőbb ügyész nélkül. Leszavazták Sólyom László jelöltjét (Hetek, 2006. július 7.)

Fahidi Gergely: Erőátvitel. Legfőbb ügyész-jelölési csata (HVG, 2006. július 8.)

Fekete Gy. Attila: Egy ütésálló ember visszatér (Polt Péter legfőbb ügyész-jelölt) (Népszabadság, 2010. november 29.)

Főügyész-visszahívás? (MIÉP-kezdeményezés) (HVG, 1993. október 9.)

Hadüzenet a köztársasági elnöknek. A kormánypártok leszavazták az államfő által megnevezett legfőbbügyész-jelöltet (Magyar Nemzet, 2006. július 4.)

Hat év - furcsa ügyek. Ejtőernyős a legfőbbügyész-jelölt? Egyszerre búcsúzik a legfőbb ügyész és helyettese (Napi Gazdaság, 2006. május 16.)

Két jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Az MDF támogatottját a volt kormánypártok is elfogadták. - Polt Pétert jelölték legfőbb ügyésznek. - Polt Péter a legfőbb ügyész. - Polt Péter nem tisztogat. - Beiktatták tisztségébe Polt Pétert (Magyar Nemzet, 2000. április 27., 28., május 3., 17., 26.)

Lemondott a legfőbb ügyész. Györgyi Kálmán és Áder János nem nyilatkozik az indokokról (Magyar Nemzet, 2000. március 7.)

M. László Ferenc: Ne zavard a jogköreimet! Patthelyzet a főügyészjelölésben (Magyar Narancs, 2006. június 15.)

Linder András - Horváth Zoltán: Portré: Horányi Miklós, az államfő legfőbbügyész-jelöltje (HVG, 2006. április 14.)

Másfél hét múlva új főügyész. Ismét zavar támadt a Fidesz és a KDNP között - végéhez közeledik az "áldemokratikus bábszínház". - Ma megnevezheti jelöltjét az államfő (Népszava, 2010. november 25. és 26.)

Megvan az új legfőbb ügyész: a régi lett (Népszava, 2010. december 7.)

Pilishegyi Noémi: A nagy sas. Kovács Tamás, az új legfőbbügyész-jelölt (168 Óra, 2006. október. 5.)

Polt Péter lehetetlent kér a pártoktól? Megvalósíthatatlannak látszik a legfőbb ügyész reformjavaslata a tisztség betöltésére (Népszava, 2005. március 21.)

Pungor András - Simon Zoltán: Nincs háttéralku Polt Péter utódáról. Valószínűleg csak a választás után alakuló új parlament dönt a legfőbb ügyész személyéről (Népszava, 2006. január 6.)

S. Z.: Az új parlament választ legfőbb ügyészt (Népszava, 2006. január 21.)

S. Z.: Sólyom jelölésben is eltér a tradíciótól. A parlamenti pártok nem kifogásolják, hogy az államfő nem egyeztet velük a legfőbb ügyészről (Népszava, 2006. január 27.)

Schiffer András: Az önkorlátozás kultúrája (Magyar Hírlap, 2006. július 3.)

Sereg András: Kis magyar ügyészségtörténet. Györgyi és Polt után Horányi Miklós lesz az új legfőbb ügyész? (de JURE, 2006. 4. szám)

Szalay Tamás Lajos - Pungor András: Továbbra sincs döntés a legfőbb ügyész személyéről. Nem támogatta a kormányoldal Sólyom László államfő vádhatósági jelöltjét (Népszava, 2006. július 4.)

Tóth Ákos: Sólyom László előre figyelmeztette Horányi Miklóst (Népszabadság, 2006. július 6.)

Az Alkotmánybíróság tagjainak választása

Alkotmánybíró-választási zűr (HVG, 1996. november 16.)

Alkotmánybíró-jelölteket keresnek a pártok (Népszabadság, 1998. szeptember 17.)

Akit visszahívnak (Bihari Mihály) (HVG, 2010. június 26.)

Arató Judit: Holló András az államfőnél kért segítséget. Kilényi ötletéhez hasonló javaslattal állt elő az MSZP az alkotmánybírák választása ügyében (Népszava, 2005. március 25.)

Arató Judit: Kétszer két bírót választanának (Népszava, 2005. április 23.)

Arató Judit: Új módon jelölhetik az alkotmánybírákat. Az igazságügyi tárca kidolgozza a taláros testületet szabályozó törvény módosítását (Népszava, 2005. április 26.)

Arató Judit: Minden érintett változtatna az alkotmánybíró-választáson (Népszava, 2005. április 1.)

Arató Judit - Kepecs Ferenc: Egyre több alkotmánybírót kellene sürgősen pótolni. A képviselők ősszel újra megpróbálkoznak azzal, ami már hosszú ideje nem sikerült (Népszava, 2005. július 22.)

Az első hölgy a taláros testületben. Kiegészült az Alkotmánybíróság (Napi Magyarország, 1999. június 23.)

Ágoston Balázs: Fej nélkül. Az Alkotmánybíróság megbénítása szocialista érdek (Magyar Demokrata, 2005. április 21.)

Babus Endre: Szavatossági per. Továbbszolgáló alkotmánybírák (HVG, 1998. január 31.)

Babus Endre: Karok és trendek. Alkotmánybíró-választás (HVG, 1998. március 14.)

Babus Endre: Kettős befutó (Alkotmánybíró-jelölés: Bragyova András és Kovács Péter) (HVG, 2004. december 18.)

Babus Endre: "Egyelőre van bennem úriemberi lojalitás." Interjú Holló Andrással, az Alkotmánybíróság elnökével (HVG, 2005. május 26.)

Babus Endre: Alkotmánybírósági algebra (HVG, 2005. február 19.)

Babus Endre: Karok és trendek. Alkotmánybíró-választás (HVG, 1998. március 14.)

Babus Endre: Közjogi méltatlanság (HVG, 1998. november 11.)

Babus Endre: Hetek kérdése: alkotmánybíró-választási menetek (HVG, 2006. december 23.)

Babus Endre: Kiálló rudak. Alkotmánybíróság: lejáró mandátumok (HVG, 2008. április 5.)

Balázsi György: Bruhács másodszor is jelölt. - MSZP-s nem Bruhács jelölésére. - Patthelyzet a hiányzó alkotmánybírók megválasztásában (Népszava, 1997. március 6., 11., 18.)

