Népszavazás, népi kezdeményezés

Lezárva: 2014. január

 

Tartalom

Az intézmény és jogi szabályozása
     A népszavazási kezdeményezések „dömpingje" - a törvényi szabályozás problémái
     Új törvény a népszavazásról (2013)
     A Nemzeti (Országos) Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság feladatai (döntései) a népszavazással kapcsolatban
     A népszavazás költségei, kampánypénzek

Népszavazások 1989-től
     Összefoglaló áttekintés
     Az un. „négyigenes" népszavazás (1989. november 26.)
     Népszavazás a NATO-tagságról (1997. november 16.)
     Népszavazás az EU-tagságról (2003. április 16.)
     Népszavazás a kettős állampolgárságról (2004. december 5.)
     A népszavazás kezdeményezése - kampány
     Az eredmény (megállapítása)
     A népszavazás értékelése, elemzések
     Népszavazás az egészségügyi intézmények, a kórházak privatizációjáról (2004. december 5.)
     Népszavazás a vizitdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíj eltörléséről (2008. március 9.)
           Előzmények: a 7-kérdéses népszavazási kezdeményezés, az Országos Választási Bizottság
           és az Alkotmánybíróság döntései

           A népszavazási kampány
           Az eredmény (megállapítása)
           A népszavazás értékelése, elemzések

Sikertelen népszavazási kezdeményezések
     Az első kárpótlási törvény hatályon kívüli helyezéséért (1991. július)
     A korábbi abortuszszabályok fenntartásáért (1992. július)
     Az Országgyűlés feloszlatásáról (1992. december)
     Az EXPO 1996-ról (1994. október)
     A köztársasági elnök közvetlen választásáról (1995. január)
     Magyarország NATO-tagságáról (1995-ősz)
     A kétkamarás parlamentről és 3 további kérdésről (1996. május-június)
     A termőföld tulajdonszerzésének korlátozásáról (1997-ben)
     A halálbüntetés visszaállításáról (1997-ben)
     A Dunán vízlépcső építéséről (1998-ban)
     A pártingatlanok visszaállamosításáról és a pártok költségvetési támogatásának megszüntetéséről (1998-ban)
     A köztársasági elnök közvetlen választásáról (1999-ben)
     Magyarország államformájának királyságra történő megváltoztatásáról (1999-ben)
     Nukleáris fegyver telepítésének tilalmáról Magyarországon (2000-ben)
     Négy kérdésről (2001-ben)
     A kisebb létszámú Országgyűlésről (2004-ben)
     A „köztisztasági csomag" -ról (2007-ben)
     A kisebb létszámú Országgyűlésről (2007-ben)
     Társadalmi szervezetek listaállításáról az EP-választáson
     Az LMP kezdeményezése a szociális kérdésekről (2009)

Okafogyottá vált népszavazások (kezdeményezések)
     Az üzleti alapon működő több-biztosítós egészségbiztosítás ellen (Az Albert-házaspár kezdeményezése) (2008)
     A képviselők költségtérítésével való elszámolásról (Seres Mária kezdeményezése) (2009)

Népi kezdeményezések (1989-től)

A népszavazás története Magyarországon
     (a soproni népszavazás 1921-ben)

Helyi népszavazások
     A helyi népszavazás intézménye (szabályozás)
     Helyi népszavazások (1989-től)


Az intézmény és jogi szabályozása

Az Alkotmány magyarázata (különösen "Országos népszavazás; a közvetlen és a közvetett hatalomgyakorlás viszonya" című rész 355-369. oldal)

Arató Judit: Nem csak rendeltetésszerűen használják a népszavazást. Tölgyessy szerint demagóg a népszavazás intézménye (Népszava, 2007. március 23.)

Ágoston Balázs: Népfelségsértés. Szűkítené a népszavazás lehetőségét a Századvég és a Political Capital (Magyar Demokrata, 2008. március 19.)

Babus Endre: Isten szava. Referendum szabályok (HVG, 1994. október 29.)

Babus Endre: Népszófosztás (HVG, 1997. augusztus 30.)

Bakó Beáta: Mennyit rólunk nélkülünk? Közvetlen demokrácia Magyarországon, Svájcban és Ausztriában (Iustum Aequum Salutare, 2013.)

Bauer Tamás: Fenyegető népszavazás (In: Mi fenyegeti a köztársaságot? szerk.: Majtényi László és Szabó Máté Dániel, Eötvös Károly Intézet, Bp. 2009. 79-82. oldal)

Barna Dániel: A népszavazás intézményi reformjának perspektívája Magyarországon – a nyugat-európai rendszerek tükrében (a XXIX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció, Alkotmány I. tagozat III. helyezett dolgozata, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, Bp. 2009.)

Bodnár Eszter: Létezik-e megerősítő népszavazás Magyarországon? Gondolatok két és fél eset kapcsán (Közigazgatási Szemle, 2008. 2. szám)

Bragyova, András – Dezső, Márta: Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience, ed.: Andreas Auer – Michael Bützer, Ashgate, Aldershet, 2001. 63-93. oldal)

Bugyinszki György: Mindig vannak hamis látszatok. Szigeti Péter szerint előzetesen szelektálni kellene az Országos Választási Bizottság elé kerülő kérdéseket (Népszabadság, 2007. augusztus 17.)

Chronowski Nóra – Kocsis Miklós: Mire jó a népszavazás? A "közvetlen hatalomgyakorlás" alkotmányjogi buktatói (de JURE, 2007. 5. szám)

Chronowski Nóra – Kocsis Miklós: A népszavazás funkciója az alkotmányos demokráciában (In: A demokrácia deficitje, avagy a deficites hatalomgyakorlás, 303-314. oldal)

Chronowski Nóra: Aktuális kérdések a népszavazási eljárásban (In: Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára, szerk.: Csefkó Ferenc, Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Pécs, 2008.)

Csink Lóránt: A közvetlen demokrácia (In: Bevezetés az alkotmányjogba, szerk.: Trócsányi László és Schanda Balázs, SZTE ÁJK – PPKE JÁK, Bp. 2010. 141-157. oldal)

Csuhaj Ildikó: Törvénnyel a népszavazás ellen? (Népszabadság, 2007. június 13.)

Dezső Márta: A népszavazás szabályozásához (Magyar Közigazgatás, 1993. 7. szám)

Dezső, Márta: Plebiscites and Referendums (In: Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience, ed: Andreas Auer – Michael Bützer, Ashgate, Aldershet, 2001. 264-271. oldal)

Dezső, Márta: The Function of Referendums in European States. The Case of Hungary (In: Anuales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Roland Eötvös nominatae Sectio Irudica. Tomus XLV. ELTE ÁJK, Bp. 2004. 225-234. oldal)

Dezső Márta: A közvetlen demokrácia bekapcsolása a magyar államszervezetbe, a népszavazás hatása a törvényhozásra és a kormányzásra (In: EU-tanulmányok IV., szerk.: Inotai András, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Bp. 2004. 465-485. oldal)

Dezső Márta: Rolle des Referendums im parlamentarischen System (In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio iuridica 2004 Tomus XLIV. ELTE ÁJK, Bp. 159-188. oldal)

Dezső Márta – Bragyova András: Az országos népszavazás Magyarországon
      Korreferátum:
      Szabó Máté Dániel: A népszavazásra szánt kérdés egyértelműsége (In: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005, I. kötet, 86-104. oldal)

Dezső Márta: Népszavazás, népi kezdeményezés (http://alkotmanyjog.jogiforum.hu/
curriculum/chapter/1117#117)

Dezső Márta: A népszavazás alkotmányos kereteiről (In: Mi fenyegeti a köztársaságot? szerk.: Majtényi László és Szabó Máté Dániel, Eötvös Károly Intézet, Bp. 2009. 83-86. oldal)

Enyedi Zsolt: A manipuláció határai és az értelmes vita feltételei (In: A népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban, szerk.: Enyedi Zsolt, DKMKA – Századvég Kiadó, Bp. 2009. 269-292. oldal)

Erdélyi András: A "leváltott" társadalomtól a népszavazásig – Interjú Kukorelli Istvánnal (Magyar Hírlap, 1988. május 21.)

Fáber Ágoston: Komolyan vehetjük-e a népszavazást? (Élet és Irodalom, 2008. március 7.)

Gulyás Mónika: A népszavazás intézménye – történeti összehasonlító perspektívában (Politikatudományi Szemle, 1999. 4. szám)

Hajas Barnabás: A népszavazás és népi kezdeményezés (In: Kilényi Géza, Hajas Barnabás és Szilvásy György: Fejezetek az alkotmányjog köréből. Rejtjel Kiadó, Bp. 2005.)

Hallók Tamás: A népszavazás jogintézményének szerepe Magyarországon (Collega, 2001. 6. szám)

Hallók Tamás: Az országos népszavazás egyes tiltott tárgyköreiről (Jogtudományi Közlöny, 2010. 6. szám)

Halmai Gábor: Népszavazás a politika és a jog határán (Élet és Irodalom, 1997. szeptember 5.)

Halmai Gábor: Dönthet-e a nép? (MaNcs, 1999. április 22.)

Halmai Gábor: Népszavazás és képviseleti demokrácia (In: Sári János ünnepi kötet, 107-120. oldal)

Halmai Gábor: A népszavazás és a képviseleti demokrácia (JURA, 2008. 2. szám)

Javorniczky István: Népszavazást! Népszavazást? Interjú Kukorelli Istvánnal (Magyar Nemzet, 1988. október 1.)

Javorniczky István: Mikor döntsön a nép? Kukorelli István a hatalomról és az aláírás szabályairól (Magyar Nemzet, 1997. augusztus 30.)

Javorniczky István: Szavaz a nép. Ha százezren kérik... Holló András, az Igazságügyminisztérium főosztályvezető-helyettese a készülő törvénytervezetről (Magyar Nemzet, 1989. március 15.)

Juhász Gábor: Döntsd a népet! Készülő új népszavazásszabályok (HVG, 1996. október 12.)

Juhász Gábor: Hatályeset. Népszavazási eset (törvényt megerősítő népszavazás) (HVG, 2008. január 12.)

Juhász Attila: Mit kezdjünk a népszavazással? (Élet és Irodalom, 2008. május 9.)

Kasza László: A népszavazás kísértete (168 Óra, 2010. január 21.)

Keyha Emese: Mennyire köti az Országgyűlést a népszavazás? (In: Parlamenti ösztöndíjasok 2004/2005, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 2005. 173-199. oldal)

Kilényi Géza: A népszavazás és a képviseleti elv (Magyar Hírlap, 1995. április 25.)

Kilényi Géza: A képviseleti és a közvetlen demokrácia viszonya a magyar államszervezetben (Magyar Közigazgatás, 1999. 12. szám)

Kilényi Géza: A nép mint hatalmi tényező (Magyar Közigazgatás, 2001. 2. szám)

Kis János: Alkotmányos zűrzavar felé, gondolatok a népszavazás ügyéről (Magyar Hírlap, 1999. április 10.)

Kis János: A nép és alkotmánya I-II. (Magyar Hírlap, 1999. május 10. és 11.)

Kis János: A népszavazási versenyfutás (Népszabadság, 2007. november 10.)
      Vita:
      Fricz Tamás: Kis János téved (november 29.)
      Körösényi András: Alkotmányos-e a népszavazás (december 1.)
      Csizmadia Ervin: A képviselet és a részvétel. Az ideiglenesség alkotmánya mint konfliktusforrás (december 1.)
      Kis János: A népszavazás-vitáról (december 15.)

Kis János: Népszavazás a köztársasági alkotmányban (In: A népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban, szerk.: Enyedi Zsolt, DKMKA – Századvég Kiadó, Bp. 63-86. oldal)

Komáromi László: Az országos népszavazás szabályozásának egyes kérdései. Javaslatok az új alkotmány koncepciója kapcsán (In: Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011 I. kötet 395-418. oldal)

Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer (különösen a "Népszavazási kezdeményezések és kampányok" című rész, Osiris Kiadó, Bp. 2003. 339-346. oldal)

Körösényi András: Alkotmányos-e a népszavazás? (Népszabadság, 2007. december 1.)

Körösényi András: A népszavazások és a képviseleti demokrácia viszonya (In: A népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban, szerk.: Enyedi Zsolt, DKMKA – Századvég Kiadó, Bp. 2009. 37-61. oldal)

Kukorelli István: Kell-e nekünk népszavazás? (Magyar Nemzet, 1989. november 23.)

Kukorelli István: Népszavazás és alkotmányozás (In: Az alkotmányozás évtizede, 108-114. oldal)

Kukorelli István: A közvetlen demokrácia "visszafejlesztésének" irányai (In: Szentpéteri-emlékkönyv, szerk.: Tóth Károly, Szeged, 1996. 315-325. oldal)

Kukorelli István: Az országos népszavazás 1989-1998 (In: Magyarország évtizedkönyve 1988-1998, I. kötet, 468-477. oldal)

Kukorelli István: Az országos népszavazás helye a parlamenti demokráciában (In: A magyar alkotmányosság ezer éve. Tudományos konferencia, szerk.: Mikolasek Sándor, Tatabánya, 1998. 37-42. oldal)

Kukorelli István: A képviseleti és a közvetlen demokrácia az Alkotmánybíróság értelmezésében (In: Tíz éves az Alkotmánybíróság, szerk.: Bitskey Botond, Alkotmánybíróság, Bp. 2000. 191-203. oldal)

Herbert Küpper: A közvetlen demokrácia Magyarországon és Németországban (JURA, 2009. 1. szám)

Herbert Küpper: A demokráciák közvetlen gyakorlása során hozott döntések minőségének ellenőrzése és megőrzése (Pro Publico Bono, 2011. 2. szám)

M. L. F.: Burkolt önkritika. Alkotmánysértő a népszavazási törvény (Magyar Narancs, 2007. május 14.)

L. K.: Amikor a nép szavaz. Háromszázezer aláírás esetén kötelező lenne a referendum (a népszavazásról szóló törvénymódosítás tervezetéről) (Magyar Hírlap, 1996. augusztus 15.)

Magyar Attila István: Rövid lejáratú népszavazás (Magyar Hírlap, 2007. november 26.)

Martin József: A népszavazás elbizonytalanítja a magyar politikai intézményrendszert. Schlett István politológus: Indulatok az elittel szemben (Magyar Nemzet, 1993. január 13.)

Megyesi Gusztáv: Kell-e nekünk népszavazás? Beszélgetés Kukorelli Istvánnal a közvetlen demokráciáról (Élet és Irodalom, 1985. december 13.)

Mráz Ágoston Sámuel: A hatékony kormányzást fenyegeti-e a népszavazás? (In: Mi fenyegeti a köztársaságot? szerk.: Majtényi László és Szabó Máté Dániel, Eötvös Károly Intézet, Bp. 2009. 87-92. oldal)

Nagy Gergely: Félreértelmezhető törvény. A parlament mellett a népszavazás csak másodlagos szerepet tölthet be (Népszava, 1995. március 21.)

Nagy Gergely: Gondok a népszavazási szabályokkal. Szakértők a parlament, s az alkotmányőrök felelősségét is felvetik (Népszava, 1997. november 6.)

Népszavazási szótár (www.valasztas.hu)

Népszavazás, népi kezdeményezés és az Országgyűlés (Parlamenti Hírlevél, 2009. 3. szám)

Országos népszavazás (www.magyarorszag.hu)

Papp Imre: A politikai részvételi jogok (In: Emberi jogok, 737-790. oldal)

Petrétei József: Magyar alkotmányjog I. ("Az országos népszavazás és népi kezdeményezés intézménye" című fejezet, 285-303. oldal)

Péteri Attila: Népszavazás, népi kezdeményezés (In: A közjogi választások egyes elméleti és gyakorlati kérdései, 263-283. oldal)

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Az országos népi kezdeményezés alkotmányos rendeltetéséről (Magyar Közigazgatás, Új folyam, 2011. 2. szám)

Rácz Dániel: A népszavazás intézményének alapjogi aspektusai (In: Tudományos diákköri dolgozatok 2009, szerk.: Hizsák Tamás, Kesjár Norbert, Pozsgai Nóra és Törteli István, ELTE Bibó István Szakkollégium, Bp. 2009. 153-182. oldal)

Rytkó Emília: Országos népszavazás (A tudás 365 napja, II. évf. 38. előadás) (www.c3.hu)

Sereg András: A népszavazás nem antik nosztalgia – állítja Kukorelli István alkotmányjogász (Népszabadság, 1997. május 22.)

Szalai András: Manipuláció vagy korrekció? A népszavazás, mint a parlamentáris kormányzat ellensúlya (Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2013. 3. szám)

Szigeti Péter: A népszavazásokról (Népszava, 2007. május 23.)

Szikinger István: A nép szava és az alkotmány (Népszava, 2001. június 25.)

Szoboszlai György: A népszavazás alkotmányos helye és a politika. A politikai osztály találkozásai a közvetlen demokráciával 1989-1997 (In: Magyarország politikai évkönyve 1997-ről, 103-121. oldal)

Szoboszlai György: Az országos népszavazás intézményének egyes szabályozási és jogalkalmazási ellentmondásai (In: Sári János ünnepi kötet, 363-376. oldal)

Szoboszlai, György: The Legal-Constitutional Framework and Practice of National Referendum sin Hungary after the Democratic Transition (In: From Transition to Globalization: New Challenges for Politics, the Media and Society. szerk.: Bayer, József és Jensen, Jody, MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp. 2007. 106-115. oldal)

Térey Vilmos: Gondolatok az országos népszavazás újraszabályozása kapcsán (Magyar Jog, 1997. 5. szám)

Térey Vilmos: Népszavazási kötőerő (Jogtudományi Közlöny, 2010. 1. szám)

Térey Vilmos: Az országos népszavazás és népi kezdeményezés (In: Az Alkotmány kommentárja, 907-941. oldal)

Tóth Károly: Az országos népszavazás néhány aktuális problémájának vázlata (In: Sári János ünnepi kötet, 377-385. oldal)

Tóth Mihály: Egy büntetőjogász észrevételei a "vox populi" oldalvizén (Élet és Irodalom, 2012. augusztus 31.)

Törvényjavaslat a népszavazásról és a népi kezdeményezésről. Felhívás társadalmi vitára a Magyarországon működő társadalmi szervezetekhez (Magyar Nemzet, 1989. április 8.)

Törvényjavaslat a népszavazásról és a népi kezdeményezésről (Országgyűlési Tudósítások, 1989. július 3.)

Utriné Barta Zsuzsanna: Az országos népszavazás alkotmányjogi szabályozása – különös tekintettel az Alkotmánybíróság gyakorlatára (Collega, 2003. 2. szám)

Unger Anna: Mindig rosszabb jön (HVG, 2010. március 13.)

Vigh Gábor: Holló: Mulasztott a kormányzat. Késik a népszavazási törvény módosítása (Világgazdaság, 1996. július 15.)

Vit László: A népszavazási koncepció margójáról (Népszabadság, 1996. május 13.)

A népszavazási kezdeményezések „dömpingje" - a törvényi szabályozás problémái

Ablonczy Bálint – Stumpf András: Lehet egy kérdéssel több? (Heti Válasz, 2007. augusztus 23.)

Ágoston Balázs: Népfelségsértés. Szűkítené a népszavazás lehetőségét a Századvég és a Political Capital (Magyar Demokrata, 2008. március 19.)

besenyei – m. lászló: Akarja-e ön a Fedák Sárit? A népszavazáshecc (Magyar Narancs, 2007. október 18.)

Domány András: Ötleteink még vannak. Népszavazási kezdeményezés-dömping Magyarországon (Mozgó Világ, 2010. 2. szám)

Fekete Gy. Attila: Túlcsordult hócipők. Népszavazási ötletek Seres Mária honlapjáról (Népszabadság, 2009. május 16.)

Juhász Gábor: Urnazárás? Népszavazási kilátások (HVG, 2010. augusztus 14.)

Juhász Gábor: Dömpinggyanú. Népszavazás-sorozat előtt? (HVG, 2004. november 13.)

Krómer István: Népszavazás, amikor tetszik (Egyenlítő, 2008. 6. szám)

M. L. F.: Túlkínálat. Népszavazási kérdésözön (Magyar Narancs, 2007. július 26.)

Markotay Csaba: Kételyek a népszavazások körül (Népszava, 2009. április 11.)

A. S.: Egyetért-e Ön? Népszavazási kezdeményezések boldogtól-boldogtalantól (de JURE, 2009. 7-8. szám)

Trencséni Dániel: Dönthet a nép? Referendumdömping (168 Óra, 2007. április 5.)

Új törvény a népszavazásról
(2012)

Bíró Marianna: Lehalkították a népszavazást. Sokat köszönhet a Fidesz a népszavazás jogintézményének, mégis korlátozta a referendumot (Népszava, 2014. január 25.)

Komáromi László: Az országos népszavazás szabályozásának egyes kérdései (Pázmány Law Working Papers, Nr. 2011/35.)

Komáromi László: Észrevételek az új népszavazási törvény tervezetére a XXII-VF/277(2011) számú kormányelőterjesztés kapcsán (Pázmány Law Working Papers, Nr. 2011/36.)

Az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság feladatai (döntései)
a népszavazással kapcsolatban
1

Babus Endre: Tévedhetetlenségek vígjátéka. Megtorpedózott népszavazási kezdeményezés (HVG, 1995. május 27.)

Babus Endre: Ami sokk, az sokk. Népszavazás és Alkotmánybíróság (HVG, 1997. október 25.)

Bihari Mihály: 1997: az Alkotmánybíróság éve? (In: Magyarország politikai évkönyve 1997-ről, 34-57. oldal)

Bundula István: "Tényleg veszélyes precedens." Halmai Gábor alkotmányjogász, az OVB elnökhelyettese (a népszavazással kapcsolatos AB-iránymutatásról) (Magyar Narancs, 2007. július 5.)

Chronowski Nóra – Kocsis Miklós: Az OVB és az AB (több mint hétszer) a népszavazásról (Jogtudományi Közlöny, 2007. 9. szám)

D. B. G. – Cs. I. – Sz. Sz.: A kétszázezer aláírásé az elsőbbség. A kormány csak a NATO-ról szavaztatna novemberben, az ellenzék ragaszkodik mindkét kérdéshez – Az ellenzék üdvözli a taláros testület döntését (Magyar Hírlap, 1997. október 14.)

Dessewffy Tibor: Veszedelmes viszonyok (Népszabadság, 1997. október 27.)

Dobszay János: Nehéz nekik a föld. Politikai válságjelenségek (HVG, 1997. október 18.)

Előny a polgári kezdeményezésnek. Az Alkotmánybíróság döntése új helyzetet teremt a novemberi népszavazás ügyében (Népszava, 1997. október 14.)

Halmai Gábor: Népszavazás és alkotmánybíráskodás – a politika és jog határán (Beszélő, 1998. 3. szám)

Halmai Gábor: Taláros verdikt (HVG, 1999. július 17.)

Halmai Gábor: Helyes döntés – kis szépséghibával (Élet és Irodalom, 2008. március 28.)

Halmai Gábor: A magyar kormányzati rendszer színeváltozásai (In: Mi fenyegeti a köztársaságot? 43-60.oldal)

Hanák András: Számtan és nyelvtan. Az Alkotmánybíróság esete a kisebb országgyűlést célzó népszavazási kezdeményezéssel (Élet és Irodalom, 2004. július 16.)

Juhász Gábor: Tudakozó plusz. Népszavazási fordulatok – Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntései országos választási (népszavazási) ügyekben (HVG, 2007. december 15.)

Juhász Gábor: Vészfékezés. AB-irányváltás referendumügyben (HVG, 2008. március 22.)

Juhász Gábor: Kérdő jelek. Népszavazási roham – Referendumcsökkentés (HVG, 2013. július 6.)

Kondorosi Ferenc: Lyuk a jogállam szövetén. Az Alkotmánybíróság hatásköre, munkája, döntés a NATO-csatlakozásról kiírandó népszavazásról (Világgazdaság, 1996. február 12.)

Krug Emília: Szunnyadó akna. A népszavazás szellemét nem az Alkotmánybíróság szabadította ki a palackból. Paczolay Péter az alkotmányos aktivizmusról (168 Óra, 2008. július 3.)

Kukorelli István: Az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság feladatai az országos népszavazási kezdeményezések hitelesítési eljárásában (In: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban. Századvég Kiadó, Bp. 2000. 114-127. oldal)

Kukorelli István: Az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság feladatai az országos népszavazási kezdeményezések hitelesítési eljárásában (In: Magister artis boni et aequi Studia in honorem Németh János, szerk.: Kiss Daisy és Varga István, ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2003. 589-606. oldal)

Más lapra tartoznak. Visszadobott népszavazási kezdeményezés (MSZP "négyigenes" népszavazási kezdeményezése) (HVG, 2001. július 14.)

Meszleny László: A hangzavar el fog csitulni. Sólyom László a döntések utóéletéről és a jogállamiság határairól (Magyar Nemzet, 1997. október 22.)

Mihályi Petra: A központi költségvetés alkotmányos problémái népszavazási kezdeményezések tükrében (In: Az állam és a jog alapvető értékei a változó világban. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája, szerk.: Verebélyi Imre, Győr, 2012. 42-50. oldal)

Riba István: Bírók kontra bírók. Stop a (kisebb létszámú) Országgyűlésről szóló népszavazásnak (AB határozata) (HVG, 2004. július 17.)

Sereg András: Kétszázezer aláírás előnyben. Az Alkotmánybíróság döntött a népszavazás körüli vitában. – Bizonytalan a NATO-voksolás – A kormány tudomásul veszi a döntést. – Alkotmánybírósághoz fordul a kormány is. Meghiúsult a kompromisszum a koalíció és az ellenzék között (Népszabadság, 1997. október 14., 15.)

Somos András: Érvek a búzamezőkről. Népszavazási vita (Magyar Narancs, 1997. október 16.)

Szalmás Béla: Az Alkotmánybíróság a népszavazási kérdésekről (Élet és Irodalom, 2007. március 23.)
      Hozzászólások:
      Halmai Gábor: Népszavazás és képviseleti demokrácia (Az alkotmány és az Alkotmánybíróság gyakorlata) (2007. április 6.)
      Karsai Dániel: A kötetlen kötőerő (2007. május 4.)

Szigeti Péter: A három nevezetes jogi kérdés sorsa (Élet és Irodalom, 2007. július 27.)

