A Parlament képe

A bizottságok tevékenysége
2011. I. félév

  
A kormánypárti és az ellenzéki képviselőcsoportok aránya az állandó bizottságokban
Változások az állandó bizottságok tagjainak körében
Az állandó bizottságok tisztségviselőinek megoszlása képviselőcsoportok szerint
Változások az állandó bizottságok tisztségviselőinek körében
        Változások az állandó bizottságok tisztségviselőinek körében
Az állandó bizottságok üléseinek (kihelyezett üléseinek) száma és időtartama
        Az állandó bizottságok által megtartott ülések száma [grafikon]
        Az állandó bizottságok üléseinek időtartama [grafikon]
Az állandó bizottságok kihelyezett ülései
A frakciók (független képviselők) szerinti részvétel az állandó bizottságok ülésein
        A frakciók (független képviselők) szerinti részvétel az állandó bizottságok ülésein (személyesen és helyettesítés útján) [grafikon]
        A frakciók (független képviselők) szerinti részvétel az állandó bizottságok ülésein (személyes részvétel alapján) [grafikon]
Az állandó bizottságok ülésein való képviselői és frakciók szerinti részvétel
Országgyűlés állandó bizottságai és albizottságai
Az állandó bizottságok albizottságainak létrejötte, megszűnése, tagjai és tisztségviselői
Az állandó bizottságok albizottságainak ülésszáma, időpontja, napirendi pontjai
        Az állandó bizottságok albizottságainak ülésszáma, üléseinek időtartama (összesítés)
Az állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványok
        Összesítő táblázat az állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványokról
        A állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványok [grafikon]
Az állandó bizottságok által kivételes eljárásban megtárgyalt előterjesztések (törvényjavaslatok, illetve országgyűlési határozati javaslatok)
Az állandó bizottságoknak tárgysorozatba-vételről való döntésre kiadott képviselői önálló indítványok
        Összesítő táblázat az állandó bizottságoknak tárgysorozatba-vételről való döntésre kiadott képviselői önálló indítványokról
Az állandó bizottságok által megtárgyalt törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok
        A állandó bizottságok által megtárgyalt törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok [grafikon]
Az állandó bizottságoknak kiadott, el nem fogadott interpellációk
        Összesítő táblázat az állandó bizottságoknak kiadott, el nem fogadott interpellációkról
Az állandó bizottságok határozatai, illetve állásfoglalásai
        Összesítő táblázat az állandó bizottságok határozatairól és állásfoglalásairól
Az állandó bizottságok nemzetközi kapcsolatai
        Összesítő táblázat az állandó bizottságok nemzetközi kapcsolatairól
Az állandó bizottságok által megtárgyalt jelentések (tájékoztatók)
        Összesítő táblázat az állandó bizottságok által megtárgyalt jelentésekről (tájékoztatókról)
Az állandó bizottságok által megtárgyalt beadványok (népi kezdeményezések)
        Összesítő táblázat az állandó bizottságok által megtárgyalt beadványokról (népi kezdeményezésekről)
Az állandó bizottságok meghallgatásai
        Összesítő táblázat az állandó bizottságok meghallgatásairól
Az állandó bizottságok nyílt napjai
        Összesítő táblázat az állandó bizottságok nyílt napjairól
Az ideiglenes (vizsgáló- és eseti) bizottságok létrehozását kezdeményező indítványok
Az ideiglenes (és jelölő) bizottságok üléseinek száma és időtartama
Frakciók (független képviselők) szerinti részvétel az ideiglenes (és jelölő) bizottságok ülésein