Bibliográfia az Országgyűlés működéséről

Lezárva: 2014. február

 

Tartalom:

Az Országgyűlés megbízatási ideje
Alakuló ülés
      1990. május 2-3.
      1994. június 28.
      1998. június 18.
      2002. május 15.
      2006. május 16.
      2010. május 14.
Az Országgyűlés feloszlása, feloszlatása (megbízatásának megszűnése)
      Szabályozás
      Döntés a feloszlásról, feloszlatásról
      Sikertelen népszavazási kezdeményezés(ek) az Országgyűlés feloszlatásáról
      (1992. december)
      Népi kezdeményezés(ek) az Országgyűlés feloszlatására
Az Országgyűlés munkarendje (ülésezési rendje)
      1990-1994
      1994-1998
      1998-2002
      2002-2006
      2006-2010
      2010-2014
Plenáris ülés
      A vita (a képviselők felszólalásai)
      A határozathozatal (szavazás), határozatképesség
      Napirenden kívüli felszólalások
      Rendkívüli ülés
      Zárt ülés
      Az ülésrend (az ülésteremben)
      A képviselők részvétele a plenáris ülésen - a távollét igazolása
      Kivonulás az ülésről (bojkott)
      Obstrukció
          1867-1944
          1990-től
Fegyelmi jog – fegyelmi esetek (1848-tól)
      Fegyelmi jog, illem a régi Országgyűlésekben (1848-1949)
      Fegyelmi jog, rendzavarás, etikai kódex igénye, illem (1990-2012)
      A fegyelmi, rendészeti jog kiterjesztése, az Országgyűlési törvényben (2012-től)
      Fegyelmi esetek (2013-tól)
      Fegyelmi jog a külföldi parlamentekben
Információs rendszer (informatika) az Országgyűlésben
      E-parlament (elektronikus futárposta)
      Az Országgyűlés honlapja
Országgyűlés biztonsága, rendje (Képviselőházi Őrség)
A bibliográfiában szereplő, rövidítve jelölt könyvek adatai

Az Országgyűlés megbízatási ideje

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. ("Az Országgyűlés megbízatási ideje, ülésszakai és ülései" című rész, Osiris Kiadó, Bp. 2007. 372-373. oldal)

Kukorelli István: A parlamenti ciklusok csatlakozása (In: Az alkotmányozás évtizede, 181-183. oldal)

Mandátumhosszabbítás? (HVG, 1993. szeptember 11.)

Meddig tart a ciklus az előrehozott választás után? (Heti Válasz, 2009. június 4.)

Petrétei József (szerk.): Magyar alkotmányjog II. Államszervezet ("Az Országgyűlés megbízatása" című rész, Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs 2000. 36-38. oldal)

Soltész István: Az Országgyűlés ("Az Országgyűlés megbízatási ideje" című rész, 173-176. oldal)

Szente Zoltán: Az Országgyűlés megbízatásának megszűnése a magyar alkotmányjogban I-II. (Közjogi Szemle, 2008. 3-4. szám)

Szentpéteri Nagy Richárd: A törvényhozás ciklikussága (In: Köztes demokrácia. Szerk.: Novák Zoltán és Szentpéteri Nagy Richárd. Méltányosság Politikaelemző Központ - L'Harmattan, Budapest, 2009. 160-163. oldal)

Unger Anna: A szavak értelme. Hány év egy kormányzati ciklus? (Magyar Narancs, 2009. június 25.)

Zárug Péter Farkas: Parlamenti demokráciadeficit? Utoljára a Kádár-rendszerben volt ilyen rövid az Országgyűlés ülésszaka (Magyar Nemzet, 2006. január 31.)

Zárug Péter Farkas: Alkotmányellenes csonka parlamenti ciklus. A négy évre szóló közjogi felhatalmazást három és fél évesre rövidítette az MSZP (Magyar Nemzet, 2010. február 10.)

Alakuló ülés

Az alkotmány értelmezése (különösen az "Alakuló ülés" című rész, 352-354. oldal)

Holló András: Jogállammenetrend (Világ, 1990. április 5.)

Kukorelli István: Az alakuló ülés (In: Az alkotmányozás évtizede, Korona Kiadó, Bp. 1995. 184-186. oldal)

Mantuano Rezső: A magyar törvényhozás. A képviselőválasztások, a házak alakulása és működése (Bp. 1890.)

Petrétei József: Magyar alkotmányjog II. Államszervezet ("Az Országgyűlés megalakulása" című rész, Dialóg Campus Kiadó, Bp. 2000. 38-41. oldal)

Soltész István (szerk.): Országgyűlési kézikönyv 1992 (Különösen "Az Országgyűlés alakuló ülése" című fejezet, 217-225. oldal)

Soltész István: Az Országgyűlés ("Az Országgyűlés megalakulása", illetve "A korelnök és a korjegyzők" című rész, 29-30., ill. 37-38. oldal)

Somogyvári István: Hogyan alakul az Országgyűlés? Váltás a T. Házban (Jászkun Krónika és más megyei lapok, 1998. június 8.)

Vgp: Parlamenti menetrend. Alkufolyamat előzi meg a bizottsági helyek elosztását (Vasárnapi Hírek, 2010. április 25.)

1990. május 2-3.

1956 a magyar jövő alapja. A köztársaság ideiglenes elnöke Göncz Árpád, a parlament megbízott elnöke Szabad György. - Antall József alakít kormányt (Népszava, 1990. május 3., 4.)

A tisztségek elosztásánál a mandátumok száma dönt. Frakcióvezetők az ideiglenes köztársasági elnöknél (Magyar Hírlap, 1990. április 20.)

Antall József alakít kormányt. A délelőtti vita alatt kivonultak a Fidesz és az MSZP képviselői - Szolidaritás Litvániával - Május 9-én folytatják (Népszava, 2004. május 4.)

Átadom a helyemet! (Az Országgyűlés alakuló üléséről) (Reform, 1989. május 4.)

Bodnár Lajos: Az alakuló ülés előkészítése. Közjogi séta az új parlamentben (Soltész István főtitkár tájékoztatója) (Népszabadság, 1990. április 13.)

Csurka István: Egy derűs nap (Magyar Fórum, 1990. május 5.)

ma-: Hogyan tovább? Választások után (Interjú Soltész István főtitkárral) (Képes Újság, 1990. április 21.)

Május 2-án lesz az új Országgyűlés alakuló ülése. Konzultáció a Parlamentben (Szűrös Mátyás kezdeményezésére) (Magyar Nemzet, 1990. április 12.)

Márványi Ágnes: Új parlamenti táncrend. Ha a kormányalakítás elhúzódna... (Magyar Hírlap, 1990. április 9.)

Márványi Ágnes: Felállítják a parlament állandó bizottságait. Az ülésteremből eltávolítják a népköztársasági címert (Magyar Hírlap, 1990. április 25.)

MDF-SzDSz megállapodás az ülés előtt. Az Országgyűlés megalakulásával új fejezet kezdődött a magyar demokrácia történetében (Magyar Nemzet, 1990. május 3.)

Megalakult a demokrácia, Tisztelt Ház. Göncz Árpád az ideiglenes elnök (Népszabadság, 1990. május 3.)

Megállapodás született a parlamenti bizottságokról. Tanácskozás az Országgyűlés nyitányáról (Magyar Nemzet, 1990. április 27.)

Napirenden a parlamenti bizottságok - Vita a független képviselők részvételéről - Varga Béla 29-én érkezik Budapestre (Népszava, 1990. április 25.)

P. S.: Országgyűlési premier (Vasárnapi Hírek, 1990. április 30.)

Szavazás a parlamenti tisztségviselőkről. Az Országgyűlés elnöke: Göncz Árpád, alelnökök: Szabad György, Vörös Vince, Szűrös Mátyás. Bemutatkozás a kupola alatt (Magyar Nemzet, 1990. augusztus 6.)

1994. június 28.

Bodnár Lajos: Mi lesz a beterjesztett törvényjavaslatok sorsa? Országgyűlési ciklus és restancia (Magyar Nemzet, 1994. május (?))

Bodnár Lajos: Az új parlament tiszta lappal kezdhet. Dr. Soltész István, a T. Ház főtitkára az alakuló ülés előkészítéséről (Magyar Nemzet, 1994. június 4.)

Fekete Zoltán: Ismét Országgyűlés (Új Magyarország, 1994. június 25.)

Hatpárti megállapodás (Népszava, 1994. június 24.)

Horn Gyula kapott megbízatást a kormányalakításra. Göncz Árpád: az Országgyűlés törvényhozó felelőssége az ország, a társadalom szolgálata. Az első munkanap az Országgyűlésben (Népszabadság, 1994. június 29.)

Letette a hivatali esküt az új parlament. Horn Gyula elfogadta a kormányalakítási felkérést (Magyar Hírlap, 1994. június 29.)

Pálffy Katalin: Megalakult az új parlament (Népszava, 1994. június 29.)

Somos András: Mindenki örül? Hatpárti tárgyalások (az alakuló ülés előkészítéséről) (Magyar Narancs, 1994. június 23.)

1998. június 18.

Az MSZP országos elnökségének állásfoglalása az Országgyűlés alakuló ülését megelőző pártközi tárgyalásokról (Frakció Hírlevél, 1998. 1. szám)

Balázsi György - Spirk József: Megalakult az új parlament. Orbán Viktort hivatalosan is felkérte a köztársasági elnök a kormányalakításra (Népszava, 1998. június 19.)

Balázsi György: Két hét egyeztetésre. Június 18-ra hívta össze az új parlamentet a köztársasági elnök (Népszava, 1998. június 5.)

Bednárik Imre - Kéri J. Tibor: Az SZDSZ nem ül a MIÉP mellé. Véleménykülönbségek a bizottsági helyek és tisztségek elosztásáról. - Késik a parlamenti megállapodás (Népszabadság, 1998. június 10., 11.)

Bellér Ágnes: Parlamenti premier (Reform, 1998. június 2.)

Bodnár Lajos: Az alakuló ülés (Magyar Nemzet, 1998. május 25.)

Danó Anna - Balázsi György: Igények bizottsági helyekre. Nincs olyan poszt, amelyhez a Fidesz elvi okokból ragaszkodna. - Harc a bizottsági helyekért. A szocialisták akár az Alkotmánybíróságra is elmennek. - Patthelyzet a bizottságokban. A szocialisták hétvégén is szeretnének egyeztetni. - Megegyeztek a pártok. Sikerült megállapodni a bizottsági helyekről (Népszava, 1998. június 4., 19., 20., 23.)

Fata Anita - Éskovács Péter: Holnap kezd az új parlament. Egymillió forintba kerül az Országgyűlés újraindítása a választás után (Népszava, 1998. június 17.)

Fata Anita: Alakuló ülés a Parlamentben. A 88 éves fideszes Varga László vezeti a tanácskozást (Népszava, 1998. június 18.)

Hatpárti megállapodás született. Megtartható a parlamenti alakuló ülés június 18-án (Magyar Hírlap, 1998. június 12.)

Kéri J. Tibor: Új parlament: bizottságok és irodák. Szájer József reméli, hogy a pártok megegyeznek az elosztásról (Népszabadság, 1998. június 4.)

Kovách Márton: Erőpróba. Az Országgyűlés alakuló ülése (Magyar Narancs, 1998. június 25.)

Megalakult az új Országgyűlés (Magyar Hírlap, 1998. június 19.)

Nincs egyezség a bizottságokról. - Egyezség a bizottságokról (Népszabadság, 1998. június 20., 23.)

Spirk József - Éskovács Péter: Ki hová üljön a T. Házban? Az alelnökök és a jegyzők száma már biztos, a bizottsági helyek elosztásán még vitatkoznak. - Csütörtökön premier a T. Házban. Az SZDSZ nem ül a MIÉP mellé. - Patthelyzet a parlamenti bizottságokban. Történelmi hagyományok alakították ki a törvényhozás ülésrendjét (Népszava, 1998. június 10., 12., 16.)

2002. május 15.

Alakuló ülés utcai tüntetéssel. Még mindig lehetnek változások a Medgyessy-kormány tervezett összetételében (Magyar Hírlap, 2002. május 17.)

Bednárik Imre: Bizottsági helyosztó előtt. Készülődés a parlament alakuló ülésére (Népszabadság, 2002. április 29.)

Bodnár Lajos: A mandátumszerzéstől az alakuló ülésig. Jogállami forgatókönyv - Várhatóan a kormányalakításra fölkért párt jelölheti a házelnököt (Magyar Hírlap, 2002. április 24.)

Buják Attila - Sághy Erna: Becsöngettek (168 Óra, 2002. május 23.)

Cs. I. - K. J. T.: Bizakodnak a megegyezésben. Nincs konszenzus a bizottságokon belüli számokról (Népszabadság, 2002. május 11.)

Gulyás Erika: Az Országgyűlés méltósága (168 Óra, 2002. május 23.)

Kéri J. Tibor: Folytatódik a számháború a bizottsági helyekről (Népszabadság, 2002. május 9.)

Kis Ferenc - Blázsovics Lívia: Alku a bizottságokról. Huszonöt testületből tizenegyet az ellenzék vezet. Öt alelnök a T. Házban (Magyar Nemzet, 2002. május 13.)

Kompromisszum a bizottságokról. Körvonalazódik a parlamenti testületek vezetőinek névsora (Népszabadság, 2002. május 14.)

Koós Tamás: Ha összeül a "Tisztelt Ház". Interjú Soltész Istvánnal, az Országgyűlés főtitkárával (Új Néplap, Petőfi Népe, Békés Megyei Hírlap, Új Dunántúli Napló, Heves Megyei Hírlap, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, 2002. április 30.)

Május 15-én ül össze a T. Ház. Mádl Ferenc konzultál a kormányalakítási megbízásról is (Népszabadság, 2002. május 3.)

Már holnap megalakulhatnak a bizottságok. Aláírták a négypárti megállapodást. Öt alelnök, tíz jegyző, huszonöt bizottság (Magyar Hírlap, 2002. május 14.)

Megalakult az Országgyűlés. A köztársasági elnök hivatalosan is kormányalakítási megbízást adott Medgyessy Péternek (Népszabadság, 2002. május 16.)

Megalakult az új parlament. Mádl Ferenc köztársasági elnök nemzeti összefogást sürgetett (Magyar Nemzet, 2002. május 16.)

Medgyessy megkapta a felkérést az új Országgyűlés alakuló ülésen (Népszava, 2002. május 17.)

Megszületett a négypárti egyezség. T. Ház: öt alelnök, huszonöt állandó bizottság (Népszabadság, 2002. május 13.)

Nagy Szilvia: Megszületett a négypárti megállapodás, öt parlamenti alelnök és minimális kormánytöbbség a bizottságokban (Magyar Hírlap, 2002. május 13.)

N. Sz.: Honatyák és 400 vendég. Mádl Ferenc holnap javaslatot tesz a kormányfő személyére (Magyar Hírlap, 2002. május 14.)

Patay Gábor: Konszenzusra jutattak a pártok a bizottsági helyekről (Népszava, 2002. május 13.)

T. Ház: huszonhárom bizottság? A Fidesz három helyett öt parlamenti alelnököt szeretne (Népszabadság, 2002. május 7.)

Vöő György: Benépesült a T. Ház. Parlamenti adok-kapok (Heti Válasz, 2002. május 10.)

2006. május 16.

Arató Judit: Pénteken tárgyalnak az új kormányról. Május tizenhatodikára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését (Népszava, 2006. május 10.)

Arató Judit - Fazekas Ágnes - Markotay Csaba: Jön a reformok kormánya - Sólyom a képviselők felelősségéről szólt (Népszava, 2006. május 17.)

Arató Judit - Lengyel Tibor: Szili marad a házelnök, Áder lesz az egyik alelnök (Népszava, 2006. május 16.)

Czirják Imre: Új parlament két hét múlva - Ideiglenes döntés a T. Házban. Május végéig egy elnökkel és két alelnökkel működik az Országgyűlés (Magyar Nemzet, 2006. május 3., 10.)

Csuhaj Ildikó - Nagy B. György: Megalakult a harmadik köztársaság ötödik parlamentje (Népszabadság, 2006. május 17.)