Szigeti Péter: A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989-2006 ("A hatalomgyakorlás módja a köztársaságban" című fejezet – Akadémiai Kiadó, Bp. 2008. 55-79. oldal)

Szigeti Péter: A népszavazási dosszié. Rekonstrukció és analízis az Alkotmánybíróság döntése után (Társadalmi Szemle, 1998. 2. szám)

Tordai Csaba: Népszavazási kezdeményezés az Alkotmánybíróság előtt (Fundamentum, 2001. 3. szám)

Tóth Judit: Kettős állampolgárság népszavazással? Az Alkotmánybíróság döntéséről (Fundamentum, 2004. 2. szám)

A népszavazás költségei, kampánypénzek

"Fakó" százmilliók népszavazásra (Népszabadság, 2008. január 5.)

Kiszelly Zoltán: Kormányzati mákos bukta: folytatás jövőre? Kérdés, hogy az MSZP propagandakampánya nem csupán a telített reklámpiacnak szánt százmilliós injekció volt-e (Magyar Nemzet, 2003. április 19.)

Markotay Csaba – Fazekas Ágnes – Pungor András: Népszavazási kampánypénzek – határok nélkül (Népszava, 2008. január 11.)

Schiffer András: A nép torzított hangja (közpénzekből folytatott kormányzati kommunikáció a népszavazási kampányban (HVG, 2008. február 29.)

Sok hűhó semmiből. Népszavazás-szervezés (költségei) (HVG, 1989. november 25.)

Tömöry Ákos: Tömbmegbízottak. NATO-propagandapénzek (HVG, 1997. október 25.)

Népszavazások 1989-től

Összefoglaló áttekintés

B. Deák András: Népszavazások tündöklése és bukása (Szabadság, 2004. december)

Dezső Márta: Népszavazás és népi kezdeményezés (In: Alkotmánytan I. Különösen az "Országos népszavazások és sikertelen kezdeményezések" című rész, 156-163. oldal)

Horváth Csaba: Népszavazások Magyarországon (1989-2008) (JURA, 2008. 2. szám)

Kukorelli István: Az országos népszavazás 1989-1998 (In: Magyarország évtizedkönyve 1988-1998, I. kötet, 468-477. oldal)

Löffler Tibor: A rendszerváltoztatás népszavaztatása (Magyar Nemzet, 2003. április 24.)

Luczai Zsuzsanna – Frank Ádám: Országos népszavazások, népi kezdeményezések (1989. augusztus – 2002. január 24.) (Választási Füzetek 78., Belügyminisztérium Országos Választási Iroda, Bp. 2002.)

Népszavazás. Választástörténet. Az Országos választások és népszavazások eredményeinek archívuma (Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/index.jsp)

Népszavazások Magyarországon. Magyar népszavazás-történet 1989-2003 (www.politikerscreen.hu)

Népszavazások és kezdeményezések Magyarországon. Összeállítás az országos népszavazásokról és a jelentősebb kezdeményezésekről 1989 óta (1999. áprilisig) (www.mszp007.hu)

A. S.: Referendumok kora. Több tucat népszavazási kezdeményezés (de JURE, 2007. 8. szám)

Simon Zoltán: Sok kezdeményezés, kevés sikeres népszavazás. Az 1989-es négyigenes rendszerváltó referendum volt az egyetlen, amely igazán megmozgatta a szavazópolgárokat (Népszava, 2004. január 2.)

Szoboszlai György: A népszavazás alkotmányos helye és a politika. A politikai osztály találkozásai a közvetlen demokráciával 1989-1997 (In: Magyarország politikai évkönyve 1997-ről, 103-121. oldal)

Varga Máté: A "négyigenestől" az "uniósig" – országos népszavazások és elutasított kezdeményezések (In: Parlamenti ösztöndíjasok 2004/2005, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 2005. 143-172. oldal)

Vöő György: Népszerű-e a népszavazás? Versengő kezdeményezések, elvetett referendumok (Heti Válasz, 2001. május 4.)

Az un. „négyigenes" népszavazás (1989. november 26.)

4 "igen" – 1989. nov. 26. (http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/index.jsp)

Az 1989-es országos népszavazás, az ún. négyigenes népszavazás (www.elsovalaszto.hu)

A többség elment szavazni. – Az első kérdésre igen 50,1% – nem 49,9% (Magyar Hírlap, 1989. november 27. és 28.)

A szabaddemokraták válasza a hatoknak. Fogjunk össze a népszavasáért (Magyar Hírlap, 1989. október 16.)

Az SZDSZ szóvivője: "Népszavazási bojkottal élni nagyon kockázatos." (Magyar Nemzet, 1989. november 16.)

Aki velünk tart – otthon marad (Magyar Fórum, 1989. november 18.)

Ádám Antal: A népszavazás tétje (Milyen tekintélyű államfőt akarunk az ország élére állítani?) (Dunántúli Napló, 1989. november 18.)

Babus Endre: SZDSZ, MDF igen, nem. Interjú Schmidt Péter alkotmányjogász professzorral (HVG, 1989. november 25.)

Babus Endre: Szavazóverseny (HVG, 1989. december 2.)

Babus Endre: Népszavazás – 1989. Népszavazási plakátok (In: Magyarország politikai évkönyve 1990, 209-223. oldal)

Bauer Tamás: Márciusi tét (HVG, 1989. december 23.)

boroskertész: A népszavazás megfellebbezhetetlenné teszi a döntést. Az SZDSZ-válasz a vádakra. Interjú Tölgyessy Péterrel (Magyar Nemzet, 1989. október 18.)

Bozóki András: Az alkotmányos forradalom éve 1989 (Rubicon, 2004. 5-6. szám)

B. L.: Tényleg döntsön a nép. Az aláírásgyűjtés obstrukciós eljárás volt. Interjú Forgács Imrével, az MSZP osztályvezetőjével (Népszabadság, 1989. november 6.)

cs. n. l.: Eddig húszezer aláírás a népszavazás kérdésében. Az SZDSZ hajthatatlan (Magyar Nemzet, 1989. október 6.)

Csengey Dénes: Népszavazás előtt (kézirat, 1989. megjelent in: Szegényen, szabadon, szeretetben. Válogatás Csengey Dénes írásaiból, szerk. és válogatta: E. Román Kata, Válasz Kiadó, Bp. 2003. 269-273. oldal)

Debreczeni József: Antall József és a négyigenes népszavazás (Magyar Nemzet, 1998. április 25.)

Dési: Szűrös Mátyás átvette a népszavazást követelő aláírásokat (SZDSZ-kezdeményezés). Túl a százezres határon (Magyar Nemzet, 1989. október 17.)

Fekete Gy. Attila: Ellenőrzik az SZDSZ aláíráslistájának hitelességét. – Az SZDSZ elérte célját: 201158-ból 111700 aláírás hiteles (Népszabadság, 1989. október 19. és 28.)

Fekete Gy. Attila: Az elnök a népnek legyen felelős. Interjú Nagy Imrével, az MSZP elnökségi tagjával (Népszabadság, 1989. november 10.)

Halzl József: Kérdések a népszavazás után (Magyar Fórum, 1989. december 9.)

Haraszti Miklós: A kiegyezés két taktikája. Út a négy igenhez (Beszélő, 1999. 10. szám, ill. Magyarország évtizedkönyve1989-1998, I. kötet, 923-934. oldal)

Hatezeregyszázegy (Magyar Fórum, 1989. december 9.)

Hét és félmillió állampolgárt várnak tizenhétezer szavazókörbe. Köztársasági elnökválasztásra "nem"-mel lehet voksolni (Népszabadság, 1989. november 9.)

Holnap népszavazás négy kérdésről. Negyvenkét év után először szabadon. – Sok bizonytalansággal zajlott le a népszavazás. A jogosultak több mint ötven százaléka az urnákhoz járult. Mégis nyilvánosságra hozták. Hatezer-hatszáztizennyolccal több igen. – Hivatalosan is négy igen. Mit mondott a belügyi államtitkár? (Magyar Nemzet, 1989. november 25., 27., 28., 30.)

Horváth Zoltán: Magyarok és másként magyarok. – Pető Iván: És mi lesz holnap? (HVG, 1989. december 2.)

Ki szivárogtatta ki a részeredményeket? A főváros és Pest megye voksa billentette át a mérleg nyelvét (Népszabadság, 1989. november 29.)

Király Zoltán: Meg kell tanulnunk ezt az új módi politizálást. Király Zoltán elnézést kér, de fenntartja véleményét (Magyar Nemzet, 1989. október 30.)

D. Kiss János: Az utakat csakis alkotmányosan és törvényesen lehet végig járni. Szűrös Mátyás a népszavazásról, az Országgyűlésről, választásról (Magyar Hírlap, 1989. november 29.)

Kis János: A négy "igen" üzenete. Választhatunk népszavazással elnököt, ha... (Magyar Nemzet, 1989. december 3.)

Kis János: 1989: A víg esztendő" (Beszélő, 1999. 10. szám)

Kónya Imre: A kényszerpálya lezárult – felejtsük el. Népszavazás után, tiszta lappal (Magyar Nemzet, 1989. december 11.)

Kukorelli István: Kell-e nekünk népszavazás? (Magyar Nemzet, 1989. november 23.)

Kukorelli István: Hatezeregyszázegy (Magyar Fórum, 1989. december 9.)

Minimális különbséggel győzött a négy igen (Népszabadság, 1989. november 28.)

Nagy József: Húszéves a négyigenes. Kis János: A tévedésért nagy árat kell fizetni. – 48 órával a népszavazás előtt élesen ütköztetik véleményüket a pártok és a szervezetek (Magyar Nemzet, 1989. november 24.)

Papp László Tamás: Utazás abszurdisztánból Paranoisztánba. Rendszerváltás a konspirációs teóriák tükrében I. (Kritika, 2013. 9-10. szám)

Pozsgay Imre: Más lenne ma az ország és más a baloldal (Népszabadság, 2009. november 26.)

Rejtő Gábor: Nem-igen térkép. Egy népszavazás tanulságai (Beszélgetés Lengyel Lászlóval és Gombár Csabával) (A Világ, 1990. január 11.)

Révész Sándor: A nép veszélyes fegyver (Népszabadság, 2011. június 4.)

Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987-1990 (különösen "A népszavazástól a kormányváltásig 1989. november – 1990. május. A rendszerváltás radikális antikommunista szakasza" című fejezet – Napvilág Kiadó, Bp. 2006. 487-498. oldal)

Somogyi Marcell: Döntsön a nép! – de miről? Húsz éve történt: a négyigenes népszavazás (Heti Válasz, 2009. november 26.)

Stépán Balázs: Tájkép népszavazás után (Magyar Hírlap, 1989. december 8.)

Szász István: Fel, népszavazni! (168 Óra, 2009. április 9.)

Szász István: Négyigenes népszavazás a rendszerváltás finisében. Megoldatlan, de alapvető kérdésekben kezdeményezett megoldást 1989-ben az SZDSZ és a Fidesz (Népszava, 2009. november 26.)

Szelényi Iván: Igent mondok (HVG, 1989. november 25.)

Szendrei Lőrinc: "Én nem pártutasításra vagyok ellenzéki." Király Zoltán válasza az SZDSZ-nek (Magyar Nemzet, 1989. október 19.)

Sz. Tóth János: Megérte az a néhány száz millió... Interjú a népszavazásról Szabó Miklóssal, a Szabad Demokraták Szövetségének képviselőjével (Magyar Fórum, 1989. december 9.)

Tölgyessy Péter: Adalékok az átmenet regényéhez (Magyar Nemzet, 1999. május 22.)

Ügyrendi vita a köztársaságielnök-választás körül. – Király Zoltán tisztességtelennek minősítette az SZDSZ-t. Interjú Király Zoltánnal, Tölgyessy Péterrel, Nyers Rezsővel, Timkó Ivánnal és Fodor Gáborral (Magyar Hírlap, 1989. október 18.)

Vállaljuk: nem, igen, igen, igen. Hat párt, illetve szervezet sajtótájékoztatója a népszavazásról (Népszabadság, 1989. november 24.)

4 "igen" – 1989. nov. 26. (http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/index.jsp)

Az 1989-es országos népszavazás, az ún. négyigenes népszavazás (www.elsovalaszto.hu)

A többség elment szavazni. – Az első kérdésre igen 50,1% – nem 49,9% (Magyar Hírlap, 1989. november 27. és 28.)

A szabaddemokraták válasza a hatoknak. Fogjunk össze a népszavasáért (Magyar Hírlap, 1989. október 16.)

Az SZDSZ szóvivője: "Népszavazási bojkottal élni nagyon kockázatos." (Magyar Nemzet, 1989. november 16.)

Aki velünk tart – otthon marad (Magyar Fórum, 1989. november 18.)

Ádám Antal: A népszavazás tétje (Milyen tekintélyű államfőt akarunk az ország élére állítani?) (Dunántúli Napló, 1989. november 18.)

Babus Endre: SZDSZ, MDF igen, nem. Interjú Schmidt Péter alkotmányjogász professzorral (HVG, 1989. november 25.)

Babus Endre: Szavazóverseny (HVG, 1989. december 2.)

Babus Endre: Népszavazás – 1989. Népszavazási plakátok (In: Magyarország politikai évkönyve 1990, 209-223. oldal)

Bauer Tamás: Márciusi tét (HVG, 1989. december 23.)

boroskertész: A népszavazás megfellebbezhetetlenné teszi a döntést. Az SZDSZ-válasz a vádakra. Interjú Tölgyessy Péterrel (Magyar Nemzet, 1989. október 18.)

Bozóki András: Az alkotmányos forradalom éve 1989 (Rubicon, 2004. 5-6. szám)

B. L.: Tényleg döntsön a nép. Az aláírásgyűjtés obstrukciós eljárás volt. Interjú Forgács Imrével, az MSZP osztályvezetőjével (Népszabadság, 1989. november 6.)

cs. n. l.: Eddig húszezer aláírás a népszavazás kérdésében. Az SZDSZ hajthatatlan (Magyar Nemzet, 1989. október 6.)

Csengey Dénes: Népszavazás előtt (kézirat, 1989. megjelent in: Szegényen, szabadon, szeretetben. Válogatás Csengey Dénes írásaiból, szerk. és válogatta: E. Román Kata, Válasz Kiadó, Bp. 2003. 269-273. oldal)

Debreczeni József: Antall József és a négyigenes népszavazás (Magyar Nemzet, 1998. április 25.)

Dési: Szűrös Mátyás átvette a népszavazást követelő aláírásokat (SZDSZ-kezdeményezés). Túl a százezres határon (Magyar Nemzet, 1989. október 17.)

Fekete Gy. Attila: Ellenőrzik az SZDSZ aláíráslistájának hitelességét. – Az SZDSZ elérte célját: 201158-ból 111700 aláírás hiteles (Népszabadság, 1989. október 19. és 28.)

Fekete Gy. Attila: Az elnök a népnek legyen felelős. Interjú Nagy Imrével, az MSZP elnökségi tagjával (Népszabadság, 1989. november 10.)

Halzl József: Kérdések a népszavazás után (Magyar Fórum, 1989. december 9.)

Haraszti Miklós: A kiegyezés két taktikája. Út a négy igenhez (Beszélő, 1999. 10. szám, ill. Magyarország évtizedkönyve1989-1998, I. kötet, 923-934. oldal)

Hatezeregyszázegy (Magyar Fórum, 1989. december 9.)

Hét és félmillió állampolgárt várnak tizenhétezer szavazókörbe. Köztársasági elnökválasztásra "nem"-mel lehet voksolni (Népszabadság, 1989. november 9.)

Holnap népszavazás négy kérdésről. Negyvenkét év után először szabadon. – Sok bizonytalansággal zajlott le a népszavazás. A jogosultak több mint ötven százaléka az urnákhoz járult. Mégis nyilvánosságra hozták. Hatezer-hatszáztizennyolccal több igen. – Hivatalosan is négy igen. Mit mondott a belügyi államtitkár? (Magyar Nemzet, 1989. november 25., 27., 28., 30.)

Horváth Zoltán: Magyarok és másként magyarok. – Pető Iván: És mi lesz holnap? (HVG, 1989. december 2.)

Ki szivárogtatta ki a részeredményeket? A főváros és Pest megye voksa billentette át a mérleg nyelvét (Népszabadság, 1989. november 29.)

Király Zoltán: Meg kell tanulnunk ezt az új módi politizálást. Király Zoltán elnézést kér, de fenntartja véleményét (Magyar Nemzet, 1989. október 30.)

D. Kiss János: Az utakat csakis alkotmányosan és törvényesen lehet végig járni. Szűrös Mátyás a népszavazásról, az Országgyűlésről, választásról (Magyar Hírlap, 1989. november 29.)

Kis János: A négy "igen" üzenete. Választhatunk népszavazással elnököt, ha... (Magyar Nemzet, 1989. december 3.)

Kis János: 1989: A víg esztendő" (Beszélő, 1999. 10. szám)

Kónya Imre: A kényszerpálya lezárult – felejtsük el. Népszavazás után, tiszta lappal (Magyar Nemzet, 1989. december 11.)

Kukorelli István: Kell-e nekünk népszavazás? (Magyar Nemzet, 1989. november 23.)

Kukorelli István: Hatezeregyszázegy (Magyar Fórum, 1989. december 9.)

Minimális különbséggel győzött a négy igen (Népszabadság, 1989. november 28.)

Nagy József: Húszéves a négyigenes. Kis János: A tévedésért nagy árat kell fizetni. – 48 órával a népszavazás előtt élesen ütköztetik véleményüket a pártok és a szervezetek (Magyar Nemzet, 1989. november 24.)

Papp László Tamás: Utazás abszurdisztánból Paranoisztánba. Rendszerváltás a konspirációs teóriák tükrében I. (Kritika, 2013. 9-10. szám)

Pozsgay Imre: Más lenne ma az ország és más a baloldal (Népszabadság, 2009. november 26.)

Rejtő Gábor: Nem-igen térkép. Egy népszavazás tanulságai (Beszélgetés Lengyel Lászlóval és Gombár Csabával) (A Világ, 1990. január 11.)

Révész Sándor: A nép veszélyes fegyver (Népszabadság, 2011. június 4.)

Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987-1990 (különösen "A népszavazástól a kormányváltásig 1989. november – 1990. május. A rendszerváltás radikális antikommunista szakasza" című fejezet – Napvilág Kiadó, Bp. 2006. 487-498. oldal)

Somogyi Marcell: Döntsön a nép! – de miről? Húsz éve történt: a négyigenes népszavazás (Heti Válasz, 2009. november 26.)

Stépán Balázs: Tájkép népszavazás után (Magyar Hírlap, 1989. december 8.)

Szász István: Fel, népszavazni! (168 Óra, 2009. április 9.)

Szász István: Négyigenes népszavazás a rendszerváltás finisében. Megoldatlan, de alapvető kérdésekben kezdeményezett megoldást 1989-ben az SZDSZ és a Fidesz (Népszava, 2009. november 26.)

Szelényi Iván: Igent mondok (HVG, 1989. november 25.)

Szendrei Lőrinc: "Én nem pártutasításra vagyok ellenzéki." Király Zoltán válasza az SZDSZ-nek (Magyar Nemzet, 1989. október 19.)

Sz. Tóth János: Megérte az a néhány száz millió... Interjú a népszavazásról Szabó Miklóssal, a Szabad Demokraták Szövetségének képviselőjével (Magyar Fórum, 1989. december 9.)

Tölgyessy Péter: Adalékok az átmenet regényéhez (Magyar Nemzet, 1999. május 22.)

Ügyrendi vita a köztársaságielnök-választás körül. – Király Zoltán tisztességtelennek minősítette az SZDSZ-t. Interjú Király Zoltánnal, Tölgyessy Péterrel, Nyers Rezsővel, Timkó Ivánnal és Fodor Gáborral (Magyar Hírlap, 1989. október 18.)

Vállaljuk: nem, igen, igen, igen. Hat párt, illetve szervezet sajtótájékoztatója a népszavazásról (Népszabadság, 1989. november 24.)

Népszavazás a köztársasági elnök közvetlen választásáról (1990. július 29.)

Az 1990-es országos népszavazás a köztársaság elnök közvetlen választásáról (www.elsovalaszto.hu)

A köztársasági elnök 1990. július 29. (http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/index.jsp)

A közvetlen választás nem egyenlő a demokráciával. Tamás Gáspár Miklós (SZDSZ), Király Zoltán (független) a köztársasági elnökválasztási rendszerről (Magyar Nemzet, 1990. június 6.)

A választási bizottság adatai szerint: érvénytelen a népszavazás. MSZP: az eredmény várakozás alatti. Király Zoltán: fásultak az emberek (Népszava, 1990. július 30.)

Az MSZP folytatja az aláírásgyűjtést – Szűrös Mátyás az aláírásgyűjtésről (Népszava, 1990. június 19.)

Magyar Közvélemény-kutató Intézet: a politikai közvélemény 1990-ben. A július 29-i népszavazás (In: Magyarország politikai évkönyve 1991, 589-590. oldal)

A kisgazdák szerint legjobb volna, ha vasárnap senki sem szavazna (Népszabadság, 1990. július 27.)

A népszavazás érvénytelen. Országos Választási Bizottság sajtótájékoztatója (Magyar Hírlap, 1990. július 31.)

A vasárnapi népszavazás nem ismételhető. Országos Választási Bizottság, nemzetközi sajtótájékoztató (Magyar Nemzet, 1990. július 28.)

Babus Endre: Tereferendum. Vita a köztársasági elnökválasztásról (HVG, 1990. június 16.)

Babus Endre: Elnök utca (HVG, 1990. június 23.)

Baranyai Tibor: A nép nem szavazott (Szocdem Népszava, 1990. 14. szám)

Bauer Tamás: A pártütés van (Beszélő, 1990. június 23.)

Bauer Tamás: Most örüljünk? Kettős vereség (Beszélő, 1990. augusztus 4.)

Bozóki András: A köztársasági elnök esete a néppel (Világ, 1990. június 21.)

Candidus: Döntött a nép! (Kis Újság, 1990. 31. szám)

Császár Nagy László: Távol az urnától (Magyar Nemzet, 1990. július 31.)

Döntsön a nép?... (Magyar Nemzet, 1990. június 26.)

...éljen a király! Erős János legyen a paprikajancsi (A Világ, 1990. július 5.)

Fekete Gy. Attila: Hogyan választunk elnököt? Július 29. vasárnap, népszavazás (Népszabadság, 1990. július 5.)

Forró Péter: Papírforma. Népszavazás eredménytelensége (Magyar Hírlap, 1990. július 30.)

Fricz Tamás: Népszavazás vagy hatalomvágy. MSZP-akció, elnökválasztás (Figyelő, 1990. június 21.)

Gyurkó: szerintük törvénytelen (Magyar Nemzet, 1990. augusztus 8.)

Horn Gyula: népszavazás – miért szavazás? (Népszabadság, 1990. július 27.)

Horváth K. József: Sok türelmet, energiát igénylő processzus. Minek nézünk elébe, ha közvetlenül választunk köztársasági elnököt? (Pesti Hírlap, 1990. július 27.)

Juhász Gábor: Szavazószámlálás (HVG, 1990. július 27.)

Július 29.: lesz érvényes népszavazás? Országos körkép az előkészületekről (Népszava, 1990. július 21.)

K. k.: Országos aláírásgyűjtő akció indul. Ki válassza az államfőt? (Népszabadság, 1990. július 11.)

KDNP: lelkiismeret kontra frakciófegyelem. Referendum előtt. Füzessy Tibor a köztársasági elnökválasztás módjáról (Magyar Hírlap, 1990. június 16.)

Ki az aláírások gazdája? (Magyar Nemzet, 1990. június 19.)

Kiírható a népszavazás. Országos Választási Bizottság hitelesítette az aláírásokat (Magyar Hírlap, 1990. június 26.)

Király Zoltán nyilatkozata a köztársasági elnökválasztásról (Országos Sajtószolgálat, 1990. június 15.)

Király Zoltán felhívása a választópolgárokhoz (Országos Sajtószolgálat, 1990. július 26.)

D. Kiss János: Elnökkérdés. Elnökválasztás népszavazással vagy a parlamentben. SZDSZ-, MDF-, MSZP-álláspontok (Magyar Hírlap, 1990. június 6.)

D. Kiss János: Csendes készülődés a népszavazásra. Köztársasági elnökválasztás (Magyar Hírlap, 1990. július 13.)

Köztársasági elnök népszavazás útján, MDF-SZDSZ megállapodás ellen (Magyar Hírlap, 1990. június 2.)

L. László János: Népszavazásra készül az MSZP. Köztársasági elnök választásáról (Pesti Hírlap, 1990. július 6.)

L. László János: Nép(telen)szavazás (Pesti Hírlap, 1990. július 30.)

L. László János: Hatpárti körkérdés a népszavazásról (Pesti Hírlap, 1990. július 31.)

Lengyel: "Az aláírások nem saját érdekemet szolgálják." Király Zoltán (képviselő) a köztársasági elnökválasztás módjáról gyűjtött szavazatokról (Magyar Hírlap, 1990. június 15.)

Lengyel András György: Nem kér a régi-új pártfegyelemből. Király Zoltán az MDF-SZDSZ megegyezésről, választásról, köztársasági elnökről (Magyar Hírlap, 1990. május 14.)

Ma még várják az autogramokat. Király Zoltán aláírásgyűjtése (Vasárnapi Hírek, 1990. június 17.)

MSZP: nem a destrukció a cél. Vastagh Pál a köztársasági elnökválasztás módjáról (Magyar Hírlap, 1990. június 16.)

Nem szavazott a nép. Elnökválasztás (Népszabadság, 1990. július 30.)

Népszavazás, de mikor? Tirts Tamás (Fidesz), Hack Péter (SZDSZ), Füzessy Tibor (KDNP), Dragon Pál (FKGP), Balás István (MDF) és Gál Zoltán (MSZP) a köztársasági elnökválasztás módjáról, a népszavazás időpontjáról (Magyar Hírlap, 1990. június 20.)

Népszavazás. – Nem volt eredményes a népszavazás (Magyar Hírlap, 1990. július 27., 30.)

Ötvös: A népszavazás miatt csalódott az MSZP. Horn Gyula és Kovács László sajtótájékoztatója (Magyar Hírlap, 1990. augusztus 1.)

Parlamenten kívüli pártok állásfoglalása. Magyar Néppárt, Magyar Realista Párt, SZDP, Haza Párt, Nyugdíjasok Pártja, Magyar Szabadságpárti Szövetség álláspontja, interjú Utasy István elnökkel (Haza Párt) (Esti Hírlap, 1990. július 26.)

Pataki, Judit: Public Shows Little Interest in Referendum on Presidency (Report on Eastern Europe, 1990. 33. szám, VI. 6.)

Pogonyi Lajos: A Ház vagy a nép? (a frakciók véleménye) (Népszabadság, 1990. június 12.)

Polonyi Gábor – Várnai Gábor: Az új rendszer új kérdése (Magyar Hírlap, 1990. július 5.)

Rádai Eszter: A vesztes fellebbez. Interjú Schmidt Péterrel (alkotmányjogász) a köztársasági elnök megválasztásának módjáról (168 Óra, 1990. június 19.)

