Szobrok a Kossuth téren (az Országház körül)

A milleniumi szobrászat, Zala György 1858-1937 (Bp. 1999.)

Csorba György: Az elpusztított Kossuth téri szobrok története (történeti összefoglaló) (kézirat, Országgyűlési Könyvtár Képviselői Információs Szolgálat, 2011.)

Gerő András: Térerő. A Kossuth tér története (különösen "A spirituális tér" című fejezet - Új Mandátum Kiadó, Bp. 2008. 51-86. oldal)

Legát Tibor: "Valahol el kell mondani az ünnepi beszédet." Pótó János történész ünnepi szobrainkról (interjú) (Magyar Narancs, 2013. július 18.)

Lieber Ede: Budapest szobrai és emléktáblái (Bp. 1934.)

Lieber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái (Statisztikai Közlöny, 1969. 1. szám)

Medvei Lajos: Vezető Budapest szobrainak megtekintéséhez (Bp., 1939.)

Potó János: Az emlékezés helyei. Emlékművek és politika (Bp. 2003.)

Prohászka László: Szoborhistóriák (Bp. 2004.)

Rajna György: Budapest köztéri szobrainak katalógusa (Budapesti Városszépítő Egyesület, Bp., 1989.)

Szőlősy Ágnes – Boros Géza (összeáll.): Budapest köztéri szobrai és emléktáblái, 1985-1998 (Budapest Galéria, Bp., 1998.)

Szoborrombolás (www.nemzetfotere.hu/kereses.html?cf=53)

Szőlősy Ágnes - Szilágyi András - Hadházy Levente: Budapest körtéri szobrai 1692-1945 (A Budapest Galéria kiállítása 1987. katalógus)

Wehner Tibor: "A leleplezés napján együtt volt az egész nemzet..." A Parlament körüli szobordísz változásai (Hiány, 1990. augusztus 1., ill. uő. A hazugság és a hiány emlékművei. Kortárs művészeti tanulmányok 3. Új Művészeti Kiadó, Bp. 2001 13-20. oldal)

Wehner Tibor: Köztéri szobraink (Gondolat Kiadó, Bp., 1986.)

Andrássy Gyula szobra

Csorba György: Andrássy Gyula és Tisza István Kossuth téri szobrának utóélete (történeti összefoglaló) (kézirat, Országgyűlési Könyvtár Képviselői Információs Szolgálat, 2011.)

Csorba György: Andrássy Gyula szobrának iratanyaga az Országos Levéltárban (dokumentumválogatás) (kézirat, Országgyűlési Könyvtár Képviselői Információs Szolgálat, 2011.)

Kovács Dénes: Gróf Andrássy Gyula szobra (Vasárnapi Újság, 1993. október 22.)

Legát Tibor: Bronz, aranyáron. Andrássy Gyula szobra a Kossuth téren (Magyar Narancs, 2013. július 11.)

Palóczy Antal: Gróf Andrássy szobra és az Országház tere (Építő Ipar, 1990. 33-34. oldal)

Potó János: Az emlékezés helyei. Emlékművek és politika ("Aki rosszul" helyezkedett: az Andrássy-szobor c. rész – Osiris Kiadó, Bp., 2003. 64-66. oldal)

Szatmári Gizella: "Életének minden viszontagságai között a hazáé volt." Andrássy Gyula szobor-képmásai (In: Gróf Andrássy Gyula – a lángoló zseni, szerk.: F. Dózsa Katalin és Faludi Ildikó. Időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumban 2009. június 5-szeptember 27. Katalógus, Gödöllő, 2009. 74-81. oldal)

József Attila szobora

Ács Pál: "Borzadozva kérdezzük, mi lesz még..." József Attila szobra - jobbról, balról, hátulról, szemből (Magyar Narancs, 2011. november 3.)

Bednárik Imre: József Attila maradjon a helyén (Népszabadság, 2011. október 20.)

Bednárik Imre: Visszavennének a Kossuth téri kultúrharcból, József Attila megúszhatja (Népszabadság, 2012. március 1.)