Joó Hajnalka: Május 16-án alakulhat meg a parlament. - Nincs végleges egyezség az alelnökökről. - A minimumokban megegyeztek. - Csak formailag alakul meg holnap a parlament. - Áder Jánost javasolja a Ház alelnökének a Fidesz (Magyar Hírlap, 2006. május 3., 10., 11., 15., 16.)

Köves Pál (szerk.): Parlamenti premier: két hétre a kormányprogramtól (Magyar Hírlap, 2006. május 17.)

Markotay Csaba: Abszurdnak tűnő ötletek a parlamenti frakciók tárgyalásán - Két alelnökben egyeztek meg - Megállapodás az alakuló ülésről - Szili és Áder posztja biztosnak látszik (Népszava, 2006. május 10., 11., 15.)

Május 16-án alakul meg az új Országgyűlés (Népszabadság, 2006. május 3.)

Megalakult az új Országgyűlés. Sólyom: A kormány kormányozzon! (Magyar Nemzet, 2006. május 17.)

2010. május 14.

Barát József: Jobbra gombolt nagymellény. Ki veszélyezteti a demokráciát? - Összeült az új Országgyűlés (168 Óra, 2010. május 20.)

Bodacz Balázs: Formálódó bizottsági helyek. Május 20-a és 25-e között már a kormányprogramról vitázhat a pénteken megalakuló parlament - Indulhat a parlament - sikeresen egyezkedett a tisztségekről az MSZP és a Jobbik (Magyar Nemzet, 2010. május 11., 12.)

Botrányt okozott a Jobbik térnyerése. Felülvizsgálnák a szocialisták a nemzetbiztonsági bizottságra vonatkozó döntést (Népszava, 2010. május 13.)

Cikkek a "Barikád"-ban az alakuló ülésről (Barikád, 2010. május 20.

Csepe Erika - Fazekas Ágnes - Horváth B. Barnabás: Botránnyal nyitott az új parlament. Sólyom megrótta a Jobbikot. Az államfő Orbán Viktort javasolja miniszterelnöknek (Népszava, 2010. május 15.)

Csuhaj Ildikó: Az ülésrend már megvan. Nem lesznek szavazások az ellenzéki módosítókról? - A Jobbik a nemzetbiztonsági bizottság élén. T. Ház: Megállapodás az alakuló ülésről különvéleménnyel. - Alakuló ülést tart a Ház. "Nem Vona Gábor mellénye a legfontosabb kérdése a Háznak" (Népszabadság, 2010. május 8., 12., 14.)

Csuhaj Ildikó - Szalay Lajos Tamás: Felesküdött az új Ház. Az MSZP kapta a nemzetbiztonsági bizottságot. A Bajnai-kormány feljelentette Vona Gábort. A Jobbik elnöke gárdamellényben tett esküt (Népszabadság, 2010. május 15.)

Debreczeni József: Nyitány (Népszava, 2010. május 17.)

Fazekas Ágnes: Minden héten lesz parlamenti ülés. Nem tudtak megállapodni a bizottsági struktúráról. - Tizenkilenc bizottságot hoznak létre. Véglegessé vált az ülésrend a parlamentben. - Három bizottsági elnöki posztot kérnek. Ujhelyi István lesz az Országgyűlés szocialista alelnöke. - Elosztották a bizottsági helyeket (Népszava, 2010. május 6., 8., 11., 12.)

Feszültség közepette alakul meg az új Országgyűlés. Gárdaalapító lehet a Ház nemzetbiztonsági bizottságának elnöke (Népszava, 2010. május 16.)

Hack Péter: Átjátszott elnökség, átvert választók (Hetek, 2010. május 14.)

Horváth B. Barnabás - Muhai Judit: Mire mehet egy megosztott ellenzék? A Fidesznek az az érdeke, hogy fenntartsa a mostani helyzetet a parlamentben (Népszava, 2010. május 7.)

Juhász Gábor: Az első próba (HVG, 2010. május 1.)

Lakner Zoltán: Elkezdődött (Egyenlítő, 2010. 6. szám)

M. László Ferenc: Zsákban futás. Az új parlamenti ciklus előkészületei (Magyar Narancs, 2010. május 13.)

Lencsés Károly: Kockázatok, kételyek, információk (a Jobbik képviselője a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke) (Népszabadság, 2010. május 14.)

Május 14-én lehet az alakuló ülés (Népszava, 2010. április 27.)

Mélyreható változások előtt áll az ország. Politikai vitával kísért alakuló ülés. Orbán Viktor nyilatkozatot terjesztett be az Országgyűlésnek. Ügyvezető a Bajnai-kormány. Feljelentik Vona Gábort (Magyar Nemzet, 2010. május 15.)

Orbán: küzdeni fogok. Az MSZP kivonult a Székely-himnusz alatt. Vona Gábort feljelentették. - Baranya Róbert: Sólyom favoritja az LMP, a Jobbik előre kikapott. - Kacsoh Dániel: Munka, otthon, család és rend - Az új házelnök tett pontot az ellenzéki vitára (bizottsági rendszer) (Magyar Hírlap, 2010. május 15.)

Önmegtartóztatásra kéri a Fideszt Mesterházy Attila. Ellenzéki javaslatokkal folytatódik ma a parlamenti felkészülés (Népszava, 2010. május 5.)

Pál Gábor: Egyeztet az öt frakció. Elfogadták a Fidesz javaslatát: valamennyi bizottság a korrupciós kérdéssel kezdi. - Megállapodás, különvélemény és külön eskü (Magyar Hírlap, 2010. május 6., 12.)

Pindroch Tamás: Nincs ellenzéki egység. A bizottsági elnöki posztokon vitatkoznak az MSZP és az LMP vezetői. A parlamenti együttműködés mérföldkövei (Magyar Hírlap, 2010. május 3., 8.)

Riba István: Sürgősségi eljárás. Parlamenti nyitány (HVG, 2010. május 15.)

Szalay Tamás Lajos: Tizenkilencre kér lapot az MSZP. A szocialisták nem írják alá a bizottsági posztok elosztásáról szóló politikai megállapodást. - Csuhaj Ildikó: A Fidesz szerint "bolhacirkusz" zajlik (Népszabadság, 2010. május 14.)

Szilágyi Ákos: Állam és forradalom (Népszabadság, 2010. május 22.)

Török László - Vona Adrienn: Meggondolta magát az MSZP. Kiiktatnák a Jobbikot a szocialisták a parlamentben. A belső pártharc miatt a Fidesztől várják a rendezést (Népszava, 2010. május 14.)

Feloszlása, feloszlatása az Országgyűlésnek (megbízatásának megszűnése)

Szabályozás

Az alkotmány értelmezése (különösen az „Országgyűlés feloszlása, feloszlatása” című rész, 252-354. oldal)

bodnár: A parlament nem kényszeríthető önmaga feloszlatására. Az Alkotmánybíróság a népszavazásról (Magyar Nemzet, 1993. január 20.)

Bölöny József: Vita az országgyűlés feloszlatásának törvényességéről (Gergely, Bp. 1939.)

ifj. Chorin Ferenc: Az országgyűlés feloszlatása exlexben (Jogállam, 1903.)

Egyed István: Az országgyűlés elnapolása és feloszlatása (Ügyvédek Lapja, 1921. február 15.)

Fricz Tamás: Amit nem szabad kihagyni az alkotmányból. A parlament feloszlatásának lehetősége jótékonyan önmérsékletre intené a kormányokat (Magyar Nemzet, 2011. február 21.)

Kenedi Géza: Exlex és föloszlatás (Jogállam, 1903. november 11. füzet)

Németh Márton: Az Országgyűlés feloszlatása az új Alaptörvényben. A szabályozás lehetséges irányai az európai és a magyar alkotmányjogban (In: Parlamenti ösztöndíjasok 2010/2011, szerk.: Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 2012.)

Schmidt Péter: Az országgyűlés feloszlatása (Hitel, 1989. március 15.)

Somorjai Viktória: Alkotmányos korlátok. Cservák Csaba a parlamenti politika jogi keretéről (Magyar Demokrata, 2007. március 22.)

Szabó István: A Nemzetgyűlés feloszlatása az 1946. évi I. törvénycikk szerint (In: Ruszoly József Emlékkönyv, 833-852. oldal)

Szabó István: Az Országgyűlés feloszlatása (feloszlása) (In: Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011 II. köt. 439-466. oldal)

Szente Zoltán: Az Országgyűlés megbízatásának megszűnése a magyar alkotmányjogban, I-II. (Közjogi Szemle, 2008. 3. és 4. szám)

Tetétleni Ármin: Az országgyűlés feloszlatásáról exlexben (Bp. 1903.)

Thewrewk-Pallaghy Attila: Az országgyűlés időtartama és az államfő házfeloszlatási joga (Társadalomtudomány, 1926. 1. szám)

Döntés a feloszlásról, feloszlatásról

A jogi bizottság nem támogatja (Bánffy György javaslata: az Országgyűlés oszlassa fel magát) (Népszabadság, 1989. november 24.)

Csuhaj Ildikó: Fogást keresnek a parlamenten (Népszabadság, 2005. március 26.)

Csuhaj Ildikó: Feloszlatná az Országgyűlést a Fidesz, de nem vonul ki. „ Ma nem tárgyalnak az Országgyűlés feloszlásáról (Népszabadság, 2009. január 28., 29., 30.)

Csuhaj Ildikó „ Nyusztay Máté: Két szavazás az Országgyűlés feloszlásáról. Az SZDSZ állásfoglalása dönthet „ a liberálisok szerint együtt kell maradnia a Háznak. „ Együtt marad az Országgyűlés. Az SZDSZ-es Gulyás József nem nyomott gombot, a független Császár Antal pedig tartózkodott (Népszabadság, 2009. február 23., 24.)

Egyeztessék álláspontjukat a pártok az Országgyűlés feloszlatásáról. Interjú Fodor Istvánnal, az Országgyűlés megbízott elnökével. „ Ellentmondó állásfoglalások az Országgyűlés feloszlatásáról. „ Önfeloszlatás 1990. március 16-án (Magyar Nemzet, 1989. november 29., december 1., 22.)

Fahidy József: Ma minisztertanács dönt a Ház feloszlatásáról. Tildy elnök délután írja alá a feloszlató kéziratot „ Az elnöki kézirat szószerinti szövege. A miniszterelnök megokolja a feloszlatás szükségét (Világ, 1947. július 25. és 26.)

Feloszlatás ellen többség. Szavazás meglepetés nélkül „ A Fidesz rövidesen saját javaslattal próbálkozik „ Érvek a parlamenti vitában (Népszava, 2008. szeptember 16.)

Fricz Tamás: Talán mégsem következmények nélküli ország?! A tavaszi választási eredmények nem érvényesek. A parlament önfeloszlatása az egyetlen megoldás (Magyar Nemzet, 2006. október 16.)

Fricz Tamás: Program hétfőre: oszolj! (Magyar Hírlap, 2009. február 20.)

Forgatókönyvek a feloszlatásra. Sikeres népi kezdeményezés az előre hozott parlamenti választásokért (Magyar Hírlap, 2009. február 5.)

Gyurcsány KO a demokráciának. Folytatódik a parlamenti kutyakomédia, és az SZDSZ most sem tagadta meg magát, a szocialistákkal szavazott. „ Novemberben újabb önfeloszlatási javaslat lehet a T. Házban (Magyar Hírlap, 2008. szeptember 16.)

Ismét a régi Fidesz-lemez. Előrehozott választást akar a Fidesz. „ Feloszlatás ellen a parlamenti többség „ a reformjavaslatokról szól majd a rendkívüli ülés. Elvérzett a fideszes kezdeményezés (Népszava, 2009. január 28., 29., 30.)

Kétszer is nem az önfeloszlatásra. Hógolyóval tüntettek (Népszava, 2009. február 24.)

Krug Emília: Sorfal és libasor. „ Pungor András: Álruhás civilek (A Civil Összefogás Fórum tüntetése) (168 Óra, 2009. április 17.)

Lajos Júlia „ T. P.: Oszlassa fel magát a Parlament? „ A keszthelyi képviselő (Czoma László) kétségei. „ Király Zoltán esetleg vállalná az Ellenzéki Kerekasztal képviseletet (Reform, 1989. július 21.)

Löffler Tibor: Az Országgyűlés feloszlatása. Az MSZP ismét átlépte a Rubicont (Magyar Nemzet, 2000. augusztus 9.)

Markotay Csaba: Szavazhatnak a parlament feloszlatásáról. Politikai viharokkal kezdődik az ülésszak: kiderülhet, melyik pártnak mi az álláspontja az Országgyűlés jövőjéről (Népszava, 2008. szeptember 15.)

Mészáros Tamás: Vegyük komolyan (Népszava, 2005. március 26.)

Megvétózott önfeloszlatás. Az Országgyűlés a helyén marad (Tallózó, 2008. szeptember 19.)

Nagy Gergely „ György Bence: Jövő tavasszal feloszlatja magát a parlament? (Népszava, 1997. június 7.)

Országgyűlés oszolj? Kevesebben akarják, mint ahányan nem (Tallózó, 2009. január 30.)

Országgyűlés: oszolj! Feloszlatnák a T. Házat. Az ellenzéki kezdeményezés mellett a civilekét is tárgyalja a parlament. „ Ugró Miklós: Oszlatás. „ Nem oszlott fel a parlament. Az utcán próbáltak nyomást gyakorolni (Magyar Nemzet, 2009. február 23., 24.)

Oszolj a parlamentnek. A belpolitikai válságból Orbán Viktor szerint az Országgyűlés önfeloszlatása a kiút. „ Torkos Matild: Oszolj! (Magyar Hírlap, 2008. szeptember 10.)

Önfeloszlatás 1990. március 16-án (Magyar Nemzet, 1989. december 22.)

Parlamentet oszlatnának. Az ellenzék javaslatához a többség szavazatai kellenek (Tallózó, 2008. szeptember 12.)

Pál Gábor: Még sem oszlik fel a parlament. Gyurcsány Ferenc csak időt nyert (Magyar Nemzet, 2008. szeptember 16.)

Pindroch Tamás: A parlament önfeloszlatását kezdeményezi rendkívüli ülésén a Fidesz. „ Marad a tehetetlenség. A válságban ismét egy platformon a szocialisták és a szabad demokraták (Magyar Hírlap, 2009. január 28., 29.)

Pindroch Tamás: Döntöttek: a parlament még marad. A szocialistáknak és a liberálisoknak a bársonyszékük fontosabb, mint az ország sorsa. Elutasított önfeloszlás (Magyar Hírlap, 2009. február 23., 24.)

Szalay Péter: Tojástánc-kötéltánc? Avagy homokszemek a parlamenti szavazógép finommechanikájában (In: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról, 434-455. oldal)

Szalay Tamás Lajos: Nem oszlatta fel önmagát a parlament (Népszabadság, 2008. szeptember 16.)

Unger Anna: Búcsú a parlamentarizmustól? (Népszabadság, 2010. december 20.)

Zsebők „ Pál: A parlament feloszlatását kezdeményezi a Fidesz. Csak az MSZP a teljesen elutasító, az SZDSZ és az MDF megfontolja a legnagyobb ellenzéki párt javaslatát, feltételekkel. „ Az SZDSZ a kormány mellett. A többség ma várhatóan elveti a parlament feloszlatására tett fideszes indítványt (Magyar Nemzet, 2009. január 28., 29., 30.)

Sikertelen népszavazási kezdeményezés(ek) az Országgyűlés feloszlatásáról
(1992. december)

A parlament nem kényszeríthető önmaga feloszlatására. Alkotmánybíróság a népszavazásról (Magyar Nemzet, 1993. január 20.)

Alkotmányjogász a népszavazásról. Parlament feloszlatása (Népszabadság, 1993. január 12.)

Alkotmányos a népszavazás a parlament feloszlatásáról. A LAÉT kezdeményezése (Magyar Hírlap, 1992. december 8.)

Bodnár: Vélemények a döntésről. Alkotmánybíróság népszavazásról, Salamon László (MDF), Hack Péter (SZDSZ), Szabad György (MDF), Valencsik Ferenc (LAÉT) véleménye (Magyar Nemzet, 1993. január 20.)

Csoknyay: Alkotmánybírósági nem a népszavazásra. Parlament feloszlatásáról (Népszava, 1993. január 20.)