Rimóczi Károly: Öt párt alkotmánybíróért kiált (Népszabadság, 1990. augusztus 8.)

Sok hűhó semmiért. Népszavazás nemzetközi megítélése (Népszabadság, 1990. július 31.)

Soproni H. Lajos: Népszavazás: július 29-én (Magyar Hírlap, 1990. június 28.)

Strandszavazás. Népszavazás elnökválasztásról, előkészületek (HVG, 1990. július 21.)

SZDSZ: bojkott biztosan nem lesz. Hack Péter a köztársasági elnökválasztás módjáról (Magyar Hírlap, 1990. június 16.)

Stépán Balázs: Nehéz a hatalomtól búcsút venni. Az MSZP, a gombháború és a népszavazás (A Világ, 1990. július 19.)

Szente László: És mégis, kinek az érdeke? Interjú Tölgyessy Péterrel (SZDSZ) (168 Óra, 1990. június 26.)

Szentkirályi: Népszavazás, ha lesz: csak helyhatósági választások után. Holló András, az Alkotmánybíróság főtitkára aláírásgyűjtés technikai kérdéseiről (Magyar Hírlap, 1990. június 16.)

F. Takács: Re-referendum. Népszavazás, köztársasági elnök választási módja (Mai Nap, 1990. július 26.)

Tamás Gáspár Miklós: "Személyeskednek a honatyák" (Népszabadság, 1990. június 20.)

Újhelyi: Kispártoknak nagy keserve. Parlamenten kívüli pártok indítványa az Alkotmánybírósághoz (Magyar Hírlap, 1990. augusztus 8.)

Vödrös Attila: MDF: a procedúra a zavarkeltésnek kedvez (Magyar Hírlap, 1990. június 16.)

Vödrös: Az MDF ellenzi a népszavazást (Magyar Hírlap, 1990. június 18.)

Völgyes Iván: Miről döntsön a nép? (HVG, 1990. június 23.)

Népszavazás a NATO-tagságról
(1997. november 16.)

Az 1997-es országos népszavazás Magyarországon NATO-csatlakozásról (www.elsovalaszto.hu)

Népszavazás Magyarországon a NATO-tagságról. 1997. november 16.-i gyorskiadvány angol, német, francia és orosz nyelven az eredményekről (Választási Füzetek, Belügyminisztérium Országos Választási Iroda, Bp. 1997.)

A NATO már itt van mi meg megyünk. A népszavazással csak legalizáljuk a meglévő állapotot (Interjú Póda Jenővel, Éliás Ádámmal és Raffay Gézával (Magyar Demokrata, 1997. november 13.)

A NATO mellett döntött az ország. Csaknem 50%-os részvétel a népszavazáson - Budapesten voksoltak a legtöbben (Magyar Hírlap, 1997. november 17.)

A parlamenti pártok egységesen a NATO mellett (Népszabadság, 1997. november 4.)

A szavazók többsége a NATO mellett döntött. Érvényes az ügydöntő referendum - A nyugat örömmel fogadta a NATO-referendum eredményét (Népszabadság, 1997. november 17., 18.)

A többség helyesli a népszavazást. A Medián felmérése a NATO-csatlakozásról és a földtörvényről (Népszava, 1997. szeptember 19.)

Ágh Attila: Politikai pókerjáték a népszavazással (Népszava, 1997. október 16.)

Ágh Attila: Népszavazás után-és előtt (Népszava, 1997. december 2.)

Babus Endre: Kérdések kérdése. Népszavazási fordulatok (HVG, 1997. szeptember 6.)

Bednárik Imre: A Fidesz kétigenes népszavazást szorgalmaz a földről és a NATO-ról - Már a kormány is két népszavazást akar (Népszabadság, 1997. augusztus 27., 29.)

Bednárik Imre-Sereg András: A koalíció elutasítja a keddi népszavazási döntés halasztását - A Szonda Ipsos felmérése a NATO-ról és a földről (Népszabadság, 1997. október 4.)

Befejezetlen történet a népszavazásról. Lantos: Az ellenzék veszélyezteti Magyarország euroatlanti integrációját (4X4 Szabad Demokrata Tájékoztató, 1997. október 16.)

Bilecz Endre: Népszavazás: rendszerváltás vagy konszolidáció (Népszabadság, 1997. szeptember 22.)

Bojár Iván András: A Respublika látványa (Népszabadság, 1997. november 8.)

Bozóki András: Róka fogta csuka (Népszava, 1997. október 16.)

Csapody Tamás: Magyarország és a NATO-bővítés. Összefoglaló jelentés Magyarország NATO-csatlakozásának eseményeiről az 1994 tavaszától 1997. december 15-éig terjedő időszakban (uő: Civil forgatókönyvek. Válogatott tanulmányok és publicisztikai írások 1983-2002. - Századvég Kiadó, Bp. 2000. 345-370. oldal)

Csapody Tamás: Még egyszer a NATO-népszavazásról (Magyar Hírlap, 1999. március 29.)

Csapody Tamás: NATO-népszavazási forgatókönyvek. Referendum megzavarhatja a csatlakozási folyamatot (Magyar Nemzet, 1997. július 4.)

Csík Rita: Ügydöntő népszavazás lesz a földről és a NATO-ról (Népszava, 1997. augusztus 29.)

Csík Rita-Balázsi György: Történelmi esély a csatlakozásra. A kormány és az ellenzék egymást okolja a közös kampányzáró elmaradásáért (Népszava, 1997. november 14.)

Elsöprő többség szavazott a NATO-tagságra. A lakosság megerősítette a parlamenti pártok állásfoglalását (Magyar Nemzet, 1997. november 17.)

Fricz Tamás: Kirajzolódnak a politikai törésvonalak. Kétigenes vagy háromigenes népszavazás? (Magyar Nemzet, 1997. szeptember 18.)

Fricz Tamás: Mi lesz a népszavazás után? Egy következmények nélküli ország (Magyar Nemzet, 1997. november 5.)

Gazsó Tibor-Szabó Andrea: A megkérdezettek kétharmada részt venne a referendumon. Az MSZP hívei a legelkötelezettebbek, a kisgazdáké a legkevésbé (Magyar Hírlap, 1997. október 18.)

György Bence: Megütközéssel fogadta és elutasítja az ellenzék javaslatát a kabinet - Véleménynyilvánító vagy ügydöntő legyen a népszavazás (Népszava, 1997. augusztus 22., 23.)

Közvélemény-kutató tájékozódott a NATO-belépésről és a külföldiek földvásárlásáról (Népszabadság, 1997. december 19.)

Hegyi Gyula: A NATO-népszavazás és a szocialisták (Magyar Hírlap, 1997. július 17.)

Időben megtartható a népszavazás - Ismét a kormányon a sor. Az Alkotmánybíróság szerint nem adható válasz Horn indítványára - Népszavazás csak a NATO-ról - A kormány ragaszkodik a NATO-népszavazáshoz - Népszavazás csak a NATO-ról - Vita a NATO-népszavazásról - Népszavazás csak a NATO-ról. Pártok a referendum sikeréért (Népszava, 1997. október 16., 17., 18.m 22., 28., november 5.)

Kérdések és válaszok a referendum előtt. Naprakészen a NATO-ról (Magyar Nemzet, 1997. november 14.)

Kéri László: Új politikai erőtérben (Népszava, 1997. október 31.)

Kis János: Javaslat újragondolása (Magyar Narancs, 1997. október 23.)

Klein András: Miért változott a kormány álláspontja? Kommunikációs stratégia a népszavazás(ok) kérdésében (Magyar Nemzet, 1997. szeptember 17.)

Kodolányi Gyula: NATO-védernyő alatt - Sz. Bíró Zoltán - Szilágyi János: A fogatlan mumus (Népszabadság, 1997. november 12.)

Kovács Kristóf-Pálinkás Szüts Róbert: A nagy dobás. Népszavazás (Magyar Narancs, 1997. november 20.)

Kun, Joseph C.: A népszavazás egyik nemzetközi tétje (Magyar Hírlap, 1997. november 14.)

Kuncze Gábor: Vétkek és hibák - Kis János: Javaslat újragondolásra (4X4 Szabad Demokrata Tájékoztató, 1997. október 30.)

Kuncze Gábor: Vétkek és hibák. A népszavazásról, a NATO-ról és az ország jövőjéről (Népszabadság, 1997. október 17.)

Kuncze Gábor: Iránytű a közös úthoz - Orbán Viktor: Az új évezred első döntése (Népszava, 1997. november 14.)

Ma kiderül, lehet-e NATO népszavazás - Brüsszel is az Alkotmánybíróságra figyel - Az Alkotmánybíróság nem válaszolt a kormány kérdésére - A november 16.i NATO-népszavazáshoz ragaszkodik a kormány (Népszabadság, 1997. október 16., 17., 18.)

Magyar Péter: Ki fizeti a révészt? Népszavazás a NATO csatlakozásról (HVG, 1997. november)

Marián Béla: Sikeres népszavazás, erősödő SZDSZ. Közvélemény-kutatás (Magyar Narancs, 1997. november 27.)

Marián Béla: Pártleltár. Közvéleménykutatás (Magyar Narancs, 1998. január 8.)

Marián Béla: Népszavazás előtt. Közvéleménykutatás a pártok támogatottságáról (Magyar Narancs, 1997. október 16.)

Mátyás Győző: Nép(le)szavazás (Magyar Hírlap, 1997. október 11.)

Meggyőző többség a NATO tagság mellett (Népszava, 1997. november 17.)

Mennyire szabadon választottunk? A Nyilvánosság Klub Monitor Csoportjának jelentése a NATO-népszavazást megelőző időszak hazai sajtómegnyilatkozásairól (Népszava, 1997. december 8.)

Nagy Csaba-Czene Gábor: Holnap zárul a NATO kampány. Kovács László: A semlegesség háromszor annyiba kerülne - Az Alba köz szerint a tagság nélkül is jogállam maradnánk (Népszabadság, 1997. november 13.)

Népszavazás előtt a NATO-csatlakozásról, Horn bízik a sikerben - A Munkáspárt a belépés ellen tüntet (Népszabadság, 1997. november 11.)

Népszavazás a NATO-ról (Népszava, 1997. július 9.)

O. V. Gy.: Egyetértés a NATO-népszavazásról- A Transzatlanti Fórum a tagfelvétel előnyeiről és költségeiről - Az MSZP nem tekinti tárgyalási alapnak a Fidesz javaslatát - A kormánypártok elutasították a Fidesz javaslatát (Népszabadság, 1997. október 20., 21,)

Orbán Viktor: Megnyerjük-e a XXI. századot. A vasárnapi voksolás tétje (Magyar Nemzet, 1997. november 14.)

Pomogács Béla: Népszavazás után, nem ünneprontásként. Mi van az érdektelenség mögött? (Magyar Nemzet, 1997. november 21.)

Ripp Zoltán: A népszavazás után (Népszava, 1997. november 18.)

Részvételre szólít fel minden politikai erő (Magyar Nemzet, 1997. november 11.)

Sereg András: Kizárt a választási csalás (a NATO népszavazáson) -állítja Kukorelli István, az OVB elnöke (Népszabadság, 1997. november 7.)

Simon János: NATO-referendum 1997-ben és pártpreferenciák az 1998-as választások előtt (In: Magyarország politikai évkönyve 1997-ről, 836-847. oldal)

Simon János: A nyugdíjas választók ereje. Hogyan szavaztunk a NATO-csatlakozásra? (Magyar Nemzet, 1998. február 2.)

Simon János: Igazságosság és békevágy. NATO-csatlakozásunk megítélése a referendum, valamint a katonai konfliktusok tükrében (in:uő.: A politikai kultúra szintképei, 386-422. oldal)

Sürgeti a népszavazást a NATO menetrend (Népszava, 1997. szeptember 22.)

Szabó Andrea: A megkérdezettek kétharmada részt venne a NATO referendumon (Magyar Hírlap, 1997. október 18.)

Szabó János: Út a NATO-igenhez (In: Magyarország politikai évkönyve 1997-ről, 302-312. oldal)

Szerető Szabolcs: Novemberig népszavazás a csatlakozásról. Hétpárti egyeztetés az egyetértés jegyében (Magyar Hírlap, 1997. július 11.)

Szikinger István: Elvesztett időérzék? (Népszava, 1997. július 16.)

Szoboszlai György: A népszavazás alkotmányos helye és a politika. A politikai osztály találkozásai a közvetlen demokráciával (Magyarország politikai évkönyve 1997-ről, 103-121. oldal)

Tömöry Ákos: Tömbmegbízottak. NATO-propagandapénzek (HVG, 1997. október 25.)

Újvári Miklós: Rögökkel teleszórt út vezetett a népszavazásig - L. K.: A referendum eredménye kötelezi a parlamentet - Kuncze eredményes referendumra számít (Magyar Hírlap, 1997. november 12. és 13.)

Varga Attila: A népszavazás lassan „idejétmúlt" lesz - Zámbó Zoltán: Kell-e nekünk NATO? (Magyar Nemzet, 1996. február 16.)

Vita a népszavazásról. Bihari Mihály: az ellenzék kampányol. Torgyán József: az erősebb enged (Népszava, 1997. október 16.)

Zsoldos Attila: Nem enyhül a kormánypártok és az ellenzék viszonya. Kuncze Gábor a népszavazási vitákról, a rendőri fellépésekről (Népszabadság, 1997. november 11.)

Népszavazás az EU-tagságról
(2003. április 16.)

Népszavazás 2003 (http://www.valasztas.hu/hu/ovb/47/47_0.html)

A népszavazás margójára (UFi, 2003. április)

"Az EU-kampány tükre az országnak" – interjú Somody Imrével (UFi, 2003. április)

Alacsony részvétel, pártviták. www.168ora.hu (168 Óra, 2003. április 24.)

Arató Krisztina: EU-népszavazás Magyarországon (In: Magyarország politikai évkönyve 2003-ról, 850-864. oldal)

Arató Krisztina – Unger Anna: Népszavazás az Európai Unióról Magyarországon (Acta Humana, 2004. 3. szám)

Arató, Krisztina: EU Referendum in Hungary: Passiveness, Euroscepticism or Something Else? (In: Central Europe Beyond Double Enlargement. Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, Lithunaian Political Science Association, Konrad Adenauer Stiftung, Vilnius, 2004. 9-31. oldal)

Babus Endre: Nemtelen egyszerűséggel. Népszavazás az EU-csatlakozásról (HVG, 2003. április 10.)

Babus Endre: Sovány eredmény. Népszavazás az Európai Unióról (HVG, 2003. április 19.)

Balázs Péter: Európai kampánytémák (Népszabadság, 2004. június 1.)

Bauer Tamás: Örömünnep és hideg zuhany (Népszabadság, 2003. április 24.)

Bayer Zsolt: Mutassuk meg nekik! (Magyar Nemzet, 2004. június 11.)

Bertók László Attila: Ez a szavazás kudarc volt. Interjú Fricz Tamás politológussal (Magyar Demokrata, 2003. április 17.)

Bogár Zsolt – Gavra Gábor: Ünnepélyes keretek között. Eredményhirdetés után – EU-bulik (Magyar Narancs, 2003. április 17.)

Csak együtt sikerülhet! A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Európa-programja (kiadja a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, 2004.)

Csatlakozunk! A vártnál kisebb volt a részvétel, de meggyőző többség szavazott Európára (Magyar Hírlap, 2003. április 14.)

Debreczeni József: Magyarország nem Amerika – avagy a júniusi választás tétje (Népszabadság, 2004. április 17.)

Dessewffy Tibor: A nagymama és a befőtt, avagy az EU-kampány – aláírás után (Magyar Hírlap, 2003. április 19.)

Európai Unió: igen, irány Athén. Negyvenöt százalékos részvétel mellett több mint hárommillióan szavaztak a csatlakozásra (Népszava, 2003. április 14.)

Farkas Elemér: A törvénytelen szavazás (Nemzetőr Online, www.nemzetor.hu)

Fowler, Brigid: The Hungarian EU accession referendum, 12 April 2003 (In: Opposing Europe Research Network Referendum Briefing No. 4, Sussex European Institute, University of Sussex, 2003, http://www.sussex.ac.uk/sei/documents/hungary4.pdf)

Fricz Tamás: A vasárnapi tét (Heti Válasz, 2004. június 10.)

Gavra Gábor: Árpád vére, hej! Véres kard. Országos körút az EU-csatlakozás ellen (Magyar Narancs, 2003. április 10.)

Gyévai Zoltán: Távol a polgároktól (Figyelő, 2004. június 10-16.)

Hegedüs István: Csatlakozás, népszavazás, alkotmányozás, európai választások. Magyarország és a magyar média belépése az Európai Unióba (Médiakutató, 2004. 1. szám)

Hegedüs István: Magyar pártok – európai választások. Négy lehetőség, hat szempont – a tizenkét csillag árnyékában (Politikatudományi Szemle, 2004. 3. szám)

Igen és nem az Európai Unióra. A Bibó István Közéleti Társaság nyilvános vitaestje 2003. április 14-én. Vitavezető: Kende Péter, előadók: Balázs Péter, Debreczeni József és Kéri László (www.bibotarsasag.hu)

Igen – de kevesen. A drága és primitív kampány elriasztotta a szavazókat (Magyar Demokrata, 2003. április 17.)

Igen az európai uniós csatlakozásra. A választópolgárok 45,62 százaléka jelent meg az ügydöntő népszavazáson (Népszabadság, 2003. április 14.)

Kákai László – Vető Balázs: Az európai parlamenti választások mandátum-előrejelzésének pontossága (Politikatudományi Szemle, 2004. 3. szám)

Kevesen szavaztak, de elegen. Az igen fölényes győzelme az EU-népszavazáson. A pártok egymástól eltérően értékelik az eredményt (Magyar Nemzet, 2003. április 14.)

Lazányi János László: Népszavazások és az első EU-s választás térképeken (In: Magyarország politikai évkönyve 2004-ről, CD-melléklet)

Marián Béla: Elég jól vizsgáztak a közvélemény-kutatók (Népszabadság, 2004. június 17.)

Megegyeztek a pártok. Az európai uniós népszavazásról hétfőn külön döntenek (Magyar Nemzet, 2002. november 28.)

Népszavazás a csatlakozásról. Dokumentumok (In: Magyarország politikai évkönyve 2003-ról, CD)

Népszavazás után (Magyar Narancs, 2003. április 17.)

Pálmai Erika: Pártos vita a referendum dátumáról. Nincs veszélyben az alkotmánymódosítás, csak a népszavazás időpontja kérdéses (Népszava, 2002. október 18.)

Pogácsa Zoltán: "Igenke" pártiak országa (Figyelő, 2003. április 24.)

Pócs Balázs: Április 12-én lesz az uniós népszavazás. Négypárti megállapodás az alkotmánymódosításról és az ügydöntő referendum kérdéseiről (Népszabadság, 2002. december 3.)

Rózsa Péter: Még egyszer a referendumról (Népszava, 2003. április 24.)

Schiffer András: A távolmaradás üzenete (Magyar Hírlap, 2003. április 16.)

Sümegi Noémi: Nem diadalmenet. Miért volt alacsony a részvételi arány az EU-népszavazáson? (Heti Válasz, 2003. április 18.)

Szabó László – Zubor András (szerk.): Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról, 2003. április 12. Tájékoztató adatok (Választási Füzetek 108., Belügyminisztérium Országos Választási Iroda, Bp. 2003.)

Szabó Lászlóné (szerk.): EU-népszavazás 2003. I. Eredmény adatok II. Események képekben (Választási Füzetek 111., Belügyminisztérium Országos Választási Iroda, Bp. 2003.)

A TÁRKI szerint magas részvétel és egyértelmű támogatottság várható az EU-népszavazáson (2003. március, www.tarki.hu)

Tóka Gábor: A szavazói magatartás kutatása (Politikatudományi Szemle, 2001. 3. szám)

Tverdova, Y. – Anderson, C.: Choosing the West? Referendum Choices on EU Membership in East-Central Europe (Electoral Studies, XXIII. 2004. 185-208. oldal)

Unger Anna: Összuniós népszavazás? (Népszabadság, 2004. szeptember 3.)

Zacsek Gyula: Tájkép népszavazás után. Levél az európai uniós népszavazásról (www.jobbik.net)

Népszavazás a kettős állampolgárságról (2004. december 5.)

A népszavazás kezdeményezése - kampány

A kormány tájékoztató kampányt indít. Petrétei: A kettős állampolgárság kusza jogi helyzethez vezethet (Népszabadság, 2004. november 9.)

Az utolsó kártya (Magyar Narancs, 2004. december 2.)

A. I. – P. A.: Két vita megegyezés reménye nélkül. Újabb szópárbaj a kettős állampolgárságról a T. Házban (Népszava, 2004. november 18.)

Ahogyan a referendumba belesodródtunk. Komoly belpolitikai tét. – A Kádár-korszak árnyéka? – A legnagyobb zsákutca (Vasárnapi Hírek, 2004. november 28.)

Andor László: Clemanceau álmai: giga kárpótlás (Népszava, 2004. december)

Agenda. Giró-Szász András: Pártérdek sodrásában. – Török Gábor: Az első hiba (Heti Válasz, 2004. november 25.)

Arató Judit – Kepecs Ferenc: Változó a Fidesz viszonya a kettős állampolgársághoz (Népszava, 2004. szeptember 23.)

Arató Judit – Pungor András: Bizonytalanságok a referendum-kezdeményezésekről (Népszava, 2004. október 11.)

Arató Judit – Csík Rita – Simon Zoltán: Kettős állampolgárság: több a kérdés, mint a válasz (Népszava, 2004. november 17.)

Arató Judit: "Népszavazási kampány" a T. Házban (Népszava, 2004. november 30.)

Asztalos Lajos: Népszavazás a kettős állampolgárságról. Félrevert harangon kíséri az MSZP, az SZDSZ (Kapu, 2004. 11-12. szám)

Avar János: Tudatosan távolodtam a pártpolitikától. Szili Katalin házelnök a népszavazásról, saját szerepéről (Vasárnapi Hírek, 2004. november 28.)

Ádám Zoltán: Egy lépés a Balkán felé? Népszavazás a kettős állampolgárságról (Figyelő, 2004. november 25. – december 1.)

Ágoston Balázs – Szakács Gábor: Nyújts feléje védő kart! A kettős állampolgárság előnyei (Magyar Demokrata, 2004. október 28.)

Ágoston Balázs – Csere Zsuzsa: Szocialista programok Erdélybe (Magyar Demokrata, 2004. november 25.)

Ágoston Balázs: Igen, igen mindörökké! December ötödikén nemzeti pályára állhat a magyar politika (Magyar Demokrata, 2004. december 2.)

Ágoston Balázs: 184 milliárd bevétel. Gaudi-Nagy Tamás: Alaptalanul riogatnak a kormánypártok (Magyar Demokrata, 2004. december 2.)

Bayer Zsolt: Igennek kell lennie (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Bauer Tamás: Nemmel, jó lelkiismerettel (Tíz pontban a kettős állampolgárságról) (Élet és Irodalom, 2004. november 19.)

Bándy Péter: Történelmi lehetőség. Szájer József a kettős állampolgárságról és a legújabb választási csalásról (Magyar Demokrata, 2004. november 25.)

Bányai György: Duplán állampolgár. Határontúliak honosítása (168 Óra, 2004. július 15.)

Bányai György: Népszavazási légtornászat (168 Óra, 2004. november 25.)

Bálint József: "Magyarország legyen igent mondó." Tőkés László, Duray Miklós és Ágoston András nyilvános vitára hívja ki Gyurcsány Ferencet (Magyar Nemzet, 2004. november 29.)

Bátorság! Gyurcsány Ferenc a népszavazásról (168 Óra, 2004. december 2.)

Bencsik András: Igen. Orbán Viktor miniszterelnök a népszavazás tétjéről és a tizenötmillió magyarról (Magyar Demokrata, 2004. december 2.)

Bencsik András: A kétigenes népszavazásról (Magyar Demokrata, 2004. november 11.)

Bitz Dániel: Csillagösvényen. Fidesz-kampány a két igenért (168 Óra, 2004. december 2.)

Borbély Imre: Mondj igent, és győzz! A magyar állampolgárság kiterjesztése nemzetpolitikai szemszögből (Magyar Demokrata, 2004. november 18.)

Borbély Zsolt Attila: Ki kaphasson állampolgárságot? (Heti Válasz, 2004. július 22.)

Bugyinszki György: "A végén mindenki rosszul érzi magát." Örkény Antal és Sík Endre az állampolgársági népszavazásról (Magyar Narancs, 2004. november 18.)

Bugyinszki György: Nemzet, politika. Mit gondol valójában a Fidesz a kettős állampolgárságról? (Magyar Narancs, 2005. szeptember 29.)

Buják Attila: Kétlaki magyarok? Petrétei József a népszavazás dilemmáiról (168 Óra, 2004. november 18.)

Buják Attila: Kényszerpálya. Kuncze Gábor: Mégis szavazni kell (168 Óra, 2004. november 25.)

Búr-Baky Miklós: Die Fahne hoch! (Magyar Narancs, 2004. december 2.)

Cake Baly Olívia: Állampolgárság – állam, polgárság (www.szochalo.hu, 2003.08.13.)

CzirjákTörök: Lebeszélő népszavazási kampány (Magyar Nemzet, 2004. november 6.)

Czirják Swendt Török: Élénkül a vita az állampolgárságról (Magyar Nemzet, 2004. november 10.)

Czirják Imre: MSZP-sek a nem ellen. A szocialisták egyik tagozata ellenzi a párt negatív kampányát (Magyar Nemzet, 2004. december 1.)

Cs. I. – N. Sz.: Népszavazás: ismeretlen kérdések. Megszakadtak a pártközi tárgyalások a kettős állampolgárság ügyében (Népszabadság, 2004. november 24.)

Cs. I.: Vitanap az utolsó érvek jogán. Ki fizeti a román nyugdíjat? (Népszabadság, 2004. december 2.)

Csermely Péter: Igen, összetartozunk. Orbán Viktor: A kormány szerint minden magyar ember komoly veszteségeket okoz az államnak (Magyar Nemzet, 2004. november 20.)

Csermely Péter: Igen (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Csete András: Dupla igen december 5-én. A közügyekben aktív polgárság rákényszerítheti akaratát a politikai elitre (Magyar Nemzet, 2004. november 16.)

Csurka István: Magyar szemmel (Magyar Fórum, 2004. november 18.)

Csóti György: A népszavazás a szolidaritásról szól (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Debreczeni József: Hazárdjáték (Népszabadság, 2004. november 27.)

Duray: A népszavazás hazárdjáték. "Magyar identitásukban megroskadt lelkű emberekre bízták a sorsunkat." (Népszabadság, 2004. november 22.)

