Országház

Az állandó Országház Budapesten 1896. évi június 8-án, a honalapítás ezredéves emlékének megünneplésekor ("Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Bp. 1896.)

Az állandó országház a honalapítás ezeréves megünneplésekor. (Építő Ipar, 1896. 183-194. oldal)

Az állandó országházzal kapcsolatosan épülő gépház és bérház terve (Építő Ipar, 1899. 138-139., 145-146., 152-154. oldal)

Az Országház leírása. Virtuális látogatás a parlamentben ("Az Ország Háza" Internet honlapon, www.parlament.hu)

Az új Országház építkezése a képviselőházban (Budapesti Építészeti Szemle, 1902. 71-78. 85-90. oldal)

Az új országház egyenleg-ünnepe (Ország-Világ, 1894. 312-340. oldal)

Az új országház bokréta-ünnepe (Vasárnapi Újság, 1894. 323. oldal)

Az Országház (Ország-Világ, 1902. 821-832. oldal)

Az új Országház építkezése a képviselőházban (Budapesti Építészeti Szemle, 1902. 71-78. és 85-90. oldal)

B.A.: Das Gypsmodell des neuen Parlamentes-gebäudes (Bauzeitung für Ungarn, 1884. 53-54. oldal)

Bányai György: Képzavar. A munkásállam meccénásai (Bernáth Aurél faliképe az Országgyűlés Irodaházában) (168 Óra, 2004. június 3.)

Bárd Noémi Polli-E.Vásárhelyi Péter: A haza háza. A Parlament, ahogy ritkán látjuk (Mix Magazin, 2006. augusztus)

Bárd Noémi Polli: A Parlament kőfaragói avagy, mit fognak unokáink látni? (MIX Magazin, 2006. október)

Bellér Ágnes: Negyven kiló arany a díszfestékre. Amíg a képviselők szabadságon vannak, mesteremberek veszik át a terepet a Parlamentben (Tőzsdei Kurír, 2002. július 31.)

Bibó István: Pollack Mihály Országház-terve (Művészettörténeti Értesítő, 1973. 1. szám)

Búza Péter-Gadányi György: A mesterség dicsérete. Parlamenti szoborkorrajz (Száz magyar falu Könyvesháza KHT, Bp. 2003.)

Csányi [Károly]-Birchbauer [K.]: Az új Országház (Bp. 1902.)

Csányi Károly: Az új országházról (Magyar Iparművészet, 1902. 227-228. oldal)

Cseke Hajnalka: Repedés a déli tornyon. Milliárdokba kerülne az Országház teljes felújítása (Magyar Nemzet, 1998. július 28.)

Csordás Lajos: Kősárkányok között az Országház tetején. A parlament száz éve épült, és fokozatosan felújítják (Népszabadság, 2001. február 21.)

Csordás Lajos: Parlamenti állványbúcsúztató. (Népszabadság, 2009. szeptember 16.)

D.É.: Országháza-tervek a múlt századból. Negyvenketten jelentkeztek a pályázatra. (Népszava, 2000. augusztus 18.)

Daniss Győző: Kicserélik az Országház tornyát. Európa legmagasabb állványzata épül a Duna-parton (Népszabadság, 2000. május 29.)

Daniss Győző: Keményebb a carrarai márványnál. Öt tonnát nyom a Parlament újraépülő tornyának 1433-as számú köve. (Népszabadság, 2001. augusztus 18.)

Dömötör István: Az új magyar országháza falfestményei (Művészet, 1902. 153-162. oldal)

Egressy Zoltán: Sziszifusz az Ország Házában. A felújítás alatt a munka zavartalan (Pesti Hírlap, 1991. február 19.)

Egry Margit-Wellisch Judit: Az Országház (Bp. 1956.)

Egry Margit-KomjáthyEdit: Az Országház (3. Kiadás, Képzőművészeti Kiadó, Bp. 1970.)

Egry Margit-Markovics Ferenc: Az Országház (Képzőművészeti Kiadó, Bp. 1980.)

Elsikkasztott premier (HVG, 2002. szeptember 14.)

Ezrey (Komor Marcel): A Parlamentről (Vállalkozók Lapja, 19901. november 13.)

-F.-: Der Entwurf zum Hause des Ungarischen Reichstages in Budapest (Deutsche Bauzeitung, 1885. 16-18. oldal)

Felsőházba költözik az Országgyűlés (Népszava, 1998. november 12.)

Féderer Ágnes: Főpróba (a felsőházi terem felújítása) (Népszabadság, 1999. február 29.)

Féderer Ágnes: Parlamenti plágium (a felsőházi terem felújítása) (Népszabadság, 1998. október 6.)