Dobszay János: Parlamentrobbantási kísérletek. Létminimum Alatt Élők Társasága (LAÉT) aláírásgyűjtési akciója, népszavazás, előrehozott választás (Napi Gazdaság, 1992. december 10.)

Farkas János László: Okosabbak leszünk (HVG, 1993. január 16.)

Friss gyepen... LAÉT népszavazási kezdeményezése országgyűlés feloszlatására (Népszabadság, 1992. december 5.)

Holló András: Nem kizárt.... Az Alkotmánybíróság főtitkára a LAÉT népszavazási kezdeményezéséről országgyűlés feloszlatására (Népszabadság, 1992. december 5.)

Juhász Gábor: Népi küldők. Népszavazási javaslat a parlamentfeloszlatásra (HVG, 1992. december 19.

Kulcsár Anna: Menesztik a honatyákat? Az országgyűlés népszavazással való feloszlatásának kérdése az Alkotmánybíróság előtt (Esti Hírlap, 1993. január 13.)

Lengyel András György: "A népszavazás alkotmányosan kiírható." Tóth Károly (alkotmányjogász): súlyos politikai hiba lenne a parlament feloszlása (Magyar Hírlap, 1992. december 23.)

Marad a ház. Alkotmánybírósági döntés népszavazási szabályokról, parlament feloszlatásáról (HVG, 1993. január 23.)

Nagy Győző: Visszaszámlálás az aluljáróban. Lesz-e népszavazás? (Köztársaság, 1993. január 15.)

"Nem áll mögöttünk senki." Össztűz: Valencsik Ferencre; Létminimum Alatt Élők Társasága elnöke a kétkulcsos áfa elleni harcról, népszavazás kezdeményezése, társadalom elszegényedése, kormány felelőssége, parlament feloszlatása, LAÉT párttá szerveződése (Tallózó, 1993 január 21.)

Nem dönthet a népszavazás. Aláírásgyűjtés a parlament feloszlatására (Pesti Hírlap, 1992. december 8.)

Sereg András: Nem lesz népszavazás a parlament feloszlatásáról. Alkotmánybíróság (Népszabadság, 1993. január 20.)

S. L.: Nyomorkeserű. Aláírásgyűjtés (Magyar Narancs, 1993. január 14.)

Szabó Iréné: Jól indult, de célt tévesztett. Hegedűs Zsuzsa: A parlament feloszlatása nem lehet a népszavazás tárgya (Népszava, 1993. január 9.)

Szente Zoltán: Kegyes hazugság. Az Alkotmánybíróság döntése a népszavazás kiírásáról (Magyar Hírlap, 1993. február 2.)

Népi kezdeményezés(ek) az Országgyűlés feloszlatására

Baranyai Róbert: Feloszlatnák a parlamentet. Fidesz-támogatás a budakalásziak aláírásgyűjtéséhez (Magyar Hírlap, 2008. október 14.)

Forgatókönyvek a feloszlatásra. Sikeres népi kezdeményezés az előre hozott parlamenti választásokért (Magyar Hírlap, 2009. február 5.)

Az Országgyűlés munkarendje (ülésezési rendje)

Soltész István: Az Országgyűlés ("Az Országgyűlés ülésezési rendje" című rész, 179-181. oldal)

1990-1994

Dési János - K. Gyurkó Rita - Szendrei Lőrinc: Megtalálja-e medrét a parlamenti vita (Magyar Nemzet, 1990. június 4.)

G. A.: Jön a kéthetes parlamenti munkarend? Az MSZP nem tesz elvi engedményeket (Magyar Hírlap, 1993. május 31.)

Gonda Pál: Az Országgyűlés törvényalkotó munkájának tervezése (A törvényalkotó Országgyűlés, 23-46 oldal)

1994-1998

Gonda Pál: Az Országgyűlés munkájának tervezése (A plenáris ülés 1. rész, 23-35. oldal)

Kéri J. Tibor: Teljes egyezség a parlament rendjéről (Népszabadság, 1994. június 24.)

Langmár Ferenc: Csak a voks titkos, a részvétel nem (Népszabadság, 1997. január 20.)

Soltész István (szerk.): Országgyűlési kézikönyv 1995 (különösen "Az Országgyűlés működése" című fejezet) (Unió Kiadó, Bp. 1995. 223-328. oldal)

Szabó Lajos Mátyás: Gondolatok a Ház egy lehetséges új működési rendjéről (kézirat, 1994. november)

1998-2002 (háromhetes ülésezés)1

A parlamenti képviselők szabad hete. A kormánypártiak szerint szorosabb a kapcsolat a választókkal, az ellenzékiek "felborult" rendről beszélnek (Népszabadság, 1999. szeptember 18.)

A parlamenti pártokat még mindig megosztja a háromhetes ülésezés (Népszava, 2000. március 3.)

Az Alkotmánybíróság szerint mulasztott az Országgyűlés. Az ellenzék és a koalíció is saját győzelmét ünnepli (Népszava, 1999. március 30.)

Az MDF is a heti ülésezés mellett (Világgazdaság, 1999. május 31.)

Áder: bevált a munkarend (Népszava, 1999. május 31.)

Átalakulhat a parlamenti munkarend (Magyar Hírlap, 1998. július 10.)

Babus Endre: Ritkított házas-élet. Új országgyűlési munkarend? (HVG, 1998. november 7.)

Babus Endre: Az idő urai. Munkarend az Országgyűlésben - Európai parlamentek (munkarendjei) (HVG, 1999. február 6.)

Babus Endre: Hétfogás. Alkotmánybírósági döntés a parlamenti munkarendről (HVG, 1999. április 3.)

Babus Endre: Diéta diétán. Parlamenti szezonkezdet (HVG, 2000. február 5.)

Bauer Tamás: A parlament megcsonkítása (Népszava, 1999. február 8.)

Bauer Tamás: Az alkotmánytipró házelnök (Magyar Hírlap, 1999. április 1.)

Bauer Tamás: Parlamenti arcátlanságok (Népszava, 2000. április 10.)

D. Bányász Gergő: Sikertelen egyeztetés (Népszava, 1999. január 19.)

D. Bányász Gergő: Az MSZP és az SZDSZ tiltakozik (Népszava, 1999. január 21.)

D. Bányász Gergő: Újabb vita a munkarendről Torgyán József számára a heti ütemezés szimpatikus (Népszava, 1999. május 26.)

D. Bányász Gergő: Áder János nem enged a három hétből. Sikertelenül egyeztetett a kisgazda alelnökével a házelnök (Népszava, 1999. június 11.)

D. Bányász Gergő: A házelnök alelnökeivel sem egyezkedik (Népszava, 1999. június 18.)

Bednárik Imre: Új parlamenti munkarendet javasol a koalíció (Népszabadság, 1998. augusztus 24.)

Bednárik Imre: Kell-e minden héten parlament? (Népszabadság, 1998. október 29.)

I. B.: Új parlamenti munkarend. Az MSZP és az SZDSZ tiltakozik Áder János terve miatt (Népszabadság, 1998. december 30.)

I. B.: Tölgyessy szerint vissza kéne térni a heti ülésezéshez (Népszabadság, 1999. szeptember 10.)

I. B.: MDF: kétheti parlament (Magyar Nemzet, 2000. január 18.)

Bednárik Imre - Kéri J. Tibor: Heti parlament, kétheti szavazás (Népszabadság, 2002. június 6.)

Bírálják az új munkarendet. A háromhetes ciklus miatt összeomolhat a törvénygyártás gépezete (Népszava, 1999. március 4.)

B. L. - J. Á. - L. G. - P. G.: Új munkarendet szorgalmaz a kormány. Hatékony működés, minőségi törvényalkotás (Napi Magyarország, 1998. július 11.)

Blázsovics Lívia: Új évezred - új Alkotmány. Beszélgetés dr. Áder Jánossal, az Országgyűlés elnökével (Napi Magyarország, 1998. augusztus 27.)

Blázsovics Lívia: Az obstrukció kétélű fegyverré válhat. Áder János az ellenzék és a kormánypártok viszonyáról (Napi Magyarország, 1998. december 11.)

B. L. - K. F. - MTI: Folytatódik a vita a munkarendről (Napi Magyarország, 1999. június 16.)

Blázsovics Lívia: Áder: bevált az új munkarend (Napi Magyarország, 1999. június 28.)

Blázsovics Lívia: Változatlan ülésezési rend. Elvetették az ellenzék javaslatát (Napi Magyarország, 2000. február 25.)

Blázsovics Lívia: Szájer: A munkarend a siker kulcsa (Magyar Nemzet, 2000. július 8.)

(bodnár): Háromhetenként ülésezhet a T. Ház. Áder János a parlamenti munkarendjének tervezett változásáról (Magyar Nemzet, 1998. december 30.)

(bodnár): Zöld út az új munkarendnek? "A házszabály nem biztosítja a vita lehetőségét." (Magyar Nemzet, 1999. február 5.)

(bodnár): A képviselői hét kérdőjelei. Az ezredik törvény után (Magyar Nemzet, 1999. március 8.)

Bodnár Lajos: A tavaszi ülésszak gyorsmérlege. Beszédes a felszólaló képviselők statisztikája (Magyar Nemzet, 1999. március 22.)

Bodnár Lajos: Parlament zárójelben? (Magyar Nemzet, 1999. május 31.)

Bodnár Lajos: Marad a háromhetes munkarend. Az ellenzéknek az őszi parlamenti ülésszak idején sem lesz ereje a változtatáshoz (Magyar Hírlap, 2001. július 23.)

Bódis András: Biztosok bizonytalanságban. Az ombudsmani intézmény esete a politikával (Heti Válasz, 2001. június 15.)

Bunkóság nem akadály (MaNcs, 1999. március 18.)

Cs. I. - I. B.: Új parlamenti munkarend készül? (Népszabadság, 1998. július 31.)

Cs. I. - I. B.: Áder: bevált az ülésezési rend (Népszabadság, 1999. június 24.)

Cs. I. - K. J. T.: Egyeztetések a munkarendről. Torgyán is bírálja a parlamenti gyakorlatot (Népszabadság, 1999. június 14.)

Cs. I. - I. B.: T. Ház: új hét régi napirenddel. Áder János szerint bevált a háromhetes ülésezés (Népszabadság, 1999. május 31.)

Csuhaj Ildikó - Kéri J. Tibor: Az ellenzék bírálja az új parlamenti munkarendet (Népszabadság, 1998. december 28.)

Csuhaj Ildikó - Kéri J. Tibor: T. Ház: vita a munkarendről (Népszabadság, 1999. január 11.)

Dési János: Lovagiatlanul a ringben (Népszava, 1999. január 20.)

Deáki László: Háromszor egy. Támogatja-e a parlamenti munkarend átalakítását? (Csapody Miklós és Jánosi György válaszol) (Reform, 1998. szeptember 1.)

Ellenzéki bojkottot válthat ki az új parlamenti munkarend (Népszava, 1998. október 30.)

Előterjesztés nélküli egyeztetés Ádernél (Népszava, 1998. január 18.)

Éskovács Péter - Nyusztay Máté: A sok beszéd tovább tart. A Fidesz és az MSZP képviselői szerepeltek a legtöbbet (Népszava, 1999. június 17.)

G. A. - G. Zs.: Áder nélkül egyeztetne az MSZP a munkarendről (Magyar Hírlap, 1999. június 12.)

G. A.: Ősszel nem várható változás. Áder János szerint bevált a háromhetes munkarend (Magyar Hírlap, 1999, június 24.)

G. A. - M. D.: Ellenzik az új parlamenti rendet (Magyar Hírlap, 1998. december 13.)

G. A. - T. E.: Honatyák szavaznak a munkarendről. Adótörvények a parlament első plenáris hetének napirendjén (Világgazdaság, 1999. szeptember 6.)

G. A. - T. E.: Kéthetes rendet javasol az MSZP. Újabb kísérlet a házszabály-módosításra (Világgazdaság, 2000. február 7.)

Gazda Albert: Rugalmas munkarend (Magyar Hírlap, 1999. január 20.)

Gazda Albert: Az idő nem sürget (Magyar Hírlap, 1999. március 30.)

G. M.: Időzavarba került a parlament? (Vasárnapi Hírek, 1999. június 13.)

g. m. - v. g. p.: Ellenzik a munkarendtervezetet (Vasárnapi Hírek, 1999. január 10.)

Gréczy Zsolt: Egyedül maradt Pokol Béla. Parlament négy-öthetente (Magyar Hírlap, 1999. szeptember 10.)

Gréczy Zsolt: Januárban koalíciós egyeztetés a munkarendről (Magyar Hírlap, 1999. október 14.)

Gréczy Zsolt: Mégis elfogadják a kisgazdák a háromhetes ülésezési rendet (Magyar Hírlap, 1999. december 11.)

G. Zs.: Ellenőrző bizottságokat szorgalmaznak a szocialisták. Áder délelőtt ellenzékiekkel egyeztet a Ház munkarendjéről - Egyelőre próbaidő? Gyimóthy az új parlamenti munkarendről (Magyar Hírlap, 1999. január 18., 20.)

Hack Péter: Szétzilált parlament (Hetek, 2000. június 24.)

Halmai Gábor: A jog vagy a Kormány uralma? (a háromhetes parlamenti ülésezési rend) (Mozgó Világ, 2004. 4. szám)

Haszonits József: Februártól új munkarend. A házelnök pontosabb, alaposabb törvényalkotást vár (Kisalföld, 1999. január 22.)

Hatpárti egyeztető tárgyalást szorgalmaznak a munkarendről. Öt frakció ellenzi a Fidesz által támogatott háromhetes parlamenti ülésezési rendet (Magyar Hírlap, 1999. november 22.)

Horváth Éva: Néha még csengetni is kell. Az Országgyűlés alelnöke az új munkarendről és a nyilvánosságról (Napló, 1999. március 19.)

Húzd meg, ereszd meg. Parlamenti "zavargások" (Hetek, 1999. május 29.)

Jezsó Ákos: Két hetes parlamenti ciklus. Kompromisszumos kisgazda javaslat (Napi Magyarország, 1999. május 28.)

Jogbizonytalanság a házszabályban. A házelnök szerint alkotmányos a jelenlegi rend -Rendkívüli üléseket kér az ellenzék? (Magyar Hírlap, 1999. március 30.)

Jövő héten dönt az ellenzék. Késésben lévő javaslatok a rendkívüli üléseken (Magyar Hírlap, 1999. április 1.)

K. F. - B. L. - VILL: Folytatódik a vita a munkarendről. Az ellenzék visszatérne a heti ülésezéshez (Napi Magyarország, 1999. március 31.)

Kevesebbet üléseznek a parlamenti bizottságok (Népszava, 2000. március 7.)

Kéri J. Tibor: Tárgyalás az új munkarendről. Az MSZP és SZDSZ továbbra sem fogadja el a Fidesz-javaslatot (Népszabadság, 1999. január 19.)

Kéri J. Tibor: T. Ház: régi terv, új vita. Elvetett szocialista elképzelés a munkarend-megváltoztatásra 1995-ben (Népszabadság, 1999. január 20.)

Koalíciós vita az ülésezési rendről. Csak a Fidesz ragaszkodik a három héthez (Népszava, 1999. december 31.)

Kötelező szavazási szigor. A plenáris héten is kevesen vannak a parlamenti ülésteremben (Népszava, 1999. március 6.)

Kuncze az ülésezési rendről (Népszabadság, 1999. június 25.)

Lánczi Tamás: Munkák és napok - avagy a háromhetes ülésezési rend hatása az Országgyűlés működésére (Századvég, 2002. 2. szám)

M. D.: Újra terítéken a munkarend. Koalíciós egyeztetést javasol az FKgP (Magyar Hírlap, 1999. május 28.)

M. M. - T. E.: A házelnök döntésétől függ a parlament összehívása. Novemberig az új munkarend szerint működne az Országgyűlés (Világgazdaság, 1999. január 11.)

MSZP: parlamenten kívüli eszközökkel? Háromhetente ülésezik az Országgyűlés (Népszabadság, 1999. január 9.)

(mol): Ismét napirenden a munkarend. Az Alkotmánybíróság határozata kötelez (Magyar Nemzet, 1999. augusztus 31.)

