Összehasonlító adatok az Országgyűlés 2007. I. féléves; 2003. I. féléves; 1999. I. féléves tevékenységéről

Az országgyűlési ülésszakok, ülések és ülésnapok száma
Adatok az ülésekről és a tárgyalási időről
Az Országgyűlés döntéseinek száma
Az elfogadott törvények megoszlása az adott évek első féléve és a májustól nyári ülésszak végéig eső időszakban
A benyújtott és az elhangzott interpellációk száma
A benyújtott és az elhangzott szóbeli kérdések száma
A benyújtott és a megválaszolt írásbeli kérdések száma
A benyújtott és az elhangzott azonnali kérdések száma
A napirenden kívüli felszólalások száma
A politikai viták száma
A szavazások megoszlása a szavazások tárgya szerint
A mentelmi ügyek száma