Balázsi György: Ma mégis szavaz a parlament az alkotmánybíró-jelöltről. - A T. Ház ismét nem választotta meg Bruhács Jánost (Népszava, 1997. április 29., 30.)

Balogh Zsigmond: Működőképessége határán az AB. Az alkotmánybírók megválasztásának elmulasztásával alkotmánysértő helyzet állt elő (Magyar Nemzet, 2005. február 11.)

Bandula István: Semleges sarokban. Bihari és Stumpf alkotmánybíró lehet (Magyar Narancs, 2010. július 22.)

B. B: Alkotmánybíró-jelöltek politikai csatákkal (Új tagjai lesznek a taláros testületnek) (Népszabadság, 1998. március 5.)

Bauer Tamás: Alku vagy bizalom (az alkotmánybíró-választásról) (Népszabadság, 1997. március 10.)

Bán Károly: Őrködne az alkotmányon a milliárdos felesége. Az MSZP Mészár (Rózát), a Fidesz Stumpfot és Biharit jelöli (Magyar Hírlap, 2010. július 17.)

Bednárik Imre: Az ellenzék ragaszkodik Bruhács jelöléséhez (Népszabadság, 1997. március 18.)

Bednárik Imre - Sereg András: Nem hosszabbítják meg az alkotmánybírák mandátumát (Népszabadság, 1996. szeptember 17.)

Bednárik Imre: Két alkotmánybíró kerestetik. - Horn támogatja az alkotmánybírák mandátumának meghosszabbítását. - Hack: a módosítás nem szerencsés. - Koalíciós vita az Alkotmánybíróságról. - Egyeztetés kezdődik az Alkotmánybírósági törvény módosításáról (Népszabadság, 1998. január 19., 21., 22., 23.)

Bednárik Imre - Csuhaj Ildikó: Három alkotmánybírót (Czúcz Ottó, Harmathy Attila, Strausz János) választottak (Népszabadság, 1998. december 29.)

Bednárik Imre - Sereg András: Kevesebb bíró, kevesebb pénz. Még az idén kiegészül az Alkotmánybíróság? (Népszava, 1998. december 12.)

b. i.: Össztűzben az alkotmánybíró-jelölés (Magyar Nemzet, 1997. március 18.)

Bizonytalan az alkotmánybíráskodás (Népszabadság, 1997. január 8.)

Bodacz Balázs: Stumpf és Bihari alkotmánybíró lehet - Alkotmánybíróvá választották Bihari Mihályt és Stumpf Istvánt (Magyar Nemzet, 2010. július 17., 23.)

Botrány az alkotmánybíró-választáson. Az ellenzék kivonult az ülésteremből (Népszabadság, 1996. november 13.)

B. R.: Alkotmánybíró-jelölések politikai csatákkal - Új tagjai lesznek a taláros testületnek (Erdei Árpád és Kiss László). Ötpárti egyetértés, a kisgazdák tartózkodnak (Népszabadság, 1998. március 5.)

Bugyinszky György: Párosan szép az élet. Új alkotmánybírák jelölése (Magyar Narancs, 2005. szeptember 8.)

Bugyinszky György: Sólyom szárnyán új alkotmánybírót választottak (Magyar Narancs, 2006. február 9.)

Cs. I.: A koalíció nem támogatja Bruhács János jelölését. Az ellenzék nem érti a pálfordulást. - Mégis támogatta Bruhácsot az alkotmányügyi bizottság (Magyar Hírlap, 1997. március 5. és 6.)

Csuhaj Ildikó: Az ellenzék kivonult a Házból. A koalíció ismét leszavazta Bruhácsot (Magyar Hírlap, 1997. április 30.)

Csuhaj Ildikó: Bihari Mihályt ajánlja a Fidesz alkotmánybírónak. - Tóth Ákos: Az együttműködés rendszere (Népszabadság, 2010. június 16.)

Csuhaj Ildikó: Bihari és Stumpf az alkotmánybíró-jelöltek - "Meglepő és botrányos." Stumpf István, a pártonkívüli fideszes - Stumpf István: Tökéletesen alkalmas vagyok. Ellenzéki össztűz zúdult Orbán Viktor jelöltjére. Számmisztika a bizottsági meghallgatáson - Alkotmánybíró Bihari és Stumpf, Kövér házelnök (Népszabadság, 2010. július 17., 19., 21., 23.)

Dusza Erika - Nagy Szilvia: Keresik a jelölteket. Az SZDSZ legalább egy női alkotmánybírát szeretne (Magyar Hírlap, 1999. június 9.)

Dusza Erika: Szoknya a talár alatt (Magyar Hírlap, 1999. június 21.)

Egyszerűsödne a bírák jelölése. Törvényjavaslatok az idei parlamenti ciklus idején (Népszabadság, 1998. január 3.)

Erdei Tamás - Angyal Ágnes - Joó Hajnalka: A politika határozatképtelenné tette az Alkotmánybíróságot (Magyar Hírlap, 2005. március 22.)

Fennállása óta először teljes az Alkotmánybíróság (Népszava, 1997. június 17.)

G. A. - G. Zs.: Az ellenzék nem egyeztetett. A Fidesz újraválasztaná Lábady Tamás alkotmánybírót (Magyar Hírlap, 1999. június 21.)

Gellért Kis Gábor: Bruhács vagy akit akartok! 1-2. (Népszabadság, 1996. november 18., december 9.)

Hernádi Elvira: Még lenne ötletünk. Kell-e változtatni az alkotmánybírák megválasztásának módján? (Magyar Narancs, 2005. május 5.)

H. B. B.: Bizalmasok újra hadrendben. Bihari Mihály és Stumpf alkotmánybíró, Kövér László házelnök lehet - Színjáték nyolc jelölttel. Stumpf holnaptól alkotmánybíró lehet (Népszava, 2010. július 17., 18., 21.)

Ismét veszélybe kerülhet az Alkotmánybíróság működőképessége (Népszava, 1999. június 7.)

Javorniczky István: Kiszorítósdi - avagy válasszunk alkotmánybírót méltósággal. Parlamenti meghallgatás (Magyar Nemzet, 1989. november 17.)

Joó Hajnalka: Alkotmánybírók: fő az egészség. Nem tudtak megegyezni a pártok a jelöltekről, ha valaki beteg lesz működésképtelen a testület (Magyar Hírlap, 2004. december 17.)

Joó Hajnalka: A bíróválasztás megint csúszhat. Az alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását kezdeményezte a kormányfő (Magyar Hírlap, 2005. április 26.)