Moldoványi Tibor: Munkarendetlenség (Magyar Nemzet, 1999. március 30.)

m. t.: Hatpárti egyeztetést javasolnak az ellenzéki alelnökök (Magyar Nemzet, 1999. május 27.)

MTI - Blázsovics: A MIÉP is visszatérne a hetenkénti ülésezéshez (Napi Magyarország, 1999. május 27.)

Nagy József: Parlamenti csontzene. Hack Péter a munkarendváltozásról (168 Óra, 1999. április 22.)

N. Sz.: Jövőre folytatódik az ülésrendvita. A ház elnöke és alelnöke ellentétesen látja az elmúlt év eredményeit (Magyar Hírlap, 1999. december 22.)

n. sz.: Hatpárti egyeztetés a parlamenti ülésezésről Fidesz: a házszabály nem két évre szól. A kéthetes munkarend mellett az MSZP (Magyar Hírlap, 2000. április 7.)

n. z.: A parlament harmadik hete. A frakciók többsége vidéken szervez rendezvényeket (Magyar Nemzet, 1999. február 15.)

Nem változik a Ház munkarendje. Az Alkotmánybíróság kompromisszumra kötelezi a parlamenti pártokat (Világgazdaság, 1999. március 30.)

Nem változik a parlament menetrendje (Népszava, 1999. szeptember 2.)

Németh Péter: Áder János: Hol csorbul a demokrácia? (Népszava, 1998. november 9.)

pásztorok: Szabadfoglalkozás. Parlamenti szünet az önkormányzati választások előtt (Magyar Narancs, 1998. szeptember 17.)

P. Z. - M. D.: Februártól háromhetente ül össze a parlament. Az SZDSZ gyors döntést vár az Alkotmánybíróságtól (Magyar Hírlap, 1998. december 30.)

P. Z. - K. F.: Rögzített munkarend? (Magyar Nemzet, 2000. augusztus 30.)

Parlamenti képviselők szabad hete. Kormánypártok szerint szorosabb a kapcsolat a választókkal, ellenzékiek "felborult rendről" beszélnek (Népszabadság, 1999. szeptember 18.)

Salamon László képviselő a parlamenti ülésrenddel kapcsolatosan kialakult vitáról (Napi Magyarország, 1999. április 23.)

Salamon László: Házszabályviták és az óceán mélye (Népszabadság, 1999. december 13.)

Spirk József: Balsai István: Meg kell állapodni a parlamenti ülésrendről (Népszava, 1999. június 29.)

Sz. Sz. - T. E.: Parlamenti átalakítás kérdőjelekkel. Nem változik ősztől a munkarend (Világgazdaság, 1998. július 15.)

Sz. Sz. - T. E.: Lassulhat a jogszabályalkotás. Konszenzus nélkül is változhat a munkarend (Világgazdaság, 1998. szeptember 29.)

Sz. Sz. - T. E.: Nincs koalíciós konfliktus. Ausztriában sem ülésezik minden héten a parlament (Világgazdaság, 1999. január 12.)

Sz. Sz. - T. E.: Tervezhetőbb jogalkotást remélnek. Törvény-előkészítés az új parlamenti munkarendben (Világgazdaság, 1999. február 4.)

Szász István: A T. Ház dolga (Népszava, 1998. október 26.)

Szerető Szabolcs - Tüske Erika: Megváltozik a parlamenti munkarend. Áder János: az ellenzék nem élt az egyeztetés lehetőségével (Világgazdaság, 1998. november 6.)

Szikinger István: Parlamenti sportszerűség (Magyar Hírlap és Népszava, 1998. november 5.)

Szócsata a háromhetes munkarendről. Ma döntenek a kabinetrendszer átalakításáról (Világgazdaság, 2000. február 1.)

Továbbra sincs konszenzus a Házban. Az FKgP tárgyalást sürget a Fidesszel a munkarendről (Világgazdaság, 1999. május 28.)

Török Gábor: Miért mondja? (HVG, 1999. február 27.)

Török Gábor: Renden belül és kívül (HVG, 1999. április 17.)

Újhegyi Katalin: Nem praktikus a parlament háromhetenkénti ülésezése (Népszava, 2001. október 24.)

Új munkarend, lazább fegyelem. Az ellenzék igazoltnak látja előzetes aggályait, az MSZP felülvizsgálatot kezdeményez (Népszava, 1999. február 16.)

Újra vita az ülésezés rendjéről. Gyimóthy Géza szerint Orbán-Torgyán találkozó oldaná meg a problémát (Népszava, 1999. augusztus 18.)

V. G. - H. I.: Az MSZP kéthetente ülésezne. Nem változik a parlament összehívásának módja (Magyar Hírlap, 2000. augusztus 30.)

Varga Gergely: Ülőháború. Salamon László a Házszabályról (168 Óra 1999. április 22.)

(vasvári): Így töltötték idejüket hat párt képviselői (Vasárnapi Hírek, 1999. február 28.)

Változhat a parlamenti munkarend februártól. A pártok nem zárkóznak el a kéthetes ülésezésről (Magyar Hírlap, 2000. január 17.)

Velancsics Béla: Változik a munkarend, tiltakozik az ellenzék. Négyhetes ciklus a T. Házban (Népszava, 1998. november 6.)

Velancsics Béla - Spirk József: Négyhetes ciklus a T. Házban (Népszava, 1998. december 8.)

Velancsics Béla: Az Országgyűlés új rendje több munkát ad a kormánynak (Népszava, 1999. január 6.)

Velancsics Béla: Csökken a parlamenti kontroll időtartama. Ellenzéki kifogás: Orbán Viktor miniszterelnököt nem, vagy csak ritkán tudják kérdezni (Népszava, 1999. január 21.)

Velancsics Béla: Háromhetes plenáris ülés. Az MSZP és az SZDSZ elutasítja a tervezett munkarendet (Népszava, 1999. január 29.)

Wéber Attila: Új rend születik (Magyar Hírlap, 1999. január 28.)

2002-2006

Arató Judit: Hetente vagy minden héten. Az ellenzék hiányolja azokat a jogokat, amelyeket kormányon sem adott meg (Népszava, 2002. szeptember 13.)

Arató Judit: Minősített többség kellene (Népszava, 2003. január 29.)

Bednárik Imre - Kéri J. Tibor: A és B hét a parlamentben. Az ellenzék nem fogadja el a házelnök javaslatát (Népszabadság, 2002. július 12.)

Bednárik Imre - Kéri J. Tibor: Nem lesz A és B parlamenti hét? Ülésszünet az önkormányzati választások előtt? (Népszabadság, 2002. augusztus 22.)

Bizonytalanság a szavazási rendről (Magyar Nemzet, 2002. július 19.)

Czirják - Kis: Bizonytalan munkarend. Formabontó ülések várhatók a Tisztelt Házban (Magyar Nemzet, 2002. május 18.)

Czirják - Kis: Ősztől kéthetes ciklusok a Házban (Magyar Nemzet, 2002. július 12.)

Czirják - Kis: Munkarendről vitatkozott a házbizottság (Magyar Nemzet, 2003. január 28.)

Cs. I.: T. Ház: hetes ülésezés - kihagyásokkal? (Népszabadság, 2003. január 28.)

Csuhaj Ildikó: Hetenként lesz parlamenti ülés (Népszabadság, 2003. február 4.)

Csuhaj Ildikó - Nagy Szilvia: Marad a hetenkénti ülésezés (Népszabadság, 2003. augusztus 29.)

Hetente egy napon szavaznának. A leendő kormánypártok is "megreformálhatják" az Országgyűlés működését (Világgazdaság, 2002. április 29.)

Hivatalos az A/B koncepció. Hetente ülésezne, de csak kéthetente hozna döntéseket az Országgyűlés (Világgazdaság, 2002. július 12.)

Kéri J. Tibor: Kéthetenkénti parlamenti munkarendet javasol az MSZP (Népszabadság, 2002. augusztus 30.)

Kéthetenként üléseznek? Elképzelhető, hogy ismét változik az Országgyűlés munkarendje (Magyar Nemzet, 2002. december 9.)

Kétheti ülésezés, rugalmas szavazás, vagy előre elfogadott napirend? A nemzetközi kötelezettségek ütköznek a parlamenti munkarenddel (Magyar Hírlap, 2002. december 12.)

Két hétre szavaz a parlament. A Fidesz és az MDF szerint újabb választási ígéreteket szegett meg a baloldal (Magyar Nemzet, 2002. szeptember 13.)

MDF: Kéthetes ülésezést (Magyar Nemzet, 2003. augusztus 26.)

Simon Zoltán: Parlament: ülések hetente. A négypárti egyeztetés után lehetséges megállapodás (Népszava, 2002. augusztus 22.)

SzDSz-es aggályok az új parlamenti munkarend tervével (Népszabadság, 2002. július 19.)

Szép Zsuzsa: A parlament elnöke elfogadhatónak tartja a heti szavazást is. Szili egyeztetést javasol az őszi ülésrendről. Működőképes a konszenzusos parlamenti demokrácia - kéthetente szavaz majd az Országgyűlés? (Magyar Hírlap, 2002. július 18.)

Sztankóczy András: Továbbra is hetente ülésezik az Országgyűlés? A képviselők uniós kötelezettségei miatt az ellenzék a kétheti ülésezést támogatja (Magyar Hírlap, 2002. december 30.)

T. Ház: marad a hetes ülésrend (Magyar Nemzet, 2003. augusztus 29.)

Vizsgázott a kéthetes napirend (Világgazdaság, 2002. szeptember 25.)

2010-2014

Kövér László: racionálisabb működési módra kell áttérnie a Háznak (MTI, 2010. november 26.)

Plenáris ülés

Babus Endre: Parlamenti röpgyűlés (HVG, 2003. december 13.)

Cs. I. - N. Sz.: T. Ház: a tízperces ülés (Népszabadság, 2003. december 4.)

Daku Magdolna - Bereczky István: A plenáris ülések bizottsági előkészítése (In: A plenáris ülés 2. rész, 23-39. oldal)

Soltész István (szerk.): A plenáris ülés 1. rész (Parlamenti Dolgozatok VI., Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 1997.)

Soltész István (szerk.): A plenáris ülés 2. rész (Parlamenti Dolgozatok VII., Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 2003.)

Soltész István: Az Országgyűlés ("Az Országgyűlés ülésszakai és ülései", 177-183. oldal)

Surányi Gabriella: Az Országgyűlés ülésének előkészítése, az Országgyűlés napirendjének tervezése (szakdolgozat, ELTE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék, Bp. 2000.)

Velancsics Béla: Csökkent a parlamenti plenáris ülések ideje (Népszava, 2000. június 30.)

A vita (a képviselők felszólalásai)

Arató Judit: Egyre több a néma képviselő (Népszava, 2004. július 9.)

Babus Endre: Aránymosás. Parlamenti finis. - Beszédes számok (A képviselők felszólalásai) (HVG, 1998. február 7.)

Babus Endre: A beszédes virágkertész és a csend hercegei (HVG, 2010. február 13.)

Becsey Tibor: A kormány szerepe és jogai a plenáris vitában az új Házszabály tükrében (In: A plenáris ülés 2. rész, 120-130. oldal)

Bednárik Imre - Kéri J. Tibor: Rekorderek a parlamentben (Népszabadság, 2001. január 12.)

Bednárik Imre: Pubik, fügék és sexis répák. Részletek az Országgyűlés "derűsnek" tűnő felszólalásaiból (Népszabadság, 2001. január 13.)

Bednárik Imre - Kéri J. Tibor: Parlamenti rekordok. Aktív és szófukar országgyűlési képviselők (Népszabadság, 2001. február 2.)

Buza László: A képviselőház házszabályai (különösen "A tanácskozási rendre vonatkozó házszabályok" c. fejezet) (Sárospatak, 1916. 55-65. oldal)

czki: Ha szabadon szól a száj. A képviselők és a szólásszabadság (Beszélő, 1990. november 24.)

Csorba Ferenc: Parlamenti vitáink szabályozása érdekében (Budapesti Szemle, 60. kötet, 154. szám, 1889.)

Dóri Ferenc: Gyakrabban szólal fel az ellenzék a Házban (Magyar Nemzet, 2001. december 27.)

Dobszay János: Örökzöldségek. Politikusi elszólások, beszólások (HVG, 2006. szeptember 9.)

Felszólalhatnak-e a parlamentben a határon túli magyarok? - Ki beszélhet a parlamentben? (Népszava, 1996. szeptember 2., október 9.)

Gombkereső pártelnökök. Nem vették túl komolyan az év legfontosabb szavazásait (Népszabadság, 2008. december 3.)

Gonda Pál: A törvényjavaslatok parlamenti tárgyalásának folyamata (In: A törvényalkotó Országgyűlés, 62-72. oldal)

Gonda Pál: A javaslatok tárgyalása az új Házszabály alapján (a plenáris ülés) (In: A plenáris ülés 1. rész, 36-70. oldal)

Haszán Zoltán - Rehák Géza: Néma képviselők az Országgyűlésben (Népszabadság, 2005. július 7.)

Isépy Tamás: Képzelt országgyűlési "napirend előtti" felszólalás az új évezred küszöbén. Deák Ferenc és Kovács Imre máig érvényes szónoklatairól (Napi Magyarország, 1999. december 31.)

Jakab Tibor: Országgyűlési quillotine (Világ, 1990. március 8.)

Jászi Viktor: Cloture és obstruktió (Jogállam, 1903. március, 3. füzet)

Keserű Ernő: Rágalomáriák (Magyar Nemzet, 1997. július 30.)

Kilin Józsefné: A képviselők tájékoztatásának rendszere (Információk a plenáris üléshez) (In: A plenáris ülés 2. rész, 143-152. oldal)

Kis János: A pártok szimbolikus arculata és érvelési sajátosságai a parlamenti vitában (Politikatudományi Szemle, 1998. 2. szám)

Kósa András: Húszperces volt a "részletes" vita (Magyar Hírlap, 2005. december 8.)

Kurtán Sándor: Abstimmungsverhalten im ungarischen Parlament (ZeitSchrift für Parlamentsfragen, 1995. 3. szám, 457-463. oldal)

Lukács Gyula: Képviselőknek a Ház tanácskozásából való kizárása. Karhatalom alkalmazása a Házban (soksz., Országgyűlés Házi Nyomda - Országgyűlési Könyvtár)

Lőrik Erzsébet: A parlament egy éve a felszólalások tükrében (Magyar Közigazgatás, 1991. 10. szám)

M. M. - T. E.: Parlament - bürokrataszűrővel (Világgazdaság, 1997. július 16.)

Miklós Gábor: Vezérek és szónoklatok (Népszabadság, 1996. május 29.)

Nagy Szilvia: Két képviselő egyszer sem szólalt meg a T. Házban. Bauer Tamás három év alatt hatvanhárom órán keresztül beszélt (Magyar Hírlap, 2001. augusztus 1.)

N. Sz.: A miniszterelnök ritkán szólalt fel a parlamentben. Hét honatya maradt néma - Bauer Tamás szabaddemokrata képviselő 40 órát beszélt (Magyar Hírlap, 2000. június 10.)

Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament (különösen "A beszédidő szabályozása" című alfejezet, 231-249. oldal)

Rab László: Mennyit beszél a parlament? (Népszabadság, 1997. június 28.)

Rába Máté: Házszabályi kérdőjel (Parlamenti Levelek, 7. szám, 1999. szeptember)

Rendezni végre "házi" dolgainkat (Interjú Áder Jánossal, a Fidesz országgyűlési képviselőjével) (Társadalmi Szemle, 1991. 1. szám)

Smuk Péter: Ellenzéki jogok a parlamenti jogban (Jogtudományi Közlöny, 2006. 12. szám)

Soltész István: Az Országgyűlés ("Az Országgyűlés tanácskozási rendje" című rész, 183-204. oldal)

Szarvas István: Kétperces az Országházban. Interjú Szánthó Őrsikével (Hetedhéthatár, 2006. december)

Szánthó Őrsike: Ventillatív viták a magyar parlamentben: a parlament törvényalkotási funkciójához tartozó 2 perces hozzászólások (In: Jogi tanulmányok 2000, szerk.: Harmathy Attila, ELTE ÁJK, Bp. 2000. 295-317. oldal)

Szente Zoltán: A felszólalási és tárgyalási időkeret (Szakértői jelentés az Országgyűlés Ügyrendi bizottsága elnökének, Bp. 2003. szeptember)

Szocialista a legtöbbet beszélő képviselő. A "papagájkommandózó" Szabó Zoltán kétszer annyit szólalt fel a T. Házban, mint a Fidesz "aranyérmese" (Magyar Nemzet, 2002. december 28.)

