Az állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványok
2012.1.Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 A 2002-2010. közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról (J/5881) 2012.02.13 OGY döntésére vár.
2 Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról (H/5976) 2012.02.20 Kihirdetve.
(2012.03.14.)
3 A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről (H/6068) 2012.02.27 Kihirdetve.
(2012.04.03.)
4 Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság kétharmadát a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni?) (H/7429) 2012.06.04 Kihirdetve.
(2012.06.19.)
5 Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra is annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?) (H/7430) 2012.06.04 Kihirdetve.
(2012.06.19.)
6 Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 260 nap legyen?) (H/7431) 2012.06.04 Kihirdetve.
(2012.06.19.)
7 Országos népszavazásról (Egyetért-e Ön azzal, hogy 100 napnál hosszabb próbaidőt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?) (H/7432) 2012.06.04 Kihirdetve.
(2012.06.19.)


Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról (T/5839) 2012.02.10 Kihirdetve.
(2012.02.29.)
2 Egyházkénti elismerés elutasításáról (H/5854) 2012.02.13 Kihirdetve.
(2012.02.29.)
3 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról (H/6877) 2012.04.23 Kihirdetve.
(2012.05.18.)
4 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - összhangjáról szóló jelentés elfogadásáról (H/6995) 2012.05.07 Kihirdetve.
(2012.06.19.)


Fenntartható fejlődés bizottsága
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló jelentés elfogadásáról (H/7619) 2012.06.12 Tárgysorozatban.


Gazdasági és informatikai bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 A 2002-2010. közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról (H/6335) 2012.03.12 Kihirdetve.
(2012.03.20.)


Honvédelmi és rendészeti bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról (H/5790) 2012.02.07 Kihirdetve.
(2012.03.07.)
2 Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról (H/7390) 2012.05.31 Kihirdetve.
(2012.06.19.)


Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről (2007-2010.) szóló jelentés elfogadásáról (H/7939) 2012.07.09 Általános vita alatt.


Kulturális és sajtóbizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról (H/6338) 2012.03.12 Kihirdetve.
(2012.04.13.)


Külügyi bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 A litván civilek és parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben (H/5872) 2012.02.13 Kihirdetve.
(2012.03.07.)
2 A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából (H/5873) 2012.02.13 Kihirdetve.
(2012.02.22.)
3 A lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben (H/5875) 2012.02.13 Kihirdetve.
(2012.03.07.)


Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/5861) 2012.02.13 Kihirdetve.
(2012.02.21.)
2 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/5862) 2012.02.13 Kihirdetve.
(2012.02.21.)
3 Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/7198) 2012.05.17 Kihirdetve.
(2012.05.25.)
4 Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/7199) 2012.05.17 Kihirdetve.
(2012.05.25.)
5 Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/7200) 2012.05.17 Kihirdetve.
(2012.05.25.)
6 Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/7201) 2012.05.17 Kihirdetve.
(2012.05.25.)
7 Dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/7745) 2012.06.21 Kihirdetve.
(2012.07.05.)
8 Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/7746) 2012.06.21 Kihirdetve.
(2012.07.05.)
9 Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/7747) 2012.06.21 Kihirdetve.
(2012.07.05.)


Mezőgazdasági bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI.29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról (H/5853) 2012.02.13 Kihirdetve.
(2012.02.22.)
2 A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról (H/6003) 2012.02.21 Kihirdetve.
(2012.03.28.)


Oktatási, tudományos és kutatási bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 A Magyar Tudományos Akadémia beszámolója az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 szóló jelentés elfogadásáról (H/6878) 2012.04.23 Visszavonva.
(2012.04.23.)
2 Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 szóló beszámoló elfogadásáról (H/6882) 2012.04.23 Tárgysorozatban.


Számvevőszéki és költségvetési bizottság
Sorszám Az önálló indítvány címe
(irományszáma)
Benyújtás
dátuma
Országgyűlési
tárgyalás
stádiuma
1 Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről (H/7494) 2012.06.11 Tárgysorozatban.
Készült: 2012.07.20.13:06