T A R T A L O M

 
  1.     KÉPVISELŐK
 
 1.1.   Mandátum-változások
       1.1.1. Változások az Országgyűlés összetételében
       1.1.2.  A változások hatása a pártok képviselőcsoportjaira.
       1.1.3.  A pártok képviselőcsoportjainak, valamint a független képviselők részesedése a parlamenti mandátumokból
1.2.   Mentelmi ügyek
     1.2.1. Mentelmi ügyek a visszavont ügyekkel együtt
     1.2.2. A mentelmi ügyek képviselők szerinti megoszlása a visszavont ügyekkel együtt
     1.2.3. A mentelmi ügyek frakciónkénti megoszlása a visszavont ügyek nélkül
     1.2.4. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló ügyek a visszavont ügyekkel együtt
   
2.     AZ ORSZÁGGYŰLÉS MŰKÖDÉSE
 
 2.1.   Tárgyalási rend
     2.1.1.  Az Országgyűlési ülésszakok, ülések és ülésnapok száma
     2.1.2.  A plenáris ülések ideje
     2.2.3.  A tárgyalási idő megoszlása
 2.2.    Felszólalás
      2.2.1. A napirenden kívüli
         2.2.1.1.  A napirenden kívüli képviselői felszólalások száma és megoszlása képviselőcsoportonként
         2.2.1.2.  A napirenden kívüli képviselői felszólalások száma és megoszlása kormánypárt-ellenzék szerint
         2.2.1.3.  A napirenden kívüli felszólalások száma és megoszlása
         2.2.1.4.  A napirenden kívüli képviselői felszólalásokideje képviselőcsoportonként
         2.2.1.5.  A napirenden kívüli képviselői felszólalások ideje kormánypárt-ellenzék szerint
         2.2.1.6.  A napirenden kívüli felszólalások ideje
      2.2.2.  A napirendi pontokhoz kapcsolódó
         2.2.2.1. A napirendi pontokhoz kapcsolódó képviselői felszólalások száma és megoszlása képviselőcsoportonként
         2.2.2.2. A napirendi pontokhoz kapcsolódó képviselői felszólalások száma és megoszlása kormánypárt-ellenzék szerint
         2.2.2.3. A napirendi pontokhoz kapcsolódó képviselői felszólalások száma és megoszlása
         2.2.2.4. A napirendi pontokhoz kapcsolódó képviselői felszólalások ideje képviselőcsoportonként
         2.2.2.5. A napirendi pontokhoz kapcsolódó képviselői felszólalások ideje kormánypárt-ellenzék szerint
         2.2.2.6. A napirendi pontokhoz kapcsolódó felszólalások ideje
         2.2.2.7. A napirendi pontokhoz kapcsolódó, egy képviselőre jutó felszólalások száma képviselőcsoportonként
         2.2.2.8. A napirendi pontokhoz kapcsolódó, egy képviselőre jutó felszólalások ideje képviselőcsoportonként
 2.3.    Szavazások
      2.3.1.  A szavazások száma a szavazások tárgya szerint
      2.3.2.  A szavazások száma a szavazások módja szerint
      2.3.3.  Titkos szavazások a plenáris ülésen
      2.3.4.  Név szerinti szavazások
      2.3.5.  Az országgyűlési ülésszakok szavazásainak száma
      2.3.6.  A szavazások száma ülésnaponként
      2.3.7.  Az egyidőben leadott legtöbb szavazatot számláló ülésnapok listája
      2.3.8.  Törvényjavaslatok, illetve határozati javaslatok, melyekről a legtöbb szavazás történt
      2.3.9.  Házszabálytól való eltérésre/Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre vonatkozó döntések száma
   
