Adatok az Országgyűlés tevékenységéről
2006-2010

 
  I.      Képviselők
 
  Változások az Országgyűlés összetételében
  A változások hatása a pártok képviselőcsoportjaira.
   A pártok képviselőcsoportjainak, valamint a független képviselők részesedése a parlamenti mandátumokból
Mentelmi ügyek
     – a visszavont ügyekkel együtt
     – képviselők szerinti megoszlása a visszavont ügyekkel együtt
     – frakciónkénti megoszlása a visszavont ügyek nélkül
Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló ügyek a visszavont ügyekkel együtt
   
II.     Az Országgyűlés működése
 
Az Országgyűlési ülésszakok, ülések és ülésnapok száma
A plenáris ülések ideje
A tárgyalási idő megoszlása
A napirenden kívüli képviselői felszólalások
     – száma és megoszlása képviselőcsoportonként
     – száma és megoszlása kormánypárt-ellenzék szerint
     – ideje képviselőcsoportonként
     – ideje kormánypárt-ellenzék szerint
A napirenden kívüli felszólalások száma és megoszlása
A napirenden kívüli felszólalások ideje
A napirendi pontokhoz kapcsolódó képviselői felszólalások
     – száma és megoszlása képviselőcsoportonként
     – száma és megoszlása kormánypárt-ellenzék szerint
     – ideje képviselőcsoportonként
     – ideje kormánypárt-ellenzék szerint
A napirendi pontokhoz kapcsolódó felszólalások
     – száma és megoszlása
     – ideje
A napirendi pontokhoz kapcsolódó, egy képviselőre jutó felszólalások
     – száma képviselőcsoportonként
     – ideje képviselőcsoportonként
Az el nem fogadott, visszavont, illetve tárgysorozatba nem vett előterjesztések
     – száma
     – listája
Az Országgyűlés részére benyújtott, tárgyalt és elfogadott beszámolók, jelentések
   
III.     Szavazások
 
A szavazások száma a szavazások tárgya szerint
A szavazások száma a szavazások módja szerint
Titkos szavazások a plenáris ülésen
Név szerinti szavazások
Az országgyűlési ülésszakok szavazásainak száma
A szavazások száma ülésnaponként
Az egyidőben leadott legtöbb szavazatot számláló ülésnapok listája
Törvényjavaslatok, illetve határozati javaslatok, melyekről a legtöbb szavazás történt
Házszabálytól való eltérésre vonatkozó döntések száma
   
IV.     Törvényalkotás
 
Az alakuló ülés óta elfogadott törvények és országgyűlési határozatok száma
Az alakuló ülés óta elfogadott és a Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és közzétett országgyűlési határozatok száma
     – Törvények
     – Országgyűlési határozatok
     – Politikai nyilatkozatok
A benyújtott önálló indítványok megoszlása a benyújtók és az indítványok fajtája szerint
A benyújtott törvény- és határozati javaslatok száma és megoszlása benyújtók szerint
Az elfogadott önálló indítványok megoszlása a benyújtók és az indítványok fajtája szerint
Az elfogadott törvény- és határozati javaslatok száma és megoszlása benyújtók szerint
Az állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványok megoszlása
A képviselői önálló indítványok (törvény- és országgyűlési határozati javaslatok) megoszlása
A benyújtott képviselői és bizottsági módosító és kapcsolódó módosító javaslatok száma
A benyújtott és elfogadott módosító indítványok és ajánláspontok száma és megoszlása
   
V.        Ellenőrzés
 
A benyújtott azonnali kérdések megoszlása
Az elhangzott azonnali kérdések
     – megoszlása címzettek szerint
     – száma válaszadónként  
     – száma a kérdésfeltevő(k) képviselőcsoport-tagsága szerint, válaszadónként
A benyújtott kérdések
     – megoszlása
     – megoszlása címzettek szerint
Az elhangzott kérdések száma
     – válaszadónként
     – a kérdésfeltevő(k) képviselőcsoport-tagsága szerint, válaszadónként
Az el nem hangzott kérdések száma képviselőcsoportok szerint, címzettenként
A benyújtott interpellációk
     – megoszlása
     – megoszlása címzettek szerint
Az elhangzott interpellációk száma
     – válaszadónként
     – a kérdésfeltevő(k) képviselőcsoport-tagsága szerint, válaszadónként
Az elhangzott interpellációkra adott válasz elfogadása, elutasítása
Az el nem hangzott interpellációk száma képviselőcsoportok szerint, címzettenként
A interpellációkhoz, a kérdésekhez és az azonnali kérdésekhez kapcsolódó
     – képviselői felszólalások száma és megoszlása képviselőcsoportonként
     – képviselői felszólalások száma, megoszlása és ideje kormánypárt-ellenzék szerint
     – kormányzati válaszok száma, megoszlása és ideje
     – nem kormányzati válaszok száma, megoszlása és ideje
     – egy képviselőre jutó felszólalások száma képviselőcsoportonként
     – egy képviselőre jutó felszólalások ideje képviselőcsoportonként
Politikai vita