Féderer Ágnes: Főpróba (új hangosítási és szavazórendszer a kongresszusi teremben) (Népszabadság, 1999. február 10.)

Gábor Eszter-Verő Mária (szerk.): Az Ország Háza. Buda-pesti országháza tervek 1784-1884. Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban 2000. augusztus18-tól december 31-ig (magyar és angol nyelven - Bp. 2000.)

Gyarmati Krisztina: Az Ország Háza. 100 éves a nyilvánosság birodalma (Millenniumi Országjáró, 2002. március-április)

Habik Csaba: Steindl Imre felállványozott remekműve. Lukács József műszaki - építészeti osztályvezetővel a parlamentben (Magyar Hírlap, 2004. október 16-17.)

Hanning Miklós: Séta az Országházban (Panoráma Kiadó, Bp. negyedik kiadás 1984.)

Dr. Hell: Das Modell des neun Parlamentsgebäudes (Bauzeitung für Ungarn, 1881. 121. oldal)

Hernich L.: Az Országház építése (Építő Ipar, 1892. 199., 305-306. oldal)

K. Gy.: A mi Fehér Házunk (Képes Újság, 2002. június 14.)

Kodolányi Gyula: Középületek, államiság, állam (Magyar Szemle, 2010. 7-8. szám)

(k.z.t.): Az Országház védelme államtitok (Magyar Nemzet, 1995. október 10.)

(k.z.t.): Láthatatlan szemek és fülek. Épül a parlament védelmi rendszere (Magyar Nemzet, 1996. január 3.)

Keszler József: A parlament épülete (Magyar Nemzet, 1902. október 9.)

Két napig fűrészelték a parlamenti csillagot. (1956. októberéről Tóth Tibor) (Reform, 1989. november 3.)

Kulisszatitkok a drága szegény Házból (Reform, 1993. július 14.)

Koós Tamás: A haza háza (Reform, 1996. augusztus 13.)

L. Cs.: Fényfüggőny. Miért késett ennyit a Parlament megvilágítása? (Magyar Nemzet, 2011. augusztus 5.)

L.H-i. (Ludwig Hevesi): Vom neuen Reichstags-Gebände (Pesten Lloyd, 1884. március 12.)

Levitin Dávid: Amíg a képviselők pihennek az építők, dolgoznak a házon (Népszava, 2002. augusztus 5.)

Lovay, Zsuzsanna: The House of Parliament - Two Representative Interiors (In: Csenkey, Éva - Steiner, Ágota (ed.): Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactury 1853-2001. New York, New Haven, London, 2002. 187-190. oldal)

Lukács József: Az Országház mindenkori miniszterelnöki dolgozószobájának berendezése (Magyar Iparművészet, 2001. 2. szám)

ifj. Mara Lőrincz: Az állandó országház terve (Bp. 1884.)

Maris János: Steindl Imre alkotása, az ország háza. Hazánk büszkesége (Budapest 2000, 1999. 1. szám)

Országház (In: Budapest Lexikon L-Z. Akadémiai Kiadó, 1993. 240-241. oldal)

Maris János: Költöznek a honatyák. Irány a felsőházi ülésterem! (Jászkun Krónika, 1999. január 29.)

Maris János: A megújuló Országház (Képes Újság, 2001. október 3.)

Megújult az Országgyűlési Könyvtár olvasóterme (Parlamenti Hírlevél, 2009. 4. szám)

Mikszáth Kálmán: Az új ház (In: uő: Országgyűlési karcolatok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1976)

Múltidéző kiállítás - napra kész felhangokkal. Kis magyar Parlament-történet - tervrajzokkal elbeszélve (Magyar Nemzet, 2000. augusztus 19.)

Sz. Molnár János-Tőke Béla:Dolgozószoba a Parlamentben (Office, 2001. 4. szám)

Nagy Emőke: A haza háza (Nők Lapja, 1996. 33. szám)

Nagy Eszter: Az Országház épületéről (Collega, 1998. 6. szám)

Nádasdi Imre: Hihetetlen: gőzerővel dolgoznak a Parlamentben! (Színes mai lap, 2005. augusztus 1.)

Ney Béla: A magyar Országház. Steindl Imre alkotása. Das ungarische Parlamentshaus von Emerich Steidl – Les palais du Parlament hongrois. Oeuvre d' Eméric Steindl (Bp. é. n. [1906.]) – Reprint kiadás: Országgyűlés 2012.

Németh Zoltán: Szétszedték a felsőházat. Bakos Emil gazdasági főigazgató az Országház jelenéről és jövőjéről (Magyar Nemzet, 1998. október 27.)

