Az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről szóló országgyűlési határozat

   

H/2057 Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről

Az Alkotmány szabályozási elveiről szóló határozat általános vitája
(a plenáris ülés jegyzőkönyvei, videó)

2011.02.15. az általános vita megkezdődik
2011.02.16. általános vita folytatása
2011.02.17. általános vita folytatása, a vita lezárása

   

A határozati javaslat részletes vitája

2011.02.22. a részletes vita lefolytatása

   

Határozathozatal a módosító javaslatokról

2011.02.28. határozathozatal módosítókról

   

Az Országgyűlési határozat elfogadása

2011.03.07. önálló indítvány elfogadása

   

Az 9/2011. (III. 9.) OGY. határozat megjelenése a Magyar Közlönyben

2011.03.09. a Magyar Közlönyben kihirdetik