Élőlánccal tiltakoztak József Attila szobráért (Népszava, 2011. október 29.)

József Attila szobrát szeretnék megmenteni. Verstiltakozók a Parlamentnél (Népszava, 2011. november 21.)

Hamvai Péter: Marton László szobrász özvegye perel. A jogörökös szerint senkinek nincs kompetenciája a művész döntését felülbírálni (Népszava, 2012. április 13.)

Heitler László: Marton László (a József Attila-szoborról) (Bp. 1985. 37-38. oldal)

Lampé Ágnes: A Dunánál. Hová üljön József Attila? (168 Óra, 2012. április 19.)

Murányi Gábor: Mű, emlék, védelem. Közterek József Attilái (HVG, 2011. november 19.)

Rózsa Gyula: A Duna-parti József Attila-szobor (Kritika, 1981. 7. szám)

Szépírók Társaságának tiltakozása (Népszabadság, Élet és Irodalom, 2011. november 11.)

L. Simon László válasza. Nyílt levél (Magyar Hírlap, 2011. november 12.)

Tiltakoznak a Szépírók. L. Simon László levele az eladósodásról. És a válasz válasza (Népszava, 2011. november 12.)

Az 1956-os forradalom emlékművei

Boros Géza: Emlékművek '56-nak (Bp. 1997.)

Boros Géza: 1956 emlékművei (Rubicon, 1998. 4-5. szám)

Károlyi Mihály szobra

Aradi Nóra: A szobrász és a történelmi tudat (Művészet, 1989. 5. szám)

Ágoston Balázs: Méltók és méltatlanok (Magyar Demokrata, 2010. július 21.)

Ágoston Balázs: Károlyit a szoborparkba (Magyar Demokrata, 2012. április 11.)

Árpási Zoltán: Varga Imre: a gondolat mestere (Bp. 105-107. oldal)

Czene Gábor: Károlyi Mihálynak csak a hűlt helye maradt a Kossuth téren. Szobordöntés. A szélsőjobb köszönetet mondhat a Fidesz-KDNP-nek (Népszabadság, 2012. március 30.)

Czene Gábor: Károlyi szobor. Három nap. Elképesztő tempóban dolgoztak a hivatalok (Népszabadság, 2012. április 10.)

Éjjel érkeztek Károlyiért. Nem érte meg a reggelt az első köztársaság elnökének szobra. Jogilag aggályos a bontás (Népszava, 2012. március 30.

Harangozó Imre: Varga Imre (Bp. 1989.)

Murányi Gábor: Tereprendezés. A Kádár-éra Károlyi Mihály-szobra - Vigyázat, másolva! (HVG, 2010. június 19.)

Nagy Zoltán: Varga Imre Károlyi szobra (Kritika, 1975. 5. szám)

Christa Nickel: Beszélgetések Varga Imrével (Bp. 1995.)

Ripp Zoltán: Szellemi tőrdöfés (Vasárnapi Hírek, 2011. október 16.)

Sándor Zsuzsanna: Meggyalázott szobrok. Varga Imre bronzba öntött évszázada (168 Óra, 2012. március 22.)

Szentgyörgyi Rita: "Itt mindig középszinten tartottak be." Interjú Varga Imre szobrászművésszel (HVG, 2013. december 7.)

Székely András: "Száz év szobrászata." Varga Imre: Károlyi Mihály (Népszabadság, 1978. április 3.)

Zsuppán András: Ilyen az emlékművek sorsa. Varga Imre a Károlyi-szobor áthelyezéséről - Hogyan került a térre a vörös gróf? (Heti Válasz, 2012. március 15.)

Kossuth Lajos szobra

Ádámfy József: A világ Kossuth-szobrai (Bp. é. n.)

Halápi László: Az új budapesti Kossuth-szobor (Szabad Művészet, 1952. 496-498. oldal)

N. Kósa Judit: Szoborkeringő (Népszabadság, 2011. szeptember 30.)

K. Kovalovszky Márta: Kossuthtól Kossuthig. Történeti jegyzetek a budapesti emlékműről (Kritika, 1977. 3. szám)

Révai József (a Kossuth-szobor) avatóbeszéde (in. Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára I. kötet, szerk.: I. Tóth Zoltán, Akadémiai Kiadó, Bp. 1952.)

