Lezárva: 2012. március

Bibliográfia a Házbizottságról

Házbizottság (www.parlament.hu/fotitkar/hazbiz.htm)

Az ellenzék kivonult a Házbizottság üléséről. Kóródi: átgondolatlan cselekedet (Népszabadság, 1997. május 23.)

Cs. I. - K. J. T.: Elmaradt a házbizottsági ülés. Az MSZP és az SZDSZ szerint törvényt sértett a parlament elnöke (Népszabadság, 1999. április 2.)

Csurka István: Helyszíni közvetítés - Egy hét összefüggései (Magyar Fórum, 1991. február 7.)

Egyedi Nagy Mihály: A Házbizottság (Pesti Hírlap, 1991. február 22.)

     Hozzászólás:
     Papp István: A Házbizottságról - másként (Pesti Hírlap, 1991. március 4.)

Kardos Krisztina: A Magyar Országgyűlés Házbizottságának kialakulása és fejlődése (szakdolgozat, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Államigazgatási Kar, Bp. 2001.)

Soltész István (szerk.): Országgyűlési Kézikönyv ("Az Országgyűlés Házbizottsága című rész - Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 1992. 240-243. oldal)

Soltész István (szerk.): Országgyűlési Kézikönyv 1995. ("A Házbizottság" c. rész - Unió Kiadó, Bp.515-523. old.)

Soltész István: Az Országgyűlés bizottsági rendszere (Magyar Közigazgatás, 1993. 5. szám)

(Soltész István): A Házbizottság. Bevezetés (www.parlament.hu)

Soltész István: Az Országgyűlés. Az Országgyűlés szervezete, feladatai és működése 1990-2010. (A "Házbizottság" című rész, 4. átdolgozott és bővített kiadás, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 2010. 38-41. oldal)

Tóth Józsefné: Az Országgyűlés választott tisztségviselői és a Házbizottság jogállása (szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar Alkotmányjogi Tanszék, Bp. 2005.)

Zolcsák Ottó: A Parlament szervezete: a bizottságok, különös tekintettel a Házbizottságra (évfolyamdolgozat, ELTE ÁJK Bp. 1996. július)

Zvara Viktória: Az Országgyűlés választott tisztségviselői és a Házbizottság jogállasa (szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar Igazgatásszervező Szak, Alkotmányjogi Tanszék Bp. 2008.)

MÁS ORSZÁGOKBAN

Ács Bence: Főbizottságok (In: Parlamentek Európában. Szerk.: Nagy Csongor István, Papp Imre és Sepsi Tibor, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 2003. 74-96. oldal)