Duray Miklós két nyílt levele a népszavazás előtt. A nemmel szavazókhoz. Az igennel szavazókhoz (Magyar Nemzet, 2004. december 2.)

Csík Rita – Ferenczi Krisztina – Muhari Judit – Pungor András: Több, mint ötszázmilliárd a magyarokért. Négypárti egyeztetést javasol Herényi a kettős állampolgárságról szóló népszavazásról (Népszava, 2004. november 10.)

Csík Rita: Gyurcsány: Felelős hazafi nem mond igent. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor az utcára vitt politizálással szerezné vissza hatalmát (Népszava, 2004. november 30.)

Csizmadia Ervin: Civil demokrácia? (Hetek, 2004. november 19.)

Debreczeni József: Hazárdjáték (Népszabadság, 2004. november 27.)

Ellenállt a Fidesz a közös nyilatkozatnak. A december 5-i népszavazás változatlanul megosztja a közélet szereplőit (Népszava, 2004. november 24.)

Eörsi István: Elmegyünk szavazni (Népszabadság, 2004. november 17.)

Élő Anita: Kettős látás. Ki nyer a népszavazáson? (Heti Válasz, 2004. november 11.)

Eredménytelen lehet a népszavazás – a baloldal nemre buzdít (FigyelőNet, www.fn.hu, 2004. november 2.)

Fehér István: Népszavazás és kettős állampolgárság (Magyar Szó, 2003. október 2., ill. www.hunpress.hu, 2004. augusztus 2.)

Fejtő Ferenc: Két nehéz kérdés (Magyar Hírlap, 2004. november 29.)

Ferenczi Zoltán: Ügydöntő népszavazás? (Népszava, 2004. december 1.)

Finiséhez érkezett a kampány. Orbán: Őszinte beszédre van szükség. Gyurcsány Jugoszlávia sorsával riogat (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Fricz Tamás: Egy következmények nélküli ország. A népszavazás igazi tétje: a Gyurcsány-kormány marad vagy – szimbolikusan – már most megbukik (Magyar Nemzet, 2004. november 27.)

Fokasz Nikosz: Kettős állampolgár vagyok (Élet és Irodalom, 2004. november 26.)

Gavra Gábor: Győzni bármiben. Orbán Viktor a két igenért (Magyar Narancs, 2004. december 2.)

Gavra Gábor: Vissza a petícióhoz. A Fidesz és a népszavazás (Magyar Narancs, 2004. december 16.)

Gáborjáni Szabó Botond: Trianoni porcelán (Magyar Nemzet, 2004. november 25.)

Gáspár G. János: Miről szól a népszavazás? (Magyar Szemle, 2008. 3-4. szám)

Giró-Szász András: Érdekek és értékek a kettős állampolgárság tükrében. A népszavazáson való részvétel és támogató igen történelmi kötelességünk (Magyar Nemzet, 2004. november 16.)

Cs. Gyimesi Éva: A hazát csak részvéttel... (Népszabadság, 2044. november 27.)

Györgyi Annamária: "A mumusok és a kék madár". Mi történt? Miről beszél(t)ünk? (Interjú Bárdi Nándor történésszel a kettős állampolgárságról és a népszavazás vitájáról) (Regio, 2004. 4. szám)

Gyurcsány szerint az ellenzék kijátszotta a "nemzeti kártyát" (Népszava, 204. november 11.)

Gyurcsány: Nem és nem. Áder bocsánatkérésre szólította fel a miniszterelnököt (Magyar Nemzet, 2004. november 30.)

Halász Csilla: Honfoglalók. Megakadályozták a népszavazás kiírását – Újra az Alkotmánybíróság előtt a kettős állampolgárságról szóló kezdeményezés (Heti Válasz, 2004. szeptember 30.)

Harrach Gábor: Népszavazás előtt (Népszabadság, 2004. szeptember 22.)

Határozott az Alkotmánybíróság. Aláírásgyűjtés indulhat, hogy népszavazás döntsön a kettős állampolgárságról (Magyar Nemzet, 2004. március 2.)

Hegedüs Zsuzsa: A demokrácia lentről jön (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Hernádi Zsuzsa: Az idősek és a diplomások. Alkalmi közvélemény-kutatás a budapesti Őrs vezér téren (Magyar Demokrata, 2004. november 25.)

Heveny hét végi pártüzengetés. Ha ugyanazt akarnák is a politikai ellenfelek, eltérően oldanák meg (Népszava, 2004. november 15.)

Horváth Béla: Kisebbségvédelem és a magyar állampolgárság (UFi, 2004. december)

Horváth Ildikó: Háromismeretlenes egyenlet a népszavazás. Az előretolt állampolgár tömi be a politikai deficit réseit (Interjú Szabó Ildikó szociológussal) (Népszava, 2004. november 30.)

Joó Hajnalka: Népszavazás két ügyben (Magyar Hírlap, 2004. október 27.)

Joó Hajnalka: Az igen 2006-ig szólhat. A kettős állampolgárság kérdése megoszthatja az MSZP-t (Magyar Hírlap, 2004. december 2.)

Juhász Gábor: Dömpinggyanú. Népszavazás-sorozat előtt? (HVG, 2004. november 13.)

Kántor Zoltán – Majtényi Balázs: A kettős állampolgárság – népszavazás, politikai vita, szakmai érvek (In: Magyarország politikai évkönyve 2004-ről, CD-melléklet)

Kárász Andor: Az állampolgárság ára. Magyartalanító kormányzati lufik (Magyar Demokrata, 2004. november 18.)

Kepecs Ferenc – Rózsavölgyi Péter – Rónay Tamás: Külpolitikai feszültséggel járhat a sérelmek orvoslása. Somogyi cáfol: nem kell választani a magyar és a román állampolgárság között (Népszava, 2004. december 2.)

Kettős állampolgárság: igen – nem (Erdélyi Riport, 2004. november 11.)

Kéri László: Egy az utunk (Magyar Hírlap, 2004. december 2.)

Két igen, két nem – nemigen jósolható az eredmény (Magyar Hírlap, 2004. december 3.)

Két igen és egy sor kérdőjel (HVG, 2004. november 13.)

Király Miklós: A kormány aggódik (Heti Válasz, 2004. november 25.)

Kis János: Miért megyek el szavazni? (Népszabadság, 2004. november 20.)

Kis János: Második Trianon? (Magyar Hírlap, 2004. november 27.)

Kommentárok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának állásfoglalása a kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazásról (Confessio, 2004. 4. szám)

Kövér László: Az erő és a lelkiismeret szava (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Kőrössi P. József: Én mire szavazhatok? (Élet és Irodalom, 2004. november 26., ill. Erdélyi Riport, 2004. december 2.)

Kőszeg Ferenc: Nem és nem (Magyar Narancs, 2004. november 25.)

Krasznai Zoltánnak: A politikai empátiától a kettős állampolgárságig (Népszabadság, 2004. november 29.)

Králik Lóránd: Szülőföld és partnerség (Erdélyi Riport, 2004. december 2.)

Krámer István: "Felelős" döntés – riogatással, idegenellenességgel (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Kumin Ferenc: Rosszkedvünk kampánya (Magyar Hírlap, 2004. december 3.)

L. K.: Magyar népszavazás magyarokról. December 5-én a kettős állampolgárságról is lehet referendumot tartani (Népszava, 2004. október 27.)

L. K.: Könnyített útlevelek: Brüsszel közbeszólhat (Népszabadság, 2004. november 20.)

L. K.: Választási bizottságok vitája (népszavazási kampány) (Népszabadság, 2004. november 29.)

L. K.: Állampolgárság csak szoros jogi kötelékkel (Népszabadság, 2004. december 1.)

Lőcsei Gabriella: Emelt fővel és egyenes derékkal. A nemzet békés újraegyesítésének dolgát vétek lenne elrontani (Interjú Kósa Ferenccel) (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Lukács Csaba: A tét a lélektani elégtétel. Kettős állampolgárság: itt az ideje az évtizedes adósság törlesztésének (Magyar Nemzet, 2004. szeptember 21.)

Lukács Csaba: Kölcsey és az idegenrendészet. Minden erővel az igenre való szavazásra kell buzdítani az embereket (Magyar Nemzet, 2004. november 5.)

Lukács Csaba: Most igenre hív minket a szív és az értelem. Trianonról nyilváníthatunk véleményt december ötödikén. A Professzorok Batthyány Körének felhívása (Magyar Nemzet, 2004. november 22.)

Lukács Csaba: A szolidaritás önkéntesei. Sms-, e-mail és képeslap-kampány, imalánc az igen győzelme érdekében (Magyar Nemzet, 2004. december 2.)

Lukács Csaba: Kettős állampolgárság: vita riogatással. A koalíció a vélt gazdasági következményekre koncentrál. Az ellenzék a magyarság összetartozására hivatkozik. Megosztott baloldal, egységes nemzeti tábor (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Lukács: Kölcsönmagyarok. Nemzeti számháború a kettős állampolgárságról – Menekültek, fogyatékosok és nyugdíjasok áradatát jövendöli a kormánypropaganda (Magyar Nemzet, 2004. november 20.)

Magyar Állampolgárság (www.jsartline.com.hu)

"Magyarországot a magyarnak!" (Németh Miklós, Csóri Sándor, Smaranda Enache, Freund Tamás, Csiha Kálmán, Pozsgay Imre, Gregor József véleménye) (Heti Válasz, 2004. december 2.)

Majtényi Balázs: Tengereczki hazaszáll (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Mátyás Győző: Fekete, fehér. Igen, nem (168 Óra, 2004. november 25.)

Mészáros Bálint: A vér szavaz. Népszavazás a kettős állampolgárságról (Magyar Narancs, 2004. november 4.)

Mészáros Bálint: Magyar a magyarnak. A kedvezményes honosítás lehetőségei (Magyar Narancs, 2004. november 25.)

Mihancsik Zsófia: "A rossz lehetőségek elképesztő tárháza." Beszélgetés Tamás Gáspár Miklóssal a kettős állampolgárságról 2004. július 18-án (Mozgó Világ, 2004. 12. szám)

Miklósi Gábor: Nemet nemért. MSZP-kampány (Magyar Narancs, 2004. december 2.)

Nagy Boldizsár: Ki a magyar? (HVG, 2004. szeptember 25.)

Nagy József: Egy rossz kezdeményezés még rosszabb befejezése. Kéri László, Kiss Viktor és Stumpf István fél évtized múltán a december 5-i népszavazás után (Népszabadság, 2009. december 5.)

Nekiszabadult kampányhajrá. Indulat, érzelem, lelkiismeret – és néhány érv a vasárnapi népszavazás elé. Az igen, a nem és ami köztük van (Népszabadság, 2004. december 3.)

Neményi László: A nép ügyet döntött. Egy képtelenség napirendre kerülése (Beszélő, 2004. 12. szám)

Neszméri Sándor: Másodrang. Felvidék – Elfogadja-e az anyaországi többség a határon túli kisebbséget? (Magyar Nemzet, 2004. november 20.)

Neumann Ottó: Nyugdíjügyi ferdítések (Magyar Hírlap, 2004. december 2.)

Neumann Ottó: A jövő hét még a tárgyalásé. Áttelepülők nyugdíját senki sem vállalná szívesen. Halogatott Rácz (Magyar Hírlap, 2004. december 3.)

Németh Endre: Ellenérvek (Élet és Irodalom, 2004. november 26.)

Németh Miklós igennel szavaz. "Röstellem magam, hogy a kampány szétszabdalja az országot." (Magyar Nemzet, 2004. december 2.)

Németh Szilárd: A kettős állampolgárság kockázatai és mellékhatásai (Magyar Hírlap, 2004. szeptember 15.)

Németh Zsolt: Kettős állampolgárság és nemzeti deficit. A kormány etnikai feszültségkeltéssel, demagóg módon, politikai haszonszerzés céljából akarja feláldozni a határon túli magyarságot (Magyar Nemzet, 2004. november 11.)

Népszavazás vagy kampánytrükk? www.168ora.hu (168 Óra, 2004. október 14.)

Népszavazási igenek és nemek. Gyurcsány: A Fidesz törvényjavaslattal tisztázza álláspontját a kettős állampolgárság ügyében (Népszava, 2004. november 16.)

Népszavazás december 5-én. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség honlapja (www.mkdsz1.freeweb.hu/ nepszavazas1205.htm)

Népszavazás a kettős állampolgárságról (Századvég Politikai Elemzések Központja, 2004. december – www.szazadveg.hu)

Népszavazás: az MSZP is egyeztetne (FigyelőNet, MTI, www.fn.hu, 2004. november 10.)

Nyilas Gergely: Útlevéltörvény-módosítás a népszavazás előtt? A Magyar Állandó Értekezleten valódi párbeszéd zajlott (Népszabadság, 2004. november 13.)

Okos Márton: Ki lője főbe magát? (Erdélyi Magyarság, 53. szám, 2003. október – december)

Pataky István: Vége a mellébeszéléseknek. Kasza József szerint Kovács László miatt került kényszerpályára a kettős állampolgárság ügye (Magyar Nemzet, 2004. november 26.)

Patrubányi Miklós: Feketén fehéren a kettős állampolgárságról (Erdélyi Napló, 2004. november 30.)

Pálinkás József: Politikai címkézés és a média elfogultsága (Magyar Nemzet, 2004. december 2.)

Pogonyi Lajos: Aki igennel szavaz, a jövőre voksol – mondja Hegedűs Zsuzsa szociológus a kettős állampolgárságról (Népszabadság, 2004. november 26.)

Politikai show-műsorok kampányfinisben. Pungor András: Fussunk egy kört a népszavazás körül. Simon Zoltán: A köret és a főmenü (Népszava, 2004. december 3.)

Pozsgay Imre: Omlanak már Trianon falai (Népszava, 2004. november 20.)

Pósa Zoltán: Írószervezetek az igen mellett. Támogatják a határon túli magyarok kettős állampolgárságát (Magyar Nemzet, 2004. november 27.)

Reiter Szilvia: Teljes életet. Az állampolgárság megszerzése segíti a szülőföldön maradást (Interjú Balogh László képviselővel) (Magyar Demokrata, 2004. november 18.)

Riba István: Gyűjtőszenvedély. Aláírások a kettős állampolgárságért (HVG, 2004. július 3.)

Riba István: A magyarok bejövetele. Viták a kettős állampolgárságról. – Molnár Patrícia: Sokismeretlenes egyenlet (HVG, 2004. november 20.)

Riba István: Ötletrohamok. Viták a kettős állampolgárságról (HVG, 2004. november 27.)

Riba István: Pártfordulatok. Élesedő népszavazási kampány – Kampányolhat-e a kormány? (HVG, 2004. december 3.)

Rostás Szabolcs: Fehéredő fekete. Erdély – A legfájóbb gond a demográfiai "elvándorlás" (Magyar Nemzet, 2004. november 20.)

Rostás Szabolcs: Basescu a kettős állampolgárság mellett. A román ellenzéki államfőjelölt szerint az RMDSZ-nek meg kellene tisztulnia kompromittált vezetőitől (Magyar Nemzet, 2004. november 26.)

Sándor Csilla: Figyelem és fegyelem. A választási csalás veszélye most hatványozottan fenyeget (Magyar Demokrata, 2004. november 25.)

Sebestyén Imre: Ha dudorodik a tarisznya. Délvidék – A közösségből eddig is haszna származott hazánknak (Magyar Nemzet, 2004. november 20.)

Sebestyén István: Hazárdjáték. Senki nem tudja pontosan, miről szavaz december 5-én (Hetek, 2004. november 12.)

Sebők János: A bevégezhető folyam. A kettős állampolgárság egy tiszta demokrácia gesztusa lehetne az övéi felé (Magyar Nemzet, 2004. november 19.)

Simon Judit: Határtalan vita a népszavazásról (Erdélyi Riport, 2004. december 2.)

Simon Zoltán: Rossz kérdések, eltérő válaszok. Gyurcsány szerint a Fidesz titkol valamit, Orbán a liberálisokat is igenre buzdítja (Népszava, 2004. december 1.)

Simon Zoltán: A jobboldalról jelölt bíráknak köszönhető a referendum? Alkotmányjogi vita folyt a népszavazásról (Népszava, 2004. december 1.)

Simon Zoltán: Vasárnap lesz a döntés napja: nem, igen, haladás, maradás? Ma utoljára kampányolnak a "pártsemleges" kérdésekben a pártok (Népszava, 2004. december 3.)

Sinkovics Ferenc: Vissza a pofont! Kettős állampolgárság: történelmi szavazás (Magyar Demokrata, 2004. november 11.)

Siposhegyi Péter: Emóciók és rációk. Mit döntsön a nép? (Hetek, 2004. november 19.)

Skrivanek Dániel: Kell-e nekünk kettős állampolgárság? (Kapu, 2004. 11-12. szám)

Soós Péter János: Az állampolgárság kettős csapdája (Népszava, 2004. november 16.)

Sümegi Noémi: A nép szava. Leginkább az érdektelenségről félnek a pártok (Heti Válasz, 2004. július 1.)

S. Z. – M. Cs.: Nem lehet másodrangú állampolgárság. Több mint kétmillió azonos szavazat kell az eredményes döntéshez (Népszava, 2004. november 9.)

Szabó A. Ferenc: Mire jó a kettős állampolgárság? (Heti Válasz, 2004. november 11.)

Szakács Gábor: Nemzet és politika. Megóvták az MVSZ népszavazási kezdeményezését (Magyar Demokrata, 2003. október 23.)

Szakács Gábor: Isten malmai. Négy hónapja nem dönt az Alkotmánybíróság a kettős állampolgárságról szóló népszavazási kezdeményezésről (Magyar Demokrata, 2004. február 12.)

Szakács Gábor: Hic Rhodus, hic salta! Az Országgyűlés ismét semmibe vette a népfelség elvét (Magyar Demokrata, 2004. szeptember 30.)

Szenvedélyes kampánykérdések. Orbán a 84 éves meghívóról, Gyurcsány a nagyapák sérelmeiről (Népszabadság, 2004. november 29.)

Székely Gergely: Orosz fegyver. Kárpátalja – Kettős kampánytémák (Magyar Nemzet, 2004. november 20.)

Szigethy István: Igen, nem – vagy valami egyéb? (Népszava, 2004. december 3.)

Szilágyi Ákos: Szív és fej, két jó barát (Népszabadság, 2004. november 20.)

Szőnyi Szilárd: Kívül tágasabb. Nemzetpolitikai licitálás a kettős állampolgárságról (Heti Válasz, 2004. november 18.)

Sz. Sz.: Két igen. Interjú Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével (Heti Válasz, 2004. december 2.)

Szőnyi Szilárd: Hídverés (Heti Válasz, 2004. december 2.)

Tamás Gáspár Miklós: Tartózkodunk a szavazástól (Népszabadság, 2004. november 13.)

Tamás Gáspár Miklós: Nem lehet? (Élet és Irodalom, 2004. december 3.)

Tamás Pál: Etnikai jobbágyfelszabadítás (Erdélyi Riport, 2004. december 2.)

Tábori Török: A népszavazási vita újabb fejezete. Gyurcsány a Fidesz javaslatára vár. Pokorni szerint a miniszterelnök szívesen igent mondana (Magyar Nemzet, 2004. november 16.)

Tábori Gabriella: Kettős állampolgárság: nincs pártegyezség (Magyar Nemzet, 2004. november 24.)

Trencséni Dávid: Magyarrá szavazva. Kettős állampolgárság (168 Óra, 2004. szeptember 23.)

Tóth Ákos: Gyurcsány Ferenc két nemmel szavaz (Népszabadság, 2004. november 30.)

Tóth Csaba: Népszavazás – voksok és sorsok (FigyelőNet, www.fn.hu, 2004. november 11.)

Tóth Judit: Magyarított magyarok (Népszava, 2004. november 27.)

Tóth Judit: Kettős állampolgárságot népszavazással? Az Alkotmánybíróság döntéseiről (Fundamentum, 2004. 2. szám)

Tóth Judit: Hogyan vélekednek az állampolgárságról a parlamentben? (Regio, 2004. 4. szám)

Tóth Judit: Státuszjogok (különösen a "Lehet-e népszavazás útján az állampolgárságot szabályozni?" c. fejezet – Kisebbségkutatási Könyvek, Lucidus Kiadó, Bp. 2004. 97-132. oldal)

Több tízezren demonstráltak a két igenért (Magyar Nemzet, 2004. november 29.)

Történelmet írhatunk. Orbán Viktor beszéde az összetartozás napján, 2004. november 27-én a Városligetben (Magyar Nemzet, 2004. november 29.)

Török László: Gyurcsány lélekben az igen mellett? Ellentmondó nyilatkozatokat tettek a szocialista vezetők a hét végén a kettős állampolgárságról (Magyar Nemzet, 2004. november 22.)

Törvényjavaslat a Szülőföld Alapról. A pártok továbbra is eltérően nyilatkoznak arról, mit jelenthet a kettős állampolgárság bevezetése (Népszava, 2004. november 20.)

Törvényt a külhoni magyar állampolgárságának visszaállításáról! A Restitutio in integrum Konferencia zárónyilatkozata (Kapu, 2005. 2. szám)

Ungváry Rudolf: Választanom kell (Élet és Irodalom, 2004. november 26.)

Újra együtt. Magyar állampolgárságot minden magyarnak! Döntsön a nép! A Magyarok Világszövetségének népszavazási kezdeményezése (www.mvsz.hu)

Újvári Miklós (szerk.): Templomkampány: igenek (Magyar Hírlap, 2004. november 29.)

Útlevélbomba. Dupla tét (Figyelő, 2004. november 18-25.)

Ügydöntő népszavazás. www.168ora.hu (168 Óra, 2004. november 18.)

Vekov Károly: A nemzeti szolidaritás szent ügye. A határon túli magyarság hovatartozását szeretné újólag kifejezni, egyben a kettős állampolgársággal növelni biztonságérzetét (Magyar Nemzet, 2004. november 25.)

Vagy magyar, vagy román? A bukaresti külügyminiszter levele budapesti kollégájának (Népszabadság, 2004. december 1.)

Valki László: Útlevél, állampolgárság, népszavazás (Népszabadság, 2004. november 30.)

Vásárhelyi Mária: Posztszocialista Machiavelli (Élet és Irodalom, 2004. november 19.)

Végel László: Kettős identitás – kettős állampolgárság (Élet és Irodalom, 2003. augusztus 18.)

Veér András: Népszavazás hangulatkeltéssel (Népszava, 2004. november 27.)

Zs. Zs.: Kettős honfoglalás. Népszavazás idegenbe szakadt magyarokról (UFi, 2004. december)

Az eredmény (megállapítása)

Népszavazás 2004 (http://www.valasztas.hu/hu/ovb/45/45_0.html)

Népszavazás ’04 (http://index.hu/politika/belfold/nepsz04d)

Az OVB lezárta a népszavazást (Népszabadság, 2004. december 13.)

Ágoston Balázs: Megint csaltak és megint csönd van. Az OVB úgy hirdetett végeredményt, hogy a panaszokat meg sem vizsgálta (Magyar Demokrata, 2004. december 16.)

Ágoston Balázs: Lamperthnek és Rytkónak mennie kell. Magyarországon nem biztosított a választások tisztasága (Magyar Demokrata, 2004. december 23.)

Doros Judit: Nem vagyunk csalók! Martfű, Mezőtúr, Szolnok: sértve érzik magukat az újraszámláló szavazatszámlálók (Népszabadság, 2004. december 18.)

Eredménytelen szavazás. Duplán eredménytelen népszavazás. Egyre kisebb a részvétel. Csalódni kényszerülnek a határon túli magyarok (Magyar Hírlap, 2004. december 6.)

Farsang Árpád: Egy népszavazás hordaléka (Távlatok, 67. szám – 2005. húsvét)

Joó Hajnalka: Maradt a népszavazás végeredménye, de a Magyarok Világszövetsége újra megóvja (Magyar Hírlap, 2005. január 5.)

Köves Pál (szerk.): Még nincs végeredmény. Újrakezdődik a népszavazási matek (Magyar Hírlap, 2004. december 15.)

Kulcsár Anna: Népszavazás: győzött a két igen, de .... A kórház-privatizáció mellett kétmillióan, a kettős állampolgárság mellett másfél millióan voksoltak (Magyar Nemzet, 2004. december 6.)

Kulcsár Anna: Szinte mindenütt több volt az igen. A legtöbben Budapesten, a legkevesebben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében adták le voksukat (Magyar Nemzet, 2004. december 7.)

Kulcsár Anna: Népszavazás: semmis eredmény. Az OVB-nek új eljárást kell lefolytatnia. 1139 szavazókörben újra kell számolni a szavazatokat (Magyar Nemzet, 2004. december 15.)

Kulcsár Anna: Gyors újraszámlálást ígérnek. Az Országos Választási Iroda már holnaptól várja a jegyzőkönyveket. Csapnivaló a választási törvény (Magyar Nemzet, 2004. december 16.)

L. K.: Újraszámlálás nagy tételben. A Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette a népszavazás eredményét (Népszabadság, 2004. december 15.)

L. K.: Alig volt bizonyítéka a MVSZ-nek. Véget ért az újraszámlálás – A hibához nincs megnyugtató magyarázat (Népszabadság, 2004. december 23.)

Lazányi János László: Népszavazások és az első EU-s választás térképeken (In: Magyarország politikai évkönyve 2004-ről, CD-melléklet)

Lukács Csaba: Újraszámlálás: újabb kérdések. Egyre fogy a demokráciába és a választások tisztaságába vetett bizalom (Magyar Nemzet, 2004. december 16.)

Markotay Csaba: Ellenőrzik a vitatott voksokat. Helyt adott az MVSZ beadványának a Legfelsőbb Bíróság (Népszava, 2004. december 15.)

Patrubányi nem adja fel. Megint csalást emlegetnek (Magyar Hírlap, 2004. december 8.)

Újraszámlálás – határidő nélkül. A szavazóköri bizottságon múlik, mikor lesz eredmény. Patrubányi gyanakszik. Teljes tanácstalanság Szolnok megyében (Népszabadság, 2004. december 16.)

Változatlanul eredménytelen a népszavazás. Az OVB határozatát egy napon belül bárki megkérdőjelezheti a Legfelsőbb Bíróságon. Többségben maradtak az igenek (Magyar Nemzet, 2005. január 5.)

Zubor András Pál (szerk.): Országos népszavazás, 2004. december 5. (Országos Választási Iroda, Bp. 2005.)

A népszavazás értékelése, elemzések

A többség szerint nem pártügy a nemzeti összetartozás. – A népszavazást is értékelte a két nagy párt. Hiller István konfliktusok árán is növelné az MSZP bázisát. Fidesz: A kormányfő felelős a negatív kampányért (Magyar Nemzet, 2004. december 13.)

