Összehasonlító adatok az Országgyűlés 2009. I.; 2005. I.; 2001. I. félévi tevékenységéről

Az országgyűlési ülésszakok, ülések és ülésnapok száma
Adatok az ülésekről és a tárgyalási időről
Az Országgyűlés döntéseinek száma
A benyújtott és az elfogadott törvényjavaslatok száma és időbeli megoszlása
A benyújtott és elfogadott módosító indítványok és ajánláspontok száma és megoszlása
A benyújtott és az elhangzott interpellációk száma
A benyújtott és az elhangzott szóbeli kérdések száma
A benyújtott és a megválaszolt írásbeli kérdések száma
A benyújtott és az elhangzott azonnali kérdések száma
A napirenden kívüli felszólalások száma
A politikai viták száma
A szavazások megoszlása a szavazások tárgya szerint
A változások hatása a pártok képviselőcsoportjaira, valamint a független képviselőkre
A pártok képviselőcsoportjainak, valamint a független képviselők részesedése a parlamenti mandátumokból
A mentelmi ügyek száma