Joó Hajnalka: Két alkotmánybírát megválasztott tegnap a T. Ház (Magyar Hírlap, 2005. szeptember 27.)

Joó Hajnalka: Csata és alkudozás a jelölés előtt (Magyar Hírlap, 2006. július 7.)

Jövőre lejár Sólyom László elnök és négy alkotmánybíró mandátuma. Eltér a koalíció és az ellenzék álláspontja a taláros testület jövőjéről (Népszabadság, 1997. október 25.)

Juhász Gábor: Tisztáldozat (HVG, 1989. november 25.)

Kik lesznek az alkotmánybírák? Ne a pártállás számítson. Interjú Sólyom Lászlóval, az Alkotmánybíróság helyettes elnökével (Magyar Nemzet, 1990. június 23.)

Kivonult az ellenzék. Csak a koalíció jelöltje lett alkotmánybíró. Sólyom: Érthetetlenül szomorú (Magyar Hírlap, 1996. november 13.)

Kónya Imre: A profizmus legendája. Az alkotmánybíró-választási botrány kirobbantása több mint felelőtlenség (Népszabadság, 1996. november 18.)

Kulcsár Anna: Halmait és Majtényit megvétózta a Fidesz (Magyar Nemzet, 2004. december 10.)

Kulcsár Anna: Október előtt nem lesz új alkotmánybíró? (Magyar Nemzet, 2005. április 14.)

Kulcsár Anna: Változtatnának a bírák jelölésén. Közjogi méltóságok egyeztettek az Alkotmánybíróságról. A szakértők is módosítást sürgetnek (Magyar Nemzet, 2005. április 26.)

Kulcsár Anna: Kiegészült az Alkotmánybíróság (Magyar Nemzet, 2005. augusztus 31.)

Kulcsár Anna: Két jelölt a taláros testületbe. Félmegoldást választottak a honatyák az AB működőképességének fenntartására (Magyar Nemzet, 2005. szeptember 21.)

langmár: Talárra várva. Alkotmánybíróság (Magyar Narancs, 1995. november 2.)

M. László Ferenc: Strigulák. Vita az alkotmánybíró-jelölésről (Magyar Narancs, 2008. május 29.)

Leálltak az alkotmánybíró-választással (Népszava, 2009. május 4.)

L. K: Alkotmánybíró-jelölés: elvi vagy tartalmi kifogások? (Népszabadság, 2005. szeptember 1.)

Lencsés Károly: Bihari Mihály, akivel törököt foghat a Fidesz? (Népszabadság, 2010. július 20.)

Lengyel Tibor: Megállítható a fideszes Ab? Hétfőig kell döntenie Sólyomnak, mit tesz az alkotmánybírák jelölése ügyében (Népszava, 2010. június 17.)

Lindner András - Horváth Zoltán: Bragyova András alkotmánybíró-jelölt (HVG, 2005. szeptember 10.)

Majtényi László - Miklós Zoltán: Titkosított nyilvánosság (Magyar Hírlap, 2005. szeptember 10.)

M. - T. E.: Fogyatkozó Alkotmánybíróság. Az idén megüresedő posztok: választás helyett mandátumhosszabbítás (Világgazdaság, 1998. január 6.)

Matúz Gábor: Leghőbb taláros testület. Az alkotmánybírák csendben elenyésznek (Magyar Demokrata, 1998. december 17.)

Magyar Attila István: Az alkotmányosság reformokkal jobban biztosítható (Magyar Nemzet, 2005. május 7.)

Magyar Attila István: Új szabályozásra van szükség a magyar alkotmánybírák választása terén (Collega, 2006. 1. szám)

Marasztják (alkotmánybírák újraválasztása) (Magyar Narancs, 2008. április 24.)

Még mindig nincs új alkotmánybíró. Bruhács ismét nem kapott elég szavazatot, az ellenzék kivonult (Népszabadság, 1997. április 30.)

Még van esély a megegyezésre. Informális alku az alkotmánybírákról (Világgazdaság, 1999. június 11.)

Megyeri Dávid: Az MSZP először Bihariról szavaztatna. Egyetértés az alkotmánybíró-jelöltekről (Magyar Hírlap, 1999. június 22.)

M. D.: Teljes létszámú a taláros testület (Magyar Hírlap, 1999. június 23.)

Mindent bekebelezett a kétharmad. Három jelöltjüket is alkotmányos talárba öltöztethetik a kormánypártok (Népszava, 2010. július 15.)

Moldoványi: Az ellenzék is jelölni akar. Heves viták alkotmánybíró-választás előtt (Magyar Nemzet, 1996. május 28.)

Moldoványi Tamás: Vírusveszélyben az alkotmányosság. Ki a felelős a mulasztásos törvénysértésért? (Magyar Nemzet, 1996. október 9.)

(moldoványi): Alkotmánybíró kerestetik. Két hónap marad a választásra (Magyar Nemzet, 1997. december 18.)

(moldoványi): Zsákutcában az alkotmánybíró-választás? Mától törvényt sért a parlament (Magyar Nemzet, 1998. február 19.)

(moldoványi): Továbbra is törvényt sért a parlament. Még mindig alkotmánybírák kerestetnek (Magyar Nemzet, 1998. november 16.)

(moldoványi): Határozatképtelenné válhat az Alkotmánybíróság. Késik az egyeztetés a jelöltekről (Magyar Nemzet, 1999. június 3.)

Mucsányi Marianna: Újra alkotmánybíró-hiány. A testület lezárta a nyilatkozatháborút (Világgazdaság, 1997. október 29.)

Mucsányi Marianna: Szavatossági idő. Az alkotmánybírák mandátuma (Magyar Narancs, 1998. január 29.)

Mucsányi Marianna: Prolongált hivatali idő? (Privát profit, 1998. 1-2-3. szám)

Nagy Gergely: Tovább fogy az Alkotmánybíróság. Egyes szakértők szerint módosítani kellene a bíróválasztás szabályait (Népszava, 1996. december 30.)

Nagy Gergely: Újra megfogyatkozott az Alkotmánybíróság (Népszava, 1998. január 13.)

Nagy Gergely: Kicserélődik az Alkotmánybíróság (Sólyom László nyilatkozata) (Népszava, 1998. március 17.)

Nagy Gergely: Elfogyhat az Alkotmánybíróság. Kicserélődik, vagy határozatképtelenné válik a taláros testület (Népszava, 1998. augusztus 11.)