Agenda. Giró-Szász András: Lelki törésvonal. – Török Gábor: Eredmény nélkül (Heti Válasz, 2004. december 9.)

A nép kikerülte a csapdát. Eredménytelen a voksolás – Gyurcsány: Megújul a nemzetpolitika és az egészségügy (Népszava, 2004. december 6.)

A szerk.: Lelkiismeret-furdalás nélkül (Magyar Narancs, 2004. december 9.)

Ablonczy Bálint: Csak azért is: igen. A december 5-i népszavazás ötödik évfordulója (Heti Válasz, 2009. december 3.)

Ágoston Balázs, Bárdy Péter, Hernádi Zsuzsa, Jáhnthy Zoltán, Kurucz Péter, Sándor Csilla és Sinkovics Ferenc: Sikertelen győzelem. Nem elegen. Orbán Viktor: Együtt, tovább! Tanulni a kampányt. Színház a Köztársaság téren (Magyar Demokrata, 2004. december 9.)

Ágoston Balázs: Forrongó Székelyföld. Erdélyben nemkívánatosak a baloldali politikusok (Magyar Demokrata, 2004. december 16.)

Ágoston Balázs: A népszavazás-szindróma (Magyar Demokrata, 2005. december 8.)

B. Zs.: Szómágia. MSZP (Magyar Narancs, 2004. december 9.)

Babus Antal: Nincs alku. Gondolatok a 2004. december 5-ei népszavazás után (Hitel, 2005. 3. szám)

Balázsi Tibor: Sem itten, sem ottan (Népszabadság, 2004. december 10.)

Bauer Tamás: Új magyar-magyar napirendet? (Népszabadság, 2004. december 13.)

Bándy Péter: A megoldás: revízió. Für Lajos a népszavazás utáni lehetőségekről (Magyar Demokrata, 2004. december 23.)

Benkő Levente Csongor: Korlátozott identitásválasztás. Elemzések a népszavazás Kárpát-medencei hatásairól (UFi, 2005. január)

Bereznay András: Most vagy soha (Magyar Hírlap, 2004. december 21.)

Buják Attila: És most? Markó Béla a legfontosabb szavazatról (168 Óra, 2004. december 16.)

Csite András: Kisnemzeti – posztszocialista Magyarország. A december 5-i népszavazás eredményének értékelése. Gyurcsányék nem akartak alkut kötni (Magyar Nemzet, 2004. december 7.)

Csandai Zsolt: Őrült rendszer, de sok benne a beszéd. Egy magyarországi népszavazás kapcsán (Prágai Tükör, 2004. 5. szám)

Dobszay János: Hazádnak lendületlenül. Eredménytelen kettős népszavazás (HVG, 2004. december 11.)

Duray Miklós: Ne félj, csak higgy! (Szabad Tér Kiadó, Bp. 2005.)

Duray Miklós: Járt-e elegendő tanulsággal december ötödike? A magyarság mintegy fele elbitangolt, mert a kormányzati kampány eltérítette őket (Magyar Nemzet, 2005. március 3.)

Eufóriára nincs ok. Interjú Závecz Tiborral, a Szonda Ipsos kutatási igazgatójával (Hetek, 2004. december 10.)

Farsang Árpád: Egy népszavazás hozadéka (Távlatok 67. szám, 2005. húsvét)

ifj. Fekete Gyula: "Ne vessetek ki minket a szívetekből!" (Nyugati Magyarság, 2004. december – 2005. január)

Felelőtlennek nevezte a tavalyi népszavazást Kövér László (Népszava, 2005. július 22.)

Gavecz Gábor: Vissza a petícióhoz. A Fidesz és a népszavazás (Magyar Narancs, 2004. december 16.)

Gáspár G. János: Két hónapos éjszaka a népszavazás után (Magyar Szemle, 2008. 5-6. szám)

Granasztói György: A népszavazás üzenete (Heti Válasz, 2004. december 23.)

Gusztos Péter: Kudarcok és sebek (Népszava, 2004. december 10.)

Hack Péter: Döntött a nép! A politológusokon a sor (Hetek, 2004. december 10.)

Hajdú Sándor: Kijózanító eredmény. Interjú Stumpf István politológussal (Hetek, 2004. december 10.)

Halász Csilla: Én maradok. Interjú Sütő Andrással (Heti Válasz, 2004. december 23.)

Hegyi Gyula: Hova szavaz a négyszázezer? (Népszava, 2004. december 9.)

Hushegyi Gábor: A kisebbségi Mátrix: újratöltve. A határon túli politikai elit felelősségéről (Magyar Narancs, 2005. január 6.)

In memoriam népszavazás. www.168ora.hu (168 Óra, 2005.)

Joó Hajnalka: Egy-két voks valóban téves (Magyar Hírlap, 2004. december 17.)

P. Keceli Klára – Pilcz Nándor: Népszavazás a túlpartról nézve (Népszabadság, 2004. december 7.)

Kertész Ákos: Népszavazás után (Budapesti Lap, 2005. január 4. 1. szám)

Kéri László: Választástól népszavazásig ("A tizennegyedik..." c. rész, Kossuth Kiadó, Bp. 390-426. oldal)

Kis János: Nemzetegyesítés vagy kisebbségvédelem (Élet és Irodalom, 2004. december 17.)

Kiszelly Zoltán: Melyik igen nyer majd 2006-ban? A kormány álláspontja nem kerekedett felül, az ellenzék nem tudott elég szavazatot mozgósítani a kettős népszavazáson (Magyar Nemzet, 2004. december 11.)

Kolláth György: Sem ügy-, sem sorsdöntő (Népszava, 2004. december 8.)

Kovács István: Bendősoviniszták. A kádári megtorlástól az atyáskodó diktatúráig: egy szavazás távoli előzményei (Magyar Nemzet, 2004. december 11.)

Kónya Imre: Egy magatartás bukása (Népszabadság, 2004. december 14.)

Kósa András: Nem kedvelik Patrubányit a szavazatszámlálók (Magyar Hírlap, 2004. december 17.)

Küpper, H.: From the Status Law to the Initiative for Dual Citizenship: Aspect of Domestic Hungarian and International Law (In: Beyond Sovereignity: From Status Law to Transnational Citizenship? szerk.: O. Sapporo, 2006.)

Kukorelli István: Államnemzet vagy kultúrnemzet? – néhány gondolat egy nemlétező dilemmáról (In: Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára, szerk.: Cs. Kiss Lajos és Karádi Éva, ELTE ÁJK, Bp. 2004. 219-224.)

Lakner Zoltán: Nincs vége (Magyar Hírlap, 2004. december 6.)

Lakner Zoltán: Támadás szavazócédulával. A referendum haszna (168 Óra, 2004. december 16.)

Lánczi András: A vasárnapi döntés (Heti Válasz, 2004. december 9.)

Lányi András: Nép, szavazás után (Népszabadság, 2004. december 7.)

Lengyel Tibor – Markotay Csaba – Simon Zoltán: Kövér úgy véli, magát ütötte pofon a magyarság tavaly. Megemlékeztek a népszavazás évfordulóján – Patrubány újra az urnákhoz szólítana (Népszava, 2005. december 6.)

Linder Bálint: Időutazás. Magyarok Világszövetsége (Magyar Narancs, 2004. december 9.)

L. K.: Pártos igenek és nemek. A népszavazás egyértelműen politikai versenyfutássá vált (Népszabadság, 2004. december 7.)

Lukács Csaba: Amikor mindenki veszít. Másfél millió ember – innen kell felépíteni az új nemzetpolitikát (Magyar Nemzet, 2004. december 7.)

Lukács Csaba: Mostohaanya-ország. "A múltunkat és a lelkünket úgysem vehetik el tőlünk" (Magyar Nemzet, 2004. december 8.)

Makai József: Másnap (Magyar Hírlap, 2004. december 6.)

Marasztaló kampány és hitelvesztés. Magyarországon bizonyos politikai erők napi gyakorlatává vált a valótlanságok állítása – hangsúlyozza a Budapest Analyses (Magyar Nemzet, 2004. december 11.)

Marián Béla: Közvélemény-kutatás a 2008. március 9-i népszavazás előtt és után (JEL-KÉP, 2008. 2. szám)

Markotay Csaba: Referendum: vége az ámokfutásnak (Népszava, 2005. január 8.)

Markotay Csaba – Simon Zoltán: Nem közeledtek a nézetek, miért megosztott a nemzet. Eltérő vélemények jegyében emlékeztek a tavalyi népszavazás első évfordulójára (Népszava, 2005. december 5.)

Megyeri Dávid: Népszavazási utórezgések tanulságokkal. Földesi Margit, a XX. Század Intézet tudományos igazgatója szerint a többség akarata kötelezi a kormányerőket (Magyar Nemzet, 2005. január 13.)

Mészáros Bálint: Nem szomorú vasárnap. Munkáspárt (Magyar Narancs, 2004. december 9.)

Miklósi Gábor: Nem hí a haza. Fidesz (Magyar Narancs, 2004. december 9.)

Mindkét nagy párt sikernek tartja az eredménytelen népszavazást (Népszabadság, 2004. december 7.)

Mong Attila: Féligenek. Kettős népszavazás (Figyelő, 2004. december 9-15.)

Sz. Nagy Csaba: (Kettős) állampolgársági ügyek (Budapesti Lap, 2005. május, 5. szám)

Nem, az nem lehet. Vallomások és elemzések 2004. december 5-éről. Csóri Sándor, Vasadi Péter, Pozsgay Imre, Duray Miklós, Pap Géza, Sütő András, Gál Csaba, Lászlóffy Aladár, Dobos László, Dudás Károly, Vári Fábián László, György Attila, Zsidó Ferenc, Sepsiszéki Nagy Balázs, Csata Ernő, Magyari Lajos, Koncsol László, Fekete Gyula, Kodolányi Gyula, Tőkéczki László, Ablonczy László, Czakó Gábor, Tormai József, Tamás Menyhért, Domokos Mátyás, Nagy Gáspár, Ács Margit, Alföldy Jenő, Márkus Béla, Görömbei András, Bertha Zoltán, Cs. Nagy Ibolya, N. Pál József, Elek Tibor, Rott József, Száraz Miklós György, Sturm László, Pozsgai Tamás, Brém Nagy Ferenc, Mórocz Zsolt, Szabó István (Hitel, 2005. 2. szám)

Nem kellünk az anyaországnak (Nyugat-Magyarország, 2004. december – 2005. január)

Németh Zsolt: Túllépni december 5-én. Az anyaország szolidaritása és az asszimilációs nyomás (Magyar Nemzet, 2005. december 5.)

Népszavazás után újra kampányhangulat. Gyurcsány: Fidesz – Munkáspárt – MVSZ Szövetség alakult (Népszava, 2004. december 7.)

Népszavazás, sárdobálás és jövődömping (Magyar Hírlap, 2004. december 7.)

Népszavazás után tartós feszültség (a Medián közvélemény-kutatása) (Népszabadság, 2004. december 14.)

Osztovits Ágnes: Az oroszlán meg a kalap. Interjú Mádl Ferenc köztársasági elnökkel (Heti Válasz, 2004. december 23.)

Para-Kovács Imre: Eredménytelen, kínos (Magyar Hírlap, 2004. december 7.)

Patrubányi Miklós: Csak akkor... (Szövetség, 2005. február 11.)

Patrubányi Miklós: A december 5-i népszavazási kísérlet, avagy befejezetlen rendszerváltás Magyarországon (In: Magyarország politikai évkönyve 2004-ről, CD-melléklet)

Pogány Kristóf: Népszavazás után (Magyar Narancs, 2004. december 9.)

Rádai Eszter: "Ez az a pont, amelyben talán még közös nevezőre is juthatnak a pártok." Interjú Bence Györggyel (Élet és Irodalom, 2004. december 10.)

Reiter Szilvia: Győztes vesztesek. Simon János: Nemzettudat nélkül védtelenné, kiszolgáltatottá válik a nemzet (Magyar Demokrata, 2004. december 9.)

Révész Sándor: Nemtelen nemek (Beszélő, 2005. 1. szám)

Ripp Zoltán: Két hanem (Népszava, 2004. december 7.)

Sinkovics Ferenc: Szomorú Délvidék. Volt, akit szerb ismerőse vigasztalt az eredményhirdetés után (Magyar Demokrata, 2004. december 16.)

Solymosi Frigyes: Nem kell újabb "próbatétel" (Népszabadság, 2004. december 10.)

Sükösd Miklós: Hogyan tovább? (Magyar Hírlap, 2004. december 7.)

Sebes György: Felelősség és hamisság (Népszava, 2004. december 6.)

Szabados Krisztián: Vannak határok. A Political Capital a népszavazási kampányról (Népszabadság, 2004. december 8.)

Sz. Sz.: Összetartozunk? (Heti Válasz, 2004. december 9.)

Szombathelyi Gyula: Mégegyszer december ötödikéről (Magyar Nemzet, 2005. december 24.)

Sztzukóczy András: Szlovákia: csalódás, neheztelés, magyar igazolvány és anyagiak (Magyar Hírlap, 2004. december 7.)

Szucher Ervin: Erdély: egység Gyurcsányék ellen (Magyar Hírlap, 2004. december 7.)

Tábori Gabriella – Pál Gábor: Ádáz szócsata a népszavazásról. Áder: Hiller István és Gyurcsány Ferenc a nemzet megosztását választotta (Magyar Nemzet, 2004. december 7.)

Több volt az igen, de nem elég. Mindkét kérdésben eredménytelen a referendum (Népszabadság, 2004. december 6.)

Tamás Gáspár Miklós: Nemzeti tragédia (Magyar Hírlap, 2004. december 24.)

Tamás Pál: Neobiedermeier (Magyar Hírlap, 2004. december 10.)

Tanács István: A vert sereg vigasztalása (Népszabadság, 2004. december 11.)

Tarics Péter: A jövőre tervezünk. Duray Miklós 2006-tól nemzetpolitikai minisztériumot javasol (Magyar Demokrata, 2005. december 1.)

Tóth Ákos: Majdnem nemek (Beszélő, 2005. 1. szám)

Zsebők Csaba: Erőt adó Felvidék. Már nem lehet lesöpörni a határon túli magyar kérdést az asztalról (Magyar Demokrata, 2004. december 16.)

Népszavazás az egészségügyi intézmények, a kórházak privatizációjáról
(2004. december 5.)

Népszavazás '04 (http:/index.hu/politika/belfold/nepsz04d)

Andor László: A kórház csata (Népszava, 2004. november 24.)

Arató Judit – Losonczy Gergely – Markotay Csaba: Tiszavirág-életű kórháztörvények, avagy sikertelen kísérletek az egészségügy privatizációjára (Népszava, 2004. december 2.)

Bauer Tamás: Nemmel, jó lelkiismerettel? 2. Kilenc pontban arról, hogy üzlet-e az egészségügy (Élet és Irodalom, 204. december 3.)

Bene Éva: Az egészségügyi vagyon csendes privatizációja. Meddig lehet még tűrni a Kalandpolitikusok diktatúráját? (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Cseke Hajnalka: Mindent vagy semmit? A referendum következményei (Figyelő, 2004. december 2-8.)

Csete András: Dupla igen december 5-én. A közügyekben aktív polgárság rákényszerítheti akaratát a politikai elitre (Magyar Nemzet, 2004. november 16.)

D. A. N.: Egészségügyi népszavazás: "nincs értelmes válasz" (Népszabadság, 2004. november 26.)

Danó Anna: Ezerötszázmilliárd és a két igen. Népszavazási demonstrációvá vált az egészségügyi tüntetés (Népszabadság, 2004. november 22.)

Danó Anna: Beteggel demonstrált a miniszter (Népszabadság, 2004. november 27.)

Dobozi Pálma: Szavazni, de miről? Kórház-privatizációs népszavazás: a politika számára sem egyértelmű a követelmény (Magyar Hírlap, 2004. október 15.)

Dobozi Pálma: Visszaállamosítást emlegetnek. A Munkáspárt is meglepődött és kórház-privatizációval kapcsolatos kormányzati kijelentéseken (Magyar Hírlap, 2004. november 27.)

Dreissinger Ágnes (szerk.): Népszavazás a semmiről. A nap témája (Magyar Hírlap online, 2004. május 17., www.magyarhirlap.hu)

Élő Anita: Vészhelyzet (Heti Válasz, 2004. november 25.)

Élő Anita: Privatizációs patthelyzet (Heti Válasz, 2004. december 9.)

Farkas Henrik: Privatizáció vagy államkapitalizmus (Népszava, 2004. november 27.)

Ismét szavazhat a nép. December 5-re írták ki a referendumot a kórház-privatizációról (Magyar Nemzet, 2004. október 14.)

Karácsony Gergely: Kétigenes népszavazás kérhető. A kórház-privatizáció és a kettős állampolgárság kevéssé mozgósít (Magyar Hírlap, 2004. november 24.)

Kolláth György: Alkotmányos borjúpörkölt (Magyar Hírlap, 2004. május 19.)

Kulcsár Anna: A privatizációs népszavazásra sem mondott nemet az OVB (Magyar Hírlap, 2004. október 29.)

Kun J. Viktória: Beteg márpedig mindig lesz (Népszabadság, 2004. november 27.)

Lambert Gábor: Mérlegelés nélkül. Rácz Jenő a népszavazásról (Figyelő, 2004. december 2-8.)

Losonczy Gergely: Még kétséges, mivel járhat a népszavazás igen döntése. Ha törvényt kell alkotni a privatizáció megállítására, annak nem lesz visszamenő hatálya (Népszava, 2004. november 20.)

Losonczy Gergely: Kórház-privatizáció: tények és megválaszolatlan kérdések. Érvényes szavazás aztán az Alkotmánybíróság dönthet a következményekről (Népszava, 2004. december 3.)

Mihályi Péter: Népszavazás a kórházak privatizációjáról (In: Magyarország politikai évkönyve 2004-ről, CD-melléklet)

Nem győztünk, de sikert arattunk! A Munkáspárt elnökségének felhívása (Szabadság, 2004. december 10.)

Németh Era: Népszavazás az Alkotmánybíróságon (Magyar Hírlap, 2004. május 19.)

Némethy György: Szegényellátás és kórház-privatizáció. A népszavazás igenje arra szolgál, hogy az MSZP-t megmentse saját rossz szellemétől (Magyar Nemzet, 2004. november 26.)

R. Papp Ágnes: Nem eladó. Mikola István a kórház-privatizáció veszélyeiről (Magyar Demokrata, 2004. december 2.)

Puszki Erzsébet: Mi a kérdés? Mi az igen? Mi a nem? (Népszabadság, 2004. november 23.)

Sághy Erna: Válaszkényszer. Referendum az egészségügyről (168 Óra, 2004. december 2.)

Sághy Erna: Kinek a nevében, kinek a kezében? Mikola István a nép felségeiről és egészségéről (168 Óra, 2004. december 2.)

Solymosi Tamás: A tünet – és az ok (Népszabadság, 2004. december 1.)

Sós Péter János: Para és szolvencia (Népszava, 2004. november 25.)

Szakács Árpád: Kórház-privatizáció: népszavazás dönt (Magyar Nemzet, 2004. szeptember 29.)

Szociális Alkotmányt. Hírek a népszavazásról. Munkáspárt (www.munkaspart.hu)

Tamás István: Kórház-privatizáció: így próbálta a Fidesz (Népszabadság, 2004. december 2.)

Tábori Gabriella: Rácz eltávolítását kérik Gyurcsánytól. – TáboriJoó: Az egészségügy nem üzlet (Magyar Nemzet, 2004. december 2.)

Thürmer Gyula: Népszavazás és kórház-privatizáció. A Munkáspárt az MSZP-t már nem tekinti sem barátjának, sem természetes szövetségesének (Magyar Nemzet, 2004. november 5.)

Törvénysértés előtt (Népszabadság online, 2004. május 17., www.nepszabadsag.hu)

Tőkeéhség. Privatizálási tapasztalatok (Gáspár Jenő, HOSPINVEST) (Figyelő, 2004. december 2-8.)

Új kórháztörvény vagy megegyezés? (Magyar Hírlap, 2004. december 7.)

Vásárhelyi Mária: Posztmodern (Élet és Irodalom, 2004. november 19.)

Zivkovics Natália: A Fidesz a társadalombiztosítás összeomlásától tart. Gőzerővel folyik a kampány (Magyar Nemzet, 2004. november 10.)

Zivkovics Natália: Szegénykórházak kontra beteghalál. Az egészségügy jövőjével kapcsolatos koncepciók ütköznek meg a referendum ürügyén (Magyar Nemzet, 2004. december 3.)

Népszavazás a vizitdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíj eltörléséről (2008. március 9.)

Előzmények: a 7-kérdéses népszavazási kezdeményezés – az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság döntései

Az OVB hadat üzent az alkotmányosságnak (Népszabadság online, 2007. április 12.)

Arató Judit – Fazekas Ágnes – Markotay Csaba: Fideszes akció Szigeti Péter ellen az OVB döntése előtt. Terítéken a vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó kérdés (Népszava, 2007. április 11.)

Ádám Antal: Evickélő demokrácia. – Pete Péter: Döntsön a nép! (HVG, 2007. június 16.)

Babus Endre: Kinek fütyül? AB kontra OVB (HVG, 2006. december 2.)

Baranyai Gábor: Vihar és félreértés az államfői ellenjegyzés körül (Magyar Hírlap, 2007. június 14.)

Besenyei Zsolt: Rohannának a népszavazásba. Aláírásgyűjtés és folytatódó egyeztetés (Magyar Narancs, 2007. október 25.)

Bita Dániel: Népszavazók (168 Óra, 2006. november 2.)

Bita Dániel: A nép szavaz. OVB kontra AB (168 Óra, 2007. július 5.)

Cseke Hajnalka: Kérdések kérdése. Referendum-kezdeményezés (Figyelő, 2006. november 2-8.)

Cservák Csaba: Az (istenadta) nép beleszólna saját sorsába. Nem az állam kegye a népszavazás, hanem a nép kegyelme a parlamenti kormányzás (Magyar Nemzet, 2007. április 20.)

Csizmadia Ervin: Parlamentáris mozgósítás. A Fidesz népszavazási kezdeményezéséről (Figyelő, 2006. október 26. – november 1.)

Csuhaj Ildikó: Orbán népszavazást hirdetett a reformokról (Népszabadság online, 2006. október 24.)

Csuhaj Ildikó: Hétigenes népszavazást akar a reformokról a Fidesz (Népszabadság, 2006. október 25.)

Csuhaj Ildikó: Nagy öröm, keserű szájíz (Népszabadság, 2007. március 9.)

Dobszay János: Kilovaglás. Népszavazási előkampány (HVG, 2007. november 17.)

Dönthet a nép a Fidesz és a KDNP három kérdésében. Hitelesítette az OVB az ellenzéki pártszövetség népszavazási aláírásait (Népszava, 2007. december 6.)

Elek István: "Alkotmányosan aggályos" (Népszabadság, 2006. november 4.)

Elszállt (az Alkotmánybíróság döntése a Fidesz népszavazási kezdeményezéséről) (Magyar Narancs, 2007. március 15.)

Fahidi Gergely: Közvetlenkedők. Alkotmánybírák a hétkérdéses referendumról (HVG, 2007. március 17.)

Fahidi Gergely: Leszavazták magukat. Népszavazás: meghátrált OVB (HVG, 2007. június 30.)

Fazekas Ágnes: Elolvadt Orbán hét kérdése. Döntött az Alkotmánybíróság: három igen, két nem, két új eljárás (Népszava, 2007. március 9.)

Felmelegített népszavazás (168 Óra, 2007. április 5.)

Fricz Tamás: 2007, a demokráciaviták újjáéledésének éve, különös tekintettel a népszavazásra és az előrehozott választásra (In: Magyarország politikai évkönyve 2007-ről, 220-235. oldal)

Gréczy Zsolt: Dodonai népszavazási kérdések (Népszabadság, 2006. szeptember 13.)

Gulyás Gergely: Az OVB és a népszavazás intézménye. Kálmán László kérdéseinek hitelesítésekor a hozzáértés és a szakmaiság pártosságot elfedő leple hullt le végleg (Magyar Nemzet, 2007. augusztus 14.)

Hanák András: Tiltott tárgyak. Az Alkotmánybíróság döntése a népszavazásra bocsátható kérdésekről (Élet és Irodalom, 2007. július 6.)

Hanák András: Bírálható-e az Alkotmánybíróság? (Magyar Narancs, 2008. március 20.)

Hétidegenes csapás az állami bevételekre. Az egészségügy, a nyugdíjkassza és az oktatás volna a vesztese a Fidesz népszavazási kezdeményezésének (Népszabadság, 2006. október 31.)

Horkay Hörcher Ferenc: Népszavazás kontra koalíciós paktum (Heti Válasz, 2007. június 5.)

Kálmán László: Népszavazási ellenkérdések (In: Magyarország politikai évkönyve 2007-ről, 255-260. oldal)

Karácsony Ágnes: A fontos idő. (A népszavazási "ellenbeadványt" benyújtó) Kálmán László a népszavazásról és a civil kurázsiról (168 Óra, 2007. július 19.)

Kardos Gábor: A diktatúra előszobájában. Nem kormányváltó, hanem rendszerváltó népszavazásra van szükség (Magyar Nemzet, 2006. november 17.)

Kis János: A népszavazási versenyfutás (Népszabadság, 2007. november 10.)
      Vita:
      Fricz Tamás: Kis János téved (november 29.)
      Körösényi András: Alkotmányos-e a népszavazás? (december 1.)
      Csizmadia Ervin: A képviselet és a részvétel. Az ideiglenesség alkotmánya mint konfliktusforrás (december 1.)
      Kis János: A népszavazásvitáról (december 15.)

Köves Pál: Hét ellenzéki kérdésből négy elsőre megbukott (Magyar Hírlap, 2006. november 22.)

Kulcsár Anna: A törvényhozásnak a nép döntését végre kell hajtania. Interjú Ficzere Lajos professzorral, az OVB korábbi vezetőjével (Magyar Nemzet, 2006. november 11.)

Kun J. Erzsébet: Halmai szerint az AB elfogult döntést hozott (Népszabadság, 2007. június 6.)

M. László Ferenc: Kérdéses kérdések. Alkotmányjogi vita a népszavazási kezdeményezésről (Magyar Narancs, 2006. november 2.)

M. László Ferenc: Urnák népe. AB-döntés a Fidesz népszavazási kérdéseiről (Magyar Narancs, 2007. március 15.)

M. L. F.: Havi kétszáz iksszel. Referendum-menetrend 2007-2008 (Magyar Narancs, 2008. január 10.)

Lencsés Károly: A vizitdíj és a tandíj sorsa kérdéses. Hét téma közül háromból kezdődhet az aláírásgyűjtés (Népszabadság, 2007. március 9.)

