Az országgyűlések helyszínei, épületei (1902-ig)

Az egykori budai Országház (soksz., MTA KESZ, Bp. 1971.)

Az Olasz Kultúrintézet. Az első magyar Parlament épülete (Budapesti Olasz Kultúrintézet, Bp. 2005.)

Az ideiglenes országház Pesten - Az új képviselőház gyűlésterme (Magyarország és a Nagyvilág, 1865. 42-43.; ill. 107. oldal)

CsányiBirchbauer: Az új Országház (Bp. 1902.)

Csonkaréti Károly: A magyar történelem 1100 éve a jogforrások tükrében I-II. rész (különösen a II. rész: A magyar országgyűlési helyszínek – Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bp. 1997. 201-332. oldal)

Deák Ferenc: Budán vagy Pesten tartsa-e az országgyűlés üléseit? (In: Deák Ferenc beszédei III. kötet, szerk.: Kónyi Manó, Bp. 1903.)

Erki Edit: A Sándor utcai régi képviselőház. A főváros jelképes összegért adta bérbe a telket (Népszabadság, 1999. május 8.)

Frank János: A mi öt parlamentünk (Élet és Irodalom, 2000. november 17.)

Gerő András: A Monarchia Magyarországának képviselőháza: egy változó atmoszféra története (In: Perlaky Károly emlékének, szerk.: Mravik László. Szépművészeti Múzeum, Bp. 1988. 18-29. oldal)

Komárik Dénes: Az 1844-es pesti Országháza-tervpályázat (In: Tanulmányok Budapest múltjából XIX., Bp. 1972. 251-281. oldal)

Mezey Barna: A magyar Országgyűlés történetének képes könyve (Osiris Kiadó, Bp. 1999. magyar, német és angol nyelven)

B. Mészáros Lajos: Országgyűléseink színhelyei (Törvényhozók Lapja, 1938. augusztus 13.)

Oszwald György: A Tisztelt Ház a Sándor utcában (Budapest, 1982. 1. szám)>

Pereházy Károly: Egy 100 éves építészeti tervpályázat (A régi pesti képviselőház 1861. évi pályázata) (Magyar Építőművészet, 1962. 1. szám)

Pereházy Károly: Régi pesti képviselőház (In: Tanulmányok Budapest múltjából XV., szerk.: Gerevich László és Tarjáni Sándor, Bp. 1963. 489-508. oldal)

Pereházy Károly: A Sándor utcai képviselőház (In: Az ország háza, Buda-pesti országháza tervek 1784-1884, szerk.: Gábor Eszter és Verő Mária. Bp. 2000. 126-134. és 350-354. oldal)

Pereházy Károly: Országsátrak, országházak (Élet és Tudomány, 1967. 6. szám)

Pereházy Károly: A régi pesti Képviselőház (In: Ybl Miklós építész 1814-1891. A Hild-Ybl Alapítvány Kiállításának Katalógusa, Bp. 1991. 65-71. oldal)

Siklóssy László: Hol üléseztek régi országgyűléseink (A Pesti Hírlap vasárnapja, 1931. július 12.)

Takács István: A józsefvárosi parlamentre emlékeztek. A Bródy Sándor utcai épületben 1943. óta működik az Olasz Kultúrintézet (Magyar Nemzet, 2002. április 19.)

Tamm Barna - Szőcs László: Országgyűlésről országgyűlésre (Népszabadság, 2000. augusztus 19.)

Vöröss Kata: Az olasz Kultúrintézet a "Régi Házban" (Intérieur, 2001. október – november)