(németh): Ősszel a honatyák az alsóházba költöznek. Tíz év múlva végleg lekerülhetnek az állványok az Országházról (Magyar Nemzet, 1999. július 14.)

Novus (Mikszáth Kálmán): Bevonulás az új házba (Vasárnapi Újság, 1902. 673-674. oldal)

Országház (In: Britannica Hungarica. Világenciklopédia XIV. kötet, főszerk.: Széky János, Magyar Világ Kiadó, Bp. é.n. 225. oldal)

Ó.s.: Az állandó országház pályatervei (Az Építési Ipar, 1883. 171-172., 181-182., 191-192., 201-202., 211-212. oldal)

Ország, Alexander: Das neue Parlamentsgebäude (Pester Lloyd, 1884. április 29.)

Palóczi, Anton: Die Entwürfe für das ungarische Parlamentsgebäude (Pester Lloyd, 1883. április 27. 28. május 1. 3.)

Papp Dénes: A ház, amit örökké csinálni kell. Elkészült a Parlament felújítási terve, de pénz még nincs rá (Népszabadság, 1996. április 23.)

Ráday Mihály: A Parlament fűtése (História, 1993. 5-6. szám)

Séta a 98 éves Országházban (Parlamenti Ki Kicsoda 2002. Magyar Hírlap melléklete 2002. április 25.)

Sipőcz Veronika: Az ország háza (Magyarország, 1997. május 8.)

Sisa József: Steindl Imre (Magyar Építőművészet, 1982. 5. szám)

Sisa József: Az Országház építéstörténete (In: Az Országház, Képzőművészeti Kiadó, Bp. 1993. 25-47. oldal)

Sisa József (Tihanyi Bence és Bakos Ágnes fotóival): Az Országház (Magyar Könyvklub, Bp. 2001.)

Sisa, József: Zsolnay Ceramics int he House of Parliament (In: Csenkey, Éva-Steiner, Ágota (ed.): Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactury 1853-2001. New York, New Haven and London, 2002. 187-190. oldal)

Sisa, József: Humor and Architecture. Three Cartoons on the Hungarian Parliament (Centropa, 2004. 20-23. oldal)

Sisa József: Az Országház: épület és műalkotás (Ars Hungarica, 2004. 323-340. oldal)

Sisa József: Az Országház – Wachsler Tamás: A Ház egy évszázad történelmének viharában (In: A Magyar Országgyűlés. Országgyűlés Hivatala, Bp. 2011. 103-123. oldal magyar és angol nyelven)

Steindl Imre: Az új országházról (Akadémiai székfoglaló) (Akadémiai Értesítő, X. 13. füzet 1899. 117-125 oldal)

Szabó Ede: Az ország háza. Száz szál gyertya a Parlament ünnepén (Közméltóság, 2002. november)

Szabó Viola: Túl a százon. Országházunk története (Világjárók, 2003. 5. szám)

Szendrei Lőrinc: Omladozó Parlament. A pincétől a vörös csillagig és vissza. Interjú Lukács Józseffel, az Országház műszaki osztályvezető-helyettesével (Magyar Nemzet, 1989. május 30.)

Szentesi Edit: Rippl-Rónai Józsefnek az új Országházba szánt kárpitterve (Ars Hungarica, 1998. 2. szám)

Székely András: Az Országház születése. Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban (Népszabadság, 2000. október 19.)

Szőnyi Szilárd: Design center (a Kossuth tér rendezése) (Heti Válasz, 2005. július 28.)

Takács Marianna: Rossz állapotban van a Parlament tornya. Milliárdokba kerül az Országház állagmegőrzése (Déli Hírlap, 2000. június 23.)

Tamm Barna-Szőcs László: Országgyűlésről országgyűlésre (Népszabadság, 2000. augusztus 19.)

Tarr László: Így épült az Országház (Budapest, 1988. 8. szám)

Tóth Vilmos: Az Országház építése (Népszabadság, 2002. augusztus 30.)

Vill.: Parlamenti szavazógép "csipkártyával" Határidőre elkészült az Országgyűlés alsóháza (Napi Magyarország, 1999. augusztus 30.)

Wachsler Tamás: Nagyító alatt az Országház. Az élő történelem lenyomata (A Földgömb, 250. szám, 2010. szeptember-október)

Wolk György: Az Ország háza (National Geographic, 2003. október)

Zámborszky Ilona: Vezető az Országháza épületében (Bp. 1935.)

Zámborszky Ilona: A Magyar Országház - Le Parlement hongrois (Bp. 1937.)

Zsiray-Rummer Zoltán: Megtalálták a Parlament légkútját (Magyar Hírlap, 2013. június 11.)