Törvényjavaslatok, illetve határozati javaslatok, melyekről a legtöbbet szavaztak
2006-2010


Sorszám Irományszám Javaslat címe Szavazások száma
1 T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 1785
2 T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 706
3 T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 507
4 T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 496
5 T/5949 A Polgári Törvénykönyvről 240
6 T/1375 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 96
7 T/5311 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 82
8 T/5656 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 77
9 T/6934 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 76
10 T/295 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 73
11 T/10679 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 70
12 T/6647 Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 68
13 T/1037 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 67
14 T/3087 Az állami vagyonról 67
15 T/10877 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról 66
16 T/3088 A villamos energiáról 65
17 T/6573 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 63
18 T/3892 Egyes adótörvények módosításáról 60
19 T/5589 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 60
20 T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 60
21 T/6767 Az elektronikus közszolgáltatásról 57
22 T/296 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról 56
23 T/6667 Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról 56
24 T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 55
25 T/1721 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 53
26 T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 52
27 T/2930 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról 52
28 T/5587 Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról 52
29 T/2931 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 50
30 T/1036 Az egészségügyben működő szakmai kamarákról 49
31 T/2838 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdeküségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról 48
32 T/5450 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 46
33 T/1296 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 45
34 T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről 45
35 T/5726 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 45
36 T/10676 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról 45
37 T/3449 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 44
38 T/297 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról 42
39 T/826 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról 40
40 T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 40
41 T/1302 Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról 39
42 T/9817 A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról 39
43 T/790 Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról 36
44 T/2939 A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 36
45 H/2940 A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről 35
46 T/3089 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról 33
47 T/3893 Az általános forgalmi adóról 33
48 T/436 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 31
49 T/3092 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 31
50 T/4120 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 31
51 T/6147 A minősített adat védelméről 31
52 T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 31
53 T/9318 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 30
54 T/10999 Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 30
55 T/5883 Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről 29
56 T/2936 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 28
57 T/3094 A termőföld védelméről 28
58 T/5723 A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról 28
59 T/437 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról 27
60 T/1719 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról 27
61 T/5449 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 27
62 T/1720 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 26
63 H/1723 A Kormányzati Negyed kialakítására vonatkozó kormánydöntés pénzügyi hatásainak állami számvevőszéki vizsgálatáról 26
64 T/2913 A rehabilitációs járadékról 26
65 T/4191 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 26
66 T/5590 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 26
67 T/2911 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról 25
68 T/6530 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról 25
69 T/6752 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról 25
70 T/1376 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény módosításáról 24
71 T/5451 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 23
72 T/6437 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 23
73 T/1297 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 22
74 H/2284 A "Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032. 22
75 T/2480 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról 22
76 T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról 22
77 T/231 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 21
78 T/1140 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 21
79 T/3895 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról 21
80 T/4118 Az országgyűlési képviselők javadalmazásának átláthatóságához és összeférhetetlenségük szigorításához szükséges egyes törvények módosításáról 21
81 T/5588 A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról 21
82 T/10806 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról 21
83 T/366 A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról 20
84 T/2082 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 20
85 T/6374 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról 20
86 T/6572 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 20
87 T/1339 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 19
88 T/1744 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról 19
89 T/2909 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól 19
90 T/6308 A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről 19
91 T/1202 A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról 18
92 T/1971 Egyes agrár tárgyú törvények módosításáról 18
93 T/2937 Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról 18
94 T/6218 A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról 18
95 T/6688 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról 18
96 T/9637 Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról 18
97 H/2919 A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról 17
98 H/2920 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 17
99 T/3090 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról 17
100 T/4055 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról 17
101 T/4304 Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról 17
102 T/4322 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról 17
103 T/6133 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 17
104 T/9179 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 17
105 T/2160 Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 16
106 H/2596 Az Európai Unió közös energiapolitikájáról 16
107 T/3809 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról 16
108 H/5077 A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége, valamint a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete tisztségviselőinek és tagjainak választásáról 16
109 H/5178 A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége, valamint a Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete tisztségviselőinek és tagjainak választásáról 16
110 T/5312 A humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól 16
111 T/8550 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról 16
112 T/9057 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról 16