Nagy Gergely: Alkotmánybíróság új elnökkel. Kevés az esély Sólyom, Kilényi és Ádám ismételt megválasztására - Új elnök kerestetik. Egy éven belül kétszer is választhatnak az alkotmánybírák (Népszava, 1998. szeptember 11., november 9.)

Nehéz-Posony István: Obstrukció (Magyar Hírlap, 1996. június 19.)

Németh S. Szilárd: Alkotmánybíró kerestetik' (Hetek, 2005. szeptember 30.)

Pindroch Tamás: Alkotmánybírók választása - Új alkotmánybírák (Magyar Hírlap, 2010. július 21., 23.)

Pintér Attila (szerk.): A háttéralku megköttetett, a döntés a parlamenté (Magyar Hírlap, 2007. február 19.)

P. E.: Működésképtelenség határán az Ab (Népszava, 2004. február 7.)

Pungor András: Áll az alku (168 Óra, 2008. április 17.)

S. B. - D. B. G.: Új alkotmánybíró-jelöltekre lesz szükség (Magyar Hírlap, 1998. augusztus 5.)

S. Ráduly János: Megint terítéken a női alkotmánybíró-jelöltség. A kormánypártok vitatják az ellenzék kiválasztási szempontját (Magyar Hírlap, 1998. október 26.)

S. B.: Öt bírát kell az idén megválasztani. Jelöltek még nincsenek (Magyar Hírlap, 1998. január 9.)

S. B. - D. B. G: Új alkotmánybíró-jelöltekre lenne szükség (Magyar Hírlap, 1998. augusztus 5.)

s. f.: Megint vádaskodik az MSZP (Alkotmánybíró-jelölés) (Magyar Demokrata, 2005. február 17.)

Sághy Erna: Autonómok élén. Bihari Mihály az alkotmánybírói jelölésről (Figyelő, 2005. november 3-9.)

Sereg András: Egy alkotmánysértő mulasztás háttere. Az Országgyűlés 1994-ben hat alkotmánybírót választ (Népszabadság, 1994. január 4.)

Sereg András: Működőképtelenség fenyegeti az Alkotmánybíróságot (Magyar Hírlap, 1996. június 20.)

Sereg András - K. J. T.: Lejár az alapító tagok (Ádám Antal, Kilényi Géza, Sólyom László) megbízatása. - A szocialisták megakadályozzák Sólyom újraválasztását? (Népszabadság, 1998. július 15., 17.)

A. S. (Sereg András): Alkotmánybíró-jelöltek. Bragyova András, Holló András, Kovács Péter (de JURE, 2005. augusztus-szeptember)

Sereg András: Alkotmánybírósági minimum. Jelöltállítási procedúrák: egymásra mutogat az MSZP és a Fidesz (Népszabadság, 2005. január 11.)

Somos András: Holtpont. Alkotmánybírák jelölése (Magyar Narancs, 1996. szeptember 26.)

Somos András: Kivonulók kérték. Alkotmánybírák (Holló András, Bruhács János) - "Teljesen átpolitizált lett a választás". Interjú Sólyom Lászlóval, az Alkotmánybíróság elnökével (Magyar Narancs, 1996. november 21.)

Somos András: Nulla megoldás. Alkotmánybíró-választás (Bruhács János) (Magyar Narancs, 1997. május 8.)

Somos András: Magasan a léc fölött. Alkotmánybíró-választás (Németh János és Bagi István) (Magyar Narancs, 1997. június 26.)

Somos András: A talár ára. Vita az Alkotmánybíróságról (Magyar Narancs, 1998. február 12.)

Somos András: Az alku ára. Új alkotmánybírák választása (Magyar Narancs, 1998. március 12.)

Somos András: Újraválasztják-e az alkotmánybírókat? (Vasárnapi Hírek, 1998. augusztus 23.)

Somos András: Kényes megállapodás. Alkotmánybíró-jelölés (Magyar Narancs, 1998. október 15.)

Stépán Balázs: Hány alkotmánybíró kell? Kompromisszum kérdése (Magyar Hírlap, 1994. október 27.)

Szász István: Működésképtelenné válhat az Alkotmánybíróság (Magyar Hírlap, 1996. július 9.)

Szendrei Lőrinc: Az alkotmány nem ad szabad kezet a többségnek. Sólyom László a parlamenti fiaskó hátteréről és következtetéseiről (Magyar Nemzet, 1996. november 15.)

Sz. Sz.: Jog-hézag. Hiányzó tagok és politikai szempontok az Alkotmánybíróságon (Heti Válasz, 2004. október 28.)

Szigeti Tamás: A közjogi cinizmus rendszere (Népszabadság, 2010. július 20.)

Szikinger István: Alkotmányőrség a léthatáron (HVG, 2005. március 19.)

Szilágyi Richárd: Szili megint külön úton jár. A volt házelnök is támogatta Bihari Mihály alkotmánybíró jelöltet (Magyar Nemzet, 2010. július 21.)

Szobota Zoltán: Állatorvosi ló. Tanulságos az alkotmánybíró-választás folyamatábrája (Hetek, 2010. július 23.)

T. Ház: Jelölés a szünet előtt? Új bírák nélkül veszélybe kerülhet az AB működése (Népszabadság, 1999. június 7.)

Tábori Gabriella: Lábady Tamás nem vállalja a jelöltséget. Ismét tárgyalni kell a működőképesség határán lévő Alkotmánybíróság kiegészítéséről (Magyar Nemzet, 2005. szeptember 2.)

"Teljesen átpolitizált lett a választás". Sólyom László, az Alkotmánybíróság elnöke (Magyar Narancs, 1996. november 21.)

Tilk Péter: Az alkotmánybírák megválasztására vonatkozó szabályozás lehetséges átalakításának problematikája (In: Kilényi Emlékkötet, 487-502. oldal)

Tóth István: Alkotmánybíró-választás az európai demokratikus országokban (Parlamenti Levelek, 4-5. szám, 1998. február)

Török László: Fegyelmezik az Alkotmánybíróságot? (Nem sikerült a parlamenti pártoknak megállapodni a harmadik alkotmánybíró-jelölésről) (Magyar Nemzet, 2004. december 17.)

Trencséni Dávid: Legalább kettőt! Holló András a létszámhiányos Alkotmánybíróságról (168 Óra, 2005. január 6.)

(Vasvári): A határozatképesség alsó határán. Mikor egészül ki az Alkotmánybíróság? "Negatív aktus." Szereptévesztés nélkül (Vasárnap Hírek, 2005. január 30.)