Lencsés Károly: Népszavazás a több biztosítóról (Népszabadság, 2007. április 20.)

Lencsés Károly: Népszavazási függő játszmák. Még becsülni sem lehet, mikor tarthatók a referendumok (Népszabadság, 2007. június 1.)

Lencsés Károly: Dönthet a népszavazás a tandíjról és a vizitdíjról. Az alkotmánybírák felülbírálták az OVB-t. A Fidesz egyszerre hat kérdésről tartana referendumot (Népszabadság, 2007. június 6.)

Lencsés Károly: Nincs akadály a népszavazás előtt (Népszabadság, 2007. június 14.)

Lencsés Károly: Igen a népszavazás kérdéseire. Az OVB meggyőződése ellenére döntött – A Fidesz szerint ilyen nincs (Népszabadság, 2007. június 26.)

Markotay Csaba – Simon Zoltán: Jogorvoslati buktatók is hátráltatják a népszavazást. Aligha kerülhet szavazólapra a Fidesz-KDNP mind a hét kérdése (Népszava, 2006. november 23.)

Markotay Csaba – Simon Zoltán: Népszavazási évforduló – felújított kérdésekkel. Nem érkezett beadvány az AB-hez a Fidesz-KDNP referendum ügyében (Népszava, 2006. december 5.)

Markotay Csaba: Ismét az Alkotmánybíróságnál keresi igazát a Fidesz. A legfontosabb népszavazási kérdésekről tovább tart a vita (Népszava, 2007. április 13.)

Markotay Csaba – Arató Judit – Fazekas Ágnes: Mégis lesz népszavazás tandíjról, napidíjról, vizitdíjról. A Fidesz máris a lehető leggyorsabb döntésre szólította fel az OVB-t (Népszava, 2007. június 6.)

Markotay Csaba – Lengyel Tibor – Fazekas Ágnes – Pungor András: Győzelmet ünnepel a Fidesz, a kormány még kivár. Az OVB elnöke szerint a testületet vádlók rosszat tettek a demokráciának (Népszava, 2007. június 27.)

Markotay Csaba: Népszavazás: csak a botrány lehet az ellenzék célja? Hiába sürgeti a Fidesz, a parlament aligha dönt a referendumról (Népszava, 2007. november 27.)

Monostori Tibor: Másodperc-demokrácia. Frontális támadás a demokrácia intézménye ellen (Magyar Demokrata, 2007. július 19.)

Nehéz-Posony Márton: A párttal, a néppel – hány az utunk? (Népszabadság, 2006. október 31.)

Pindroch Tamás: Népszavazás, kormánybuktatás. Kötcsén, a Fidesz polgári összejövetelén kimondták az ellenállás jogát (Magyar Hírlap, 2007. szeptember 10.)

Pintér Attila (szerk.): Döntött az Alkotmánybíróság: három kérdés már továbbjutott. Fidesz és KDNP: négykérdéses népszavazás legyen (Magyar Hírlap, 2007. március 9.)

Pintér Attila (szerk.): Az alkotmánybírák elvetik az OVB kifogásait (Magyar Hírlap, 2007. június 7.)

Referendum újabb három kérdésben. Az Alkotmánybíróság szerint dönthet a nép a tandíjról, a vizitdíjról és a kórházi napidíjról is (Magyar Nemzet, 2007. június 6.)

Révész Sándor: A kisebbség kisebbsége és a többség többsége (Beszélő, 2008. 3. szám)

Sebes György – Pungor András: "Nem adtuk tovább a labdát az Alkotmánybíróságnak." Beszélgetés Szigeti Péterrel, az OVB elnökével (Népszava, 2007. augusztus 25.)

Somorjai Viktória: A népszavazás-háború (Magyar Demokrata, 2007. április 19.)

Somorjai Viktória: Szinte törvényesen. A népszavazás ellehetetlenítése az alkotmányos rend elleni támadás (Magyar Demokrata, 2007. április 26.)

Somorjai Viktória: Sakk! Lesz népszavazás, hátrál a baloldal (Magyar Demokrata, 2007. június 14.)

Somorjai Viktória: Izgalmas hónapok jönnek. Zárug Péter Farkas politológus az OVB döntéséről (Magyar Demokrata, 2007. június 28.)

Szentpéteri Nagy Richard: Népszavazás kontra alkotmány (http://www.meltanyossag.hu/?q-nock192)

Szigeti Péter: Népszavazási kezdeményezések 2006 (In: Magyarország politikai évkönyve 2006-ról, I. kötet, 293-298. oldal)

Szigeti Péter: A három nevezetes jogi kérdés sorsa (Élet és Irodalom, 2007. július 27.)

Szigeti Péter: A népszavazási kezdeményezések dömpingje – 2007 (In: Magyarország politikai évkönyve 2007-ről, 236-254. oldal)

Szikinger István: Az Alkotmánybíróság és a jogállam (Népszabadság, 2007. június 8.)

Szilágyi Péter: Népszavazás és kormányozhatóság (Élet és Irodalom, 2007. június 29.)

Török Ádám: Népszavazási forgatókönyvek (Heti Válasz, 2007. november 8.)

Trencséni Dávid: Hitelesítve. Halmai Gábor az alkotmányosság dilemmáiról (168 Óra, 2007. július 5.)

V. f.: Csak a költségvetési törvényre vonatkozik a népszavazási tilalom. Gyurcsány kerüli a jogi vitát Biharival (Vasárnapi Hírek, 2007. július 1.)

A népszavazási kampány

A részvétel a tét (Heti Válasz, 2008. február 28.)

Ablonczy Bálint – Élő Anita: Népszavazás – földindulás? (Heti Válasz, 2008. január 31.)

Babarczy Eszter: Mire szavazunk (már megint)? (Népszabadság, 2008. március 1.)

Bándy Péter: A demokrácia győzelemre áll. Orbán Viktor a népszavazás tétjéről (interjú) (Magyar Demokrata, 2008. március 5.)

B. I.: Holt térben. Az MDF és a népszavazás (Magyar Narancs, 2008. február 14.)

Besenyei: Földközelben. Népszavazási stratégiák (Magyar Narancs, 2008. január 17.)

Bita Dániel: Többször kell nyerni. Wermer András a (népszavazási) kampányról (168 Óra, 2008. február 21.)

Bódis András: Azért a víz az úr. Interjú Orbán Viktorral (Heti Válasz, 2008. február 28.

bojtár b. bogárbundulamészáros: Megfújta a harsonákat. Indul a népszavazási kampány (Magyar Narancs, 2008. január 31.)

Buják Attila: Hideget, meleget. Népszavazási stratégiák (168 Óra, 2008. január 31.)

Bundula István: "Csak a politika őrül meg időnként." Horn Gábor ügyvivő (SZDSZ) a népszavazásról (Magyar Narancs, 2008. február 7.)

Búr-Baky Miklós: Elemi részek (Magyar Narancs, 2008. február 28.)

Cseke Hajnalka: Túlélési forgatókönyvek. MSZP-s félelmek népszavazás előtt (Figyelő, 2008. január 31. – február 1.)

Cseke Hajnalka: Súlyos semmiségek. Népszavazás előtt (Figyelő, 2008. február 21-27.)

Dobszay János: Vizitdíj tekintetében – Népszavazási kampány-előkészületek (HVG, 2008. január 19.)

Dobszay János: Kétmilliós kérdés. Népszavazásikampány-kezdet. – Juhász Gábor: Az ikszek (HVG, 2008. február 2.)

Elek István: Szükségszerű a népszavazás (Magyar Hírlap, 2008. január 15.)

Farkas Zoltán: Szemináriumi órák jövendő népszavazóknak (Mozgó Világ, 2008. 2. szám)

Farkas Zoltán: Mindenki oszt, mindenki veszt. Népszavazás – 2008. tavasz (HVG, 2008. március 7.)

Fáber Ágoston: Komolyan vehetjük-e a népszavazást? (Élet és Irodalom, 2008. március 7.)

Javítóprogramok. Népszavazási utójáték (HVG, 2008. március 22.)

Juhász Attila – Háznagy Gáspár: Cseppben a tenger. Elemzés a pártok népszavazási kampányáról (Kampány és kommunikáció, 2008. 1. sz.)

Juhász Gábor: Tudakozó plusz. Népszavazási fordulatok (HVG, 2007. december 15.)

Juhász Gábor: Hatályeset. Népszavazási csaták (HVG, 2008. január 12.)

Kezdődhet az aláírásgyűjtés (Népszabadság, 2007. október 16.)

Lencsés Károly: Kevesebben szavaznának, de még elég sokan. Hann Endre, a Medián vezetője szerint nincs lefutva a referendum (Népszabadság, 2008. március 4.)

Markotay Csaba: Népszavazás: küzdelem a "bűvös" 35 százalékért (Népszava, 2008. január 31.)

Máté T. Gyula: Sikeres népszavazás után előrehozott választás. Interjú Kubatov Gáborral, a Fidesz pártigazgatójával (Magyar Hírlap, 2007. augusztus 4.)

Mester Ivett – Vígh Gábor: Tűz és jég. Sokan vannak, de lesznek-e elegen? (Hetek, 2008. március 7.)

Mészáros Bálint: A siker szárnyán. A Fidesz kampányol (Magyar Narancs, 2008. február 28.)

m. f: Fagyos szentek. Az MSZP népszavazási kampánya (Magyar Narancs, 2008. február 28.)

Népszavazás: minden kérdés a részvételen múlik. A választók többsége az eredményesség kritériumával sincs tisztában – Gyurcsány: A csaló elvesztett hatalmát szerezné vissza (Népszava, 2008. március 7.)

Pálmai Erika: Elszámolási eljárás. Ösztöndíjrendszert veszélyeztető népszavazás (HVG, 2008. február 29.)

Referendum, egészségügy, adó. Milyen politikai fejlemények várhatók 2008-ban? (Political Capital) (de JURE, 2008. 1. szám)

Stumpf András: Rendszerváltó népszavazás? Interjú Hegedűs Zsuzsával (Heti Válasz, 2008. március 6.)

Trencséni Dávid: Kampányzajt. Népszavazás előtt (168 Óra, 2007. október 4.)

Unger Anna: Átértelmezések. Mire kellene használni a népszavazást? (Magyar Narancs, 2008. március 6.)

Vasvári: Mintha fölülről bedobnák a Parlamentbe... Népszavazási tétek – 40 százalék alatti részvétel? (Vasárnapi Újság, 2008. március 2.)

Vigyázó szemetek (Magyar Narancs, 2008. március 6.)

Zsuppán András: A tudás ára. Népszavazási "igen" vagy tandíjemelés? (Heti Válasz, 2008. február 28.)

Az eredmény (megállapítása)

Népszavazás 2008 (http://www.valasztas.hu/hu/ovb/42/42_0.html)

Országos ügydöntő népszavazás, 2008. március 9. Tájékoztató adatok (Választási Füzetek 156., sorozatszerkesztő: Rytkó Emília, Önkormányzati és területfejlesztési Minisztérium Országos Választási Iroda, Bp. 2008.)

Az igenek millióié a jövő. Óriási fölénnyel győztek a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj ellenzői kormánykoalíció akaratával szemben (Magyar Hírlap, 2008. március 10.)

Magas részvétel, egyértelmű igenek. Népszavazás: a kormány és az ellenzék is törvényjavaslatot nyújt be a parlamentnek (Népszava, 2008. március 10.)

Megrendítő csapás a koalícióra. Eredményes a referendum. A szavazók elsöprő többsége eltörölte a vizitdíjat, a kórházi napidíjat és a tandíjat (Magyar Nemzet, 2008. március 10.)

A népszavazás értékelése, elemzések

A népszavazás semmit nem old meg! Beszélgetés Szőllőssi Istvánnéval (Egyenlítő, 2008. 4. szám)

Ablonczy Bálint: Fel is út, le is út (Heti Válasz, 2008. március 13.)

Ágoston Balázs: Gyurcsány fejébe kerülhet. Boros Bánk Levente szerint miniszterelnököt válthatnak a szocialisták (Magyar Demokrata, 2008. március 12.)

Ágh Attila: A vereség nyeresége (Népszava, 2008. március 18.)

Babus Endre: Mit kíván a magyar? Ellenzéki győzelem a népszavazáson (HVG, 2008. március 15.)

B. I.: Innen hová? Népszavazás után. – Mészáros Bálint: Fidesz: az esélyesek nyugalma. – Bogár Zsolt: SZDSZ: az esélytelenek nyugalma. – M. László Ferenc: MSZP: papírformázás (Magyar Narancs, 2008. március 15.)

Bauer Tamás: Magyarország veresége (Élet és Irodalom, 2008. március 14.)

Bándy Péter: Magyarország győzött. A választók egyértelmű ítéletet mondtak a kormányról (Magyar Demokrata, 2008. március 12.)

Bencsik András: Gyurcsány Ferenc megbukott (Magyar Demokrata, 2008. március 12.)

Bogár Zsolt: A hétfejű fenevad. Az SZDSZ a népszavazás után (Magyar Narancs, 2008. március 20.)

Bojtár B. Endre – Bundula István: "Úgyis összekényszerülünk, nincs mese." Baja Ferenc (MSZP) a koalíció szakításáról (Magyar Narancs, 2008. április 24.)

Bozóki András: Földcsuszamlás. A népszavazásról (Figyelő, 2008. március 13-14.)

Buják Attila: Elsöprő kisebbség. Kéri László a politikai blöffökről (168 Óra, 2008. március 13.)

Buják Attila: A váltás nem leváltás. Lendvai Ildikó a kormány kötelességéről (168 Óra, 2008. március 20.)

Cseke Hajnalka: Visszavonulóban. A népszavazás következményei (Figyelő, 2008. március 13-19.)

Cseke Hajnalka: Orbán, a békítő. Népszavazás az ünnep után (Figyelő, 2008. március 20-26.)

Debreczeni József: Népszavazás után (Népszava, 2008. március 18.)

Elek István: Népszavazás után (Magyar Hírlap, 2008. március 14.)

Gáspár G. János: Miről szólt a népszavazás? (Magyar Szemle, 2008. 3-4. szám)

Gáspár G. János: Két hónapos éjszaka a népszavazás után (Magyar Szemle, 2008. 5-6. szám)

Gáti Júlia: Végkimerítés. Az egészségügyi reform sorsa (HVG, 2008. március 29.)

Granasztói György: Búcsú két Magyarországtól (Heti Válasz, 2008. március 20.)

Hubai László: A 2008. évi népszavazás politikai regionalizmusa (In: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról, 327-342. oldal)

Javítóprogramok. Népszavazási utójáték (HVG, 2008. március 22.)

Kárász Andor: Dacreakció. Az egészségügyön veri le a kormány a népszavazást (Magyar Demokrata, 2008. március 19.)

Kéri László: Nem árt felébredni (Népszava, 2008. március 14.)

Ki a hülye? (Magyar Narancs, 2008. március 15.)

Kubatov Gábor: 3 385 981 (In: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról, 343-349. oldal)

Lánczi András: Korunk kérdése a népszavazás után (Heti Válasz, 2008. március 13.)

M. László Ferenc: Szőrmentés. Szocialista stratégiák a népszavazás után (Magyar Narancs, 2008. március 20.)

Mást mondtak az elemzők a népszavazás előtt és után. Szavazó legyen a talpán, aki kibogozza a referendum következményeit (Népszava, 2008. március 13.)

Mellár Tamás: Népszavazás után pótköltségvetést! (Heti Válasz, 2008. március 20.)

Mészáros Bálint: Orbán örök csábításra játszik. Bruch Gábor kampányszakértő (Magyar Narancs, 2008. március 15.)

L. Mink András: Veszteni tudni kell (Beszélő, 2008. április)

Mohay Gergely: A 2008-as népszavazás a pártstratégiák tükrében (Jogelméleti Szemle, 2008. 2. szám, http://jesz.alk.elte.hu/2008_2.html)

Monostori Tibor: A leggyengébb láncszem. Gyurcsány Ferenc bebiztosítaná magát március 9. utánra (Magyar Demokrata, 2008. február 20.)

Nyusztay Máté: Hogyan manipulálják a választók véleményét? Kutatók az egy évvel ezelőtti népszavazásról. – Véleményvezérek, "mankók" segítenek (Népszabadság, 2009. március 9.)

Pozsgay András Tamás: Nem üzlet. Interjú Mikola Istvánnal (Magyar Demokrata, 2008. április 2.)

Rekordrészvétel három igennel. Ma törvénymódosítás a kormánytól és a Fidesztől is – Gyurcsány: a reformok folytatódnak (Népszabadság, 2008. március 10.)

Révész Sándor: A kisebbség kisebbsége és a többség többsége (Beszélő, 2008. 3. szám)

Rytkó Emília: Népszavazás, 2008. március 9. (In: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról, 308-326. oldal)

Sándor Zsuzsanna: A kármentés politikája. Hack Péter rögtönzésekről és káoszról (168 Óra, 2008. április 10.)

Seres László: Végképp eltörölni (Beszélő, 2008. 3. szám)

Székely János: Minthademokrácia (Élet és Irodalom, 2008. április 30.)

Szoboszlai György: Országos népszavazás 2008-ban: előzmények, következmények szabályozások és értelmezések. Szavazzunk-e arra, hogy többet fizessünk? (In: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról, 243-272. oldal)

Ungváry Rudolf: Felmosni a padlót? (Élet és Irodalom, 2008. április 4.)

Vető Balázs – Szigetvári Viktor: Az MSZP 2008-as népszavazási kampánya (In: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról, 350-359. oldal)

Wiener György: A 2008. évi népszavazás (In: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról, 273-307. oldal)

Sikertelen népszavazási kezdeményezések

Népszavazási fiaskók (HVG, 2004. november 20.)

Az első kárpótlási törvény hatályon kívüli helyezéséért
(1991. július)

Aláírásokat gyűjt a TÉT. Népszavazást kezdeményez a kárpótlási törvény ellen a Társadalmi Érdekegyeztető Tanács (Magyar Nemzet, 1991. június 29.)

Az igazságosztás ára. Bal nevű politikai szervezet támogatja a TÉT aláírásgyűjtő kezdeményezését kárpótlás-ügyben (Magyar Nemzet, 1991. július 22.)

Kárpótlás ellen személyi számmal. TÉT aláírásgyűjtő akció népszavazásra kárpótlás ügyben (Magyar Nemzet, 1991. július 8.)

Kéri J. Tibor: Népszavazást mérlegel az FKGP. Alkotmánybírósági döntés kárpótlásról (Népszabadság, 1991. május 31.)

L. László János: Próbálkozás vagy bomba. Ellenzéki pártok a kárpótlásról és a népszavazásról (Magyar Hírlap, 1991. augusztus 6.)

N. Kósa: Szeptember közepén népszavazás? Interjú Kemény Lászlóval (TÉT), kárpótlási törvény ügyében kezdeményezett népszavazás (Magyar Nemzet, 1991. július 10.)

Nem cél a népszavazás. A Társadalmi Érdekegyeztető Tanács aláírásokat gyűjt a kárpótlási törvény kapcsán (Magyar Hírlap, 1991. július 18.)

Népszavazást javasolnak a szocialisták. Népszavazást a kárpótlási törvényről (Magyar Hírlap, 1991. június 7.)

Népszavazást követelünk (Nemzeti Újság, 1991. 9. szám)

Számadó Júlia: Veszélyben a kárpótlás? Interjú Kemény Lászlóval (a Társadalmi Érdekegyeztető Tanács társelnökével), Halmai Gáborral és Lövétei Istvánnal (168 Óra, 1991. augusztus 6.)

TÉT: megvan a százezer aláírás. A társadalmi érdekegyeztető tanács sajtótájékoztatója aláírásgyűjtő akciójukról népszavazás kiírásáért a kárpótlási törvényről (Szabadság, 1991. augusztus 9.)

A korábbi abortuszszabályok fenntartásáért
(1992. július)

Nálunk nem dönt az állam. Aláírásgyűjtéssel kikényszeríteni akaró népszavazás az alkotmánybíróság abortusszal kapcsolatos állásfoglalása ellen (Mai Nap, 1992. július 9.)

Az Országgyűlés feloszlatásáról
(1992. december)

A parlament nem kényszeríthető önmaga feloszlatására. Alkotmánybíróság a népszavazásról (Magyar Nemzet, 1993. január 20.)

Alkotmányjogász a népszavazásról. Parlament feloszlatása (Népszabadság, 1993. január 12.)

Bodnár: Vélemények a döntésről. Alkotmánybíróság népszavazásról, Salamon László (MDF), Hack Péter (SZDSZ), Szabad György (MDF), Valencsik Ferenc (LAÉT) véleménye (Magyar Nemzet, 1993. január 20.)

Csoknyay: Alkotmánybírósági nem a népszavazásra. Parlament feloszlatásáról (Népszava, 1993. január 20.)

Dobszay János: Parlamentrobbantási kísérletek. Létminimum Alatt Élők Társasága (LAÉT) aláírásgyűjtési akciója, népszavazás, előrehozott választás (Napi Gazdaság, 1992. december 10.)

Farkas János László: Okosabbak leszünk (HVG, 1993. január 16.)

Friss gyepen... LAÉT népszavazási kezdeményezése országgyűlés feloszlatására (Népszabadság, 1992. december 5.)

Holló András: Nem kizárt.... Az Alkotmánybíróság főtitkára a LAÉT népszavazási kezdeményezéséről országgyűlés feloszlatására (Népszabadság, 1992. december 5.)

Juhász Gábor: Népi küldők. Népszavazási javaslat a parlamentfeloszlatásra (HVG, 1992. december 19.

Kulcsár Anna: Menesztik a honatyákat? Az országgyűlés népszavazással való feloszlatásának kérdése az Alkotmánybíróság előtt (Esti Hírlap, 1993. január 13.)

Lengyel András György: "A népszavazás alkotmányosan kiírható." Tóth Károly (alkotmányjogász): súlyos politikai hiba lenne a parlament feloszlása (Magyar Hírlap, 1992. december 23.)

Marad a ház. Alkotmánybírósági döntés népszavazási szabályokról, parlament feloszlatásáról (HVG, 1993. január 23.)

Nagy Győző: Visszaszámlálás az aluljáróban. Lesz-e népszavazás? (Köztársaság, 1993. január 15.)

"Nem áll mögöttünk senki." Össztűz: Valencsik Ferencre; Létminimum Alatt Élők Társasága elnöke a kétkulcsos áfa elleni harcról, népszavazás kezdeményezése, társadalom elszegényedése, kormány felelőssége, parlament feloszlatása, LAÉT párttá szerveződése (Tallózó, 1993 január 21.)

Nem dönthet a népszavazás. Aláírásgyűjtés a parlament feloszlatására (Pesti Hírlap, 1992. december 8.)

Sereg András: Nem lesz népszavazás a parlament feloszlatásáról. Alkotmánybíróság (Népszabadság, 1993. január 20.)

S. L.: Nyomorkeserű. Aláírásgyűjtés (Magyar Narancs, 1993. január 14.)

Szabó Iréné: Jól indult, de célt tévesztett. Hegedűs Zsuzsa: A parlament feloszlatása nem lehet a népszavazás tárgya (Népszava, 1993. január 9.)

Szente Zoltán: Kegyes hazugság. Az Alkotmánybíróság döntése a népszavazás kiírásáról (Magyar Hírlap, 1993. február 2.)

Az EXPO 1996-ról
(1994. október)

A népszavazás: járható út. A KDNP nyilatkozata az expó lemondásáról szóló kormánydöntésről (Új Magyarország, 1994. augusztus 18.)

A népszavazást mindenképpen ki kell írni (Magyar Nemzet, 1994. október 20.)

A többség mindig bölcs. Csurka István (MIÉP) a népszavazásról (Magyar Nemzet, 1994. augusztus 25.)

Az őszi választásokra készülve. A MIÉP támogatja a népszavazás kiírását a világkiállításról (Új Magyarország, 1994. augusztus 16.)

Babus Endre: Isten szava. Expo-népszavazás és a referendum alkotmányjogi kérdései (Heti Világgazdaság, 1994. október 29.)

Bár félnek, mégis segítenek az egyetemisták. Aláírásgyűjtés (Új Magyarország, 1994. szeptember 7.)

Bodnár Dániel: Fejenként két korsó sör. Skribek Péter (IDF) a világkiállítással kapcsolatos népszavazási-kezdeményezésről (Új Demokrata, 1994. okt. 27.)

Bodnár Lajos: Népszavazás a világkiállításról? (Népszava, 1991. május 7.)

Bodnár Lajos: Nincs százezer hiteles aláírás (Magyar Nemzet, 1994. november 18.)

Csarnai Attila: Döntsön a nép! Vélemények a világkiállításról (Új Magyarország, 1994. szeptember 3.)

Cseke Hajnalka: Százezer hitelesített aláírás. Interjú Halmai Gábor alkotmányjogásszal (Magyar Nemzet, 1994. augusztus 25.)

Csekeh: A népszavazás kiírása bizonytalan (Magyar Nemzet, 1994. október 13.)

Csekeh: Lekerül a napirendről az expotörvény? A koalíciós pártok véleménye (Magyar Nemzet, 1994. október 21.)

Csermely Péter: Azért a víz az úr. Fábián László (az Új Magyarország főszerkesztője) a népszavazási-kezdeményezésről (Új Demokrata, 1994. október 27.)

Csurka István: Helyszíni közvetítés. Horn-kormány eddigi tevékenységének kritikája, expó lemondása (Magyar Fórum, 1994. augusztus 18.)

Danó Anna: Népszavazás februárban (Népszava, 1994. októbert 25.)

Döntsön a nép! Baloldali Ifjúsági Társulás (Esti Hírlap, 1991. június 12.)

Döntsön a nép! Százhúszezer aláírást nyújtottak át Gál Zoltánnak (Új Magyarország, 1994. október 18.)

Érdekérvényesítési eszköz. Az MSZP a népszavazásról (Magyar Nemzet, 1994. augusztus 25.)

Expó: nem lesz népszavazás. Nincs meg a százezer aláírás (Magyar Hírlap, 1994. november 25.)

Fazekas-Ruck: Népszavazás csak jövőre lehet az expóról (Magyar Nemzet, 1994. november 3.)

Fehér Klára: Cenzus (Élet és Irodalom, 1995. december 9.)

Feuer András: Népszavazás expo-ügyben? Interjú Kolosi Tamással (szociológus), Hann Endrével (Medián), közvélemény-kutató igazgatójával (168 Óra, 1991. május 28.)

g. l.: Népszavazást a világkiállításról? Elveszett megállapodás (Interjú Szabó Iván (MDF) képviselővel) (Magyar Nemzet, 1991. október 2.)

