Adatok az Országgyűlésről

Bevezetés

Az Országgyűlés tevékenységéről félévenként, évenként és ciklusonként statisztikai adattár készül. A statisztikai adatok minden érdeklődő számára hozzáférhetők. Elsőként az Országgyűlés elnökének az ülésszakot lezáró és értékelő sajtótájékoztatóján a sajtó képviselői értesülhetnek az Országgyűlés tevékenységét, törvényalkotó- és ellenőrző munkáját bemutató legújabb adatokról. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével egészen 1990-ig visszamenőleg követhetők és összehasonlíthatók a parlamenti munka tényadatai. A parlamenti statisztikák időbeli határai az Országgyűlés sajátos működéséhez igazodnak. Így a négyéves adatok egy teljes parlamenti ciklust mutatnak be, míg a féléves adatok mindig az első félévről szólnak. Az éves adatok két félév együttes statisztikáit tartalmazzák. Amíg az első félévről külön is készül összeállítás, addig az év második feléről nem készülnek féléves összeállítások, hiszen azok az éves statisztikai táblákba kerülnek be. Készültek olyan táblázatok is, melyekben idősoros éves adatokat találnak, így az egyes ciklusok között is lehet összehasonlításokat végezni. Az éves adatok értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy a választási évek (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) különböznek a többi évtől.

A honlapról elérhető táblázatok és diagrammok segítségével áttekinthetők a parlament törvényalkotó- és ellenőrző munkájának időbeli változásai, folyamatai. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a benyújtott- és elfogadott törvényjavaslatok számszerű alakulásába. Nyomon követhető a kormánypárti és az ellenzéki képviselők, valamint a kormány törvény- kezdeményező aktivitása mellet az is, hogy ezekből a javaslatokból mennyi törvény született, és az elfogadott törvényekből mekkora hányad az új és mennyi a módosító jellegű törvény. Jól látható, hogyan változott a parlamentnek a mindenkori kormányzatot ellenőrző tevékenysége olyan új lehetőségek bevezetésével, mint például az 1994 óta létező azonnali kérdés. Megismerhető, hogyan alakult a szóban megválaszolásra kerülő és az írásban megválaszolandó kérdések, vagy éppen az interpellációk száma és megoszlása.

Az itt hozzáférhető statisztikai adatok nagy része más időhatárok megjelölésével és más további lekérdezési paraméterekkel is elérhető az Országgyűlés honlapjáról, a parlamenti adatbázisból. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az adatbázisból lekérdezhető „nyers adatokból" a végleges táblázatok statisztikai módszertan alapján készülnek el. Ha valakinek az itt található statisztikai adatokkal, táblázatokkal kapcsolatban kérdése van, annak az Országgyűlés Képviselői Tájékoztató Központjának munkatársai szívesen segítenek: telefonon a 441-6481 számon vagy e-mailben a ktk@parlament.hu címen érhetők el.