Velancsics Béla: Három új alkotmánybírót választ ma a parlament (Népszava, 1999. június 22.)

VéZSé-: Az Országgyűlés titka marad. Parlamenti képviselők a balul sikerült alkotmánybíró-választásról (Zalai Hírlap, 1996. november 14.)

VILL.: Közeledő alkotmánybíró-választás. Eltérő vélemények a taláros testület nyolcéves munkájáról (Napi Magyarország, 1998. július 21.)

VILL.: A működőképesség határán. A három leköszönő alkotmánybíró helyére csak kettőt jelölnének (Napi Magyarország, 1998. november 9.)

Vita az új alkotmánybírókról (Népszava, 2004. november 16.)

Az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak választása (2011)

Babus Endre: Ötölés - hatolás. Feltöltés előtt az Alkotmánybíróság (HVG, 2011. június 18.)

bányai - mészáros: Öten ötfelöl (Magyar Narancs, 2011. június 16.)

Bednárik Imre: A Fidesz elfoglalja az AB-t is. - Csuhaj Ildikó: Balsai: Várnám az új kollégákat. Nincs olyan, hogy a Fidesz számára kedvező összetételű AB (interjú) (Népszabadság, 2011. május 18.)

Biró Marianna: Politikai célból töltik fel az Ab-t. Elkerülnék a kormánypártok, hogy Paczolay Péter jelenlegi elnök újabb három évig felügyelje a taláros testület munkáját (Népszava, 2011. május 18.)

Biró Marianna: Megbízható talárosokra vágyakozik a kétharmad. Több fideszes alkotmánybírójelölt már túl van az általános nyugdíjkorhatáron, de ez nem akadálya kiválasztásuknak (Népszava, 2011. június 10.)

B. I. M.: Ab: tét nélküli jelölés (Népszava, 2011. június 20.)

B. I. M.: Csak látszat Paczolay függetlensége? A konszenzusos jelölt nem csupán a kormánypártoknak tett szolgálataival vívta ki az AB-elnöki címet (Népszava, 2011. július 29.)

Bodacz Balázs: Öt új alkotmánybírót választott a Ház. Paczolay Péter folytathatja (Magyar Nemzet, 2011. június 28.)

Bodacz Balázs: Ellenzékiek is támogatják Paczolayt (Magyar Nemzet, 2011. június 29.)

Csuhaj Ildikó - Lencsés Károly: Jön az új "lex Pokol"? Alkotmánybíróság. Végletesen átrendeződnek a "politikai erőviszonyok" (Népszabadság, 2011. június 11-12.)

Csuhaj Ildikó: Pokol Béláé a show. Meghallgatás. Az MSZP és az LMP kivonult a szerintük szégyenletes ülésről (Népszabadság, 2011. június 22.)

Csuhaj Ildikó: Fideszes túlsúly az AB-ben (Népszabadság, 2011. június 28.)

Fazekas Ágnes - Lőrincz Tamás: Fideszes bíróválasztás ellenzéki bojkottal. Bizalmat szavazott a Fidesz-frakció Paczolay Péter AB-elnöknek (Népszava, 2011. június 28.)

Hegyi Szabolcs - Szigeti Tamás: Így kérdeznénk mi (Népszabadság, 2011. június 20.)

M. G.: Paczolay Péter útja az újraválasztáshoz (http://index.hu/belfold/2011/07/04/paczolay_peter_utja_az_ujravalasztashoz/)

Szilágyi Richárd: Kormánypárti jelölések az AB-be (Magyar Nemzet, 2011. június 15.)

Sz. F.: Kell egy csapat. Alkotmánybírák változtattak a 4-4-2 felálláson (Hetek, 2011. július 1.)

Az Állami Számvevőszék elnökének, alelnökeinek választása

Alvó üzemmód (Magyar Narancs, 2009. december 10.)

Állami Számvevőszék - elnök nélkül (Népszava, 1997. július 2.)

Bednárik Imre - Gál J. Zoltán: Nyikost nem választotta meg ÁSZ-elnöknek a parlament (Népszabadság, 1997. május 7.)

Bod Péter: A kétharmados ÁSZ (Domokos László jelöléséről) (Élet és Irodalom, 2010. június 18.)

Bod Tamás: Szereti a pénzt. Domokos László leendő ÁSZ-elnök pályaképe (Magyar Narancs, 2010. június 24.)

Brückner Gergely: Főszámvevő-firtató. Az ÁSZ új elnöke (Figyelő, 2010. július 1-7.)

Bossányi Katalin: Új elnöke lesz az Állami Számvevőszéknek. A régi elnök betegsége miatt július elsejétől kérte a felmentését (Népszabadság, 1996. április 29.)

Csuhaj Ildikó: Továbbra sincs elnöke az ÁSZ-nak (Naszvadi Györgyöt nem választotta meg az Országgyűlés) (Magyar Hírlap, 1997. július 2.)

Csuhaj Ildikó: Volt fideszes "dünnyögés". ÁSZ: Domokos László elnök, Warvasovszky Tihamér alelnök lehet (Népszabadság, 2010. június 15.)

Dobszay János: Ki nevez a végén? ÁSZ: elnökválasztási csaták (HVG, 2009. november 21.)

Dutka Noémi: Nem lesznek ÁSZ-alelnökök. A Számvevőszéken keresett fogást a koalíció Bánk Attiláért (Népszava, 2001. december 19.)

Flanek Tibor: A SZOT-ból az ÁSZ-ba. Arcképvázlat egy elnökhelyettesről (Nyikos László) (Népszava, 1989. december 1.)

Izsák Norbert - Dobszay János: Portré: Domokos László, az ÁSZ elnöke (HVG, 2010. augusztus 14.)

Karsai Gábor: Hagelmayer István. Profil (Figyelő, 1993. március 4.)

K. I.: Milyen legyen a Legfőbb Állami Számvevőszék? Szakmai és presztízsvita az Országgyűlés terv- és költségvetési bizottságában (Népszabadság, 1989. március 31.)

"Kreatív könyvelőt" jelölt ÁSZ-elnöknek a Fidesz. A kormány elszámoltatási megbízottja munka nélkül veszi fel a pénzt (Népszava, 2010. június 18.)

Krecz Tibor: Számvizsgálat. ÁSZ-elnökválasztás (Figyelő, 1997. május 15.)

Kolláth György: ÁSZ-választás (sikertelen alelnökjelölés) (HVG, 2002. szeptember 28.)

Lemondott az ÁSZ elnöke (Hagelmayer István) (HVG, 1996. május 4.)