Ungár Tamás: Nem adják Kossuth szobrát. Dombóvár összes képviselője, köztük a fideszesek is megszavazták, hogy megtartsák a műemléket (Népszabadság, 2011. október 28.)

Kovács Béla szobra

Boros Géza: Három radikális körtéri projekt. Bevezetés az utca művészetébe (http://beszelo.c3.hu/04/0708/14boros.htm)

Csordás Lajos: Emlékmű egy régi kisgazdának (Népszabadság, 2002. február 23.)

Rózsa Gyula: Törpe galéria (Népszabadság, 2002. március 20.)

Nagy Imre szobra

Friss Róbert: Panteon (Népszabadság, 2012. április 18.)

Nagyatádi Szabó István szobra

Lieber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái (Bp. 1934. 421-423. oldal

Potó János: Az emlékezés helyei. Emlékművek és politika (a "Gyorsuló ütem: Nagyatádi Szabó István és Bartha Miklós szobra" c. rész – Osiris Kiadó, Bp., 2003. 84-87. oldal)

"A nemzet vértanúinak 1918-1919" emlékmű

Lieber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái (Bp. 1934. 388-389. oldal)

Potó János: Az emlékezés helyei. Emlékművek és politika (a "Forradalmak emléke: a nemzeti vértanúk emlékműve" c. rész – Osiris Kiadó, Bp., 2003. 50-52. oldal)

Rákóczi Ferenc szobra

A Rákóczi szobor leleplezésének ünnepi rendje (Budapesti Hírlap, 1937. április 25.)

Farkas Zoltán: Rákóczi szobra (Nyugat, 1934. 16. szám)

Kárpáti Aurél: Két új lovas szobor (Pesti Napló, 1937. május 6.)

Kovács Ákos: A ló kérdez. A Rákóczi-szobor mint kultuszhely (Magyar Narancs, 2006. november 2.)

Történelmi fény és pompa a Rákóczi-szobor leleplezésén (Budapesti Hírlap, 1937. május 4.)

Ybl Ervin: Pásztor János újabb szobrai (Magyar Művészet, 1938. 129-137. oldal)

Tisza István szobra

Babarczy Eszter: Emlékezet és nemzettudat (In: Identitásaink és (el)hallgatásaink. Korrajz 2011. A XXI. Század Intézet évkönyve, összeáll. és szerk.: Fricz Tamás és Lánczi András, Bp. 2011. 133-145. oldal)

Berzeviczy Albert elnök beszéde gróf Tisza István emlékszobrának leleplezésekor Budapesten, 1934. április 22-én (Akadémiai Értesítő, 1934. április-szeptember)

Elek Artúr: Tisza István szobra (Magyar Művészet, 1934. 169-174. oldal)

Faggyas Sándor: Tisza szobra ismét áll Budapesten (Magyar Hírlap, 2012. április 28.)

Farkas Zoltán: Tisza István szobra (Nyugat, 1934. 9. szám)

Halász István: Tisza István tér. Interjú Maruzsa Zoltán történésszel, a Tisza István Baráti Társaság elnökével (Heti Válasz, 2012. április 26.)

Potó János: A Tisza-szobor építése, lerombolása (História, 2007. 4. szám)

Potó János: Az emlékezés helyei: Emlékművek és politika (A "Politikus emlékművek: A Klebelsber-, a Darányi- és a Tisza-szobor" c. rész, Osiris Kiadó, Bp., 2003. 41-43. oldal))

Rabinovszky Máriusz: Tisza emlékműve. Pályázati kiállítás a Műcsarnokban (Nyugat, 1929. II. szám)

Ybl Ervin: A Tisza-szobor pályamunkái (Budapesti Hírlap, 1929. június 16.)

Tisza István szobra (Vállalkozók Lapja, 1934. április 25.)

Vámbéry Rusztem: A szobor (Századunk, 1934. 135-137. oldal)