A Parlament képe

Lezárva: 2013. január 28.

Az Országgyűlés által tárgyalt népi kezdeményezések
1990–

Iromány száma

A kezdeményezés tárgyköre

Vita/ határozathozatal napja

Országgyűlési határozat száma

H/1685

"A magyar energiaszektor privatizációja elleni népi kezdeményezésről"

1995. november 21.

111/1995. (XI. 30.) OGY határozatával nem vette tárgysorozatba*

H/2833

"Javasoljuk, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot 2002-től önkéntes és hivatásos hadsereg váltsa fel"

2000. június 19 - június 20.

65/2000. (VI. 21.) OGY határozatában nem ért egyet

H/5985**

"A Magyar Köztársaság Alkotmányának 28/D . §-a alapján alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére és tárgyalja meg azt a közalkalmazotti előmeneteli rendszert, amely igazodik a minimálbérhez, és biztosítja az Alkotmány 70. § (3) bekezdésében megfogalmazott, a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos jövedelemhez való jog érvényesülését ."

2002. szeptember 24 - október 1.

63/2002. (X. 4.) OGY határozatában egyetért

H/6333

"Egyetértünk azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvényt annak érdekében, hogy az állatkínzás bűncselekménynek minősüljön ."

2003. december 8.
videó

1; 2

131/2003. (XII. 11.) OGY határozatában egyetért

H/14358

"A magyarországi hunok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII . törvény (a továbbiakban : kisebbségi törvény) 61 . § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a kisebbségi törvényben foglaltaknak . Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a hun kisebbséghez tartozónak valljuk magunkat!"

2005. április 25.
videó
1; 2

32/2005. (IV. 27.) OGY határozatában nem ért egyet

H/17209

"Kívánja-e Ön, hogy az Országgyűlés tűzze napirendre az ápolási díj kérdését, és a megalkotandó új törvényben a súlyős fogyatékos és állandó felügyeletre szoruló személyekre tekintettel az ápolási-gondozási tevékenységet ellátó hozzátartozó által végzett napi 24 órás gondozást, felügyeletet teljes értékű munkavégzésként ismeije el, és ennek megfelelően az ápolási díj összege ne lehessen kevesebb a mindenkori legalacsonyabb munkabér összegénél?"

2005. december 13.
videó

92/2005. (XII. 15.) OGY határozatában nem értett egyet

H/960

"A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: kisebbségi törvény) 61 . § 2. bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelenjük, hogy a magyarországi bunyevác kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a Tisztelt Országgyűlést, hogy a kisebbségi törvény alapján a bunyevác népcsoportot ismerjék el nemzeti kisebbségként, és a hivatkozott törvény 61. § 1. bekezdésében a „Magyarországon honos népcsoportok" felsorolását, a bunyevác kisebbségi népcsoporttal egészítse ki . „

2006. december 12 - december 18.
videó
1; 2

60/2006. (XII. 20.) OGY határozatában nem értett egyet

H/1870

"Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben : kérjük a T. Országgyűlést, hogy tűzze napirendjére olyan új törvényi szabályozás megtárgyalását, amely szigorítja a művi meddővé tétel feltételeit ."

2007. április 17 - május 7.
videó
1; 2; 3

37/2007. (V. 9.) OGY határozatában nem értett egyet

H/3451

"Az Országgyűlés tűzze napirendjére és tárgyalja meg az 1993 . évi LXXIX . törvény a közoktatásról (Közoktatási törvény) módosítását abból a célból, hogy a pedagógusok kötelező óraszáma álljon vissza a 2006 . évi módosítás előtti szintre, azaz ne növekedjen 2007 . szeptemberétől ."

2007. október 8 - 2007. október 15.
videó
1; 2

91/2007. (X. 18.) OGY határozatában nem ért egyet

H/3513

"A Magyar Köztársaság Alkotmányának 28/D. §-a alapján, alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére és tárgyalja meg azt a közalkalmazotti előmeneteli rendszert, amely igazodik a minimálbérhez, és biztosítja az Alkotmány 70/B . § (3) bekezdésében megfogalmazott, a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos jövedelemhez való jog érvényesülését az Országgyűlés 63/2002 . (X.4.) OGY határozatának megfelelően ."

2007. november 26 - december 3.
videó
1; 2

105/2007. (XII. 6.) OGY határozatában nem ért egyet

H/8818

"Kezdeményezzük, hogy a 2006-ban alakult Országgyűlés kimondja a feloszlását ."

2009. február 23.
videó
1; 2

4/2009. (II. 27.) OGY határozatában nem értett egyet

H/1217

"Alulírottak egyetértünk, azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése tárgyalja újra a nyugdíjkorhatár 62 évről 65 évre történő emelését."

2010. december 20.
videó
1

126/2010. (XII.22.) OGY határozatában nem ért egyet

H/2171

A "Magyarországon honos népcsoportok" felsorolásának a bunyevác kisebbségi népcsoporttal történő kiegészítéséről

2011. május 9 - május 16.
videó
1; 2

28/2011. (V.26.) OGY határozatában nem ért egyet

H/7685

"Az Országgyűlés tűzze napirendjére azt, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon"

2012. szeptember 17.

videó

1

60/2012. (IX.18.) OGY határozatában egyetért

H/7934

"Az alapcélként vallási tevékenységet végző Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület egyházként történő elismeréséről (országos népi kezdeményezés)"

2012. december 5 - 2012. december 10.

videó

1   2

89/2012. (XII.12) OGY határozatában nem ért egyet

H/8174

"Az Országgyűlés tűzze napirendjére a szigetközi Öreg-Duna-meder és a győri Mosoni-Duna-szakasz vízgazdálkodási megoldásainak megvitatását (országos népi kezdeményezés)"

2012. december 4 -
2012. december 10

videó

1   2

87/2012. (XII.12) OGY határozatában egyetért

*Az Alkotmány 28/D. §-ának hatálybalépéséig 10000 állampolgár is benyújthatott népi kezdeményezést az Országgyűlés elnökéhez, akkor az illetékes állandó bizottság meghallgatását követően az Országgyűlés döntött a napirendre tűzés tárgyában, azonban ha több mint 50000 választópolgár nyújtotta be a népi kezdeményezést, akkor az Országgyűlés köteles volt azt napirendjére tűzni.
**H/773-as számon át lett iktatva a 2002-2006-os ciklusra.