Lindner András - Horváth Zoltán: Portré: Nyikos László, az ÁSZ elnökhelyettese (HVG, 1989. december 9.)

Még nincs elnöke a Számvevőszéknek (Nyikos Lászlót nem választotta meg az Országgyűlés (Magyar Hírlap, 1997. május 7.)

"Névtelen" fideszes lehet az ÁSZ elnöke. A szocialistákat elhagyó politikust jelöl a kormánypárt a Számvevőszék alelnökének (Népszava, 2010. június 15.)

Nincs még ÁSZ elnök-jelölt. Megszakadtak a kormánypártok és az ellenzék között folyó tárgyalások (Népszava, 1996. július 19.)

Nyikos nem kapott bizalmat. Továbbra sincs elnöke az Állami Számvevőszéknek (Népszava, 1997. május 7.)

Nyikos László: Miért nincs ÁSZ-alelnök? (Magyar Hírlap, 2003. augusztus 15.)

Papp Zsolt: Tavaszig már nem választ ÁSZ-alelnököt a parlament? (Magyar Hírlap, 2001. november 21.)

Szabó Anna: Elnök nélkül az ÁSZ. Az MSZP Göndör István pártpolitikust tenné meg alelnöknek (Magyar Nemzet, 2009. december 7.)

F. Szabó Emese: Új elnöke és alelnöke van az Állami Számvevőszéknek (Napi Gazdaság, 2010. június 29.)

Takács Veronika: Az elvtárs örök. Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár MSZP-s polgármestere lett az Állami Számvevőszék alelnöke (Barikád, 2010. július 15.)

Tanács István: Törvényt sért, de intézkedést nem igényel. A leendő számvevőszéki elnök, Domokos László (Népszabadság, 2010. június 16.)

Az országgyűlési biztosok választása

A pártok Sólyom László jelölési gyakorlata ellen. Az alkotmányjogász (Halmai Gábor) szerint a helyzet kulcsa az államfő kezében van (Népszabadság, 2008. április 16.)

Arató Judit: Sólyom most biztosra megy. Szabó Máté az új ombudsmanjelölt. Megdöbbentette a pártokat az államfő bejelentése (Népszava, 2007. június 20.)

Arató Judit: A pártok meg akarják ismerni a jelöltet. Csak a nyári szünet után szavaz az Országgyűlés Szabó Máté ombudsmani tisztéről (Népszava, 2007. június 22.)

A. J.: Tavaszi ülésszak: egy ombudsman még hiányzik (Népszava, 2007. július 13.)

Arató Judit - Pungor András: Kérdéses, hogy lesznek-e az idén új országgyűlési biztosok. Péterfi Attila és Nagy Boldizsár az államfő két ombudsmanjelöltje (Népszava, 2007. december 5.)

Arató Judit: Két ügyvéd nevét húzta ki a kalapból Sólyom László. Kevésbé ismert jogászok az államfő ombudsmanjelöltjei (Népszava, 2008. január 17.)

Babus Endre: A köztársaság fantomja. Ombudsman-huzavona (HVG, 1995. június 3.)

Babus Endre: Visszanyesett szárnyak. Ombudsmanválasztás előtt (HVG, 2001. április 14.)

Babus Endre: Ki áll a strázsán? Adatvédelmi biztos: újabb jelölés (HVG, 2001. október 5.)

Babus Endre: Biztos bizonytalanság. Ombudsmanválasztás előtt (HVG, 2007. szeptember 22.)

Baranyai Róbert - Németh Era: Sólyom ombudsmanokat jelölt, a pártokat most is kihagyta (Magyar Hírlap, 2007. december 5.)

Bednárik Imre - Kéri J. Tibor: Ajánlás az ombudsmanokra. A négy biztos közül kettőt adjon a koalíció, kettőt az ellenzék. Ombudsmanjelölési patt (Népszabadság, 2001. május 26., 30.)

Bodacz - Pál - Zsebők: Kormánypárti vétó Sólyom jelöltjeire (Magyar Nemzet, 2008. február 26.)

Bodnár Lajos: Az SZDSZ a biztosok újraválasztásáért. Hack Péter az ombudsmani intézmény devalválásának veszélyéről (Magyar Hírlap, 2001. május 29.)

B. L.: Új ombudsmanjelöltet nevezett meg a koalíció. Elhalasztották a hatpárti egyeztetést (Népszabadság, 2001. június 1.)

Blázsovics - MTI: Adatvédelmi biztos: új koalíciós jelölt (Magyar Nemzet, 2001. június 1.)

Búcsúznak az ombudsmanok. Teljesítményükről és utódlásukról nincs egyetértés a T. Házban (Népszabadság, 2001. május 21.)

Bugyinszki György: Elfogult-e Majtényi? (Népszabadság, 2007. július 13.)

Cz. G. - K. I. - Lencsés Károly: Háromesélyes ombudsmanjelölt. Egy évig tartott az ombudsmanjelölés (Népszabadság, 2001. január 19.)

Cz. G. - L. K.: Egy évig tartott az ombudsmanjelölés. Három esélyes ombudsmanjelölt. Új nevek hosszú huzavona után (Lenkovics Barnabás, Takács Albert, Maczonkai Mihály, Kaltenbach Jenő) (Népszabadság, 2001. június 19.)

Cservenyák Katalin: Csapatot építene a szószólójelölt (Bogdányiné Mészáros Ágnes) (Népszabadság, 2008. március 18.)

Cs. I.: Júniusi ombudsmanválasztás. Áder János szerint indokolatlan egy önálló bizottság (Népszabadság, 2001. május 4.)

Cs. I.: Három ombudsman már van. Mádl új személyt jelöl adatvédelmi biztosnak (Népszabadság, 2001. június 20.)

Cs. I.: Vétó az ombudsmanjelöltre. Az MSZP nem támogatja Berki Ádámot - Egyetértés az ombudsmanról - Hatpárti egyeztetés az államfőnél (Népszabadság, 2001. augusztus 25., 31. szeptember 4.)

Cs. I.: Adatvédelmi biztos kerestetik. Az MSZP támogatná a törvényes követelményeknek megfelelő jelöltet (Népszabadság, 2001. október 3.)

Cs. I. - K. J. T.: A szocialisták ellenzik Székely ombudsmanná választását (Népszabadság, 2001. október 26.)

Csuhaj Ildikó: Kállai igen, Majtényi nem. Sólyom László: Nem engedek a pártalkuknak (Népszabadság, 2007. június 12.)