3.     TÖRVÉNYALKOTÁS
 
3.1.    Az alakuló ülés óta elfogadott törvények és országgyűlési határozatok
3.2.    Az alakuló ülés óta elfogadott és a Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és közzétett országgyűlési határozatok száma
       3.2.1. Törvények
       3.2.2. Határozatok
       3.2.3. Politikai nyilatkozatok
3.3.    A benyújtott önálló indítványok megoszlása a benyújtók és az indítványok fajtája szerint
3.4.    A benyújtott törvény- és határozati javaslatok száma és megoszlása benyújtók szerint
3.5.    Az elfogadott önálló indítványok megoszlása a benyújtók és az indítványok fajtája szerint
3.6.    Az elfogadott törvény- és határozati javaslatok száma és megoszlása benyújtók szerint
3.7.    Az állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványok megoszlása
3.8.    Az el nem fogadott, visszavont, illetve tárgysorozatba nem vett előterjesztések
       3.8.1. Az el nem fogadott, visszavont, illetve tárgysorozatba nem vett előterjesztések száma
       3.8.2.Az el nem fogadott, visszavont, illetve tárgysorozatba nem vett előterjesztések listája
3.9.    A képviselői önálló indítványok (törvény- és országgyűlési határozati javaslatok) megoszlása
3.10.   A benyújtott képviselői és bizottsági módosító és kapcsolódó módosító javaslatok száma
3.11.   A benyújtott és elfogadott módosító indítványok és ajánláspontok száma és megoszlása
   
4.       ELLENŐRZÉS
 
 4.1.    Azonnali kérdések
       4.1.1.  A benyújtott azonnali kérdések megoszlása
       4.1.2.  Az elhangzott azonnali kérdések megoszlása címzettek szerint
       4.1.3.  Az elhangzott azonnali kérdések száma válaszadónként  
       4.1.4.  Az elhangzott azonnali kérdések száma a kérdésfeltevő(k) képviselőcsoport-tagsága szerint, válaszadónként
4.2.    Kérdések
       4.2.1.  A benyújtott kérdések megoszlása
       4.2.2.  A benyújtott kérdések megoszlása címzettek szerint
       4.2.3.  Az elhangzott kérdések száma válaszadónként
       4.2.4.  Az elhangzott kérdések száma a kérdésfeltevő(k) képviselőcsoport-tagsága szerint, válaszadónként
       4.2.5.  Az el nem hangzott kérdések száma képviselőcsoportok szerint, címzettenként
4.3.    Interpellációk
       4.3.1.   A benyújtott interpellációk megoszlása
       4.3.2.   A benyújtott interpellációk megoszlása címzettek szerint
       4.3.3.  Az elhangzott interpellációk száma válaszadónként
       4.3.4.  Az elhangzott interpellációkra adott válasz elfogadása, elutasítása
       4.3.5.   Az elhangzott interpellációk száma a kérdésfeltevő(k) képviselőcsoport-tagsága szerint, válaszadónként
       4.3.6.  Az el nem hangzott interpellációk száma képviselőcsoportok szerint, címzettenként
4.4.     Az interpellációkhoz, a kérdésekhez és az azonnali kérdésekhez kapcsolódó képviselői felszólalások száma és megoszlása képviselőcsoportonként
4.5.     Az interpellációkhoz, a kérdésekhez és az azonnali kérdésekhez kapcsolódó képviselői felszólalások száma, megoszlása és ideje kormánypárt-ellenzék szerint
4.6.     Az interpellációkhoz, a kérdésekhez és az azonnali kérdésekhez kapcsolódó kormányzati válaszok száma, megoszlása és ideje
4.7.     Az interpellációkhoz, a kérdésekhez és az azonnali kérdésekhez kapcsolódó nem kormányzati válaszok száma, megoszlása és ideje
4.8.     Az interpellációkhoz, a kérdésekhez és az azonnali kérédésekhez kapcsolódó, egy képviselőre jutó felszólalások száma képviselőcsoportonként
4.9.     Az interpellációkhoz, a kérdésekhez és az azonnali kérédésekhez kapcsolódó, egy képviselőre jutó felszólalások ideje képviselőcsoportonként
4.10.    Politikai vita
4.11.    Az Országgyűlés részére benyújtott, tárgyalt és elfogadott beszámolók, jelentések
   
5.       BIZOTTSÁGOK