Göncz elnök nem örül az expo-népszavazásnak (Népszabadság, 1994. október 27.)

Iván Gizella: Ismét kormány előtt az expó. Ha a népszavazás igent mond, meg kell rendezni (Magyar Hírlap, 1994. október 26.)

Iván Gizella: Törvényellenes az expószavazást a választásokkal együtt tartani. Interjú Halmai Gábor alkotmányjogásszal (Magyar Hírlap, 1994. november 9.)

Jakus Ibolya: Van népünk hozzá. Népszavazás világkiállítás ügyében (HVG, 1991. november 2.)

Jogi akadálya nincs (Vasárnapi Hírek, 1991. október 27.)

Korrigálható döntések. KDNP nyilatkozata a népszavazásról, exporól (Magyar Nemzet, 1994. augusztus 25.)

Kőszegi: Öt igen az expora. Interjú Palotás János VOSZ elnökkel (Esti Hírlap, 1991. október 21.)

Kukorelli István: Népszavazás az exporól (Jurátus, 1994. 7. szám)

Magyarázkodás. Expó, népszavazás (Új Magyarország, 1994. november 9.)

Moldoványi: Népszavazás február 11-e után. Aláírások az expóért (Magyar Nemzet, 1994. október 19.)

Nem erkölcsi kérdés. Kónya Imre (MDF) a népszavazásról (Magyar Nemzet, 1994. augusztus 25.)

Nem lehet erőszakkal. FKGP-nyilatkozat a népszavazásról, világkiállítás (Magyar Nemzet, 1994. augusztus 25.)

Népszavazás a világkiállításról? Palotás János (VOSZ) akciója (Magyar Hírlap, 1991. október 22.)

Pálffy Katalin: Népszavazás dönt az expóról (Népszava, 1994. október 19.)

Pálffy Katalin: Nem lesz népszavazás (Népszava, 1994. november 18.)

Papp János: Gál Zoltán lebeszél az expóról (Új Magyarország, 1994. október 19.)

Politikai elhatározás született. Latorcai János KDNP-s képviselő az expóról és a népszavazásról (Új Magyarország, 1994. október 20.)

Pontosabb szabályozást. Fidesz-vélemény a népszavazásról (Magyar Nemzet, 1994. augusztus 25.)

Pozsonyi István: Az eredmény (Magyar Fórum, 1994. november 24.)

Rozgics Mária: Nem elég. Expó-aláírásgyűjtés mérlege. Sok aláírás nem hiteles (Magyar Hírlap, 1994. október 21.)

Sereg András: Lesz-e népszavazás az expóról? Az alkotmányjogász (Szegvári Péter) szerint a kiírás törvényi tilalomba ütközne (Népszabadság, 1994. augusztus 16.)

Speidl Zoltán: Parlamenti folyosó. Az expó-val kapcsolatos esetleges népszavazás esélyei (Magyarország, 1994. november 4.)

Such György: Magyar metélt. Palotás összevonja szemöldökét (Magyar Narancs, 1991. november 7.)

Sümegi: Az expónépszavazás kiírását nem lehet mérlegelni. Ellenzék kérése a kormányhoz (Magyar Nemzet, 1994. október 25.)

Szép Zsuzsa: Nincsen meg a százezer aláírás (Népszava, 1994. november 17.)

Thurzó Tibor: Lebegve könnyebb? (Respublika, 1994. augusztus 26.)

Vásárhelyi Mária: Népszavazás = demokrácia? (HGV, 1991. november 16.)

Veress Pálma: Minek a parlamenti vita, ha népszavazás dönt? Interjú Palotás Jánossal és Ungár Klárával (Esti Hírlap, 1991. november 6.)

Világkiállítás – adóemeléssel? Magyar Bálint (SZDSZ) nyilatkozata (Magyar Nemzet, 1994. augusztus 25.)

A köztársasági elnök közvetlen választásáról
(1995. január)

216 ezer aláírás. Az FKGP aláírásgyűjtési akciója a köztársasági elnök közvetlen választása ügyében (Új Magyarország, 1995. március 16.)

A KDNP és az FKGP közvetlenül választana (Magyar Hírlap, 1995. január 5.)

A MIÉP nem akar népszavazást. Csurka István a köztársasági elnök választásáról (Magyar Nemzet, 1995. január 24.)

A törvényhozás törvénysértő is lehet. Az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottsága az Alkotmánybírósághoz fordult a FKGP köztársasági elnök közvetlen választását szorgalmazó aláírásgyűjtése kapcsán (Esti Hírlap 1995. április 21.)

Áthidaló megoldás. A KDNP álláspontja a köztársasági elnök választásának módjáról (Új Magyarország, 1995. január 16.)

Az FKGP átadta az aláírásokat (Magyar Hírlap, 1995. március 16.)

Az SZDSZ közvetett választást akar. Pető Iván, az SZDSZ elnöke a köztársasági elnök jogköréről (Népszabadság, 1995. január 16.)

Babus Endre: Tévedhetetlenségek vígjátéka. Megtorpedózott népszavazási kezdeményezés (HVG, 1995. május 27.)

Babus Endre: Igencirkusz. Elnökválasztási előkampány (HVG, 1995. január 28.)

B. B. Gy.: Tavaszig kell dönteni az elnökválasztásról (Magyar Hírlap, 1994. december 19.)

B. B. Gy. – Sz. Sz.: A Független Kisgazdapárt "négyigenes" népszavazása (Magyar Hírlap, 1995. január 13.)

Bednárik Imre – Sereg András: Aggályos a négykérdéses népszavazás? (Népszabadság, 1995. április 4.)

BodnárCsekeh: Vita a népszavazás kiírásáról (Magyar Nemzet, 1995. május 16.)

Csarnai: Kivonulnak a kisgazdák. Torgyán József, az FKGP elnöke a kaposvári próbavoks eredményéről és a köztársaságielnök-választásról (Új Magyarország, 1995. május 12.)

Császár Attila: Korai még. Interjú Áder Jánossal, a Fidesz alelnökével a köztársasági elnök választásáról (Ez a hét, 1995. január 27.)

Csekeh: A népszuverenitásra hivatkozik az FKGP. Államfő-választás (Magyar Nemzet, 1995. január 19.)

Dippold Pál: Kétféle elnök van (Új Magyarország, 1995. június 19.)

Elutasítva. Az Országgyűlés elutasította a népszavazást a köztársasági elnök választása ügyében (Új Magyarország, 1995. május 17.)

Érvek a népszavazás ellen. A parlamenti bizottság jogi érvek alapján utasította el a kezdeményezést – Nem lesz népszavazás (Népszava, 1995. május 16., 17.)

Érvényesüljön a népszuverenitás. Torgyán József, az FKGP elnöke a köztársasági elnök-választási népszavazásról (Új Magyarország, 1995. április 12.)

Fodor Anna: Közvetve vagy közvetlenül (Magyar Hírlap, 1995. január 24.)

Illisz L. László: Népszavazással nem lehet módosítani az alkotmányt. Torgyán szerint az Országgyűlésnek május 14-én ki kell írni a referendumot (Népszava, 1995. május 6.)

Kukorelli István: Népszavazás és alkotmányozás (In: Az alkotmányozás évtizede, 108-114. oldal)

Liebmann Katalin: Még minden lehet. Interjú Für Lajossal, az MDF elnökével (Ez a hét, 1995. január 27.)

L. K.: Érvényes az új "négyigenes" népszavazás. Kezdeményezhető-e referendummal alkotmánymódosítás? (Magyar Hírlap, 1995. április 11.)

Miklós Gábor: Az ország latin-amerikanizálódik. Interjú Orbán Viktor pártelnökkel (Fidesz) (Népszabadság, 1995. január 28.)

Mitől fél az SZDSZ? (Új Magyarország, 1995. április 7.)

Nem lesz népszavazás az államfő választásáról (Népszabadság, 1995. május 17.)

Nem lesz nyáron népszavazás? Alkotmánybíróság a köztársasági elnök közvetlen választásáról (Népszabadság, 1995. május 5.)

Nyitottak a függetlenek (Új Magyarország, 1995. január 10.)

Salamon Konrád: Műcsont a népnek (Új Magyarország, 1995. április 18.)

Stépán Balázs: Nem a választás módjától függ az elnöki jogkör. Kilényi Géza: Isten óvjon az ötletszerű alkotmánymódosítástól (Magyar Hírlap, 1995. április 3.)

Surján áthidaló megoldása. A köztársasági elnök választásáról (Népszabadság, 1995. január 18.)

Tóth Mihály: Hogyan válasszunk államfőt? Az államelnök-választás lehetséges formái (Magyar Nemzet, 1995. február 27.)

Történelmi bűn. Interjú G. Nagyné Maczó Ágnessel, a parlament alelnökével, FKGP-s képviselővel a köztársaságielnök-választásról (Új Magyarország, 1995. január 17.)

Magyarország NATO-tagságáról
(1995-ősz)

A Munkáspárt népszavazási kezdeményezéséről (Magyar Hírlap, 1995. november 18.)

A Munkáspárt jogorvoslatot keres a NATO-népszavazás elmaradása miatt (Népszava, 1995. december 21.)

Alkotmánybírósághoz fordult a Munkáspárt (Új Magyarország, 1996. január 11.)

Babus Endre: Népszavazási tükör (HVG, 1995. december 23.)

Bartha Szabó József: Isépy bírálja a népszavazást (Népszava, 1995. december 4.)

Bodnár Lajos: Elnapolt népszavazás. NATO-tagság és közvetlen demokrácia (elemzés) (Magyar Nemzet, 1995. december 21.)

BodnárCsekeh: Nem időszerű a NATO-népszavazás (Magyar Nemzet, 1995. december 19.)

Csapody Tamás: Egy népszavazási kísérlet jogszerűsége (Társadalmi Szemle, 1996. 6. szám)

Csapody Tamás: Népszavazás és demokrácia (Magyar Hírlap, 1996. január 15.)

Csapody Tamás: Törvénytelen és indokolatlan volt a döntés a népszavazásról (Élet és Irodalom, 1996. február 2.)

Csapody Tamás: Népszavazás és kommunikáció (Magyar Nemzet, 1996. március 8.)

Csapody Tamás: Az ügydöntő népszavazás elmaradt. Munkáspárt, NATO-csatlakozás (Új Magyarország, 1996. március 16.)

Csoknyay: A NATO nem a Varsói Szerződés. A Munkáspárt aláírásgyűjtő kezdeményezése a NATO-hoz való csatlakozással kapcsolatos népszavazás kiírására (Esti Hírlap, 1995. október 26.)

Dajka Béla: Sietős népszavazás. Beszélgetés Hack Péterrel (SZDSZ), az alkotmányügyi bizottság elnökével (Reggeli Kurír, 1995. november 23.)

Elekes Éva – Garzó Ferenc: Egyedül Spanyolországban írtak ki népszavazást a NATO-tagságról (Népszava, 1995. november 29.)

Értelmetlen kezdeményezés, kidobott pénz. Parlamenti képviselők véleménye a NATO-tagságra vonatkozó népszavazási kezdeményezésről (Új Magyarország, 1995. november 21.)

Érvényes a Munkáspárt népszavazási kezdeményezése. Magyarország NATO-tagságáról (Népszabadság, 1995. november 22.)

Fazekas-Ruck: Kiírható a népszavazás a NATO-csatlakozásról. Az OVB tájékoztatása a népszavazási kezdeményezésről (Magyar Nemzet, 1995. november 22.)

Februárban népszavazás a NATO-tagságról? Megkezdik az aláírások hitelesítését (Magyar Hírlap, 1995. október 27.)

Gombos Endre: Ha a népszavazás úgy dönt... Hack Péter (az Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke) álláspontja (Vasárnapi Hírek, 1996. április 28.)

Gordon Tamás: Késlekedés nélkül indulhatnak a csatlakozási tárgyalások. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke az EU bővítéséről és a NATO-népszavazásról (Magyar Hírlap, 1995. december 1.)

Haraszti Miklós: Thürmer Gyula kesztyűje (népszavazás-kezdeményezés a NATO-tagságról) (Népszabadság, 1995. november 6.)
      Hozzászólás:
      Valki László: Felvegyük-e a kesztyűt? (november 17.)
      Béres László: A NATO nem siet a segítségünkre (uo.)

Heimer György: Belül tágasabb? Magyarország NATO-csatlakozásának kérdései (HVG, 1995. december 23.)

Hiányoznak a NATO-népszavazás feltételei. Kovács László a Munkáspárt kezdeményezéséről (Magyar Nemzet, 1995. november 18.)

Horváth Ildikó: Aláírást gyűjt a Munkáspárt (Népszava, 1995. május 26.)

Horváth Ildikó: Népszavazást a NATO-ról (Népszava, 1995. július 14.)

Jogot sértett a parlament, mégis elutasítják Thürmert? Népszavazási indítvány a NATO-tagság kapcsán (Népszabadság, 1996. február 13.)

Kedden népszavazási döntés várható (Népszava, 1995. december 15.)

Kérdőjeles a népszavazás. A parlament elvetette a Munkáspárt kezdeményezését (Új Magyarország, 1995. december 14.)

Két javaslat népszavazásra. NATO-csatlakozás (Népszava, 1995. december 14.)

Kondorosi Ferenc: Lyuk a jogállam szövetein. Az Alkotmánybíróság hatásköre, munkája, döntés a NATO-csatlakozásról kiírandó népszavazásról (Világgazdaság, 1996. február 12.)

Lázár Ildikó: Hivatalos felkérés előtt nem lesz NATO-népszavazás. MSZP-frakció álláspontja (Világgazdaság, 1995. december 19.)

Lencsés Károly: Alkotmánysértő a népszavazás elutasítása? (Magyar Hírlap, 1995. december 20.)

Lencsés Károly: Voksolunk a NATO-tagságról. Közvélemény-kutatás a népszavazás várható eredményéről (Magyar Hírlap, 1995. november 22.)

Magyar Péter: NATO-kesztyű (HVG, 1995. december 2.)

Márciusig szavaz a NATO-ról az ország. A Munkáspárt népszavazási kezdeményezése (Magyar Hírlap, 1995. november 23.)

Megyeri: Thürmer átadta. A Munkáspárt népszavazást kezdeményezett (Új Magyarország, 1995. október 26.)

Munkáspárt: népszavazást a NATO-csatlakozásról (Népszabadság 1995. szeptember 5.)

Nagy Gergely: Korai a NATO-népszavazás (Népszava, 1995. október 27.)

Nem időszerű a népszavazás a NATO-tagságról. A hat párt ma egyformán szavaz (Magyar Hírlap, 1995. december 19.)

Nem időszerű a népszavazás (Új Magyarország. 1995. december 19.)

Nem várható népszavazás hazánk NATO-tagságáról (Népszabadság, 1995. december 16.)

Népszavazás csak a NATO-tagság küszöbén? (Népszabadság, 1995. december 1.)

Népszavazási indítvány a NATO-csatlakozásról. Kóródi Mária (Országgyűlés alelnöke) fogadta Thürmer Gyulát (Munkáspárt) (Magyar Nemzet, 1995. október 26.)

Pálffy Katalin: Elegendő aláírás (Népszava, 1995. november, 22.)

Pálffy Katalin: Elutasítják a népszavazást. Pártok a NATO-népszavazás ellen (Népszabadság, 1995. december 19.)

Pogonyi Lajos: A mi receptünk más – mondja (Thürmer Gyula) a Munkáspárt elnöke (Népszabadság, 1995. november 10.)

Ritecz Miklós: Kovács: Értelmetlen a NATO-népszavazás (Népszabadság, 1995. november 18.)

Sereg András: Jogi szakértők a Munkáspárt kezdeményezéséről (Népszabadság, 1995. november 18.)

Sereg András: Hack: Nem biztos, hogy lesz népszavazás a NATO-tagságról (Népszabadság, 1995. november 24.)

Spitzer Tibor: Leszavazott népszavazás a NATO-csatlakozásról (Köz-politika, 1996. március)

Stépán Balázs: Politika és jog. A parlamenti pártok elvetették (Magyar Hírlap, 1995. december 21.)

Stépán Balázs: Most nem lesz népszavazás. Alkotmánybírósági elutasítás (Magyar Hírlap, 1996. február 21.)

Tamás Gáspár Miklós: A NATO és a kommunisták (Népszava, 1995. december 9.)

Thürmer: Hack mondjon le! (Népszabadság, 1995. november 28.)

Thürmerék folytatják. A Munkáspárt követeli a népszavazás kiírását (Új Magyarország, 1995. december 21.)

Thürmer szerint a parlament megsértette az alkotmányt (Népszabadság, 1996. január 11.)

Újabb mulasztásos alkotmánysértés. A Munkáspárt népszavazást kezdeményez (Magyar Hírlap, 1995. november 3.)

Újból terítéken a népszavazás. Thürmer Gyula a NATO-tagságról (Új Magyarország, 1996. február 17.)

Vit László: Belépni vagy kívül maradni (Magyar Hírlap, 1995. november 21.)

Vit László: A magyar demokrácia mítosza (Magyar Hírlap, 1996. február 23.)

A kétkamarás parlamentről és 3 további kérdésről
(1996. május-június)

Az SZDSZ nem akar kétkamarás parlamentet (Magyar Nemzet, 1996. június 28.)

Boleratzky Loránd: Kétkamarás országgyűlést. Olvasói levél az alkotmány megváltoztatásáról (Magyar Nemzet, 1996. május 31.)

Kadosa Árpád: Nemzetben gondolkodó képviselőket (Magyar Nemzet, 1996. július 9.)

Kétkamarás érvek. Alkotmánykoncepció vitája (Világgazdaság, 1996. május 31.)

Kétkamarás parlament? Önkormányzati szövetségek (Magyar Nemzet, 1996. június 1.)

Kétkamarás parlamentet. Mészáros Vilmos (a független jogász fórum lemondott elnöke) az új alkotmánykoncepcióról (Új Demokrata, 1996. április 11.)

MVSZ-javaslat: kétkamarás parlamentet (Népszabadság, 1996. május 21.)

Nagy Gergely: Mennyit ér a népszavazás? (Népszava, 1996. március 5.)

Nagy Gergely: Felesleges a kétkamarás törvényhozás? (Népszava, 1996. június 11.)

Népszavazási kezdeményezés az APÜSZ (APEH Üldözöttei) és FJF (Független Jogász Fórum) szakmai támogatásával (Magyar Nemzet, 1996. május 21.)

Pártolja a kétkamarás parlamentet. Az egri önkormányzat díszpolgárrá avatta Habsburg Ottót, a Páneurópai Unió elnökét (Új Magyarország, 1996. július 9.)

Samu Mihály: Alkotmányozás politikai túlerő alapján vagy szakmai megalapozással? (Hitel, 1996. 3. szám)

Stépán Balázs: A Társadalmi Egyesülések Szövetsége kétkamarás parlamentet szeretne (Magyar Hírlap, 1996. április 30.)

Szabó Sándor: Okos állam és a kisebbségek (Magyar Hírlap, 1996. április 26.)

Társadalmi Érdekegyeztető Tanács elnöke kétkamarás parlamentben, Fidesz-képviselő jelenlegi országgyűlési létszám csökkentésében gondolkodik (Tallózó, 1996. február 22.)

Torgyán: kétkamarás parlamentet (Magyar Hírlap, 1996. május 28.)

A termőföld tulajdonszerzésének korlátozásáról
(1997-ben)

Aláírásgyűjtés országszerte. Aláírásgyűjtő akció népszavazásra a magyar termőföld védelmére (Új Magyarország, 1997. augusztus 25.)

Átadták a népszavazási aláírásokat. A parlamentben folytatódik a koalíció és az ellenzék vitája a földkérdésről (Magyar Hírlap, Népszava, 1997. szeptember 17.)

Babus Endre: Kérdések kérdése. Népszavazási fordulatok (a kormány is népszavazást kezdeményez a külföldiek földvásárlásáról) (HVG, 1997. szeptember 6.)

Balázsi György – Nagy Gergely: Vita a földkérdés népszavazásáról. Az Alkotmánybíróság visszautasította az alkotmányügyi bizottság értelmezési kérdéseit (Népszava, 1997. december 3.)

Bauer Tamás: A felvett kesztyű. A népszavazásról (Magyar Narancs, 1997. szeptember 18.)

b. l.: Ellenzéki szakvélemény a földkérdésről. Nem lehet elvágni az utat a népszavazás előtt (Magyar Nemzet, 1997. november 7.)

Balázsi György: Két szék között a középpárt. A Néppárt elnöke biztos abban, hogy bejutnak a parlamentbe. Interjú Szabó Ivánnal (Népszava, 1997. október 4.)

Bednárik Imre – Fekete Gy. Attila: Népszavazási kezdeményezés a földről. Augusztus 20-ától gyűjtik a 200000 állampolgár aláírását (Népszabadság, 1997. augusztus 13.)

Bodnár Lajos: Döntsön a nép! (Privát Profit, 1997.)

BodnárCsekehPutsay: Frakciók csatája a referendumról. NATO-csatlakozás és a termőföld kérdése (Magyar Nemzet, 1997. szeptember 17.)

Bundula István – Mucsányi Marianna: Népszavazás. Vita a referendumról. – Somos András: A kisgazdák a részletekben lakoznak (Magyar Narancs, 1997. október 23.)

Bundula István: "Rendben vitatkozunk." Interjú Pokorni Zoltánnal, a Fidesz – Magyar Polgári Párt frakcióvezetőjével (Magyar Narancs, 1997. december 11.)

Csizmadia Ervin: A liberális meg a konzervatív elv. A népszavazási ügy tanulságai (Magyar Nemzet, 2007. október 29.)

Cs. I. – P. I. – Sz. Sz.: Meglepő kormánydöntés a referendumról. "A kabinet meghajolt az érvek előtt." (Magyar Hírlap, 1997. augusztus 29.)

Csurka István: A MIÉP nyilatkozata. Népszavazást a külföldiek termőföldtulajdonáról és a NATO-csatlakozásról (Magyar Fórum, 1997. augusztus 21.)

Dobi Ágnes: Ügydöntő népszavazást akar az ellenzék. FIDESZ, FKGP, MDF, KDNP, Magyar Paraszt Szövetség, Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége, METÉSZ kezdeményezés a termőföldtulajdon-szerzés ügyében (Új Magyarország, 1997. augusztus 14.)

Dobszay János: Nehéz nekik a föld. Politikai válságjelenségek (HVG, 1997. október 18.)

Erőltetett parlamenti menet a népszavazásról. Az ellenzék tovább gyűjti az aláírásokat – a MIÉP és a Munkáspárt elutasító állásponton (Népszabadság, 1997. augusztus 30.)

Elek István: A társadalmi akarat semmibevételének kísérlete. Népszavazási kezdeményezés és a balliberális kormány (Magyar Nemzet, 1997. szeptember 3.)

Félix Péter: A feltört ugar. Népszavazási kezdeményezés a külföldiek termőföldtulajdonáról, vita a földtörvény módosításáról (HVG, 1997. augusztus 30.)

Fricz Tamás: Mi lesz a népszavazás után? Egy következmények nélküli ország (Magyar Nemzet, 1997. november 5.)

Glattfelder Béla: Földtörvény-módosítás: hátrányok, előnyök nélkül – a népszavazási kezdeményezés háttere (In: Magyarország politikai évkönyve 1997-ről, 231-235. oldal)

Halmai Gábor: Népszavazás: politika és jog határán. A NATO-tagság és a termőföldtulajdon kérdésében (Élet és Irodalom, 1997. szeptember 5.)

Kilényi Géza: Szuverén alkotmánybírósági döntés (Világgazdaság, 1997. október 16.)

Kiskapukat sem szabad hagyni. Ellenzéki pártok kezdeményezése: népszavazás külföldiek magyarországi termőföldszerzésének megakadályozására (Világgazdaság, 1997. augusztus 13.)

Lesz-e népszavazás a termőföldről? Körkérdés pártokhoz (Új Magyarország, 1997. november 25.)

Megkezdték az aláírásívek ellenőrzését. Az MDF szerint alkotmányellenes a népszavazási törvény (Népszabadság, 1997. szeptember 20.)

Moldoványi: A kormányjavaslatot támogatják. MSZP-frakció a népszavazás kiírásában (Magyar Nemzet, 1997. szeptember 17.)

Nagy Gergely: Túllépett-e hatáskörén a testület? (Népszava, 1997. október 20.)

Nem érti a közvélemény, mit akar tőle a kormány (Népszava, 1997. október 15.)

Őszy-TóthNagy: Ügydöntő népszavazás lesz a NATO-tagságról és a termőföldről. Horn Gyula bejelentése (Magyar Nemzet, 1997. augusztus 29.)

Őszy-Tóth Gábriel: Nem lehet packázni a polgárok jogával. Dávid Ibolya az időhúzásról és a földtörvény-módosítás átlátszó kiskapuiról (Magyar Nemzet, 1997. november 29.)

Pete Péter: Szabad a gazda. Népszavazási kezdeményezés a külföldiek termőföld-tulajdonlásáról (Magyar Narancs, 1997. augusztus 28.)

Sinkovics Ferenc: A fékpedál meg a gázpedál nem szereti egymást. Interjú Zlinszky János alkotmánybíróval (a termőfölddel kapcsolatos népszavazás ügyében hozott alkotmánybírósági döntésről) (Magyar Demokrata, 1997. november 27.)

Somos András: Az ellenzék kérdése. Földügy (Magyar Narancs, 1997. november 13.)

Stépán Balázs: Mi mennyi? Külföldiek termőföldvásárlása (Magyar Hírlap, 1997. november 14.)

Százezer aláírást vállal a MAGOSZ (Világgazdaság, 1997. augusztus 22.)

Tompa Imre: Földtörvény. Népszavazatok (168 Óra, 1997. október 21.)

További késedelem népszavazásügyben. A termőföldtulajdon ügye tisztázatlan (Népszabadság, 1997. december 5.)

Tölgyessy Péter: Vízkereszt, vagy mit akartok. Lehet-e győztese a referendum körüli vitának? (Magyar Nemzet, 1997. november 14.)

Vita a Népszavában a népszavazásról (a NATO-ról és a földről):
      Glattfelder Béla: Földkérdés és népszavazás (augusztus 28.)
      Bauer Tamás: Miről döntsön a nép? (augusztus 30.)
      Kéri László: Elterelő hadművelet (szeptember 1.)
      Ripp Zoltán: Népszavazás vagy népámítás (szeptember 2.)
      Glattfelder Béla: Kit igazol a múlt? (szeptember 4.)
      Perczel Tamás: Már az sem igaz, amit kérdeznek (szeptember 5.)
      Bauer Tamás: Kit igazol a Glattfelder-javaslat? (szeptember 10.)