Szószátyárok voltak a szocialisták. A parlamenti képviselők az idén lényegesen kevesebbet beszéltek, mint tavaly (Magyar Hírlap, 2009. december 29.)

Szótlanságszámok (HVG, 2002. február 2.)

A határozathozatal (szavazás), határozatképesség

A hangzavarból is kiszűrik a helyes választ (Népszava, 2007. február 26.)

Agg Zoltán: Népképviselők vagy pártkatonák? (Magyar Hírlap, 1995. július 3.)

Agg Zoltán: Ki, hogyan szavazott? (Comitatus, 1995. 7. szám)

Babus Endre: Gombvillám. Képviselőházi szavazások (HVG, 1990. július 7.)

Bauer Tamás: Áder János csínye (Népszabadság, 2000. január 19.)

Bednárik Imre - Kéri J. Tibor: Fidesz - MSZP: szavak és szavazatok. Az érdemi javaslatok felét a két párt szavazataival fogadták el (Népszabadság, 2000. január 9.)

Bednárik Imre - Csuhaj Ildikó: Renitens szavazók a T. Házban. A Fideszben Tölgyessy, az MSZP-ben Szűrös voksol sokszor szemben (Népszabadság, 2001. július 5.)

Bodnár Lajos - Szabó: Tizenhárom képviselő szavazata tisztázatlan. Tényfeltáró vizsgálódás a szavazati botrány ügyében. - Nincs döntés a szavazási botrány ügyében. Szabad György nyilatkozata. Az MSZP vizsgálatot folytat. - A szavazólisták beszédesek, de nem bizonyítékok - Tovább gyűrűződik a szavazási botrány. A szabálytalan szavazás nem okirat-hamisítás (Népszava, 1990. június 21., 22., 25., 26., 27.)

Buza László: A kötelező szavazás (Magyar Társadalomtudományi Szemle, 1913. januári és februári szám, ill. klny. Bp. Pesti nyomda)

Eseti határozatképtelenség. Az ellenzék nem akarja megbénítani a parlament munkáját (Világgazdaság, 2001. október 18.)

Gonda Pál: A határozathozatal (uo. 71-85. oldal)

Gonda Pál: A határozathozatal (Collega, 1998. 3. szám)

Győrfi Miklósné: Szavazások a Magyar Országgyűlésben - 1998 (In: Magyarország politikai évkönyve 1998-ról, 424-451 oldal)

Győrfi Miklósné: Szavazások a Magyar Országgyűlésben - 1999 (In: Magyarország politikai évkönyve 1999-ről, 505-535. oldal)

Hancz Gábor: Képviselők, ha felszólalnak. Beszédes adatok. Képviselői aktivitás: egyszer vagy 107-szer? (Kisalföld, 2001. január 27.)

Hanyecz Imre - Perger János: A többpárti parlament számokban - 1990 (Magyarország politikai évkönyve 1991, 135-145. oldal)

Hanyecz Imre - Perger János: A magyar parlament tevékenysége számokban (Magyarország politikai évkönyve 1992, 92-122. oldal)

Hanyecz Imre - Perger János: A magyar parlament tevékenysége számokban (Magyarország politikai évkönyve 1993, 140-165. oldal)

Hanyecz Imre - Perger János: A magyar parlament tevékenysége számokban (Magyarország politikai évkönyve 1994, 417-445. oldal)

Kilin Józsefné - Gyimesi László: A számítógépes szavazatszámláló rendszer és szolgáltatásai (In: A plenáris ülés 1. rész, 86-95. oldal)

Kilin Józsefné - Győrfi Miklósné: Szavazások a Magyar Országgyűlésben (In: Magyarország politikai évkönyve 2002-ről, CD)

Kilin Józsefné - Győrfi Miklósné: Szavazások a Magyar Országgyűlésben - 2003 (In: Magyarország politikai évkönyve 2003-ról, CD)

Kilin Józsefné - Edelman Annamária: Szavazások a Magyar Országgyűlésben (In: Magyarország politikai évkönyve 2007-ről, DVD-melléklet)

Kilin Józsefné - Edelman Annamária: Szavazások a Magyar Országgyűlésben (In: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról, DVD-melléklet)

Kilin Józsefné - Edelman Annamária: Szavazások a Magyar Országgyűlésben, 2009 (In: Magyarország politikai évkönyve 2009-ről, DVD-melléklet)

Kilin Józsefné - Edelman Annamária: Szavazások a Magyar Országgyűlésben, 2010 (In: Magyarország politikai évkönyve 2010-ről, DVD-melléklet)

Langmár Ferenc: A parlamentben Isztambult választanák? A sokféle többség és a többség sokfélesége (a szavazásról) (Népszabadság, 1993. október 6.)

Mádi László: Döntési szabályok és a politika. A demokrácia aránypárjai (Magyar Nemzet, 1993. május 17.)

Németh Géza: Szavazások az Országgyűlésben 1994-1996 (In: Magyarország politikai évkönyve 1996-ról, 379-412. oldal)

Németh Péter: Voks Áder? (Népszava, 1999. december 22.)

Összetartás a kormányoldalon. Ellenzéki távolmaradás esetén veszélyben a határozatképesség a parlamentben (Világgazdaság, 2000. október 3.)

Pálmai Erika: Gombház. Szavazási útmutatók (HVG, 2007. december 1.)

Pápai Zoltán: Intézményi hatékonyság és parlamenti döntéshozatal (In: Hatékonyság és közszolgáltatás I. Kutatási beszámolók 5. Budapesti Közgazdasági Egyetem - Közszolgálati Tanulmányi Központ, Bp. 1996.)

Pápai Zoltán: Parlamenti intézmények: döntés és hatékonyság (In: A plenáris ülés 2. rész, 91-119. oldal)

Petrétei József: A demokratikus döntéshozatal szabályozásának esélyeiről és lehetőségeiről (Magyar Közigazgatás, 1994. 12. szám)

Soltész István: Az Országgyűlés ("Az Országgyűlés döntései" című rész, 192-197. oldal)

Szalay Antal: Miért nyomogatják? (szavazási botrányról: Hámori Csaba) (Népszava, 1990. június 26.)

Szalay Tamás Lajos: Taps, zászló és kiabálás. Parlamenti voksolásnál csak az nem szavaz félre, aki a büfében van (Népszabadság, 2007. november 14.)

Szavazások ("Az Ország Háza" Internet honlap, www.parlament.hu)

Tóth Margit: Szavazások a Magyar Országgyűlésben, 2011 (In: Magyarország politikai évkönyve 2011-ről, DVD-melléklet)

Napirenden kívüli felszólalások

Csík Rita: Házelnöki szigor napirend előtt? Szili Katalin részletes írásbeli indokolást kér a felszólalási igényekhez (Magyar Hírlap, 2003. április 5.)

Juhász Gábor: Összeférhetetlenek. Házszabályviták (HVG, 1996. június 8.)

Kukorelli István: Az országgyűlési képviselők jogállása ("A napirendtől független, egyszerű kérdések" című rész, KJK, Bp. 1989. 161-189. oldal)

Kukorelli István: A napirend előtti felszólalások az Országgyűlésben (In: Magyarország politikai évkönyve 1996-ról, 90-100. oldal)

M. M. - T. E.: Napirend előtt: nincs új szabály. Isépy szerint az Országgyűlés a demokrácia színpada (Világgazdaság, 1997. március 7.)

Mézes Flórián: Szó szót előz. 2000 milliárdok és parlamenti előcsaták (HVG, 1996. október 5.)

(moldoványi): Radikális házszabály-változtatás? Eltorzult a napirend előtti felszólalás intézménye (Magyar Nemzet, 1997. február 28.)

Napirenden a napirend előtti (Pesti Hírlap, 1991. május 18.)

Seres László: Napirend helyett (Népszabadság, 2003. április 7.)

Soltész István: Az Országgyűlés (különösen "A miniszterelnök és a miniszterek napirend előtti felszólalása" című rész, 165-167. oldal)

Ugró Miklós: Napirend előtt (Magyar Nemzet, 2003. április 7.)

Rendkívüli ülés

A politikusokat ért vádak alaptalanok. Személyeskedéstől sem mentes rendkívüli ülés az olajügyekről (Népszabadság, 2000. augusztus 24.)

A koalíciós pártok távolmaradtak. Vita a mai rendkívüli ülésről (Magyar Nemzet, 1999. május 20.)

Alkotmánybírósághoz fordul az MSZP (Világgazdaság, 1999. április 30.)

Áramvita a parlamentben? (Népszabadság, 2008. február 27.)

Arató Judit: Napirend előtt véget ért a rendkívüli ülés (Népszava, 2004. január 27.)

Bak Mihály - Csík Rita: Rendkívüli parlamenti ülés (a magyar-román alapszerződésről) (Népszava, 1996. augusztus 28.)

B. L.: Január végén rendkívüli ülés (Napi Magyarország, 2000. január 4.)

Blázsovics - Pásztor: Bizonytalan a rendkívüli ülés. Mátrai Márta szerint a házelnök mérlegelheti a parlament összehívását. - Áder összehívja a T. Ház rendkívüli ülését. Határozatképtelen lehet az Országgyűlés (Magyar Nemzet, 2001. július 31., augusztus 8.)

Blázsovics - Kiss: Rendkívüli ülést akar az ellenzék. A kormánypártok szerint botránykeltés a szocialisták és a szabaddemokraták célja. - Rendkívüli ülés: megérkezett a szocialista indítvány. Áder János házelnök később dönt az időpontról. Rendkívüli parlamenti ülés szerdán. - Rendkívüli parlamenti ülés olajügyben. Van esély a napirend elfogadására. - Éles szócsata a rendkívüli ülésen (Magyar Nemzet, 2000. július 30., augusztus 9., 19., 23., 24.)

Czirják Imre: Kormánypárti obstrukció a T. Házban (Magyar Nemzet, 2004. január 27.)

Csuhaj Ildikó - Kéri J. Tibor: T. Ház: ismét elmaradt egy rendkívüli ülés (Népszabadság, 1999. május 21.)

Csuhaj Ildikó: Áder javasolta a parlament összehívását. - T. Ház: megszakított vakáció (Népszabadság, 2001. augusztus 8., 13.)

Dudás Gergely: Két hétig gondolkodhat a házelnök. Nem biztos, hogy tart rendkívüli ülést a parlament (Világgazdaság, 2001. július 31.)

Elmaradt a rendkívüli ülés. A kormánypártok leszavazták - az ellenzék tiltakozik (Népszabadság, 1999. április 30.)

Elmaradt a parlament rendkívüli ülése (Magyar Nemzet, 1999. április 30.)

Erősödött az MSZP nyomása a T. Ház összehívására. A kisgazdapárt elnöke elutasítja a rendkívüli ülést. Az MSZP augusztus 15-ére hívná össze a honatyákat (Magyar Hírlap, 2000. augusztus 4.)

Félbe maradt a Ház rendkívüli ülése (Magyar Hírlap, 1999. április 30.)

G. A.: Az MSZP házszabálysértéseket sejt. Jogalkotási program január 25-én? (Világgazdaság, 2000. január 12.)

Haszán Zoltán - Nagy Szilvia: Összeültek, szétszéledtek. 38 perces rendkívüli ülés (Népszabadság, 2004. január 27.)

I. B. - K. J. T.: Vita a parlament rendkívüli üléséről (Népszabadság, 1999. április 29.)

Isépy Tamás: Utószó az elvetélt rendkívüli ülésnaphoz (Napi Magyarország, 1999. május 5.)

Január utolsó napjára tervezik az Országgyűlés rendkívüli ülését (Népszava, 2000, január 4.)

Kétséges a T. Ház rendkívüli ülése (Népszabadság, 1999. május 20.)

Könnyű diéta. Rendkívüli parlamenti ülés (HVG, 2001. augusztus 18.)

Köves Pál (szerk.): Rendkívüli ülés: A Fidesz 1999-es trükkjét alkalmazta a koalíció (Magyar Hírlap, 2006. március 9.)

L. Z. J.: Egész januárban ülésezhet az Országgyűlés. Hetvennyolc képviselő szükséges a rendkívüli ülésszak kiírásához (Magyar Hírlap, 1999. december 27.)

Munkaképtelen a parlament. Rendkívüli ülést hívna össze az ellenzék (Világgazdaság, 1999. május 26.)

M. D. - G. A.: Fél ház előtt fél órában (Magyar Hírlap, 1999. május 21.)

Megyeri Dávid: A kormányoldal bojkottálja a parlamenti rendkívüli ülést. Az ellenzék szerint a Fidesz a joghézagok köztársaságára épít (Magyar Hírlap, 1999. május 20.)

Napirend előtti után napirend híján befejeződött a rendkívüli ülés. Félórás ülést tartott a parlament (Népszava, 1999. május 21.)

N. Sz. - L. Z. S.: Rendkívüli ülést tartanak a rendes ülést megelőzően. Két nap alatt megtárgyalja a praxisprivatizációt az Országgyűlés (Magyar Hírlap, 2000. január 4.)

Nem lesz hosszú a rendkívüli parlamenti ülés (Népszabadság, 2001. augusztus 13.)

Patay Gábor: Hétfőn határozatképtelen lehet a Tisztelt Ház. Nincs a frakcióban részvételi kötelezettség (Népszava, 2001. augusztus 9.)

Pál Gábor: Kétséges az ülés sikere (Magyar Nemzet, 2001. augusztus 10.)

Bizonytalan a rendkívüli ülés sorsa (Népszava, 2001. augusztus 10.)

Pál Gábor - Pásztor Zoltán: Ma összeül a rendkívüli Országgyűlés (Magyar Nemzet, 2001. augusztus 13.)

Pásztor - Kis: Kútba esett a rendkívüli ülés. Az ellenzék "részvizsgálatot" indít, a Fidesz a Dunaferr korábbi ügyeit firtatja (Magyar Nemzet, 2001. augusztus 14.)

Rab László: A Tisztelt Ház-szabály (Népszabadság, 2003. június 26.)

Rába Máté: Házszabályi kérdőjel (Parlamenti Levelek, 7. szám, 1999. szeptember)

Rendkívül rövid parlamenti ülés. A koalíció elutasította a napirendet, az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordul (Népszava, 1999. április 30.)

Rendkívüli ülés - rendesen (Népszabadság, 1999. június 15.)

Rendkívüli rövid ülés a Házban. Nem alakulhatnak meg a vizsgálóbizottságok - Ellenakciót indított a Fidesz (Magyar Hírlap, 2001. augusztus 14.)

Rendkívüli ülést hívna össze az ellenzék. Elutasítják a pártok az MSZP-SzDSz kezdeményezést. Megvan a szükséges hetvennyolc aláírás (Magyar Hírlap, 2001. július 30.)

Rendkívüli parlamenti "gyógyszerülés" (Népszabadság, 2004. május 28.)

Révész Sándor: Lejtőn (Népszabadság, 2004. január 27.)

Szarvas István: Napirend előtt. Parlamenti beszélgetés dr. Szánthó Őrsikével (Hetedhéthatár, 2007. június)

Sz. Sz.: Ismét meghiúsult a rendkívüli ülés (Világgazdaság, 1999. június 15.)

Sz. Sz. - T. E.: Rendkívüli ülés napirend nélkül. Elégedetlenség az FKgP-frakcióban (Világgazdaság, 1999. május 20.)

Szombat helyett hétfőre tervezik a Ház rendkívüli ülését (Magyar Hírlap, 1996. augusztus 28.)

T. Ház: nem lesz rendkívüli ülés? Az MSZP és az SzDSz a miniszterelnök családjának anyagi előnyszerzését vizsgálhatná. Veszélyben a rendkívüli ülés összehívása (Népszabadság, 2001. július 31.)

