A Parlament képe

BIBLIOGRÁFIA AZ IROMÁNYOKRÓL

Lezárva: 2009. szeptember 3.

 

Tartalom:

Irományok

Az Országgyűlés irat- és levéltára

Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye


Irományok

Irományok (www.parlament.hu)

A. J.: Ragaszkodnak a képviselők saját kezű aláírásához (Népszava, 2005. május 18.)

Fülöp Árpádné-Soltész István: Az iromány-nyilvántartó rendszer és szolgáltatásai (In: A plenáris ülés. 1. rész, 96-104. oldal)

Jónás Károly: A magyar országgyűlések dokumentumai 1848-1990. (In: A plenáris ülés 1. rész, 403-430. oldal)

Pilishegyi Noémi: Kölcsönkézjegy. Hamisítanak-e köziratokat a honatyák? (168 Óra, 2005. május 26.)

(Soltész István): Az iromány (www.parlament.hu)

Az Országgyűlés irat- és levéltára

Pálmány Béla-Nagy Lajos: A Magyar Országgyűlés és Irattára fond- és állagjegyzéke 1839-2003 (kézirat, 2003. december)

Pálmány Béla: A magyar törvényhozás levéltárának rövid története és mai tagolódása 1723-1995. (In: A plenáris ülés 1. rész, 373-399. oldal)

Pálmány Béla: Az iratkezelés és irattározás fejlesztése az Országgyűlés Hivatalában (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, Bp. 1999. január)

Szabó István: Az 1848-49.-évi országgyűlés levéltára (Levéltári Közlemények, 1930. (8.) 30-35. oldal)

Szűcs László: Országgyűlési Levéltár (1861) 1867-1945 (1948) (Országos leltárak 13. Művelődési Minisztérium Levéltári osztály Bp. 1961.)

Veres Miklós: Az Archívum Regni története 1765-1874 (Levéltári Közlemények, 1967. 1. szám)

Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye

Vértes György (kiad.): Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Országgyűlések Írásai Gyűjteménye (Országgyűlési Könyvtár, Bp. 1962.)

Villám Judit-Redl Károly: A magyar parlamenti gyűjtemény (In: A plenáris ülés 2. rész, 333-345. oldal)