113 T/9818 A vagyonadóról 16
114 T/239 Egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról 15
115 T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról 15
116 T/1096 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról 15
117 T/1305 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 15
118 T/4190 A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről 15
119 T/4222 Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról 15
120 H/4858 A 2007-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról 15
121 T/5950 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról 15
122 T/6770 A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról 15
123 T/9329 A nemzetközi jellegű felsőoktatási intézményekről 15
124 T/9379 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 15
125 T/10020 Egyes törvények a nemzeti filmvagyon privatizációját megakadályozó módosításáról 15
126 T/1203 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 14
127 T/2425 Egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról 14
128 T/2873 A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról 14
129 T/2932 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról 14
130 T/2938 Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról 14
131 T/3328 A kisajátításról 14
132 T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról 14
133 T/3719 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról 14
134 T/4010 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 14
135 T/4094 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról 14
136 T/6306 A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 14
137 H/6416 A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről 14
138 T/10018 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról 14
139 T/10677 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 14
140 T/10871 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról 14
141 T/10875 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról 14
142 T/11001 A fogyasztónak nyújtott hitelről 14
143 H/4 Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról 13
144 T/233 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 13
145 T/985 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról 13
146 T/1097 Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 13
147 T/1307 Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 13
148 T/1489 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról 13
149 T/3095 A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosításáról 13
150 T/3470 Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosításáról 13
151 T/3894 A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról 13
152 H/5677 Tibet ügyében 13
153 T/6574 A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról 13
154 T/7042 Egyes agrártárgyú törvények módosításáról 13
155 T/8381 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról 13
156 T/10678 Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról 13
157 T/10979 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 13
158 T/11083 Az egyszerűsített foglalkoztatásról 13
159 T/234 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 12
160 H/371 A Nemzeti Fejlesztési Kabinet és a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos országgyűlési ellenőrzését végző bizottság létrehozásáról 12
161 T/1303 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról 12
162 H/2443 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és tagjainak választásáról 12
163 T/2669 Egyes adótörvények módosításáról 12
164 T/2758 A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról 12
165 H/3044 A Kormányzati Negyed beruházás megvalósítását felügyelő eseti bizottság létrehozásáról 12
166 T/3056 Egyes, a kulturált vasúti személyszállítást szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról 12
167 T/9555 A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról 12
168 T/9700 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 12
169 T/9797 Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről 12
170 T/10934 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról 12
171 T/11000 Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról 12
172 T/11074 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról 12
173 T/236 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról 11
174 T/2280 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 11
175 T/2754 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról 11
176 T/3203 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról 11
177 T/3659 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról 11
178 T/3808 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 11
179 T/4189 A miniszterek és az államtitkárok illetményének és juttatásainak nyilvánosságáról 11
180 T/4461 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról 11
181 T/5592 Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 11
182 T/6768 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról 11
183 T/6880 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról 11
184 T/9180 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról 11
185 T/10105 A 2011. évi népszámlálásról 11
186 T/11004 A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról 11
187 T/11207 Az anyakönyvi eljárásról 11
188 T/1035 Az egészségbiztosítás körében végzett tevékenység felügyeletéről 10
189 T/1306 Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról 10
190 T/1308 Az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról 10
191 T/1309 A katasztrófák elleni védekezés irányításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 10
192 T/1369 A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről 10
193 T/1370 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 10
194 T/2839 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 10
195 T/3028 A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról 10
196 H/3032 Az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről 10
197 T/3093 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 10
198 T/4321 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes törvényeknek az egészségkárosodás mértékére vonatkozó új minősítési rendszer és a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő módosításáról 10
199 T/4899 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról 10
200 T/5396 Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról 10
201 T/5448 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 10
202 T/6205 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében 10
203 T/6401 A takarékos állami gazdálkodásról 10
204 T/6669 A vízitársulatokról 10
205 T/6753 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról 10
206 T/6765 A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről 10
207 T/8374 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról 10
208 T/9114 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról 10
209 T/9239 A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről 10
210 T/9520 A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról 10
211 T/9554 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 10
212 T/9584 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 10
213 T/9635 A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 10
214 H/10038 A Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsának Testülete tisztségviselőinek és tagjainak, valamint felügyelő bizottsága elnökének és egy tagjának megválasztásról 10
215 H/10171 A "King's City" elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai projekt létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról 10
216 T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról 10
217 T/10706 A közélet megtisztítása érdekében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról 10
218 T/10745 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 10
219 T/11077 Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról 10Készült: 2010.06.05.02:08