T. Ház: nem volt rendkívüli ülés. A kormánykoalíció megakadályozta a vizsgálóbizottságok felállítását (Népszabadság, 2001. augusztus 14.)

Tihanyi Örs: Rendkívüli parlamenti ülés. Lerágott csontok a tervezett napirendre (Magyar Nemzet, 2001. augusztus 1.)

Tovább tart a parlamenti válság. Áder János négy óra különbséggel hívja össze a rendes és a rendkívüli ülést (Népszava, 1999. július 8.)

Török Gábor: Renden belül és kívül (HVG, 1999. április 17.)

Újhegyi Katalin - Patai Gábor: Csütörtökön összeülhet a T. Ház. Áder Jánosnak a hét elején döntenie kell, legyen-e rendkívüli ülés (Népszava, 2001. augusztus 6.)

Újhegyi Katalin - Nyusztay Máté: Csonka bizottságok vizsgálják a kormányfő felelősségét. Kormánypárti szavazatok hiányában nem tárgyalhattak az ellenzék kezdeményezéséről (Népszava, 2001. augusztus 14.)

Újhegyi Katalin: Alkotmánybírósági döntés szerint is kötelező a rendkívüli ülés (Népszava, 2001. augusztus 3.)

Ülés lesz, munka nem a T. Házban. A koalíció és a MIÉP várhatóan távol marad (Népszabadság, 2001. augusztus 10.)

VILL. - K. F. - I. Á.: Elmaradt a rendkívüli ülés. Salamon: Az ellenzék megtöri a parlament munkarendjét (Napi Magyarország, 1999. május 21.)

V. KP.: A koalíció leszavazta a napirendet. Szájer: Veszélybe kerültek volna a kifizetések (Napi Magyarország, 1999. április 30.)

Zárt ülés

A parlament is változtat a titokvédelmi szabályzatán. Az alkotmányjogász szerint gumitörvény született a kormány védelmében (Népszava, 1999. december 17.)

A parlament védi majd titkait. Újabb javaslatok a házszabály módosítására (Világgazdaság, 2000. augusztus 30.)

Csizmadia Andor: Az 1848-49. évi népképviseleti országgyűlés zárt ülései (In: Tanulmányok az állam és a jog kérdései köréből, Bp. 1953. 248-264. oldal)

Cs. I. - I. B.: Parlamenti titokvita. Nem lennének nyilvánosak a zárt ülésen elhangzó üzleti adatok (Népszabadság, 2001. február 16.)

N. Sz.: Készül a parlament titokvédelmi szabályzata. Zárt ülést tarthatnak egy felszólalás miatt is (Magyar Hírlap, 2000. szeptember 1.)

Az ülésrend (az ülésteremben)

Bartha Szabó József: A Fidesz az SZDSZ jobbján (Népszava, 1997. szeptember 15.)

Soltész István: Az Országgyűlés ("Az Országgyűlés ülésrendje" című rész, 213-215. oldal)

Spirk József - Éskovács Péter: Csütörtöki premier a T. Házban. Az SZDSZ nem ül a MIÉP mellé. - Történelmi hagyományok alakították ki a törvényhozás ülésrendjét (Patthelyzet a parlamenti bizottságokban) (Népszava, 1998. június 12. és 16.)

Szente Zoltán: A parlamenti ülésrendek szimbolikája (In: Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok, szerk.: Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Bp. 2006. 327-334. oldal)

A képviselők részvétele a plenáris ülésen - a távollét igazolása

Aláírt jelenléti ívek, üres padsorok. A képviselők sokszor hiányoznak az ülésekről (Magyar Hírlap, 1999. október 27.)

Árva Ház. Parlamenti hiányzások. R. Hahn Veronika: Nagy-Britannia: hangerővel győzik. - Bernáth György: Németország. A hiányzó füzet. - Makara Klára: Hiányzási napló (HVG, 1992. június 20.)

B. K. - G. A.: Titkosított hiányzók (Kurír, 1997. február 7.)

Bayer Judit: A képviselői hiányzás szabályozása és szankcionálása néhány országban (In: A képviselők jogállása 2. rész, 268-280. oldal)

Bándy Péter: Nem hiányozhatnak az ellenzéki képviselők. Kihasználni a helyzetet (Magyar Demokrata, 2008. május 28.)

Bányai György: A Ház nem számít. Szentgyörgyvölgyi Péter az igazolatlan hiányzásról (Szavazás Bánk Attiláról) (168 Óra, 2001. október 25.)

D. Bányász Gergő: Pokol: fizessenek az obstruálók. Az indítvány szerint tizenháromezer forintra büntetnék a nem szavazót (Népszava, 1999. június 7.)

Bednárik Imre: Megbüntetett országgyűlési képviselők (Népszabadság, 2001. április 26.)

Bednárik Imre - Szalay Tamás Lajos: MSZP: bosszú - LMP: cirkusz. Kövér csökkentette az alkotmányozástól távolmaradó ellenzékiek fizetését - Torzonborz (Népszabadság, 2011. május 31.)

Birtók Mária - Háziné Varga Mária: A képviselők távollétének igazolása és az igazolatlan hiányzások szankcionálása (A szabályozás és a gyakorlat) (In: A képviselők jogállása 2. rész, 176-190. oldal)

Büntetik a hiányzó képviselőket. Az MSZP-ben és a Fideszben ötvenezer forint a bírság (Népszabadság, 2002. július 1.)

Cs. B. A.: Hiányzó honatyák. Az automatát nem lehet becsapni (Esti Hírlap, 1996. július 3.)

D. I.: Parlamentkerülők. Elnök úrnak jelentem, a házlétszám... (Világ, 1990. június 21.)

Ennyire érdekelte őket a vagyonadó! Kongott a Parlament az adótörvények vitája alatt (Blikk, 2009. június 10.)

Fazekas Ágnes: Pénzbüntetéssel is sújtja a lazaságot a Fidesz. Répássy: rajtunk ne múljon az, hogyan alakul a parlamenti többség - Nagyobb figyelmet követel a kisebbségi kormányzás (Népszava, 2008. május 8.)

Fazekas Ágnes - Pungor András: Törvényben szabályoznák a parlament működését. Fizetésük csökkentésével bűnhődhetnek az igazolatlanul hiányzó képviselők (Népszava, 2006. december 14.)

Gazda Albert: Pénzbüntetést fizetnek a Fidesz hiányzó képviselői (Magyar Hírlap, 1999. június 11.)

György Bence: Gál Zoltán: működnie kell az Országgyűlésnek (Népszava, 1997. július 22.)

Hol rejtőznek a képviselők? Blahó Milós: Nem lusták, de hiányoznak (Európai Parlament). - Szilvássy József: Büntetésben erős a szlovák házelnök. - R. Hahn Veronika: A brit parlamentből csengetnek a kocsmákban. - Szőcs László: Amerikában legfeljebb visszahív a választó (Népszabadság, 2010. szeptember 25.)

Határozatképtelenség miatt elmaradt a parlament ülése (Népszava, 1997. július 8.)

I. Á. - B. L. - VKF.: Az FKgP szigorítaná a Házszabályt (Napi Magyarország, 1999. június 4.)

Kis - Tábori: Magyarázkodnak a hiányzó képviselők (Magyar Nemzet, 2003. december 10.)

Kovács Judit: Hivatalból távol (Magyar Nemzet, 1997. május 29.)

Kövér (László) megvonta a szocialisták és az LMP-sek fizetését, mivel nem vettek részt az alkotmányozásban (www.hirszerzo.hu, 2011. május 30.)

L. T.: Drága volt az alkotmánybojkott. Kövér László 50-90 ezer forintra büntette a szocialistákat, a Fidesz-KDNP korábban nem volt kényes a hiányzásra (Népszava, 2011. május 31.)

Makara Klára: Hiányzási napló - Parlamenti hiányzások. - R. Hahn Veronika: Nagy Britannia: hangerővel győzik. - Bernáth György: Németország: a hiányzó fizet (HVG, 1992. június 20.)

Megszigorították a jelenléti szabályokat a parlamentben. Hétfőn mégis lesz plenáris ülés - Felfüggesztik a Fidesz-frakcióban a külföldi utazásokat (Magyar Hírlap, 1999. május 27.)

Megyeri Dávid: Kényszerű frakciófegyelem. A hiányzási toplistán csak fideszes képviselők találhatók (Magyar Hírlap, 1998. november 23.)

Nagy N. Péter - Gréczy Zsolt: Ebben az évben sem javult a munkafegyelem a Házban. Hiányzó kormánypárti honatyák (Magyar Hírlap, 1999. november 24.)

Nagy N. Péter: Határozott képtelenség (Népszava, 1999. május 26.)

N. Sz. - S. F. I.: Pokol kordába tartaná a képviselőket. Az alkotmányjogász aggályosnak tartja az elképzelést (Magyar Hírlap, 1999. június 18.)

Nyusztay S. Máté: Alig tartózkodott a T. Házban a Fidesz-MPP és az MSZP. Ezerháromszáznál is többen utasítottak el feltett kérdést (Népszava, 1999. július 14.)

Sz. Sz.: A képviselői hiányzás közérdekű adat. Az ombudsman ellenzi a titkolózást (Magyar Hírlap, 1997. december 17.)

Szerető Szabolcs: Etikai szabályzatot készít a Fidesz. Szájer József fegyelmezettebb frakciót szeretne (Világgazdaság, 1998. november 19.)

Szilágyi Richárd: Büntetés az MSZP és LMP képviselőinek (Magyar Nemzet, 2011. május 31.)

Sz. Zs.: Pénzbírság a Fidesz elnökének is (Magyar Hírlap, 2001. november 8.)

Torgyán József orvosi papírral igazolta távollétét. Székely és Szabadi részt vehetne a T. Ház munkájában (Magyar Hírlap, 2001. június 29.)

Vasvári G. Pál: Harmadára csökkentik Torgyán József képviselői díját? (Vasárnapi Hírek, 2001. június 5.)

Kivonulás az ülésről (bojkott)

Az ellenzék kivonult a házbizottság üléséről. Kóródi: Átgondolatlan cselekedet (Népszabadság, 1997. május 23.)

Almási B. Csaba - Berkó Pál: Parlamenti perpatvar. A kivonulás napja (A "Jeszenszky-ügyről" Kónya Imre, Tölgyessy Péter, Torgyán József, Vastagh Pál, Orbán Viktor és Füzessy Tibor) (Magyarország, 1990. szeptember 4.)

Bednárik Imre: A kisgazdák kivonultak az ülésről. Nincs megállapodás a bizottsági helyek elosztásáról (Népszabadság, 1996. március 26.)

Botrány az alkotmánybíró-választáson. Az ellenzék kivonult az ülésteremből (Népszabadság, 1996. november 13.)

"De igen." Kónya Imre volt belügyminiszter válaszol utódjának (HVG, 1994. december 24.)

Dobszay János: Kivonulók kérték. Önkormányzati választások - Parlamenti kivonulások (HVG, 1994. október 8.)

Ellenzéki kivonulás a parlamentben. Orbán Viktor szerint nélkülük is működik az Országgyűlés (Népszava, 1998. december 2.)

Faragó József: Kivonulások kora - Jeszenszky: jobb kibeszélni, mint hallgatni - Orbán Viktor: Mondjon le a külügyminiszter (Népszabadság, 1990. szeptember 12.)

György Bence: Botrány a parlamentben. A miniszterelnök a szélsőjobb támogatásával vádolt meg az ellenzéket, mire az kivonult az ülésteremből (Népszava, 1995. június 21.)

Ki mondta, hogy "hazaárulók"? Az MSZP kivonult a parlament plenáris üléséről (Népszabadság, 2002. február 6.)

Kivonulással zárult a parlamenti év. A koránytöbbség még elfogadta a költségvetést és a rendőrségi törvényt (Népszava, 1998. december 29.)

Kurátorválasztás kivonulással. Első nekifutásra nem sikerült felállítani a Duna TV médiatestületét (Népszabadság, 2000. március 1.)

Lengyel Tibor - Markotay Csaba: Nem üt vissza az ellenzéki kivonulósdi: A közvéleményt kevéssé rázza meg a Fidesz obstruálása (Népszava, 2007. június 16.)

Markotay Csaba: Hiába vonul ki az ellenzék? Két éve is felsorakoztak a szocialisták Gyurcsány mögött (Népszava, 2008. október 6.)

Murányi Gábor: A magyarok kimenetele - Kudarcba fúlt bojkottok a magyar parlamentben (Történelmi visszatekintés) (HVG, 2006. október 28.)

Papp István: Kivonulás az ülésről (In: Az Országgyűlés, szerk.: Soltész István, 202-203. oldal)

Parlamenti kivonulások (HVG, 1994. október 8.)

Pogonyi Lajos - Bartha Szabó József: Kirohanás (Népszabadság, 1990. július 4.)

Stépán Balázs: Lövétei: a pártok és a választók legyenek következetesek (interjú Lövétei István alkotmányjogásszal) (Magyar Hírlap, 1994. október 5.)

Obstrukció

1867-1944

Alföldi Béla: Az obstrukció, 1902-1904 (Schenk, Bp. 1900.)

Attems, F. Graf: Im zwölfter stunde. Ein offenes Wort über die Gefahren der parlamentarischen Obstruktion in Österreich-Ungarn (Graz, 1903.)

Buza László: Az obstructio jogtana (Bp. 1912.)

Concha Győző: Közjog és obstructio (In: Jogtudományi Közlöny, 1904. 52. szám)

Csorba Ferenc: Obstructio és cloture (Politzer Zsigmond és fia, Bp. 1903.)

Deák Albert: A többség akarata és az obstrukció; vagy kik veszélyeztetik a magyar alkotmányt? (Kolozsvár, 1903.)

Fayer Gyula: Parlamenti dolgok, I-II. kötet (Bp. 1908.)

Hodossy Imre: Az obstrukció (Bp. 1903.)

Jászi Viktor: Cloture és obstructio (Jogállam, 1903. 6. füzet)

Kenedi Géza: Adatok az obstrukció mérlegéhez (Magyar Figyelő, 1911. 4. szám)

: Az obstructio ellenszere az alkotmányváltozás (Grill Károly, Bp. 1903.)

Mezey Barna: Obstrukció a magyar jogtörténetbe (In: A plenáris ülés 1. rész, 307-337. oldal)

Mezey Barna: Die Obstruktion in der ungarischen Rechtgeschichte (In: Parliaments, Estates and Representations. Published for the International Commission for the History of Representative & Parliamentary Institutions Hampshire, Aldershot, 2003. 97-122. oldal)

Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament (különösen "Az obstrukció időszaka" (1899-1913, ill. "Az obstrukció elharapózása, szigorítási törekvések" című részek, 112-148., ill. 235-242. oldal)

Schwarz, Gusztáv: Die Rechtslehre der Obstruktion (Wien, 1905.)

Schwarz Gusztáv: Még egyszer: az obstrukczió jogtana (Jogállam, 1905. június)

Schwarz Gusztáv: Jogi párbeszédek az obstrukczióról (Atheneaum, Bp. 1910.)

Seitz, V.: Egy cloture-javaslat mellyel a többségi elv feltétlen érvényesülése mellett az obstrukció mint a nemzet védelmi fegyvere meg van mentve (Bp. 1907.)

Sima Ferenc: Az obstrukció, mint parlamentáris fegyver (Szentes, 1897.)

Szászy-Schwarz Gusztáv: Az obstructio jogtana (In: Parerga III., Bp. 1912., ill. Jogállam, 1993. 2. és 1994. 1. szám)

Varga László: Obstrukció (In: Magyar Történelem fogalomtára, 2. kötet, Tankönyvkiadó, Bp. 1986.)

Vigyázó Ferenc: Obstructió nemzeti szempontból (Jogállam, II. évf. 6. füzet)

Zelovich Dezső: Az országgyűlési napló története (Bp. 1936.)

1990-től*

B. L. – P. G.: Obstrukció. Ketten ugyanarról (Vancsik Zoltán és Simicskó István) (Napi Magyarország, 1998. december 5.)

Blázsovics Lívia: Az obstrukció kétélű fegyverré válhat. Áder János az ellenzék és a kormánypártok viszonyáról (Napi Magyarország, december 11.)

