Összehasonlító adatok az Országgyűlés 2010. I.; 2006. I.; 2002. I. félévi tevékenységéről

Az országgyűlési ülésszakok, ülések és ülésnapok száma
Adatok az ülésekről és a tárgyalási időről
A benyújtott és az elfogadott törvényjavaslatok száma és időbeli megoszlása
A benyújtott és az elhangzott interpellációk száma
A benyújtott és az elhangzott szóbeli kérdések száma
A benyújtott és a megválaszolt írásbeli kérdések száma
A benyújtott és az elhangzott azonnali kérdések száma
A napirenden kívüli felszólalások száma
A szavazások megoszlása a szavazások tárgya szerint
A változások hatása a pártok képviselőcsoportjaira, valamint a független képviselőkre
A mentelmi ügyek száma