A Parlament képe

Az Országgyűlés által tárgyalt népszavazási kezdeményezések 1989-

Lezárva: 2012.06.20

Iromány száma

A kérdés

Vita/ határozathozatal napja

Elrendelő/elutasító határozat száma

A népszavazás jellege

A népszavazás időpontja

A népszavazás eredménye

 

"Csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására?"

1989. október 30- október 31

25/1989. (XI. 10.) OGY határozatával elrendelte

véleménynyilvánító

1989. november 26.

eredményes

"Kivonuljanak-e a pártszervezetek a munkahelyekről?"

véleménynyilvánító

eredményes

"Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában vagy kezelésében lévő vagyonról?"

véleménynyilvánító

eredményes

"Feloszlassák-e a munkásőrséget?"

véleménynyilvánító

eredményes

227

"Kívánja-e Ön, hogy a köztársasági elnököt közvetlen módon válasszák meg?"

1990. július 17.

56/1990. (VII. 11.) OGY határozatával elrendelte

ügydöntő

1990. július 29.

eredménytelen

 

"Akarja-e a jelenlegi Országgyűlés mandátuma előtt történő feloszlatását?"*

 

2/1993. (I. 22.) AB határozatával elutasította

ügydöntő

 

 

H/396

"EXPO '96 Budapest nemzetközi szakkiállítás megrendezéséről történő döntésre irányuló népszavazás"

1994.december 27.

73/1994. (XII. 27.) OGY határozatával elutasította

ügydöntő

 

 

H/1010

"Kívánja-e, hogy a jelenlegi törvények módosításával a, 1995-től kezdődően a Magyar Köztársaság elnökét közvetlen szavazással a nép válassza meg?

1995. május 15. – 1995. május 16.

54/1995. (V. 26.) OGY határozatával elutasította

ügydöntő    

b, a nép által választandó köztársasági elnök hatáskörét növeljék meg a kormányzati hatalom korlátozása érdekében?

ügydöntő

c, a nép által megválasztandó köztársasági elnök a hivatalbalépésétől számított hat hónapon belül kezdeményezzen törvényalkotást a fiatalok első munkahelyhez és első lakáshoz jutásának előmozdítására?

ügydöntő

d, a nép által megválasztandó köztársasági elnök a hivatalbalépésétől számított hat hónapon belül kezdeményezze egy – a nők 55 éves nyugdíjkorhatárát meghagyó – új nyugdíjtörvény meghozatalát? „

ügydöntő

H/1858

"Akarja-e Ön, hogy Magyarország a NATO tagja legyen?"

1995. december 19.

120/1995. (XII.22.) OGY határozatával elutasította

ügydöntő

 

 

H/5267

"Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon külföldi sem egyénileg, sem szervezeteken keresztül – annak tagjaként vagy tulajdonosaként, közvetve és maga a szervezet ne szerezhessen termőföld tulajdont?"

1997. december 15- 1998. március 3

23/1998. (III. 11.) OGY határozatával elutasította

ügydöntő

 

 

H/4772

"1. Törvényformát nem igénylő, országos jelentőségű, az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés eldöntése céljából:- Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?

1997. szeptember 15 – október 7

Az Országgyűlés 86/1997. (X. 8.) OGY határozatában kezdeményezte mindkét kérdésben a népszavazást,

ügydöntő

1997. november 16

eredményes

2. A termőföldről szóló törvény szabályozási elveinek meghatározása céljából:Egyetért-e azzal, hogy hazai szövetkezet és más belföldi gazdálkodó szervezet termőföldtulajdont szerezhessen, ha tartósan mezőgazdasági tevékenységet folytat?- Egyetért-e azzal, hogy külföldi természetes és jogi személy továbbra se szerezhessen termőföldtulajdont mindaddig, amíg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról népszavazás nem dönt?"**

a termőföldről szóló kérdés tárgyában az 52/1997. (X. 14.) AB határozat értelmében nem lehetett népszavazást kiírni.

ügydöntő

 

 

T/1270

"Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?"

2002. november 13 – december 17

1; 2; 3; 4; 5; 6

2002. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

ügydöntő

2003. április 12.

eredményes

H/11206

Az Országgyűlés az Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 19. § szerinti Magyar igazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?

2004. szeptember 13.

82/2004. (IX. 15.) OGY határozatával elrendelte

ügydöntő

2004. december 5.

eredménytelen

H/10160

Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?

2004. május 17.

46/2004. (V. 18.) OGY határozatával elrendelte

ügydöntő

eredménytelen

H/4685

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

2007. december 17.

111/2007. (XII. 19.) OGY határozatával elrendelte

ügydöntő

2008. március 9.

eredményes

H/4686

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

2007. december 17.