Csuhaj Ildikó: MSZP-s obstrukciós győzelem (Munka törvénykönyve) (Népszabadság, 2011. november 30.)

Faggyas Sándor: Obstrukció (Magyar Nemzet, 1999. május 26.)

Heiszler Vilmos: Obstrukció, destrukció (Magyar Hírlap, 1992. január 4.)

M. D. – P. Z. – G. Zs.: Újfajta obstrukciótól tart a kormánykoalíció. Rendkívüli üléseket kezdeményez az ellenzék (Magyar Hírlap, 1999. március 31.)

Obstrukcióval kezdett az ellenzék (Magyar Hírlap, 1998. november 17.)

Szentmihályi Szabó Péter: Obstrukció (Napi Magyarország, 1999. május 29.)

Fegyelmi jog – fegyelmi esetek
(1848-tól)

Fegyelmi jog, illem a régi Országgyűlésekben (1848-1949)

Búza László: A képviselőház házszabályai ("A ház fegyelmi jogára vonatkozó házszabályok" című fejezet, Református Főiskola Nyomda, Sárospatak, 1916. 73-91. oldal)

Lukács Gyula: Képviselőknek a Ház tanácskozásaiból való kizárása. Karhatalom alkalmazása a Házban 1906-1911 (soksz., Országgyűlés házi nyomda, é. n. - Országgyűlési Könyvtár)

Molnár Kálmán: Parlamenti illem (Katholikus Szemle, 1922. május 1.)

Neményi Ambrus: Parlamenti fegyelem és tekintély (Grüll Károly, Bp. 1879.)

Pesti Sándor: A parlamenti fegyelmi jog fejlődése a magyar házszabályokban (In: A plenáris ülés 1. rész, 338-353. oldal)

Pesti Sándor: A parlamenti fegyelmi jog története Magyarországon 1920-tól (kézirat, Bp. 1996.)

Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament szervezeti és működési rendje (1848-1998) (különösen "A fegyelmi jog" c. fejezet - PhD-dolgozat, kézirat, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Bp. 1999. 192-199. oldal)

Pesti Sándor: A parlamenti fegyelmi jog elmélete és gyakorlata a magyar parlamentarizmus történetében (Szakértői munkaanyag az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának, 2003. március)

Fegyelmi jog, rendzavarás, etikai kódex igénye, illem (1990-2012)

A kutya hányásától a teásflakonig - Mennyire kemény házelnök Kövér László? (http://www.origo.hu/itthon/20110606-kover-laszlo-hazelnok-ulesvezetes-stilus-az-orszaggyules.html)

Bányai György: Ingerküszöb. A botrány és a politikai marketing (168 Óra, 2005. december 22.)

Bednárik Imre - Rab László (összeáll.): A durva tanyátok! Parlamenti el- és beszólásokról - Pitonetetés és más gömbölydedségek (Népszabadság, 2002. július 13.)

Bekiabálását magyarázza a jobbikos (Novák Előd) (Magyar Hírlap, 2010. július 14.)

Bodnár Lajos: Ismét lesz parlamenti becsületbíróság? (Magyar Hírlap, 2003. március 26.)

Buják Attila: Letisztelt Ház. Parlamenti illemtan (168 Óra, 1999. szeptember 16.)

Éskovács Péter: Gyimóthy Géza kiküldené a telefonálókat a teremből. Egyes honatyák beszélgetéseikkel zavarják a parlamenti munkát (Népszava, 1999. június 5.)

Fideszes lemondás (Arnóth Sándor) egy fenyegető kijelentő mondat miatt (Tallózó, 2008. október 3.)

Fodor György: Lilizés (Magyar Hírlap, 2004. október 21.)

Földes Péter: Megbüntetnék a parlamentben a káromkodó képviselőket. Akár harminc napra is kitiltanák az ülésteremből a renitenseket (Népszava, 1999. október 13.)

Földes Péter: Sárga lap (Népszava, 1999. szeptember 15.)

Gyémánt Mariann: Modor és stílus. Kovács László a politikai kultúráról (168 Óra, 2000. szeptember 14.)

Hollauer Tibor: Szavazó színház a parlamentben. Pfujolások, kivonulások, szavalókórusok. A Tisztelt Ház furcsaságai (168 Óra, 1990. július 17.)

J. A. - B. L. - K. F.: Eltiltással büntetnék a káromkodó képviselőket. FKgP: A Házban káromkodni tilos (Napi Magyarország, 1999. szeptember 15.)

Juhász Gábor: Előírt felmentések. Durvuló parlamenti hangnem (HVG, 2000. április 15.)

Juhász Gábor: Jogálláskereső. Etikai kódex parlamenti képviselőknek? (HVG, 2005. június 4.)

Kerekes Zsuzsa: Rendreutasítás (In: Parlamenti ábécé, 104-105. oldal)

Készül a törvényhozók etikai kódexe (Népszava, 2005. augusztus 3.)

Cs. Kiss Lajos - Galló Béla: A parlamenti színpad (Magyar Hírlap, 1995. június 17.)

Kocsi Ilona: Nem illik fütyülni a magyar parlamentben (Népszava, 2005. december 7.)

Koi Gyula: A parlamenti fegyelmi jog etikai elemei vagy szükség van-e külön országgyűlési etikai kódexre? (Összefüggések és koncepciók) (Szakértői tanulmány, Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának felkérésére, 2005. november, illetőleg Állam- és Jogtudomány, 2006. 4. szám)

Kovács Judith: Minimumok (Magyar Nemzet, 1996. december 23.)

Kovács Judith: Parlamenti illemszabályok (Magyar Nemzet, 1996. november 20.)

Ksa: Ezúttal a szocialisták hazaárulóztak a T. Házban (Magyar Hírlap, 2005. március 30.)

Kz-: Élet (Élet és Irodalom, 2000. február 11.)

Megbüntették Szanyi Tibort (http://www.inforadio.hu/hir/belfold/hir-553295)

N. Sz.: Büntetnék a Házban a káromkodást (Magyar Hírlap, 1999. október 13.)

Ottlik Károly: Parlamenti-önkormányzati protokoll és vitakultúra (Panoráma Kiadó, Bp. 2004.)

Pap András László: Illem és legitimáció (Parlamenti Levelek, 4-5. szám, 1998. február)

Papp János: Szemet miért? (Magyar Hírlap, 1997. február 19.)

Parlament: a slamposság nem pártfüggő (Magyar Hírlap, 2005. szeptember 20.)

Pesti Sándor: Szempontok a fegyelmi jogi szabályozás reformjához (Tanulmány az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának felkérésére, kézirat, 2005. december)

Pétervári Kinga: Kutatószolgálati jelentés az országgyűlési képviselők etikai kódexéhez (Országgyűlési Könyvtár Képviselői Kutatószolgálat, 2005. szeptember)

Pungor András: Rendzavarók. Jézus királysága és a hazaárulók (168 Óra, 2011. szeptember 1.)

Sándor Csilla: Ne lógjanak a képviselők! Interjú Novák Előddel, a Jobbik országgyűlési képviselőjével (Barikád, 2010. július 22.)

Simon János: A magyar parlamenti képviselők politikai kultúrájának néhány vonása (INFO-Társadalomtudomány, 47. szám, 1999. december)

Szecsődi Zsolt: Házelnökök fegyelmi jogköre (Parlamenti Levelek, 2. szám, 1996. november)

Szecsődi Zsolt: A házelnök fegyelmi jogköre az egyes parlamenti rendszerekben (Collega, 1998. március, 2. szám)

Szente Zoltán: A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai szabályok elvi alapjai és gyakorlati lehetőségei (Tanulmány az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága felkérésére) (kézirat, 2005. december)

Szente Zoltán: A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai szabályok elvi alapjai és gyakorlati jelentősége (In: Fusztráció a parlamentek körül Európában)

(trencséni): Gyimóthy sárga lapot osztogat. A parlament alelnöke bünteti a bekiabálókat (Blikk, 2000. április 12.)

Varsányi Gyula: Népszórakoztató parlament. Vitányi Iván a politikai happeningről (Népszabadság, 2005. november 2.)

(vasvári): Előtérbe kerülhet a parlament "színházi" funkciója. Holnaptól miniülésszak. Szárnyaszegett törvényhozás. Szakpolitika és kampányszíntér (Vasárnapi Hírek, 2006. január 29.)

Wéber Krisztina: A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai kódex (In: Parlamenti ösztöndíjasok 2005/2006, szerk.: Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 2007. 132-155. oldal)

A fegyelmi, rendészeti jog kiterjesztése, újraszabályozása az Országgyűlési törvényben (2012-től)

Bányai György: Szabályok közt elveszve. Szankcionálható-e a parlamenti zsidózás? (Magyar Narancs, 2012. december 6.)

Lencsés Károly: "Alkotmányos" büntetések. Lővétei (István alkotmányjogász) szerint politikai megfontolások érvényesülnek az AB döntésekben (Népszabadság, 2013. november 14.)

Szente Zoltán: Munkaanyag a parlamenti fegyelmi jog felülvizsgálatához (kézirat, Bp. 2011. augusztus)

Vitályos Fanni: A mentelmi jog és a parlamenti fegyelmi jog (In: Parlamenti ösztöndíjasok 2010/2011, szerkesztette Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 2012., 195-220. oldal)

Fegyelmi esetek (2013-tól)

BR.: Több millióra büntették a jobbikos képviselőket (Magyar Hírlap, 2013. június 27.)

Csuhaj Ildikó: Megszállók a pulpituson. Nem tisztelt Ház. Botrányos volt a zárószavazás a földtörvényről. – Elveszik a jobbikosok egyhavi fizetését. A házvezetés a kitiltás helyett a legsúlyosabb pénzbüntetést rója a radikálisokra (Népszabadság, 2013. június 22-23., 26.)

Európai bíróságra viszik a PM-esek (Párbeszéd Magyarországért) Kövér büntetését (http://index.hu/belfold/2013/06/16)

Fazekas Ágnes – Bihari Tamás: Botrányos földtörvény, botrányos szavazással (Népszava, 2013. június 22.)

Fazekas Ágnes: Szilágyi: a szabadság többet ért a pozíciónál (Népszava, 2013. szeptember 30.)

KatonaDénes: Elfogadta a parlament az új földtörvényt. Botrányt okozott a Jobbik, elfoglalták a pulpitust (Magyar Nemzet, 2013. június 22.)

Lencsés Károly: Cigányozni, zsidózni még szabad. A házelnök egyenlőre csak akkor büntet, ha a kormányoldalt sértegetik (Népszabadság, 2013. május 11.)

Lencsés Károly: Strasbourgi bíróság Szanyi kontra Kövér per indul. A szólásszabadság korlátozása miatt lépéseket terveznek a PM (Párbeszéd Magyarországért) képviselői is (Népszabadság, 2013. május 30.)

Mátyás Győző: Tahósági index (Illés Zoltán magánszámáról) (168 Óra, 2013. szeptember 19.)

Megbüntetett képviselők (Népszabadság, 2013. július 13.)

Nej György: A házelnök ízlése. Lengyel Szilvia az ellenzék nélküli parlamentről (168 Óra, 2013. július 18.)

Parnó (László): Fizikai érintkezés nem engedhető meg. (Interjú az Országgyűlés Hivatala terembiztosi szolgálatának vezetőjével (www.hir24.hu/belfold/20140214)

Pindroch Tamás: Vona: Újra elfoglalnánk a pulpitust (Interjú a Jobbik elnökével) (Magyar Hírlap, 2013. július 23.)

Pindroch Tamás – Stefka István: "A jogállam meg tudja védeni magát." A Jobbik, az MSZP és a liberálisok egy húron pendülnek, ami a politikai erkölcseiket illeti – hangsúlyozta Kövér László házelnök (interjú) (Magyar Hírlap, 2013. július 1.)

Rádi Antónia: Országházi szigor (HVG, 2013. július 13.)

Szalay Tamás Lajos: Kövér nem tud behajtani. Befizetés helyett ügyvédi letétbe teszik pénzüket a párbeszédesek (Népszabadság, 2013. május 23.)

Szalay Tamás Lajos: A tahóság ára (Népszabadság, 2013. május 29.)

Szalay Tamás Lajos: Kövér miatt magyarázkodhat Strasbourgban a kormány. Márciusig kell válaszolnia a kabinetnek az emberi jogi bíróság megkeresésére (Népszabadság, 2013. november 27.)

Szalay Tamás Lajos „ Csuhaj Ildikó: Ülészárás performance-okkal. Az Együtt-PM politikusai lufit eregettek, a radikálisok kidobták az (uniós) zászlót az ülésteremből (Népszabadság, 2014. február 14.)

Szanyi Tibort nagyon megbüntetik (http://www.origo.hu/itthon/20130324-a-het-parlamenti-legjei-marcius-25en.html)

Szanyi Tibor nem bánja, hogy bemutatott a Jobbiknak (http://atv.hu/belfold/20130321_szanyi_tibor)

Tönkre is teheti Kövér a honatyákat. Levonják a fizetésből a parlamenti büntetést (Blikk, 2013. június 12.)

Várkonyi Tibor: Házelnöki szigor (Népszava, 2013. november 30.)

Fegyelmi jog a külföldi parlamentekben

Ferenczy Árpád: Az angol parlamenti szólásjog és fegyelem történeti fejlődése és jelen állapota (1547-1913) (MTA, Bp. 1910.)

Győriványi Gábor: Etikai és jogi normák az Egyesült Államok törvényhozásában (In: A képviselők jogállása 1. rész, 218-225. oldal)

Koi Gyula: A parlamenti fegyelmi jog etikai elemei avagy szükség van-e külön országgyűlési etikai kódexre? (Összefüggések, koncepciók) (Az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának felkérésére készített tanulmány, Bp. 2005. november, illetve Állam- és Jogtudomány, 2006. 4. szám)

Pap András László: Illem és legitimáció (Parlamenti Levelek, 4-5. szám, 1998. február)

Rathbur, Georgina: Ethics in Congress (Congressional Quartly's to the Congress of the United States. Origins, History and Procedure. Washington D. C., Congressional Quartly Service, 1971.)

Szecsődi Zsolt: A Házelnök fegyelmi jogköre az egyes parlamenti rendszerekben (Collega, 1998. március, 2. szám)

Szecsődi Zsolt: Házelnökök fegyelmi jogköre (Parlamenti Levelek, 2. szám, 1996. november)

Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba (különösen a "Parlamenti fegyelmi és rendészeti jog" c. fejezet, második, bővített kiadás, Atlantisz Kiadó, Bp. 2010. 277-290. oldal)

Szente Zoltán: A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai szabályok elvi alapjai és gyakorlati lehetőségei (Tanulmány az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága felkérésére) (kézirat, 2005. december)

Vida László: Suhog a kódex. Megregulázott európai képviselők (HVG, 2006. február 4.)

Információs rendszer (informatika) az Országgyűlésben

A Parlamenti Információs Rendszer átfogó rendszerépítési terve (INNOCOOP Kft., 1992. május - Országgyűlés Hivatala Főtitkárság)

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet tanulmánya az információszabadságról (Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából) ("A létező elektronikus információ Magyarországon - A kormányzati portálok" című fejezet, 60-86. oldal)

Behálózott képviselők (Magyar Informatika, 1991. szeptember 2. 18. szám)

Bak Mihály: Ősztől indul a parlamenti tévé. Interneten a T. Ház (Magyar Hírlap, 2002. július 5.)

Blázsovics: Népszerű a parlamenti e-mail (Magyar Nemzet, 2000. december 29.)

Chipkártya védi a képviselők laptopjait (www.index.hu, archív, 2003. március 4.)