Csuhaj Ildikó: Leszavazták Sólyom László ombudsmanjelöltjeit (Népszabadság, 2007. december 18.)

Csuhaj Ildikó: Ismét leszavazták az államfő jelöltjeit (Népszabadság, 2008. február 26.)

Csuhaj Ildikó - Lencsés Károly: Sólyom: Súlyos helyzet. Immáron harmadszor nem kaptak elegendő szavazatot az államfő jelöltjei (Népszabadság, 2008. április 15.)

Daróczi Dávid: 7 év után ombudsmanokat választhat az Országgyűlés - Tárgyaltak a jogbiztosokról. A köztársasági elnök hivatalosan is előterjesztette az ombudsmanjelöltek névsorát (Népszava, 1995. június 21., 23.)

D. G. - T. E.: Hosszú alkufolyamat várható. Késlekedik az egyeztetés az ombudsmanok utódlásáról (Világgazdaság, 2001. február 21.)

Dési János: Pá, ombudsmanok! (Vasárnapi Hírek, 2001. május 13.)

Dési János: Újabb forduló az ombudsmanválasztásokban: Eleve elvetélt jelölés (de JURE, 2001. augusztus-szeptember)

Dobszay János: Biztos, aki nem biztos. Vita az ombudsmanhelyettes kinevezéséről (HVG, 2000. december 9.)

Dobszay János: Senki sem biztos. Ombudsmanjelölés (HVG, 2001. június 9.)

Dudás Gergely: Négyből hárman esélyesek. Ombudsmanokat választ ma a parlament (Világgazdaság, 2001. június 19.)

Fahidi Gergely: Kiválasztottak. Államfői ombudsmanjelöltek (HVG, 2007. december 8.)

Fahidi Gergely: Ombudsmanbírkózás (HVG, 2008. február 29.)

Fahidi Gergely: Bukóforduló. Sólyom-betli (HVG, 2008. április 19.)

Fahidi Gergely: Egy, csak egy. Szavazás a Sólyom jelöltekről (HVG, 2008. május 31.)

Halogatott döntés az ombudsman helyetteséről. Május óta betöltetlen a poszt (Magyar Hírlap, 2000. augusztus 30.)

G. J. Z. - T. E.: Közeledtek az álláspontok, jöhetnek a szószólók. Az ellenzék jelölteket javasol Göncznek (Népszabadság, 1995. április 6.)

György Bence: Több, mint biztos. Ombudsman-választás (Magyar Narancs, 1995. július 6.)

I. B. - O. Z.: Ombudsmanjelölések: alkuk és sérelmek. Esélytelen a zöld ombudsmani jogintézmény megteremtése (Népszabadság, 2001. április 23.)

I. B. - K. I. T.: Újabb hatpárti egyeztetés. Nincs megegyezés az ombudsmanok választásáról (Népszabadság, 2001. június 5.)

Ismert ismeretlenek Sólyom jelöltjei (Népszabadság, 2008. március 17.)

Kéri J. Tibor: Nem biztosak az állampolgári biztosok. Haladékot kértek a pártok a köztársasági elnöktől (Népszabadság, 1993. november 11.)

Kis Ferenc: Sikertelen egyeztetés Mádlnál (Magyar Nemzet, 2000. november 18.)

Kulcsár Anna: Lesz dolguk az új szószólóknak. A betöltendő ombudsmani posztok szorosan kötődnek az államfő személyéhez (Magyar Nemzet, 2007. december 3.)

Kun J. Erzsébet: Mádl új ombudsmanjelöltje. Berki Ádám ügyvédet kérték fel adatvédelmi biztosnak. Az ellenzék Majtényit akarja (Népszabadság, 2001. július 19., 20.)

László Boglár: Még mindig nincsenek ombudsmanjelöltek (Népszava, 2001. április 2.)

László Boglár - Újhegyi Katalin: Az ombudsmanokról szavaz a parlament (Népszava, 2001. június 19.)

M. László Ferenc: Erőpróba. Az ombudsmanválasztás előkészületei (HVG, 2007. március 29.)

Lencsés Károly: Három országgyűlési biztos kerestetik (Népszabadság, 2006. március 23.)

Lindner András - Horváth Zoltán: Portré: Szabó Máté, az államelnök általános ombudsmanjelöltje (HVG, 2007. augusztus 4.)

Lindner András-Horváth Zoltán: Portré: Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok új biztosa (HVG, 2001. június 30.)

Majtényi és Kállai az államfő jelöltje. A parlamenti pártok két héten belül döntenek, megszavazzák-e az Országgyűlésben ombudsmannak a két szakembert (Magyar Nemzet, 2007. május 24.)

Markotay Csaba: Sólyom és a pártok sem változtatnak. Szabó Máté szerint érdemes lenne szünetet tartani az ombudsman-jelöléseknél (Népszava, 2008. április 16.)

Markotay Csaba: Háromból talán egy bejöhet. Fülöp Sándornak lehet esélye. Aligha valószínű, hogy Bakát vagy Péterfalvit megválasztja a parlament (Népszava, 2008. május 26.)

Markotay Csaba: Háromból egy bejött - Fülöp Sándor ombudsman. Ezúttal részsikert hozott az államfői jelölés - három párt képviselői is lelkiismeretük szerint szavaztak (Népszava, 2008. május 27.)

Megegyezés Péterfalvi Attila ombudsmanná választásáról. - Zöld út az adatvédelmi ombudsmanjelöltnek. - Péterfalvi igen, Bánk nem (Népszabadság, 2001. november 27., december 3., 12.)

Mindenki a másikra vár. Egyelőre befagyott az ombudsmanok jelölése (Világgazdaság, 2001. április 12.)

Moldoványi: Helyettes ombudsman kerestetik (Magyar Nemzet, 2000. szeptember 20.)

Moldoványi: Mádl Ferenc egyeztet a pártokkal (ombudsmanhelyettes jelölése) (Magyar Nemzet, 2000. november 13.)

N. E.: Sólyom a frakcióvezetőket győzködi (Magyar Hírlap, 2008. február 7.)

N. Sz.: Csak a jövő nyáron választanak ombudsmanhelyettest? Az MSZP kivételével minden párt támogatja Margitán Évát (Magyar Hírlap, 2000. november 18.)

Nyusztay Máté: Már biztos a jövőbiztos. Zöldombudsmant állít a parlament (Népszabadság, 2007. november 27.)