A halálbüntetés visszaállításáról
(1997-ben)

Az áldozatnak joga van az élethez. Interjú Tóth Tamás polgármesterrel a népszavazás kezdeményezéséről (Magyar Hírlap, 1997. november 27.)

Áder levele az éhségsztrájkolónak. 160 ezer aláíró támogatja a halálbüntetés visszaállítását (Magyar Hírlap, 1998. december 10.)

Boross Imre: A halálbüntetés kérdése napjainkban. Tóth Tamás sárszentmihályi polgármester népszavazási kezdeményezése (Magyar Nemzet, 1998. február 7.)

Cseke Hajnalka: Nem tartható népszavazás a halálbüntetésről. Kónyáné Kutrucz Katalin (MDNP), Boross Péter kormányfő, Hack Péter (SZDSZ), és Valki László (nemzetközi jogász) véleménye (Magyar Nemzet, 1998. február 23.)

Dobrodinszky Dénes: Bennem nincs bosszúvágy! Interjú Tóth Tamás sárszentmihályi polgármesterrel (Napi Magyarország, 1998. március 27.)

Elsumákolt népszavazás? Halálbüntetés visszaállításáért (Napi Magyarország, 1998. február 13.)

Nagy Gergely: Éhségsztrájk a népszavazásért (Népszava, 1998. december 8.)

Nem lesz népszavazás a halálbüntetésről. Nem hitelesek az aláírások (Népszabadság, 1997. december 9.)

Nyílt levél Gál Zoltánnak, az Országgyűlés elnökének és a parlamenti képviselőknek (Tóth Tamás sárszentmihályi polgármester) (Kurír, 1998. január 22.)

Sereg András: Nem lesz népszavazás a halálbüntetésről? (Népszabadság, 1997. december 4.)

Sinkovics Ferenc: Tóth Tamás hosszú futása (Magyar Demokrata, 1997. december 18.)

R. Székely Julianna: A gárdonyi éhező. Az éhségsztrájkoló volt polgármesterről (Magyar Hírlap, 1998. december 17.)

Vasvári G. Pál: Éhségsztrájk a népszavazásáért (Vasárnapi Hírek, 1998. december 13.)

A Dunán vízlépcső építéséről
(1998-ban)

A kabinet tudomásul vette az OVB döntését. Kezdődik a vízlépcső elleni aláírásgyűjtés (Magyar Hírlap, 1998. április 3.)

A legújabb népszavazási vita. Alkotmányjogászok az OVB döntéséről (Világgazdaság, 1998. április 3.)

Az Országos Választási Bizottság szerint nincs jogi akadálya a vízlépcsőről kezdeményezett népszavazás kiírásának, Bruhács János és Nagy Boldizsár nemzetközi jogászok véleménye (Magyar Hírlap, 1998. április 2.)

Boross Imre: Szirénhangok a Dunánál. Együtt Magyarországért Unió kezdeményezése vélemény-nyilvánító népszavazásért (Magyar Nemzet, 1998. április 21.)

Kun J. Erzsébet: Népszavazás a vízlépcsőről? (Népszabadság, 1998. március 21.)

Lehet népszavazás. OVB döntése dunai vízlépcső ügyében (Magyar Nemzet, 1998. április 2.)

Lencsés Károly: Mégis népszavazunk? (Magyar Hírlap, 1998. április 3.)

LovászMóricz János: A kormány elfogadja a népszavazás lehetőségét (Napi Magyarország, 1998. április 3.)

Nagy Gergely: Lehet-e népszavazás a vízlépcső építéséről? OVB dönt (Népszava, 1998. április 1.)

Nagy Gergely: Nem tudni, ki fordulhat az Alkotmánybírósághoz az OVB döntése ellen (Népszava, 1998. április 4.)

Nem az aláírásukkal döntenek a polgárok. Pártvélemények a népszavazási kezdeményezésről (Napi Magyarország, 1998. április 11.)

Népszavazás a vízlépcsőről? (Magyar Hírlap, 1998. március 17.)

Népszavazásról tárgyalnak (Népszava, 1998. március 30.)

Népszavazás a Dunáról? Az OVB rövidesen dönt a kezdeményezésről. – Duna-népszavazás: nincs felelős (Népszabadság, 1998. március 30., április 3.)

Népszavazás a vízlépcsőről? Pozsonyi bírálat (Napi Magyarország, 1998. április 2.)

Pártok a népszavazásról (Népszava, 1998. április 3.)

Spirk József: Körültekintő vizsgálat szükséges (Népszava, 1998. március 19.)

A pártingatlanok visszaállamosításáról és a pártok költségvetési támogatásának megszüntetéséről
(1998-ban)

Népszavazások, helyi és országos népszavazások Magyarországon (www.valasztas.hu/nepszav03/hu/06/vf2/vf102_elsovalaszto.doc)

A köztársasági elnök közvetlen választásáról
(1999-ben)

Bauer Tamás: Döntsön-e a nép? Nem szükséges azért közvetlenül választani, hogy ne Torgyán legyen az elnök (Népszabadság, 1999. június 14.)

Bilecz Endre: Miért ne dönthetne a nép? (Népszabadság, 1999. június 30.)

Bragyova András: Módosítható-e népszavazással az alkotmány? (Népszava, 1999. május 5.)

Elnökválasztás: kiírható a népszavazás (Az OGY döntött) (Népszabadság, 1999. április 13.)

Halmai Gábor: Népszavazás az államfőről (Kovács László (MSZP) megfontolandó alkotmánymódosítási javaslatáról) (HVG, 1999. január 30.)

Halmai Gábor: Dönthet-e a nép? (MaNcs, 1999. április 22.)

Holló András: Az alkotmányozás a népszavazás tiltott területe? (In: Ünnepi tanulmányok, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.)

Juhász Gábor: Választóvonal. Vita az alkotmánymódosítási népszavazásról (HVG, 1999. április 24.)

Kilényi Géza: A képviseleti és a közvetlen demokrácia viszonya a magyar államszervezetben (Magyar Közigazgatás, 1999. 12. szám)

Kis János: Alkotmányos zűrzavar felé! Gondolatok a népszavazás ügyéről (Magyar Hírlap, 1999. április 10.)

Kis János: A nép és alkotmánya I-II. (Magyar Hírlap, 1999. május 10. és 11.)

Tóth Károly: A köztársasági elnök közvetlen választásáról (egy alkotmánybírósági döntés margójára) (kézirat, 1999.)

Vastagh Pál: Közvetlenül vagy közvetve? (Népszabadság, 1999. március 25.)

Magyarország államformájának királyságra történő megváltoztatásáról
(1999-ben)

Aláírásgyűjtés a királyságért. A Magyar Királyság Párt népszavazási kezdeményezése (Népszabadság, 1999. április 16.)

Az államformáról is lehet népszavazás. Az OVB döntése a Magyar Királyság Párt beadványáról (Napi Magyarország, 1999. június 3.)

Bodnár Lajos: Az OVB non coronat. A Magyar Királyság Párt népszavazási kezdeményezésének elutasítása (Magyar Nemzet, 1999. április 29.)

Királyságpárti legitimista mozgalom (Népszava, 1999. április 22.)

Moldoványi: Királyság vagy köztársaság? Alkotmánybírósági beadvány az OVB népszavazási döntése ellen (Magyar Nemzet, 1999. június 5.)

Moldoványi: Az államformáról nem dönthet a nép. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az OVB határozatát (Magyar Nemzet, 1999. október 5.)

Nagy Gergely – Spirk József: Államforma is választható népszavazással. AB-döntés (Népszava, 1999. április 20.)

Nem lehet népszavazás a királyságról Az Alkotmánybíróság döntése (Magyar Hírlap, 1999. október 5.)

Nem lesz referendum a királyságról. Az OVB elutasította a Magyar Királyság Párt keresetét (Népszabadság, 1999. április 29.)

Nukleáris fegyver telepítésének tilalmáról Magyarországon
(2000-ben)

Vásárhelyi Árpád: A hatalom ismét hazudott, avagy még mindez semmi, mert kétszer tette. Népszavazási kezdeményezés a magyarországi atomfegyver-telepítés ügyében, az Alkotmánybíróság döntése a Baloldali Front – Munkás Ifjúsági Szövetség beadványával kapcsolatosan (Szabadság, 2000. július 21.)

Négy kérdésről
(2001-ben)

Bodnár Lajos: Várhatóan el kell napolni a népszavazást. Referendum kontra választási határidő (Magyar Hírlap, 2001. november 26.)

Hitelesítették (az MSZP) népszavazási kezdeményezés(é)t. – Csak a következő ciklusban lesz referendum. – Elutasító alkotmánybírósági döntések. MSZP népszavazás: formai hiba. Az MSZP ismét próbálkozhat (Népszabadság, 2001. május 22., 23., július 10.)

Igen a "négyigenes" népszavazásra. Az OVB hitelesítette a szocialisták aláírásgyűjtő ívét (Népszabadság, 2001. augusztus 22.)

Más lapra tartoznak. Visszadobott népszavazási kezdeményezés (HVG, 2001. július 14.)

Sümegi Noémi: Változatok a népszavazásra. Új aláírási íveket nyújt be az MSZP (Heti Válasz, 2001. július 20.)

Tordai Csaba: Népszavazás: 2:2 (Népszabadság, 2001. december 13.)

Tordai Csaba: Népszavazási kezdeményezés az Alkotmánybíróság előtt (Fundamentum, 2001. 3. szám)

A kisebb létszámú Országgyűlésről
(2004-ben)

Hanák András: Számtan és nyelvtan. Az Alkotmánybíróság esete a kisebb országgyűlést célzó népszavazási kezdeményezéssel (Élet és Irodalom, 2004. július 16.)

Lencsés Károly: A kisebb parlamentről nem dönthet népszavazás (Népszabadság, 2004. július 7.)

Németh Szilárd (szerk.): Parlamentről nincs népszavazás. Megosztott az Alkotmánybíróság a kisebb Országgyűlésről kezdeményezett referendumról (Magyar Hírlap, 2004. július 7.)

Népszavazás és az alkotmány (Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elemzése) (Koktél, 2004. 8. szám)

Riba István: Bírók kontra bírók. Stop az, Országgyűlésről szóló népszavazásról (HVG, 2004. július 17.)

Szakács Árpád: Alkotmányellenes ötletek. A miniszterelnök egyetlen közjogi javaslatáról sem lehet népszavazást tartani (Magyar Nemzet, 2004. július 7.)

A „köztisztasági csomag" -ról
(2007-ben)

Gyurcsány Ferenc tisztasági csomagjáról népszavazás lehet. Ellenzéki támogatás híján többkérdéses referendum lehet jövőre (Népszava, 2007. október 9.)

Lencsés Károly: Elhibázott népszavazási kérdések (Népszabadság, 2007. október 26.)

Nemet mondtak saját népszavazási kérdéseikre. A párt- és kampányfinanszírozás ügyében konszenzusos javaslatra törekszenek? (Népszava, 2008. április 15.)

Népszavazás párbaj - Nyusztai Máté: Kézhajlítás, ülés, gombnyomás (Népszabadság, 2007. október 16.)

Ungváry Rudolf: Felmosni a padlót? (Élet és Irodalom, 2008. április 4.)

A kisebb létszámú Országgyűlésről
(2007-ben)

Bandula István: Fél ház előtt. Népszavazási kezdeményezés a kisebb Országgyűlésért (Magyar Narancs, 2007. augusztus 9.)

Lencsés Károly: Szavaz-e a nép a parlamentről? Minden párt kevesebb képviselőt kíván, mégsem valószínű, hogy segítenék a referendumot - Bugyinszki György: Fele sem igaz (Népszabadság, 2007. augusztus 2.)

Társadalmi szervezetek listaállításáról az EP-választáson

Juhász Gábor: Merész állítás. Népszavazás az EP-választásról (HVG, 2008. április 5.)

Az LMP kezdeményezése szociális kérdésekről
(2012-ben)

Bauer Tamás: Miért nem írtam alá? (Élet és Irodalom, 2012. augusztus 10.)

Elek István: Szociális népszavazás 2.0? (Népszabadság, 2012. március 23.)

Karácsony Gergely – Vágó Gábor: Népszavazással az orbánizmus ellen (Népszabadság, 2012. március 10.)

Népszavazás 2012 (az LMP népszavazási kezdeményezéséről) (168 Óra, 2012. március 14.)

Pelle János: Népszavazás újratöltve. Bár világos lesz, hogy ki veszít, nem lesz egyértelmű, hogy ki győz (Magyar Nemzet, 2012. március 23.)

Scheiring Gábor: A kiszolgáltatottság politikája ellen. Miért akar népszavazást az LMP? (Magyar Narancs, 2012. március 8.)

Okafogyottá vált népszavazások (kezdeményezések)

Az üzleti alapon működő több-biztosítós egészségbiztosítás ellen
(Az Albert-házaspár kezdeményezése)

(2008)2

Az államfő kiírta a népszavazást. Vihar a Fidesz „alkotmányon kívüli" forgatókönyve körül (Népszabadság, 2008. október 10.)

Baranyai Róbert: Megállj a népszavazásnak. Nem kaptak zöld utat Alberték az Alkotmánybíróságtól - Kisiklatták az alkotmányt. Ezúttal politikai döntést hoztak a bírák (Magyar Hírlap, 2008. november 4., 5.)

Bándy Péter: Harcolni kell! Morvai Krisztina népszavazást kezdeményez az egészségbiztosítás reformjáról (Magyar Demokrata, 2008. január 3.)

Csuhaj Ildikó: A rossz kérdés, a jó és a Fidesz. Sorban állnak a tb-reform elleni népszavazási kezdeményezések (Népszabadság, 2008. március 25.)

Dobszay János: Pénztár felé félúton. Egészségbiztosítási törvény szavazása után (HVG, 2008. február 6.)

Halmai Gábor: Helyes döntés - kis szépséghibával (Élet és Irodalom, 2008. március 28.)

Hernádi Zsuzsa: Írd alá! A népszavazás megakadályozhatja a magánbiztosítók benyomulását (Magyar Demokrata, 2008. január 24.)

Kulcsár Anna: A referendum tehet pontot a pénztárügyi törvény végére. Interjú az Albert-házaspárral (Magyar Nemzet, 2008. április 8.)

Népszavazás: magánszemélyek küzdelme a „jó" döntésért (Népszava, 2009. január 12.)

Pál Gábor: Eldőlt, ismét lesz népszavazás. Ősszel az utolsó szeget is beverhetjük a több-biztosítós rendszer koporsójába (Magyar Nemzet, 2008. május 17.)

Sereg András: Nem sérültek az alkotmányos intézmények. Sólyom László a népszavazási döntés hátteréről (Népszabadság, 2008. október 22.)

Zsuppán András: Halasztó hatály. Három forgatókönyv a tb-népszavazásról (Heti Válasz, 2008. június 5.)

A képviselők költségtérítésével való elszámolásról (Seres Mária kezdeményezése) (2009)3

A képviselők költségtérítése. Döntsön a nép. Seres Mária: Szinte minden pártból voltak támogatóim (Tallózó, 2009. február 20.)

Alkotmánybírósági nem a Seres-féle népszavazásra (Népszava, 2009. július 15.)

Baranya Róbert: Tisztázatlan a népszavazás sorsa. Seres Mária, a referendum kezdeményezője nem bízik a szocialisták ötletében (Magyar Hírlap, 2009. április 20.)

Bányai György: Önlejáratás. Módosított képviselői költségtérítés, megfúrt népszavazás (HVG, 2009. július 23.)

Dobszay János - Izsák Norbert: Portré: Seres Mária népszavazás-szervező (HVG, 2009. március 7.)

E. S. P.: Képviselők! Adjatok számlát! Költségtérítés: egy négygyermekes anyuka a népszavazásért (Blikk, 2009. január 23.)

E. S. P.: Kicseleznék a népszavazást. Költségtérítés - csak kibúvót keresnek a honatyák (Blikk, 2009. június 29.)

E. S. P.: Zsebben egyetértenek. Nagykoalíció! Továbbra is bemondásra jár a költségtérítés (Blikk, 2009. június 30.)

György Zsombor: Kiváltságdíj. Seres Mária a jelekről, a postás sírógörcséről és arról, hogyan sikerült rekordot döntenie egy sufnikampánnyal (Magyar Nemzet, 2009. február 28.)

Kácsor Zsolt: Családanya civilben (Seres Mária) (Népszabadság, 2009. december 28.)

Közös akarattal írtanák kedvezményeiket a képviselők. Okafogyottá válik a népszavazás, ha a pártok meg tudnak egyezni (Népszava, 2009. június 13.)

Kulcsár Anna: Nem lesz újabb népszavazás. A referendum kezdeményezője szerint trükköznek a képviselők (Magyar Nemzet 2009. július 15.)

Népszavazás a képviselői költségvetérítésről. Interjú Seres Máriával, a Tilos Rádióban, 2009. május 8. (www. takacsferencbp.virtus.hu)

Több pénzt vágnak zsebre a képviselők. Egy szót változtattak meg a törvényben, az eredmény brutális emelés - És a népszavazás? (Blikk, 2009. július 4.)

Rab László: Aláírásínség a Zöldeknél. Eddig kevesen csatlakoztak a népszavazási kezdeményezéshez (Népszabadság, 2008. június 19.)

SCH: Politikusokról álmodnak a villamosok (Képes Újság, 2008. december 31.)

Unger Anna: Értetlenek. Seres Mária népszavazási kezdeményezése és a politikai elit (Magyar Narancs, 2009. január 29.)

Népi kezdeményezések (1989-től)

Az Országgyűlés által tárgyalt népi kezdeményezések (1990-től) (http://www.parlament.hu/fotitkar/nepszav/nepi_kezd_1990_.htm)

A parlament dönthet a hunokról (http://index.hu/politika/belfold/hunok0105/)

Ápolási díj: az Országgyűlés napirendjén a sikeres népi kezdeményezés (http://www.nol.hu/cikk/387313/)

Ádám Attila: Alkotmányos népi kezdeményezés. A politikai szabadságjogok bővítése megoldás a válság elkerülésére (Magyar Nemzet, 2008. szeptember 25.)

Baranya Róbert: Feloszlatnák a parlamentet. Fidesz-támogatás a budakalásziak aláírásgyűjtéséhez (Magyar Hírlap, 2008. október 14.)

Bodnár Lajos – S. A.: Ötvenezer aláírás a kamatadó ellen. Átadták a petíciót. Az Országgyűlés nem térhet ki előle – Az Alkotmánybíróság egy hónapon belül dönt (Népszava, 1991. március 19.)

Bősze Andrea – Luczai Zsuzsanna: Az Országos Választási Bizottság joggyakorlata, 3. kötet. Országos népszavazások, népi kezdeményezések, 2002. január – 2003. március ([Közzéteszi a] Belügyminisztérium, Országos Választási Iroda, Bp. Állami ny. 2003. /Választási füz. 109./)

Dezső Márta: Népszavazás és népi kezdeményezés (In: Alkotmánytan I. Különösen az "Országos népszavazások és sikertelen kezdeményezések" című rész, 184-196. oldal)

Eörsi Sarolta: Kürtszó a hipertérben. Politikai okkultizmus Magyarországon, 4. – A "hun kisebbség" (Magyar Narancs, 2005. január 13., http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=
/public/hirek/hir.php&id=11108)

Forgatókönyvek a feloszlatásra. Sikeres népi kezdeményezés az előre hozott parlamenti választásokért (Magyar Hírlap, 2009. február 5.)

furucz: Elutasított népi kezdeményezések (Népszava, 1992. szeptember 21.)

Hamvába holt népi kezdeményezés (Legyen kétharmados a közoktatási törvény) (Népszava, 1992. május 14.)

Luczai Zsuzsanna – Frank Ádám: Országos népszavazások, népi kezdeményezések. 1999. augusztus 1 – 2002. január 24. (Választási Füzetek 78. szám, Belügyminisztérium Országos Választási Iroda, Bp. 2002.)

Nagy A. – Tóth-Szenesi A.: A hunok az Európai Unióban bíznak (http://index.hu/politika/belfold/hunok0908/)

Népi kezdeményezés a sorkötelezettség megszüntetéséről (http://www.c3.hu
/~farkashe/hel/0nepikez.html)

Sikertelen a népi kezdeményezés (http://www.posta.hu/object.08b844f5-1d0d-44ba-b4f7-e3dd3bcd2a58.ivy)

A népszavazás története Magyarországon
(a soproni népszavazás 1921-ben)

Egyed István: Népszavazást! (Jogtudományi Közlöny, 1920. 3. szám)

Fiziker Róbert: Ausztria! Fuss innen! Wißt ihr, magyarok maradtunk! A soproni népszavazás (Élet és Tudomány, 2001. 49-50. szám)

Fogarassy László: A soproni népszavazás helye Európa korabeli diplomáciai történetében (Soproni Szemle, 1991. 4. szám)

Fogarassy László: Civitas fidelissima. A soproni népszavazás (Élet és Tudomány, 1992. 3. szám)

Mollay Károly: A soproni népszavazás tanulságai (1921. dec. 14 – 1991. dec. 14.) (Soproni Szemle, 1992. 2. szám)

Ormos Mária: Civitas fidelissima. Népszavazás Sopronban, 1921 (Gordiusz Kiadó, Győr, 1990.)

ifj. Sarkady Sándor: Civitas Fidelissima. Felkelés és népszavazás (Rubicon, 2010. 4-5. szám)

Szarka László: Népszavazás és kisebbségvédelem. A magyar békejegyzékek érvrendszere (Rubicon, 2001. 8-9. szám)

Zsiga Tibor: Mikor volt az első népszavazás? (Belügyi Szemle, 1990. 2. szám)

Helyi népszavazás

A helyi népszavazás intézménye (szabályozása)

Fogarasi József: Gondolatok a helyi népszavazásról (Polgármester, 2008. 1. szám)

Földváry Gábor: A helyi népszavazás Magyarországon 1989 után. Jogszabályok, joggyakorlat, jogértelmezés (kézirat)

Fürcht Pál: Helyi népszavazás és alkotmányozás (Magyar Közigazgatás, 1995. 10. szám)

Fürcht Pál: A helyi népszavazás népi kezdeményezés (In: Az önkormányzati rendszer magyarázata, szerk.: Verebélyi Imre, KJK, Bp. 1999.)

Kiss Mónika Dorota: A véleménynyilvánító helyi népszavazásról (Comitatus, 2010. 7. szám)

Kiss Mónika Dorota: A helyi népszavazás az új Alkotmányban és a sarkalatos törvényben (In: Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011. I. kötet, 381-394. oldal)

Kiss Mónika Dorota: A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárásjogáról (Magyar Jog, 2012. 8. szám)

Kara Pál – Wiener György: A népszavazás lehetőségének bevezetése a helyi tanácsoknál (Jogtudományi Közlöny, 1986. 5. szám)

Kondorosi Ferenc: A helyi népszavazásról (Magyar Közigazgatás, 1993. 2. szám)

Lászlóné Kovács Ilona: A helyi népszavazások dilemmái – A közvetlen és közvetett demokrácia (Comitatus, 2008. 11-12. szám)

Máday Andrea: A népszavazás, különös tekintettel a helyi népszavazásokra (szakdolgozat, ELTE ÁJK Alkotmáyjogi Tanszék, 1998.)

Májer Viktória – Tábit Renáta: A helyi népszavazás és népi kezdeményezés néhány önkormányzati rendelet tükrében – különös tekintettel a közép-magyarországi régió önkormányzataira (4.2.1./B KMP/2010-0005 TÁMOP program)

Szász István: Döntsön helyi népszavazás? Összeférhetetlen-e a polgármesteri tisztséggel a képviselőség? Interjú Bragyova András alkotmányjogásszal (Magyar Hírlap, 1994. június 4.)

Tamás Veronika: A helyi törésvonalak (Politikatudományi Szemle, 2012. 3. szám)

Tábit Renáta: A helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés nemzetközi és hazai szabályozása (Pro Publico Bono, 2011. 1. különszám)

Tóth Andrea: Igen vagy nem. A helyi népszavazás magyarországi gyakorlata (1999-2004) (Politikatudományi Szemle, 2012. 3. szám)

Helyi népszavazások (1989-től)

Népszavazások, helyi és országos népszavazások Magyarországon (www.valasztas.hu/nepszav03/hu/06/vf2/vf102/_elsovalaszto.doc

Cserni Péter: Ne legyünk birkák! Népszavazás vasárnap Esztergomban – Szentesített patthelyzet. 8213 voksoló kevés volt a népszavazás érvényességéhez (Népszabadság, 2012. március 23., 27.)

Dobszay János: A részvétel a fontos? Helyinépszavazás-dömping (HVG, 1993. december 4.)

Érvénytelen lett a gyömrői Horthy parkos szavazás (http://index/belfold/2013/01/06/gyomro)

Fahidi Gergely: Népszavazás Pátyon. Nagyot lendítenek (HVG, 2009. december 21.)

Kiss Mónika Dorota: A közhatalom közvetlensége (In: A köztársasági alkotmány 20 éve, 527-544. oldal)

Nagy Csilla – Tamás Veronika: A helyi népszavazások Magyarországon (Politikatudományi Szemle, 2004. 3. szám)

Pekarak János – Romhányi Tamás: Két népszavazás a hulladéklerakóról. Tojásdobálás, kameralopás, tehénkolomp Valkón – Szentgál jövője és a kedvezmények (Népszabadság, 2003. december 9.)

Pálmai Erika: Sulibuli. Vitatott iskolaépítés Veresegyházon – Mégis népszavazás (HVG, 2007. július 7.)

Rádi Antónia: Frakció-mix. Népszavazás Fóton (HVG, 2008. június 28.)

Romhányi Tamás: Keszegen csak a harag maradt (Népszavazás a regionális hulladéklerakóról) (Népszabadság, 2003. november 18.)

Sinkovics Ferenc: Kritikus tömeg. A pécsi népszavazás tapasztalatai alapján módosítani kellene a népszavazási törvényt (népszavazás a Tubes-hegyre tervezett NATO-radar építése ellen) (Magyar Demokrata, 2007. március 15.)

Szabó Gábor: Egy őrlés naplója. Népszavazás a bükkösdi cementgyárról (HVG, 2006. szeptember 29.)

Török Tünde: Őrlődnek tovább. Cementmű-népszavazás (Nyergesújfalu) (HVG, 2006. május 20.)

Jegyzetek:

1 Lásd még "Előzmények: a 7-kérdéses népszavazási kezdeményezés - az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság döntései"
2 A népszavazás elrendeléséről szóló döntését az Országgyűlés „visszavonta", miután a kormány visszavonta a népszavazási kezdeményezéssel „megtámadott" törvényjavaslatát.
3 A népszavazás elrendeléséről szóló döntését az Országgyűlés „visszavonta", miután a népszavazás célja törvénymódosítással teljesült.