Codilex projekt:

Codilex információs rendszer. A törvényalkotás szakmai feladatainak informatikai támogatását szolgáló információs rendszer logikai rendszerterve (Codilex projekt 1. fázis, kézirat, Országgyűlés főtitkára - IBIS Informatikai Kft., Bp. 1995. július)

Követelményelemzés a törvényalkotás szakmai feladatainak informatikai támogatását szolgáló információs rendszer logikai rendszertervének megalapozására (Codilex projekt, 1. fázis, kézirat, Országgyűlés főtitkára - IBIS Informatikai Kft., Bp. 1995. július)

Követelmény-meghatározás, Logikai rendszerspecifikáció, Megvalósítási követelmények, Kísérleti-fejlesztés tapasztalatai (I-II. kötet) (Codilex projekt, 1. fázis, kézirat, Országgyűlés főtitkára - IBIS Informatikai Kft., Bp. 1995. július)

Az Országgyűlés Főtitkárságának szakmai feladatait támogató informatikai rendszerek tartalmi elhatárolása és fogalmi adatmodelljei (Követelményelemzés) (Codilex projekt, 2. fázis, I. kötet, kézirat, Országgyűlés főtitkára - IBIS Informatikai Kft., Bp. 1995. október)

Dina István: A bizottsági törvényalkotói munka számítógépes támogatásának lehetőségei (In: A bizottsági munka 1. rész, 169-180. oldal)

Fülöp Árpádné - Soltész István: Az iromány-nyilvántartó rendszer és szolgáltatásai (In: A plenáris ülés 1. rész, 96-104. oldal)

g. l.: A parlamenti demokrácia számítástechnikája? Vállalkozás IBM-háttérrel (Magyar Nemzet, 1990. december 21.)

Gyimesi László: Operátori kézikönyvek (a PAIR-hoz) (soksz., Országgyűlés Hivatala Gazdasági Főigazgatóság, 2002. január)

Jung József: Projekt Alapító Dokumentum (PAD) a törvényhozás szakmai feladatait támogató informatikai rendszer (TAIR) tervezéséhez és kivitelezéséhez (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2002. február)

Jung József: TAIR (Törvényalkotási Információs Rendszer) installálási és üzemeltetési kézikönyve (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2002. március)

Kilin Józsefné: Elgondolások a bizottsági munkát segítő információs alrendszer kialakítására (In: A bizottsági munka 1. rész, 311-322. oldal)

Kilin Józsefné - Gyimesi László: A számítógépes szavazatszámláló rendszer és szolgáltatásai (In: A plenáris ülés 1. rész, 86-95. oldal)

Kilin Józsefné: A költségvetési törvényjavaslatot, illetve a törvényalkotást segítő információs rendszer jelenlegi helyzete és a továbblépési lehetőségek (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2004. március)

Kumin Ferenc: Az informatika kettős szerepe a magyar Országgyűlésben (Köz-politika, 2003. szeptember)

Mizsei Szabolcs: A képviselő-testületi távmunka lehetőségei (Jegyző és Közigazgatás, 2003. 2. szám)

Mosonyi Krisztián: Mennyire produktív az Országgyűlés? A parlamenti számítógépes információs rendszerek és Képviselői Tájékoztató Központjának esete (kézirat, Budapesti Közigazgatási Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ, 1995. november - 1996. október)

PAIR (Parlamenti Informatikai Rendszer iromány-nyilvántartó programja) (www.parlament.hu)

Parlamenti informatika mindenkinek. Interjú Kertészné Gérecz Eszterrel (www.njszt.hu/mi_ujsag/2001ev)

Papp István - Szabó György: A költségvetési törvényjavaslat tárgyalásának számítógépes támogatása. Egy kísérlet leírása (In: A bizottsági munka 1. rész, 159-168. oldal)

Papp István - Jung József: A korszerű Parlamenti Informatikai Rendszer kialakítására vonatkozó javaslatok (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 1999. november)

Papp István - Kilin Józsefné - Jung József: Az Országgyűlés Főtitkári Szervezete által megfogalmazott szakmai követelményrendszer az Országgyűlés Korszerű Törvényalkotási Folyamatokat Támogató Információs Rendszer (Codilex) kialakításához (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2000. február)

(pietsch): Nincs miért szégyenkeznie a T. Háznak. A képviselők egyre jobban kezelik a számítógépet (Magyar Nemzet, 1999. szeptember 10.)

Rátai Balázs: A jogalkotást segítő jogi tudás - menedzsment rendszerekkel és jogi tudás reprezentációval kapcsolatos meghatározó elméleti és gyakorlati tapasztalatok az Európai Unió tagállamaiban (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, Bp. 2006. február)

Rozgonyi Zoltán: Idegen az Internet a honatyáknak (Népszava, 2000. május 22.)

Rónai Iván: Az Országgyűlési Könyvtár szerepe a parlamenti információs rendszerben (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1992. 9. szám)

Szabó László: Elkészült a szavazatszámláló gép (Népszabadság, 1989. szeptember 11.)

Törvényalkotás Információs Rendszere TAIR 1.0 (KJK-KERSZÖV, kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, Bp. 2001.)

Szőke László: Törvényalkotási folyamat támogatása (Projektkoncepció, kézirat, Eurotrend Informatikai Kft., Bp. 2002. január)

Tasi Katalin: Interneten is látható a parlamenti közvetítés. Közbeszerzési pályázatot írtak ki a megvalósításra (Magyar Hírlap, 2002. május 28.)

Tasi Katalin: Ősztől működik a parlamenti videoarchívum. A plenáris üléseket egy időben lehet közvetíteni - A Silicon Computers nyert a közbeszerzési pályázaton (Magyar Hírlap, 2002. július 10.)

Tájékoztató a bizottságok munkájának informatikai hátteréről (soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2001. május)

Törvényalkotás Informatikai Rendszere (TAIR) - Felhasználói Kézikönyv (munkapéldány) (Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2005. május)

E-parlament (elektronikus futárposta)

Bakos Emil: Javaslat az e-parlament építése kapcsán a képviselők távoli munkavégzésének megteremtésére (munkaanyag, Országgyűlés Hivatala, 2002. október 28.)

Eddig 348 millió forintba kerültek az országgyűlési képviselőknek szánt laptopok (2003. április 9. - www.ma.hu)

eFutár rendszer-koncepció az Országgyűlés Hivatala részére (kézirat, HRK Consulting Kft. 2003. június)

Előterjesztés az Országgyűlés alelnöke részére a Magyar Országgyűlésben az elektronikus parlament kiépítésére (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2002.)

348 millióba kerültek a képviselői laptopok (www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/ eparlament)

Kálmánné Páble Erika: Az e-parlament kialakításának támogatása (1999-2002) (szakdolgozat, Gábor Dénes Főiskola, Isaszeg, 2005.)

Kumin Ferenc: Papírmentes országgyűlés: félúton (Magyar Hírlap, 2003. december 29.)

Lakatos Mária: Újabb lépés az e-parlament felé. Interjú Szili Katalinnal, a parlament elnökével (Computerword - Számítástechnika, 2003. február 18.)

Papírt pótolnak a képviselői laptopok (www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany - 2003. június 23.)

(Nagy Zoltán - Cabrera Alvaro): E-parlament (Parlamenti Hírlevél, 2006. 2. (külön)szám)

Rendszerterv papír alapú irományok digitalizálására és elektronikus archiválására (kézirat, OCÉ-Hungaria Kft., 2003. szeptember)

Tájékoztató az e-parlamentről (Háttéranyag Mandur László, az Országgyűlés alelnöke sajtótájékoztatójához) (kézirat, Országgyűlés Hivatala, 2005. február 14.)

Sajó András: Elektronikus demokrácia - Gondolatok a képviseleti demokrácia legitimációjáról az internet korszakában (Oktatási Minisztérium: Nemzeti kutatási és fejlesztési programok (5. program) Bp. 2003. 28-47. oldal)

Udvarhelyi Péter: Az Országgyűlés Hivatalának információs rendszere az e-parlament kialakításának útján - az irományok nyilvánosságának tükrében (szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Főiskolai Kar, Államigazgatási Továbbképző Intézet Igazgatási rendszerszervező szak, Bp. 2005.)

Az Országgyűlés honlapja

Az Ország Háza. www.parlament.hu

Az országgyűlési honlap tartalmának és megjelenésének bővítési, korszerűsítési lehetőségeinek felmérése. Összefoglaló tanulmány (kézirat, HRK Consulting Tanácsadó Kft., 2004. július 14.)

A képviselők többsége elérhetetlen a neten (www.index.hu/archiv - 2003. március 4.)

(Cabrera Alvaro): A parlamenti honlap tartalmának bővülése (Parlamenti Hírlevél, 2005. 1. szám)

(Cabrera Alvaro): Hogyan keressünk a parlamenti honlapon? (Parlamenti Hírlevél, 2007. május, V. éfolyam 2. szám)

Egész jól keresnek a képviselők. Közzétették a költségtérítéseket, az alap- és pótdíjakat a parlament honlapján (Pannon Lapok, 2005. november 14.)

Girnt József: Tájékozódás a parlament honlapján (Napi Jogász, 2001. 4. szám)

Irányelvek a parlamenti web oldalak tartalmához és szerkezetéhez (fordítás, IPU Főtitkárok Szervezete, Genf, 1999.)

Járadi Judit: Az IPEX - Parlamentközi uniós információs-csere (kézirat, ill. fordítás, Európai integrációs ügyek bizottságának titkársága, 2004.)

Kapás Csilla - Ábrahám Gergely: A magyar Országgyűlés honlapjának korszerűsítése, bővítése (kézirat, Országgyűlés Sajtószolgálat)

Lőke András - Pálmai Erika - Riba István: Tudd, hogy mi van! A közszféra növekvő nyilvánossága (HVG, 2005. május 7.)

Magyar Katalin: Nézzünk a körmükre! (Az Országgyűlés honlapja az Interneten) (Népszava, 1999. szeptember 1.)

Samu Nagy Dániel: Beszámoló a Bukarestben, 2003. június 12-13-án megtartott "Parlamentek a hálózaton" című konferenciáról (kézirat, Országgyűlési Könyvtár, 2003.)

Sereg András: Jogi portálok, internetes szolgáltatások. Vegyes a kép (de JURE, 2003. november)

Soltész István: Az Országgyűlés honlapjának megújítása, bővítése (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, Bp. 2004. július)

trencséni: Parlament: a Nemzet Háza (az Országgyűlés megújult honlapjáról) (Stop! www.stop.hu- 2001. április 25.)

Országgyűlés biztonsága, rendje (Képviselőházi Őrség)

Arató Judit - Pungor András: Példátlan incidens a parlamentben (Népszava, 2004. április 20.)

Éskovács Péter - Veress Jenő: Szigorítják a parlamenti belépők kiadását (Népszava, 1999. március 4.)

Éskovács Péter: Szigorúbban őrzik az Országházat. Nyáron nő a választókörzeti turizmus (Népszava, 1999. április 17.)

F. B. - N. Zs. A.: Törvényes a röpcédulázás? Rendzavarás miatt büntetnék a négy békeharcost (Blikk, 2004. április 21.)

Fazekas László: A nemzetgyűlési őrség és a köztársasági elnök testőrsége szervezete és tevékenysége 1945-1950 között (In: Rendvédelem-történeti konferencia, 1996. 24-28. oldal)

Fodor Bori: Négyezer belépő ma is érvényes a Parlamentbe. Bejárhatott a körözött férfi (Blikk, 1999. március 4.)

Gaál Zoltán: Akár a Parlament üléstermében is lehetnek fegyverek. Csak a látogatókat ellenőrzik (Magyar Hírlap, 2002. augusztus 10.)

Garai Tamás: Színház az egész parlament (Kurír, 1998. január 8.)

H. Z. - N. Sz.: Az Ahimsa Csoport nagy napja (Népszabadság, 2004. április 20.)

Hollauer Tibor: Grósz átszáll a villamosra. Így készült a titkos lista. Bevonulnak a kormányőrök (Interjú Király Zoltán képviselővel és Récsey Róberttel, a Kormányőrség parancsnokával) (168 Óra, 1989. október 17.)

Házőrség-váltás? (HVG, 1996. október 19.)

jh - pi - szy: "Betörés" a Parlamentbe. Röpcédulás fiatalok a T. Házban (Magyar Hírlap, 2004. április 20.)

(k.z.t.): Az Országház védelme államtitok (Magyar Nemzet, 1995. október 10.)

(k.z.t.): Láthatatlan szemek és fülek. Épül a Parlament védelmi rendszere (Magyar Nemzet, 1996. január 3.)

(k.z.t.): Védtelen védett vezetők. Kormányőrök visszavonulóban? (Magyar Nemzet, 1997. január 10.)

Kovács Zoltán Tamás: Névtelen levelek a parlamenti "robbantókról". A holland egyetemistákat kihallgatásuk után elengedték (Magyar Nemzet, 1994. június 14.)

Kulcsár Anna: Jogszerű volt a szórólapozás a parlamentben? (Magyar Hírlap, 2004. május 19.)

Márkus Dezső - Térfy Gyula: 1912. évi törvénycikkek (Bp. 1913.)

Megyeri Dávid: Parlamenti röplapszórók a demokráciáról (Magyar Nemzet, 2004. április 22.)

Öltözeti és fölszerelési szabályzat a képviselőházi őrség számára (Bp. Pesti ny.)

Parlamenti incidens: a teremőrök kivezették a rendzavarót (Népszabadság, 1996. október 19.)

Parnó László: A terembiztosi szolgálat (kézirat, Országgyűlés Főtitkársága, Bp. 1997.)

Parnó László - Kovács Lajos: A terembiztosi szolgálat (In: A plenáris ülés 2. rész, 184-193. oldal)

Politikai ügy a parlamenti beléptetés. Az Országházból is tűnnek el értékek, még a fogadásokat is megsínyli a berendezés (Népszava, 1999. március 11.)

Rendezendő a rendőri jelenlét (Népszava, 1996. október 4.)

Rendzavarás a Házban (Magyar Nemzet, 2004. április 20.)

S. Ráduly János: Ismeretlen feladó. Parlamenti robbantás (Magyar Narancs, 1994. június 23.)

Szervezeti szabályzat, szolgálati utasítás, szolgálati ügyrend és személyi szabályok a képviselőházi őrség számára (Bp. 1936.)

Szervi határozmányok a nemzetgyűlési őrség számára (Bp. Athenaeum, 1946.)

Tauz Zoltán: A parlamenti őrség kialakulása, jogállásának és feladatainak változása 1910-től napjainkig (szakdolgozat, Rendőrtiszti Főiskola, 1998.)

Tóth László: A képviselőházi őrség születésének története (Háború, forradalom, Trianon. V. Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Konferencia, Bp. 1993.)

Tóth László: Karhatalom az Országgyűlésben. A képviselőházi őrség születésének története (szakdolgozat, Rendőrtiszti Főiskola, 1994/95.)

Tóth László: A képviselőházi őrség története (In: A plenáris ülés 2. rész, 346-362. oldal)

(tóth): Kordonbontó parlamentek. A képviselők szerint az Országház biztonságát másként is garantálni lehet (Vasárnapi Hírek, 1997. október 26.)

Tüske Erika: Felfegyverzett képviselők? Rendezetlen a Parlament tulajdonjoga [Gál Zoltánnak, az Országgyűlés elnökének nyilatkozata] (Világgazdaság, 1996. október 4.)

Viselhet-e fegyvert képviselő az Országházban? Az utca hangja (Népszava, 1996. október 16.)

A bibliográfiában szereplő, rövidítve jelölt könyvek adatai

A bizottsági munka 1. rész. Parlamenti Dolgozatok I. 2. átdolgozott kiadás. Szerkesztette Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, 1993.

A bizottsági munka 2. rész. Parlamenti Dolgozatok II. Szerkesztette Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, 1994.

A plenáris ülés 1. rész. Parlamenti Dolgozatok VI. Szerkesztette Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, 1997.

A plenáris ülés 2. rész. Parlamenti Dolgozatok VII. Szerkesztette Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, 2003.

Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti jegyzetek. Korona Kiadó, Budapest, 1995.

Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament (Osiris Kiadó, Bp. 2002.)

Soltész István (szerk.): Az Országgyűlés. Az Országgyűlés szervezete, feladatai és működése 1990-2010., 4. átdolgozott és bővített kiadás, Parlamenti Módszertani Iroda Budapest, 2010.)

Törvényalkotó Országgyűlés. Parlamenti Dolgozatok I. Szerkesztette Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, 1993.

*Lásd még a "Plenáris ülés"-nél, "Kivonulás az ülésről (bojkott)" (...oldal)

Jegyzetek:

1 Lásd még a “Házszabályi rendelkezések: “Az Alkotmánybíróság házszabállyal kapcsolatos határozatai – A munkarendről“ c. részt