Pintér Attila (szerk.): A politikusok még kivárnak, most jogőrökről vitatkoznak (Magyar Hírlap, 2007. május 24.)

Pungor András: Áll az alku (168 Óra, 2008. április 17.)

Réti Pál: Magánerkölcsök és közbűnök. Interjú (Majtényi László) ex-adatvédelmi biztosjelölttel - Ombudsmanmanőverek (HVG, 1993. október 30.)

Schmidt Attila: Mikor választanak országgyűlési biztost? A köztársasági elnök tesz javaslatot (Népszava, 1992. február 4.)

Sereg András: Az ombudsman a fizetett ellenség - mondja Majtényi László, akit adatvédelmi biztosnak jelöltek (Népszabadság, 1995. március 13.)

Sereg András: Zöld jelzés az ombudsmanjelölteknek Majtényi: Van valahol egy szék, ahová leülhetnénk? (Népszabadság, 1995. június 29.)

Somos András: Nem lett ombudsman (Magyar Narancs, 1993. október 28.)

Szabados Krisztián: Sólyom kudarca (Népszabadság, 2008. május 21.)

Hozzászólás:

Kumin Ferenc: Kinek a kudarca? (uo. május 26.)

Szakombudsmanok második lépcsőben. Halasztják a titokbiztos választását (Népszava, 1993. október 18.)

Tábori: Nincs megegyezés az ombudsmanokról (Magyar Nemzet, 2001. május 30.)

Tábori: Négy helyett csak három ombudsman (Magyar Nemzet, 2001. június 9.)

Tábori: Az államfő jelöl ombudsmanokat (Magyar Nemzet, 2001. június 11.)

Távoli álláspontok. Kicsi az esély az ombudsmanválasztásra (Magyar Nemzet, 2001. május 30.)

Tóth Ákos: Az ellenzék beszédes csöndje (Majtényi László országgyűlésibiztos-jelölt alkotmányügyi bizottsági meghallgatása) (Népszabadság, 2007. június 6.)

Újabb ombudsman kísérlet. Az államfő Szabó Máté politológust jelölte (Népszabadság, 2007. június 20.)

Újhegyi Katalin: Nincs javaslat ombudsmanokra (Népszava, 2001. március 23.)

Újhegyi Katalin: Megkezdődhetnek az egyeztetések. Az ellenzék nem bízik abban, hogy gyors megoldás születik az ombudsmanok jelöléséről (Népszava, 2001. május 4.)

Újhegyi Katalin: Nincs egyezség az ombudsmanokról. A kormánypártok egy volt alkotmánybírót jelöltek, aki a törvény szerint nem választható meg (Népszava, 2001. május 30.)

Újhegyi Katalin: Egymást vádolják a pártok. Vita az állampolgári jogok biztosainak jelölése körül (Népszava, 2001. május 31.)

Újhegyi Katalin: Patthelyzet ombudsmanügyben. Kétséges az államfőnél hétfőn esedékes újabb hatpárti konzultáció sikere (Népszava, 2001. június 8.)

Újhegyi Katalin: Még mindig nincsenek ombudsmanjelöltek. Gönczöl és Kaltenbach mégis maradhat? (Népszava, 2001. június 20.)

Újhegyi Katalin: Három országgyűlési biztos tett esküt tegnap. Mádl jelöl adatvédelmi ombudsmant (2001. június 20.)

Újhegyi Katalin: Ombudsmanügyben újra egyeztetne az ellenzék (Népszava, 2001. június 22.)

Újhegyi Katalin: Szinte biztos: nem lesz biztos (Népszava, 2001. szeptember 21.)

Újhegyi Katalin: Informális egyeztetések az adatvédelmi biztosról (Népszava, 2001. október 9.)

Üresen maradt két ombudsmani szék (Népszava, 2007. december 18.)

Varró Szilvia: Biztosra mennek. Ombudsmanválasztás (Magyar Narancs, 2001. június 14.)

VILL: Ombudsmanhelyettes ősszel. A törvényi határidő lejárta után dönt a parlament (Magyar Nemzet, 2000. június 26.)

Az Országos Választási Bizottság tagjainak választása, megbízatásuk megszűnése

B. L.: EBESZ-kritika az OVB korai felállítása miatt (Magyar Hírlap, 2002. április 9.)

Bodnár Lajos - Dzsindzisz Magdolna: A jelöltek többsége kormányhű "pártkatona". Új OVB-t választ a parlament. - Az MSZP és az SZDSZ tiltakozik (Magyar Hírlap, 2001. december 18.)

Bodnár Lajos: Konszenzus helyett győzött Pintér Sándor. Új választási bizottság Fidesz - akaratból. Botrány lett a testület összetételéből (Magyar Hírlap, 2001. december 19.)

Bodnár Lajos: Nem vetül politikai árnyék az OVB-re. Négyszemközt Ficzere Lajossal, az OVB elnökével (Magyar Hírlap, 2002. január 19.)

Bodnár Lajos: Bebiztosította magát a kormánykoalíció (OVB) (Magyar Hírlap, 2001. december 20.)

Kolláth György: Országos Választási Blamázs (Magyar Hírlap, 2001. december 28.)

L. K.: A mostani parlament még új OVB-t választ (Népszabadság, 2001. november 15.)

L. K.: Tóth Zoltán az EBESZ-nyilatkozatról. Formális volt az egyeztetés az OVB tagjairól (Népszabadság, 2002. április 10.)

Lencsés Károly: MSZP: szemmel tartják az OVB-t (Népszabadság, 2001. december 22.)

Ma döntenek az OVB tagjairól. Az ellenzék vitatja a jelöltek alkalmasságát (Világgazdaság, 2001. december 18.)

Patay Gábor: Új OVB dönt a listáról (Népszava, 2001. december 20.)

Politikai delegáltak az OVB-ben? Csak a kormányoldal személyi javaslatait vették figyelembe (Népszabadság, 2001. december 18.)

Sándor Csilla: Ön kire bízná a választást? Hamarosan új Országos Választási Bizottságot választ a parlament (Magyar Demokrata, 2006. január 26.)

Újhegyi Katalin: Sürgetik az OVB megújítását. Már az új testület dönthet a Fidesz-MDF-listáról (Népszava, 2001. december 18.)

Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztása, megbízatásuk megszűnése

Czene Gábor: Kaltenbach Jennő is távozik (Népszabadság, 2010. június 1.)

Swendt Pál: Kaltenbach összeférhetetlen. Távozásra szólították fel a panasztestület elnökét (Magyar Hírlap, 2009. október 1.)