110/2007. (XII. 19.) OGY határozatával elrendelte

ügydöntő

eredményes

H/4687

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

2007. december 17.

109/2007. (XII. 19.) OGY határozatával elrendelte

ügydöntő

 

eredményes

H/4900

„Megerősíti-e Ön az Országgyűlés által 2008. február 11-én elfogadott, az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényt?”

2008. február 11.

1/2008. (II. 14.) OGY határozatával elutasította

ügydöntő

 

 

H/5406

„Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők vagyongyarapodásának évenkénti vizsgálatát?”

2008. április 14.

41/2008. (IV. 17.) OGY határozatával elutasította

Az Alkotmánybíróság 25/1995 (V. 10.) végzése értelmében az Országgyűlés határozta volna meg a népszavazás jellegét, amennyiben elrendeli azt.

 

 

H/5407

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok a központi költségvetésen kívül csak
természetes személyektől fogadhassanak el támogatást?”

2008. április 14.

42/2008. (IV. 17.) OGY határozatával elutasította

Az Alkotmánybíróság 25/1995 (V. 10.) végzése értelmében az Országgyűlés határozta volna meg a népszavazás jellegét, amennyiben elrendeli azt.

 

 

H/5408

„Egyetért-e Ön azzal, hogy szűnjön meg az országgyűlési képviselők
elszámolási kötelezettséggel nem terhelt költségtérítése?”

2008. április 14.

43/2008. (IV. 17.) OGY határozatával elutasította

Az Alkotmánybíróság 25/1995 (V. 10.) végzése értelmében az Országgyűlés határozta volna meg a népszavazás jellegét, amennyiben elrendeli azt.

 

 

H/5409

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselői tisztség összeférhetetlen legyen a polgármesteri tisztséggel?”

2008. április 14.

44/2008. (IV. 17.) OGY határozatával elutasította

Az Alkotmánybíróság 25/1995 (V. 10.) végzése értelmében az Országgyűlés határozta volna meg a népszavazás jellegét, amennyiben elrendeli azt.

 

 

H/5410

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami vezet ők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot kelljen lefolytatni?”

2008. április 14.

45/2008. (IV. 17.) OGY határozatával elutasította

Az Alkotmánybíróság 25/1995 (V. 10.) végzése értelmében az Országgyűlés határozta volna meg a népszavazás jellegét, amennyiben elrendeli azt.

 

 

H/5411

„Egyetért-e Ön azzal, hogy jogszabályban meghatározott munkakört betöltő köztisztviselők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot folytasson le az állami adóhatóság?”

2008. április 14.

46/2008. (IV. 17.) OGY határozatával elutasította

Az Alkotmánybíróság 25/1995 (V. 10.) végzése értelmében az Országgyűlés határozta volna meg a népszavazás jellegét, amennyiben elrendeli azt.

 

 

H/5969

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki
által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?”

2008. június 9.

76/2008. (VI. 13.) OGY határozatában az Országgyűlés elrendelte a népszavazást, majd

ügydöntő

 

 

az Alkotmánybíróság 130/2008.(XI.08) határozatában új eljárásra kötelezte a T. Házat***, végül

az Országgyűlés 118/2008. (XI. 19.) határozatával elutasította a népszavazás kiírását

H/9409 „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?” 2009. április 14.

1, 2
28/2009. (IV. 17) OGY határozatában elrendelte a népszavazást, majd ügydöntő

 

 

az Alkotmánybíróság a 82/2009. (VII. 15.) AB határozatában új eljárásra kötelezte a T. Házat****, végül
az Országgyűlés 72/2009. (IX. 17.) határozatával elutasította a népszavazás kiírását

H/7429

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság kétharmadát a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni?”

2012. június 6. - június 11.

1, 2

50/2012. (VI. 19.) OGY határozatával elutasította

 

 

 

H/7430

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra is annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?”

2012. június 6. - június 11.

1, 2

51/2012. (VI. 19.) OGY határozatával elutasította

 

 

 

H/7431

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 260 nap legyen?”

2012. június 6. - június 11.

1, 2

52/2012. (VI. 19.) OGY határozatával elutasította

 

 

 

H/7432

„Egyetért-e Ön azzal, hogy 100 napnál hosszabb próbaidőt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?”

2012. június 6. - június 11.

1, 2

53/2012. (VI. 19.) OGY határozatával elutasította

 

 

 

*Az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottsága az Alkotmánybíróság értelmezését kérte.
** A 2. kérdés benyújtáskor egyként szerepelt, de a 86/1997 (X.8.) OGY határozatban már kettébontva olvasható.
*** Az Országgyűlés H/6827 irományszám alatt tárgyalta újra a népszavazási kezdeményezést.
**** Az új eljárásban H/10583 számon tárgyalta a népszavazási kezdeményezést az Országgyűlés.