A BIZOTTSÁGOK TEVÉKENYSÉGE

  
5.1. Az Országgyűlés állandó bizottságai és albizottságai
      Az állandó bizottságok albizottságainak létrejötte, megszűnése
      Az állandó bizottságok albizottságainak ülésszáma, időpontja, napirendi pontjai
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságok albizottságainak ülésszáma, üléseinek időtartama
Az állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványok
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványokról
        A állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványok [grafikon]
Az állandó bizottságok által kivételes sürgős eljárásban megtárgyalt előterjesztések
Az állandó bizottságoknak tárgysorozatba-vételről való döntésre kiadott képviselői önálló indítványok
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságoknak tárgysorozatba-vételről való döntésre kiadott képviselői önálló indítványokról
Az állandó bizottságok által megtárgyalt törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok
        A állandó bizottságok által megtárgyalt törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok [grafikon]
Az állandó bizottságoknak kiadott, el nem fogadott interpellációk
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságoknak kiadott, el nem fogadott interpellációkról
5.2.Az állandó bizottságok üléseinek (kihelyezett üléseinek) száma és időtartama
        Az állandó bizottságok által megtartott ülések száma [grafikon]
        Az állandó bizottságok üléseinek időtartama (óraszámban) [grafikon]
5.3.Az állandó bizottságok kihelyezett ülései
5.4. A frakciók (független képviselők) szerinti részvétel az állandó bizottságok ülésein
        A frakciók (független képviselők) szerinti részvétel az állandó bizottságok ülésein (személyesen és helyettesítés útján) [grafikon]
        A frakciók (független képviselők) szerinti részvétel az állandó bizottságok ülésein (személyes részvétel alapján) [grafikon]
Az állandó bizottságok ülésein való képviselői és frakciók szerinti részvétel
5.5. A kormánypárti és az ellenzéki képviselőcsoportok aránya az állandó bizottságokban
        Változások az állandó bizottságok tagjainak körében
5.6.Az állandó bizottságok tisztségviselőinek megoszlása képviselőcsoportok szerint
        Változások az állandó bizottságok tisztségviselőinek körében (bizottságonként)
        Változások az állandó bizottságok tisztségviselőinek körében (változások és pártok szerint)
5.7.Az állandó bizottságok által megtárgyalt jelentések (tájékoztatók)
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságok által megtárgyalt jelentésekről (tájékoztatókról)
5.8.Az állandó bizottságok által megtárgyalt beadványok (népi kezdeményezések)
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságok által megtárgyalt beadványokról (népi kezdeményezésekről)
5.9. Az állandó bizottságok határozatai, illetve állásfoglalásai
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságok határozatairól és állásfoglalásairól
5.10. Az állandó bizottságok nyílt napjai és szakmai konferenciái
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságok nyílt napjairól és szakmai konferenciáiról
Az állandó bizottságok nemzetközi kapcsolatai
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságok nemzetközi kapcsolatairól
Az állandó bizottságok meghallgatásai
        ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT az állandó bizottságok meghallgatásairól
5.11.Az eseti- és vizsgálóbizottságok létrehozását kezdeményező indítványok
5.12.Az eseti- és vizsgálóbizottságok üléseinek száma és időtartama
5.13.Frakciók (független képviselők) szerinti részvétel az eseti- és vizsgálóbizottságok ülésein