Adatok az Országgyűlés tevékenységéről

 
  I.      Képviselők
 
  Változások az Országgyűlés összetételében 2007.06.25 –ig
  A változások hatása a pártok képviselőcsoportjaira.
   A pártok képviselőcsoportjainak, valamint a független képviselők részesedése a parlamenti mandátumokból 2007.06.25 –ig
Mentelmi ügyek
     – a visszavont ügyekkel együtt 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – képviselők szerinti megoszlása a visszavont ügyekkel együtt 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – frakciónkénti megoszlása a visszavont ügyek nélkül 2007.01.01 – 2007.06.25.
Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló ügyek a visszavont ügyekkel együtt 2007.01.01 – 2007.06.25.
   
II.     Az Országgyűlés működése
 
Az Országgyűlési ülésszakok, ülések és ülésnapok száma 2007.06.25 –ig
A plenáris ülések ideje 2007.01.01 – 2007.06.25.
A tárgyalási idő megoszlása a vita típusa szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
A napirenden kívüli képviselői felszólalások
     – száma és megoszlása képviselőcsoportonként 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – száma és megoszlása kormánypárt-ellenzék szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – ideje képviselőcsoportonként 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – ideje kormánypárt-ellenzék szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
A napirenden kívüli felszólalások száma és megoszlása 2007.01.01 – 2007.06.25.
A napirenden kívüli felszólalások ideje 2007.01.01 – 2007.06.25.
A napirendi pontokhoz kapcsolódó képviselői felszólalások
     – száma és megoszlása képviselőcsoportonként 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – száma és megoszlása kormánypárt-ellenzék szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – ideje képviselőcsoportonként 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – ideje kormánypárt-ellenzék szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
A napirendi pontokhoz kapcsolódó felszólalások
     – száma és megoszlása 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – ideje 2007.01.01 – 2007.06.25.
A napirendi pontokhoz kapcsolódó, egy képviselőre jutó felszólalások
     – száma képviselőcsoportonként 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – ideje képviselőcsoportonként 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az el nem fogadott, visszavont, illetve tárgysorozatba nem vett előterjesztések
     – száma 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – listája 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az Országgyűlés részére benyújtott, tárgyalt és elfogadott beszámolók, jelentések 2007.01.01 – 2007.06.25.
   
III.     Szavazások
 
A szavazások száma a szavazások tárgya szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az országgyűlési ülésnapok szavazásainak száma 2007.01.01 – 2007.06.25.
A szavazások száma ülésnaponként 2007.01.01 – 2007.06.25.
Törvényjavaslatok, illetve határozati javaslatok, melyekről a legtöbb szavazás történt 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az egyidőben leadott legtöbb szavazatot számláló ülésnapok listája 2007.01.01 – 2007.06.25.
Titkos szavazások a plenáris ülésen 2007.01.01 – 2007.06.25.
Név szerinti szavazások 2007.01.01 – 2007.06.25.
A szavazások száma a szavazások módja szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
Házszabálytól való eltérések száma 2007.01.01 – 2007.06.25.
   
IV.     Törvényalkotás
 
Az alakuló ülés óta elfogadott törvények és országgyűlési határozatok 2007.06.25 –ig
Elfogadott új törvények és törvénymódosítások 2007.01.01 – 2007.06.25.
Elfogadott országgyűlési határozatok 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az alakuló ülés óta elfogadott és a Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és országgyűlési határozatok száma 2007.06.25 –ig
A benyújtott önálló indítványok megoszlása a benyújtók és az indítványok fajtája szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
A benyújtott törvény- és határozati javaslatok száma és megoszlása benyújtók szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az elfogadott önálló indítványok megoszlása a benyújtók és az indítványok fajtája szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az elfogadott törvény- és határozati javaslatok száma és megoszlása benyújtók szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az állandó bizottságok által benyújtott önálló indítványok megoszlása 2007.01.01 – 2007.06.25.
A képviselői önálló indítványok (törvény- és országgyűlési határozati javaslatok) megoszlása 2007.01.01 – 2007.06.25.
A benyújtott képviselői és bizottsági módosító és kapcsolódó módosító javaslatok száma 2007.01.01 – 2007.06.25.
   
V.        Ellenőrzés
 
A benyújtott azonnali kérdések megoszlása 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az elhangzott azonnali kérdések
     – megoszlása címzettek szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – száma válaszadónként  2007.01.01 – 2007.06.25.
     – száma a kérdésfeltevő(k) képviselőcsoport-tagsága szerint, válaszadónként 2007.01.01 – 2007.06.25.
A benyújtott kérdések
     – megoszlása 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – megoszlása címzettek szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az elhangzott kérdések száma
     – válaszadónként 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – a kérdésfeltevő(k) képviselőcsoport-tagsága szerint, válaszadónként 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az el nem hangzott kérdések száma képviselőcsoportok szerint, címzettenként 2007.01.01 – 2007.06.25.
A benyújtott interpellációk
     – megoszlása 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – megoszlása címzettek szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az elhangzott interpellációk száma
     – válaszadónként 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – a kérdésfeltevő(k) képviselőcsoport-tagsága szerint, válaszadónként 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az elhangzott interpellációkra adott válasz elfogadása, elutasítása 2007.01.01 – 2007.06.25.
Az el nem hangzott interpellációk száma képviselőcsoportok szerint, címzettenként 2007.01.01 – 2007.06.25.
A interpellációkhoz, a kérdésekhez és az azonnali kérdésekhez kapcsolódó
     – képviselői felszólalások száma és megoszlása képviselőcsoportonként 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – képviselői felszólalások száma, megoszlása és ideje kormánypárt-ellenzék szerint 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – kormányzati válaszok száma, megoszlása és ideje 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – nem kormányzati válaszok száma, megoszlása és ideje 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – egy képviselőre jutó felszólalások száma képviselőcsoportonként 2007.01.01 – 2007.06.25.
     – egy képviselőre jutó felszólalások ideje képviselőcsoportonként 2007.01.01 – 2007.06.25.
Politikai vita 2007.01.01 – 2007.06.25.